Bado akcija – pavojus D.Grybauskaitės likimui, nes Z.Vaišvila dalyvaus prezidento rinkimuose?

Zigmas-Vaisvila-Alkas-e1372709409811

Zigmas-Vaisvila-Alkas-e1372709409811

Nuo kada reikalingas leidimas 5 asmenų piketui?

Kristina Sulikienė

Bado akcija prasidėjo 2017 08 21, Vilniaus miesto savivaldybei išdavus neterminuotą leidimą, 2017 07 28 Nr. 30-1854.

Gal dėl Scholestikos Katavičienės charakterio, o gal dėl to, jog daugelis turi darbus, susirinko tik 5 žmonės, kurie nuolat badauja iki šiandien.

Savivaldybei, kuri turbūt su policija ir kariuomene buvo sugalvojusi planą pasidaryti „Žaibo kirčio“ pratybas Nr. 2 (priminsiu, jog scenarijus visada tas pats – su tankais šturmuojami taikūs protestuotojai, reikalaujantys duonos ir darbo), atsibodo šis taikus piketas, todėl buvo paskelbta, jog 2017 09 14 išleidžiamas naujas įsakas, kuriuo savivaldybė numatė, jog naktimis negali stovėti palapinės, plakatai, „kita agitacinė medžiaga“.

Zigmas Vaisvila Alkas e1372709409811

Matyt, kai „Karštas komentaras“ paskelbė, jog Zigmas Vaišvila eina į prezidentus, Bado akcija Daliai Grybauskaitei pradėjo atrodyti kaip agitacinė stovykla.

Dabar kas naktį Donatui Šulcui (Sch. Katavičienė dingo) surašomas  administracinių teisės  pažeidimų protokolas – beje, ne dėl susirinkimų įstatymo pažeidimo, bet dėl „viešosios tvarkos trikdymo“, nors Daukanto aikštėn neišeina nei vienas gyvenamojo namo langas… Matyt, akcija trukdo miegoti…Vadovybės apsaugos vyrukams. Kurie nakties metu nori nieko neveikti, tik algą už naktinę pamainą gauti. Juk saugoti nėra ko – ponia Amerikoje.

D. Šulcas gavo jau  4 baudas – kad jis laikosi 2017 07 28 nutarimo, kurio originalo patvirtintą kopiją turi, bet nesilaiko 2017 09 14 klastotės.

Tačiau draugai tovariščiai, gal galite atsakyti, nuo kada Lietuvoje reikalingas leidimas 5 žmonių akcijai?

Konstitucija ne tik Lietuvoje, Amerikoje, bet net Mongolijoje, kuri yra komunistinė, skelbia:

„Draudžiama drausti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susibūrimus“.

Palyginimui, Rusijoje kartą buvo masinis musulmonų nesankcionuotas mitingas, valdžia jų ne tik nedaužė, bet ir atidavė areštantą. Viskas buvo įvilkta į Konstitucijos normą „tikėjimo, religijos ir žodžio laisvė“. Jeigu Rusijoje nėra malšinami 500 žmonių mitingai – be penkių  minučių riaušės, tai palyginimui, Lietuvoje už 5 asmenų piketą, kuriam yra išduotas leidimas, o naujoji klastotė- apskųsta teismui, yra išrašomos baudos 140 eurų dydžio: gal organizatorius bankrutuos ir dings su savo tais kvailais reikalavimais atstatyti angl.„rule of law“, teisės viešpatavimą mūsų šalyje.

Dalia Grybauskaitė išskrido į JAV pasitarti dėl Irano branduolinės sutarties ir musulmonų persekiojimo Mianmare. Juk tai žymiai svarbiau, negu kažkokios Lietuvos apeliacinė instancija, kuriai nuo liepos 1 dienos reikalingas advokatas, kurių Lietuvoje vos 2000 asmenų, ir jų skaičius stabiliai stovi toks pats. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));