ETMONO JONUŠO RADVILOS kariuomenės pulkas apmokytas mušti Lietuvos piliečius

kariai
Šiandien, Mokomojo pulko instruktoriams ir aktyviojo kariuomenės personalo skyrių bei būrių vadams vyko riaušių malšinimo pratybos, jų metu kariai mokėsi veiksmų vykdant masių kontrolę, viešosios tvarkos atstatymą ar riaušių malšinimo užduotis padalinio sudėtyje.
Dėkojame Lietuvos policijos mokyklos Profesinių įgūdžių valdybos 2-ojo skyriaus pareigūnams.
Bendradarbiavimas ir darbas vieno tikslo kryptimi padaro mus stipresniais.
kariai2

Kaiž žinia, kariuomenės funkcijas taikos metu aiškiai nusako KRAŠTO APSAUGOS TARNYBOS ĮSTATYMAS :

10 straipsnis. Kariuomenės uždaviniai

  1. 1. Kariuomenės uždaviniai taikos metu:

1) saugoti valstybės teritoriją, kontroliuoti ir saugoti valstybės sieną ore, oro erdvę, išskirtinę ekonominę zoną jūroje bei kartu su Vidaus reikalų ministerijos pasienio policijos padaliniais – teritorinę jūrą;

2) kai prireikia, sustiprinti valstybės sienos apsaugą, vadovaujantis Respublikos Prezidento dekretu teikti pagalbą pasienio policijai;

3) atlikti gynybos užduotis;

4) rengti kariuomenės rezervą ir atsargos karo prievolininkus;

5) padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms įveikti stichinių nelaimių, avarijų ir katastrofų pasekmes;

6) kartu su valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais vykdyti jaunuolių šaukimą į būtinąją karo tarnybą;

7) neatidėliotinais atvejais, kai gresia pavojus žmonių gyvybei ar žala nuosavybei, policijos komisariato vadovo raštišku prašymu padėti vykdyti skubias nusikaltėlių paieškos ar sulaikymo operacijas, vietinio karinio dalinio vado (ne žemesnių pareigų kaip bataliono vadas) įsakymu pavaldžiam daliniui teikti konkrečią vienkartinę pagalbą ne ilgiau kaip 48 valandas.

  1. 2. Kariuomenės uždaviniai karo metu apibrėžti valstybės gynimo plane.

P.s. mušti ir vaikyti savo tėvus ir brolius, protestuojančius prieš banditišką valdžią, niekur šaime įstatyme nėra numatyta.

Tiesa, visos Lietuvos kariuomenės pratybos iki šiol buvo skirtos būtent civilių žmonių, t.y. Lietuvos piliečių protestų malšinimui, o nė kovoti su užsienio agresija. Pvz., :

„Žaibo kirtis“ scenarijus – rusų specnazas Lietuvoje reikalautų „darbo“ ir „duonos“

Aurimas Drižius

rusijos kariai kryme 531c50bf338e6

Į Lietuvą įsiveržę rusų diversantai ir specnazas ne išvaikytų Lietuvos kariuomenę, tačiau prie miestų savivaldybių rengtų taikias demonstracijas, reikalaudami darbo ir pašalpų.

Būtent pagal tokį scenarijų vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos „Žaibo kirtis“. Vakar prie Marijampolės savivaldybės grupė jaunuolių reikalavo darbo, pašalpų, reikalavo NATO kariams nešdintis iš Lietuvos. Daugelis vietinių gyventojų pritarė tokiems reikalavimams, manydami, kad tai yra tikras mitingas.

Vėliau, kai į aikštę suvažiavo Lietuvos kariuomenės šarvuočiai su kulkosvaidžiais, pasirengę sušaudyti bedarbius ir pašalpų prašytojus, paaiškėjo, kad tai „Žaibo kirtis“ – Lietuvos kariuomenės pratybos.

Neįsivaizduoju, kas rašė šį pratybų scenarijų, ir ar yra dar bukesnių generolų už lietuviškus – pagal šį scenarijų į Lietuvą patekę rusų komandosai reikalautų darbo, duonos ir pašalpų.

Atrodo, kad tai darbas to pačio idioto, kaip ir prieš savaitę vykusios pratybos Šalčininkuose, kai būrys treningiukais apsirengusių ir Kalašnikovais ginkluotų vyrukų būrys pastatė prie sienos nieko nežinojusias moteriškes su policininkių uniformomis ir paskelbė Šalčininkų liaudies respubliką.

Kodėl ši šalis tokiais tempais kvailėja, o jos valdžia visus gyventojus laiko tokiais idiotais. Pikčiausia, kad visi taip pripratę prie debilizmo valdžioje, kad niekas jau nebesistebi tokiais renginiais, kaip „Žaibo kirtis“.

Žinoma, kad Lietuvos kariuomenė rengiama šaudyti savo tautą, jeigu ši dar bandytų reikalauti duonos ir darbo. Tačiau to nebus – mūsų tauta jau tiek apkvailinta, kad niekas nesiryš eiti į mitingą ir reikalauti pašalpų, o ne tankų.

Facebook komentarai
});}(jQuery));