Aukštas valdininkas V.Sliesoraitis teisėjos A.Levinskienės rankomis savo nekaltą žmoną uždarė į kalėjimą (pildoma)

eima

eima

Aurimas Drižius
leva1
Vaka, gegužės 4 d. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja A.Levinskienė (nuotr.)  į kalėjimą dviem mėnesiams uždarė aukšto valdininko, AB „Kelių priežiūra” valdybos nario Vygando Sliesoraičio buvusią sutuoktinę Viktoriją Sliesoraitienę (nuotraukoje viršuje su dukromis Ieva ir Egle).
slieso
slieso
Už ką? Neva moteris pirko už savo vyrui V.Sliesoraičiui (nuotr.) priklausančios įmonės „Šv.Luko medicinos centras”, kurioje pati dirbo, pinigus įvairių mažmožių, pvz., akių lašų ir pan.
Vygandas Sliesoraitis – garsiojo aferisto, visų reikalų ministro Roko Masiulio, prasukusio „Independence” milijardinę aferą,  dešinioji ranka, pastarojo kaišiojamas į visokių valstybės įmonių, kaip „Kelių priežiūrą”, ‘Lietuvos geležinkeliai” ir pan. , valdybas.
Moters dukros neabejoja, kad motinos įkalinimas yra jų tėvo V.Sliesoraičio darbas. Mat tėvas jau seniai žadėjo pasodinti į kalėjimą tiek buvusią žmoną, tiek ir dukras. Pasak dukros, tėvas žadėjo motiną ir dukras pasodinti į kalėjimą arba psichiatrinę ligoninę. Mat V.Sliesoraitis jau seniai buvo susiradęs kitą moterį, kurią dukroms pristatinėjo kaip jų būsimą mamą. „Tėtė, o kaip gi mama?”, – klausdavo dukros.
Beje, V.Sliesoraitis puikiai pažįsta Kauno FNTT darbuotojus, kurie ir suklastojo bylą Viktorijai Sliesoraitienei. Pati V.Sliesoraitienė įsitikinusi, kad jos eks suklastojo jos pajamų ir turto deklaraciją, kad vėliau galėtų ją apkaltinti neteisėtu praturtėjimu. Nes deklaracijoje nurodyta, kad ją pateikė asmuo tuo adresu, kuriuo gyveno V.Sliesoraitis.
O teisėja A.Levinskienė, kuri vakar dviem mėnesiam pasiuntė vėžiu sergančią ir visiškai nekaltą moterį į kalėjimą, tiesiog nukopijavo FNTT kaltinimą. Niekas nesigilino, kad tas FNTT kaltinimas yra absurdų rinkinys. Niekas nesigilino, kad teisėja Levinskienė turėjo spręsti tik Sliesoraitienės kardomosios priemonės klausimą, o ji jau beveik išnagrinėjo bylą ir pasakė, kad kaltinamoji kalta. Sprendime niekur nėra parašyta, kad Sliesoraitienė dirbo įmonėje konsultante, tačiau FNTT ją padarė atsakinga už visą įmonės buhalteriją. Įmonės savininkui V.Sliesoraičiui FNTT dėl to neturėjo jokių pretenzijų.
Mat V.Sliesoraitienė ir jos dukra dirbo Vygando Sliesoraičio privačioje įmonėje „Šv.Luko medicinos centras”. V.Sliesoraitienė pas savo vyrą dirbo konsultantės pareigose, o dukra – vadybininkės. Paskui V.Sliesoraitis matyt kreipėsi pas savo draugus iš FNTT, kad keltų bylas žmonai ir dukrai. Juodvi buvo apkaltintos, kad „neva apgaulingai tvarkė buhalteriją” ir „pasisavino pinigus”.
Teisėja A.Levinskienė tiesiog nukopijavo absurdišką FNTT suklastotą kaltinimą – neva V.Sliesoraitienė, būdama įmonės konsultante, „faktiškai vadovavo įmonei”:
00002 2 1 11024 1
00002 2 1 11024 1
 Tai yra teisėja A.Levinskienė perrašė prokuratūros kaltinimą ir nurodė : „Viktorija Sliesoraitiene įtariama tuo, apgaulingai tvarkė apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2015- 01-01 iki 2016-12-31 būdama UAB ,,Šv. Luko medicinos centras”, reg. adresas Maironio g. 23, Kaunas, konsultante, faktiskai vykdydama šios įmonės vadovo funkcijas ir valdydama įmonę pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio ,,Atsakomybė už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimq” 1 dali, kur nurodyta, kad ,,Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”, būdama atsakinga uz apskaitos organizavimq bei apskaitos dokumentq issaugojimct, pažeidė šio istatymo straipsnius”.
Įdomu, ar teisėja Levinskienė bent skaitė tai, ką pati pasirašė – įmonės konsultantė buvo atsakinga už buhalteriją. Kai įmonėje dirbo direktorius ir vyr. buhalterė, tai prokuratūra ir FNTT matyt pagal Vygando Sliesoraičio užsakymą padarė įmonės konsultantę atsakinga už buhalteriją.
Dar įdomiau, kad Sliesoraitienė išėjo iš darbo 2018 m., tačiau FNTT jai prikišo ir kažkokias nuodėmes už tai, kai ji jau nebedirbo šioje įmonėje.

Dar įdomiau, kad FNTT „nustatė”, kad buvo perkamos įvairios smulkmenos, kurios buvo skirtos „ne įmonės reikmėms”. Kaip jie tai „nustatė”, sunku pasakyti. Dar įdomiau, kad FNTT „nustatė”, kad V.Sliesoraitienė, nors ir niekaip nesusijusi su įmone, tačiau kažkas į jos sąskaitą pervesdavo įmonės lėšas:

 

 

 

 

00002 2 1 11024 6
00002 2 1 11024 6
00002 2 1 11024 7
00002 2 1 11024 7
„Gerb., Prokurore,
Informuoju, jog Viktorija Sliesoraitienė 2022 05 02 ryte kreipėsi į savo gydymo įstaigą – dėl sveikatos būklės paūmėjimoko pasekoje buvo skubiai nukreipta stacionariniam gydymui VSI Kauno klinikos Onkologijos ligoninę, Volungių g.16. 2022 05 05 suplanuotas stacionarinis būklės stebėjimas ir terapija minėtoje įstaigoje, – skundu prokuratūrai kreipėsi Elgė Sliesoraitytė, – Deja, nesulaukusi stacionarizavimo ir būtinosios pagalbos buvo areštuota 2022 05 02 apie 18 val.mano akivaizdoje ir išvežta į Kauno miesto areštinę, neva kaip besislapstanti nuo pareigūnų įtariamoji, nors jokie įtarimai niekada nebuvo pareikšti. Kaip Jums žinoma Viktorija Sliesoraitienė su Vygantu Sliesoraičiu buvo išskirti be turto padalinimo ir byla buvo atidėta veik trim mėnesiams, galimai iš anksto žinant, Vygantui Sliesoraičiui, jog kasmet reikalingas mamos lėtinės ligos stebėjimas stacionare. Tuo būdu, pasodinęs mamą į kalėjimą tėtušiui atsivers laisvas kelias į skyrybas be turto dalybų.
2022 05 04 aš, Eglė Sliesoraitytė, (dukra) kreipiausi į šeimos gydytoją ir Onkologijos ligoninę, kad man išduotų patvirtinančius išrašus apie sunkią mamos sveikatos būklę, invalidumą, slaugą ir būtiną stacionarizavimą VSI Kauno klinikos Onkologijos ligoninę, Volungių g.16. Lėtinę ligą patvirtinančius dokumentus pridedu ( neįgalumo pažymėjimą, slaugos pažymėjimą ir išrašą), būklę dar labiau pasunkino politrauma. Pridedu šrašą iš Šveicarijos ligoninės, kurioje jai buvo atlikta operacija bei patvirtinimas apie daugybinius sužeidimus (stuburo lužis, smegenų trauma ir daugybiniai slankstelių, ausies kaušelio trauma…). Kaip suprantu, šie dokumentai yra Jūsų žinioje, nes buvo pateikti adv.Laurynas Pakštaitis (priede).
Šiandien 2022 05 04 areštinės pareigūnų, buvau informuota, jog įtariamoji Viktorija Sliesoraitienė vis dar yra areštinėje, dar daugiau Teisėjos Audronės Levinskienės nutartimi kardomoji priemonė – suėmimas bus vykdomas terminu 2022 05 03 – 2022 07 03, ją atliekant Panevėžio pataisos namuose!!! Suplanuotas pervežimas Įtariamosios Viktorijos Sliesoraitienės į Panevėžio pataisos namus 2022 05 05 ryte iš Kauno areštinės (Vytauto pr. 91). Nutartis priimta ignoruojant kritinę mamos sveikatos būklę ir galimai siekiant įgyvendinti Vyganto Sliesoraičio senai regztą tikslą išskirti be turto dalybų, o reikalui esant jo žodžais tariant : ”draugeliai padės tave supūdyti kalėjime”.
Informuoju, jog traumos pasekoje yra įvykęs kompresinis stuburo slankstelių lūžiai, tai reiškia, kad mano mamai Viktorijai Sliesoraitienei kelionė mašina gali būti paskutinė…. Bet koks aktyvus judinimas sėdimoje padėtyje, tai yra kelių valandų kelionė į Panevėžį, reiškia, jog pacientės slanksteliai, kurie šiuo metu yra sutrumpėję spaudžia nervų galūnėles, sukeldami nežmoniškus skausmus, kelionės metu galimas pakartotinis slankstelių lūžis, nervų galūnėlių nutraukimas, nervų užspaudimas ar nutraukimas… Tai yra – reali galimybė mirti kelionės metu. Kaip suprantu, pareigūnai žino, jog tai gali įvykti ir kaip susidaro įspūdis, jog tėtušis mane daužęs iki sąmonės netekimo, dabar gerai pamokėjo savai chebrai, kad mama būtų nugalabyta pareigūnų rankomis… Ir visa tai dėl turto dalybų…? Ko atrodytų – viso labo du namai…Beje, areštuoti, kaip ir mamos invalidės sąskaita, kaip suprantu arešto dieną!
Pateikdami tokius ekstremalių kardomųjų priemonių taikymus įtarimąjai, kaip areštas Panevėžio pataisos kalėjime, neatsižvelgiant į tai, kad žmogus yra invalidas yra nustatyta slauga ir kritinė sveikatos būklė. O gal nuo teismo buvo nuslėpta ši faktinė medžiaga tėtušio Vygantėlio Sliesoraičio prašymu?
Prašau, atsižvelgti į Viktorijos Sliesoraitienės slaugą, neįgalumą ir šiuo metu kritinę būklę, nedelsiant susisiekti su Kauno Onkologijos Ligoninės, paliatyvios slaugos skyriumi įgyvendinanti suplanuotą 2022 05 05 Viktorijos Sliesoraitienės stacionarizavimą. Be abejo, pateiksiu visus reikiamus įsipareigojimus, jog mama niekur nebando slėptis, bėgti ar dar kaip nors kitaip vengti pareigūnų, sumokėsiu užstatą ir taip toliau.
Informuoju, jog areštinėje buvau informuota, jog Viktorija Sliesoraitienė tiesiog šypsosi ir visko atsisako, netgi nevalgo, ir tik paprašė analgetikų ir pleistrų sumažinti nežmoniškus stuburo skausmus. Todėl, dėl kritinės sveikatos būklės, be visa ko esant stresinei būklei, kuri turi ypatingai neigiamą poveikį žmogaus gyvybei, tai yra vieninteliam gėriui į kurią žmogus turi konstitucinę teisę, prašau nedelsiant, priverstine tvarka, išvežti, 2022 05 02 planine tvarka paskirtam nuo 2022 05 05 dienos, į Kauno Onkologijos ligoninę, paliatyvios slaugos skyrių (dokumentas nurodantis jog nuo 2022 05 05 yra skirtas stacionarizavimas pridėtas).
Pridedu Viktorijos Sliesoraitienės įgaliojimą, identifikavimo nr. 7210031354, man, eglei Sliesoraitytei, teikti prašymus jos vardu teismo įstaigoms, prokuratūrai ir kt.
Pagarbiai,
Eglė Sliesoraitytė
Facebook komentarai
});}(jQuery));