skip to Main Content
Joniskis

Šį pirmadienį 2019 08 19 d. 12:00 prie Joniškio raj. savivaldybės Livonijos g. 4, Joniškyje įvyks piketas, kuriame buvo protestuojama dėl Joniškio savivaldybės neveikimo Mekių kaimo socialinės tragedijos akivaizdoje. Pikete dalyvavo iki 15 žmonių. 

Šio kaimo gyventojai nužudė du vienišus senelius, kiti pagyvenę kaimo gyventojai bei mokytojai toliau patiria patyčias ir smurtą. Padedant politikams, smurtautojų giminės pasiekė, kad su jaunuolių, susimetusių į gaujas siautėjimu nesitaikstantis ir situaciją viešinantis Mekių bendruomenės pirmininkas Gediminas Jančauskas būtų Šiaulių prokuratūroje apklaustas kaip specialus liudininku tariamo šmeižto prieš juos byloje.
Specialaus liudininko statusas rodo, kad prokuratūra mano, kad G. Jančiauskas apšmeižė smurtautojus. Kodėl prokuratūra tokiu būdu gina smurtautojus, o ne jų aukas, gal todėl, kad juos tokiu keliu kreipia Joniškio politikai? 
Mes šiuo piketu siekiame pažadinti Joniškio mero, generolo Vitalijaus Gailiaus sąžinę ir profesinį orumą – norime, kad jis stotų ginti aukas, o ne smurtautojus.

 

Rūta Janutienė : „Rusija Lietuvoje. Šiaulių prokuratūra kelią man baudžiamąją bylą, nes viešinau socialinę katastrofą Mekių kaime, kuriame vienas po kito buvo nužudyti du vieniši žmonės. Juos terorizavo, o po to nužudė į gaują susimetęs kaimo jaunimėlis. Du žmogžudžiai – iš vienos daugiavaikės šeimos. Skundus prokuratūrai pasirašo žmogžudžių giminės. Kas rašo? Profesionalai. Gailius ir vietos valdžia stoja pusėn tų, kurie žinojo ir neapgynė aukų. Man gėda dėl tokios teisėsaugos ir tokio Gailiaus, nes tikslas vienas: sutrukdyti man kandidatuoti.

 

Joniskis

Nuotraukoje – žmogžudystės vieta. Savivaldybė nepadėjo našlaitėmis likusioms aukos dukroms palaidoti mamą. Politinė reklama?!

 

 

Gailius
Vitalijus Gailius liepė Žiemgalos rinkėjams balsuoti prieš mane… Gaila ne dėl to, kad žmogus, už kurį galvą guldėme, kai jį metė iš darbo, dabar stumią į Seimą nesavarankiškus, su vietinėmis įtakos grupėmis susisaisčiusius veikėjus. Seniūnai, savivaldybės darbuotojai, bendruomenių pirmininkai, gydytojai buvo muštru verčiami rinkti parašus už Gailiaus kandidatus…. Gaila, kad Vitalijus Gailius apie savo rinkėjus galvoja kaip apie avinus, kurie neturi nei akių, nei ausų, nei proto. Žiemgalos žmonės nusipelno daugiau, nei liberališko feodalizmo. #pasakykvaldžiaitarnauk!
#gailagailiaus @politinereklama

 

Janutiene1

Rūta Janutienė atsakė į LL klausimus:

 • Tai kas nutiko?
 • Aš tiesiog savo facebooke paskyroje paviešinau, kad yra čia, Joniškio rajone yra viena vieta, kur vietos valdžia laiko ribinius socialinės atskirties pažymėtus žmones. Jie turi daug vaikų, kurie susirenka į gaujas. Rezultatas – Joniškio rajone per kelis metus nužudyti du vieniši pagyvenę žmonės. Pirmą kartą, kai buvo nužudytas vienišas senukas, tremtinys, tai vietos bendruomenė labai susirūpino, ir bendruomenės pirmininkas kėlė tas problemas. Visi žino, kad čia yra labai daug prastos būklės socialinio būsto su lauko tualetais, kuriuose gyvena daug socialiai remtinų žmonių. Vienoje šeimoje gyvena du žmogžudžiai, vienas kurių tą senuką nužudė. Ir niekam tai neįdomu. Policija atvažiuoja, išrašo baudų, tačiau problema lieka – jaunimėlis renkasi į gaujas, kurios čia laiko įtampoje vietinius žmones. Ir jiems niekas nepaaiškina, kad broliukai žmogžudžiai nėra koks nors autoritetas. Ir vietos valdžia jiems padeda išsisukti iš įvairių situacijų.
 • Kodėl, koks jiems interesas?
 • Nežinau, tačiau manau, kad jeigu valdžia niekaip neįstengia pakeisti tų žmonių gyvenimo, o jie ir toliau gyvena valdiškame bomžyne, tai ji ir nenori, kad apie juos kas nors žinotų. Nes tie žmonės laikomi antisanitarinėmis sąlygomis – čia kaip Rusijoje, mes kakojame lauko tualete, tačiau esame labai orūs. Ir valdžia netraukia tų žmonių iš kloakos, kurioje jie laikomi, tačiau padeda išsisukinėti iš įvairių situacijų. Pvz., vienas jaunuolis iš tokios šeimos primušė mokytoją, ir valdžia viską užglaistė. Nors bylos tiems vaikams jau seniai užvestos, vieno byla jau sudaro keturis tomus. Ir niekas nesprendžia šių problemų, o valdžia bendruomenei sako – jūs patys jais pasirūpinkite, vos ne samdykitės draugovininkus. Tai aš vis tą istoriją labai trumpai kaligrafiškai ir apibūdinau internete, be jokių pavardžių.
 • Tai kodėl policija iškėlė bylą dėl tariamo šmeižto?
 • Aš kiek suprantu, tai vieno iš tų žmogžudžių giminaitė labai įsižeidė, nors apie ją mano įraše nebuvo nė vieno žodžio. Ir kažkodėl ta ponia surašė skundą, nors ji ir nebuvo paminėta.
 • Tu sakai, kad buvo nužudyti du žmonės, nors policija pripažįsta, kad tik vienas žmogus buvo nužudytas?
 • Aš ir parašiau, kad iš to kaimo kilę žmogžudžiai nužudė žmogų tame kaime, o kitą – kitame kaime, už kilometro. O policija skaičiuoja, kad tame Mekių kaime buvo nužudytas tik vienas žmogus. Nors tas antras žmogžudys, tai jo gyvenimo istorija sukrečia. Visi žmonės matė, kad iš jo tyčiojasi, kad motina jam neduoda valgyti, kad jis žiemą maitinasi supuvusiais obuoliais. Iš tokio žmogaus mūsų brangi tėvynė išaugino žvėrį. Visi tai matė, tačiau niekas tam žmogui nepadėjo. Iš kokių nors Kručinskų vaikus atiminėja, o iš tokių šeimų – ne. Valdžia užaugina žvėriukus, kurie vieną dieną puola. O kai tokie žmonės ėmė siaubti, tai valdžia vietos žmonės tepasiūlo naktį patiems patruliuoti.
 • Tai kaip suprantu, tu dar nesi įtariamoji dėl tos šeimos tariamo šmeižto?
 • Bendruomenės pirmininką policija apklausė, iš kur aš sužinojau visas tas istorijas. O aš kadangi važinėju po rajoną, tai man vietos žmonės ir pasakoja, kas jiems skaudu. Mano tas kandidatavimas labai specifinis, nes man žmonės skundžiasi, kas jiems negerai, ir prašo padėti. Tada aš bandau jiems padėti ir išspręsti, ir kartais išsprendžiu ir tokias pakankamai sudėtingas situacijas. Ir aš manau, kad ši byla – tai vietos valdžios įspėjimas žmonėms : „tik jūs nedrįskite pasakoti žmonėms, kas čia vyksta“. Nes tą bendruomenės pirmininką Gediminą Jančiauską apklausė kaip spec. liudininką byloje dėl mano posto facebooke. Neva jis man kažko pripasakojo.
 • O koks rajono mero Vitalijaus Gailiaus vaidmuo? Jis nori, kad jo rajonas tik blizgėtų?
 • Man toks įspūdis susidarė, kad Gailius į Joniškį atvažiavo atsipūsti nuo tų visų reikalų ir MG baltic bylos. Ir dabar Gailius nieko nedaro, tik padeda savo bičiuliui Kaikariui, kuris čia yra stambiausias žemvaldys, nutiesti kelius. Nors kas antrame kaime žmonės atlieka reikalus lauko tualetuose, ir geria ne vandenį, o kažkokias rudas srutas. Tačiau Gailius nesprendžia tų problemų, o Vilniuje „pramušinėja“ tam pačiam Kaikariui kelią per jo kiaulides.
 • O kokios tavo perspektyvos būti išrinktai į Seimą Joniškyje? Matyt, kad neblogos?
 • Aš nežinau, nes negaliu savęs vertinti  

https://www.facebook.com/2348275972108384/videos/2807446646174472/

Facebook komentarai
Joniskis

Šį pirmadienį 2019 08 19 d. 12:00 prie Joniškio raj. savivaldybės Livonijos g. 4, Joniškyje įvyks piketas, kuriame buvo protestuojama dėl Joniškio savivaldybės neveikimo Mekių kaimo socialinės tragedijos akivaizdoje. Pikete dalyvavo iki 15 žmonių. 

Šio kaimo gyventojai nužudė du vienišus senelius, kiti pagyvenę kaimo gyventojai bei mokytojai toliau patiria patyčias ir smurtą. Padedant politikams, smurtautojų giminės pasiekė, kad su jaunuolių, susimetusių į gaujas siautėjimu nesitaikstantis ir situaciją viešinantis Mekių bendruomenės pirmininkas Gediminas Jančauskas būtų Šiaulių prokuratūroje apklaustas kaip specialus liudininku tariamo šmeižto prieš juos byloje.
Specialaus liudininko statusas rodo, kad prokuratūra mano, kad G. Jančiauskas apšmeižė smurtautojus. Kodėl prokuratūra tokiu būdu gina smurtautojus, o ne jų aukas, gal todėl, kad juos tokiu keliu kreipia Joniškio politikai? 
Mes šiuo piketu siekiame pažadinti Joniškio mero, generolo Vitalijaus Gailiaus sąžinę ir profesinį orumą – norime, kad jis stotų ginti aukas, o ne smurtautojus.

 

Rūta Janutienė : „Rusija Lietuvoje. Šiaulių prokuratūra kelią man baudžiamąją bylą, nes viešinau socialinę katastrofą Mekių kaime, kuriame vienas po kito buvo nužudyti du vieniši žmonės. Juos terorizavo, o po to nužudė į gaują susimetęs kaimo jaunimėlis. Du žmogžudžiai – iš vienos daugiavaikės šeimos. Skundus prokuratūrai pasirašo žmogžudžių giminės. Kas rašo? Profesionalai. Gailius ir vietos valdžia stoja pusėn tų, kurie žinojo ir neapgynė aukų. Man gėda dėl tokios teisėsaugos ir tokio Gailiaus, nes tikslas vienas: sutrukdyti man kandidatuoti.

 

Joniskis

Nuotraukoje – žmogžudystės vieta. Savivaldybė nepadėjo našlaitėmis likusioms aukos dukroms palaidoti mamą. Politinė reklama?!

 

 

Gailius
Vitalijus Gailius liepė Žiemgalos rinkėjams balsuoti prieš mane… Gaila ne dėl to, kad žmogus, už kurį galvą guldėme, kai jį metė iš darbo, dabar stumią į Seimą nesavarankiškus, su vietinėmis įtakos grupėmis susisaisčiusius veikėjus. Seniūnai, savivaldybės darbuotojai, bendruomenių pirmininkai, gydytojai buvo muštru verčiami rinkti parašus už Gailiaus kandidatus…. Gaila, kad Vitalijus Gailius apie savo rinkėjus galvoja kaip apie avinus, kurie neturi nei akių, nei ausų, nei proto. Žiemgalos žmonės nusipelno daugiau, nei liberališko feodalizmo. #pasakykvaldžiaitarnauk!
#gailagailiaus @politinereklama

 

Janutiene1

Rūta Janutienė atsakė į LL klausimus:

 • Tai kas nutiko?
 • Aš tiesiog savo facebooke paskyroje paviešinau, kad yra čia, Joniškio rajone yra viena vieta, kur vietos valdžia laiko ribinius socialinės atskirties pažymėtus žmones. Jie turi daug vaikų, kurie susirenka į gaujas. Rezultatas – Joniškio rajone per kelis metus nužudyti du vieniši pagyvenę žmonės. Pirmą kartą, kai buvo nužudytas vienišas senukas, tremtinys, tai vietos bendruomenė labai susirūpino, ir bendruomenės pirmininkas kėlė tas problemas. Visi žino, kad čia yra labai daug prastos būklės socialinio būsto su lauko tualetais, kuriuose gyvena daug socialiai remtinų žmonių. Vienoje šeimoje gyvena du žmogžudžiai, vienas kurių tą senuką nužudė. Ir niekam tai neįdomu. Policija atvažiuoja, išrašo baudų, tačiau problema lieka – jaunimėlis renkasi į gaujas, kurios čia laiko įtampoje vietinius žmones. Ir jiems niekas nepaaiškina, kad broliukai žmogžudžiai nėra koks nors autoritetas. Ir vietos valdžia jiems padeda išsisukti iš įvairių situacijų.
 • Kodėl, koks jiems interesas?
 • Nežinau, tačiau manau, kad jeigu valdžia niekaip neįstengia pakeisti tų žmonių gyvenimo, o jie ir toliau gyvena valdiškame bomžyne, tai ji ir nenori, kad apie juos kas nors žinotų. Nes tie žmonės laikomi antisanitarinėmis sąlygomis – čia kaip Rusijoje, mes kakojame lauko tualete, tačiau esame labai orūs. Ir valdžia netraukia tų žmonių iš kloakos, kurioje jie laikomi, tačiau padeda išsisukinėti iš įvairių situacijų. Pvz., vienas jaunuolis iš tokios šeimos primušė mokytoją, ir valdžia viską užglaistė. Nors bylos tiems vaikams jau seniai užvestos, vieno byla jau sudaro keturis tomus. Ir niekas nesprendžia šių problemų, o valdžia bendruomenei sako – jūs patys jais pasirūpinkite, vos ne samdykitės draugovininkus. Tai aš vis tą istoriją labai trumpai kaligrafiškai ir apibūdinau internete, be jokių pavardžių.
 • Tai kodėl policija iškėlė bylą dėl tariamo šmeižto?
 • Aš kiek suprantu, tai vieno iš tų žmogžudžių giminaitė labai įsižeidė, nors apie ją mano įraše nebuvo nė vieno žodžio. Ir kažkodėl ta ponia surašė skundą, nors ji ir nebuvo paminėta.
 • Tu sakai, kad buvo nužudyti du žmonės, nors policija pripažįsta, kad tik vienas žmogus buvo nužudytas?
 • Aš ir parašiau, kad iš to kaimo kilę žmogžudžiai nužudė žmogų tame kaime, o kitą – kitame kaime, už kilometro. O policija skaičiuoja, kad tame Mekių kaime buvo nužudytas tik vienas žmogus. Nors tas antras žmogžudys, tai jo gyvenimo istorija sukrečia. Visi žmonės matė, kad iš jo tyčiojasi, kad motina jam neduoda valgyti, kad jis žiemą maitinasi supuvusiais obuoliais. Iš tokio žmogaus mūsų brangi tėvynė išaugino žvėrį. Visi tai matė, tačiau niekas tam žmogui nepadėjo. Iš kokių nors Kručinskų vaikus atiminėja, o iš tokių šeimų – ne. Valdžia užaugina žvėriukus, kurie vieną dieną puola. O kai tokie žmonės ėmė siaubti, tai valdžia vietos žmonės tepasiūlo naktį patiems patruliuoti.
 • Tai kaip suprantu, tu dar nesi įtariamoji dėl tos šeimos tariamo šmeižto?
 • Bendruomenės pirmininką policija apklausė, iš kur aš sužinojau visas tas istorijas. O aš kadangi važinėju po rajoną, tai man vietos žmonės ir pasakoja, kas jiems skaudu. Mano tas kandidatavimas labai specifinis, nes man žmonės skundžiasi, kas jiems negerai, ir prašo padėti. Tada aš bandau jiems padėti ir išspręsti, ir kartais išsprendžiu ir tokias pakankamai sudėtingas situacijas. Ir aš manau, kad ši byla – tai vietos valdžios įspėjimas žmonėms : „tik jūs nedrįskite pasakoti žmonėms, kas čia vyksta“. Nes tą bendruomenės pirmininką Gediminą Jančiauską apklausė kaip spec. liudininką byloje dėl mano posto facebooke. Neva jis man kažko pripasakojo.
 • O koks rajono mero Vitalijaus Gailiaus vaidmuo? Jis nori, kad jo rajonas tik blizgėtų?
 • Man toks įspūdis susidarė, kad Gailius į Joniškį atvažiavo atsipūsti nuo tų visų reikalų ir MG baltic bylos. Ir dabar Gailius nieko nedaro, tik padeda savo bičiuliui Kaikariui, kuris čia yra stambiausias žemvaldys, nutiesti kelius. Nors kas antrame kaime žmonės atlieka reikalus lauko tualetuose, ir geria ne vandenį, o kažkokias rudas srutas. Tačiau Gailius nesprendžia tų problemų, o Vilniuje „pramušinėja“ tam pačiam Kaikariui kelią per jo kiaulides.
 • O kokios tavo perspektyvos būti išrinktai į Seimą Joniškyje? Matyt, kad neblogos?
 • Aš nežinau, nes negaliu savęs vertinti  

https://www.facebook.com/2348275972108384/videos/2807446646174472/

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));