Aukščiausias teismas rugsėjo 19 d. žodine tvarka nagrinės LL redaktoriaus A.Drižiaus skundą, nuteistą už straipsnį „Mafija visiškai užvaldė Generalinę prokuratūrą”

Lato12

Lato12

Lietuvos Aukščiausiame teisme  rugsėjo 19 d. žodinio proceso tvarka nagrinės pagal A.Sadecko parodymus nuteisto LL redaktoriaus A.Drižiaus skundą

 

Lietuvos Aukščiausiame teisme  rugsėjo 19 d. žodinio proceso tvarka nagrinės pagal A.Sadecko parodymus nuteisto LL redaktoriaus A.Drižiaus skundą.

Lato12

Kaip žinia, Vilniaus apygardos teismo kolegija nuteisė A.Drižių už tokius teiginius:

-1. 2012-08-18 savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ (2012 rugpjūčio 18-24 Nr. 33 (389)) straipsnyje

„Mafija visiškai užvaldė Generalinę prokuratūrą” paskleisti duomenys žeminą jį, Alvydą Sadecką, jo garbę ir orumą: <…> Tam, kad nuslėptų buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Alvydo Sadecko nusikaltimus…

-2. 2013-02-02 savaitraštyje „Laisvas laikraštis” (2013 vasario 2-8 Nr. 5 (412)) straipsnyje „Mafijos

teisėjai, prokurorai ir žurnalistai?”, paskleisti duomenys žemina jį, Alvydą Sadecką, jo garbę ir orumą:

<…> LL redaktorius A. Drižius nuteistas tris kartus pagal melagingus A. Sadecko parodymus trijose baudžiamosiose bylose.

-3. 2015-05-30 savaitraštyje „Laisvas laikraštis” (2015 gegužės – birželio 5 Nr. 21 (526)) straipsnyje

„”Laisvo laikraščio” redaktorius A. Drižiaus įkalinimo klausimą spręs septynių Aukščiausiojo teismo teisėjų kolegija”, paskleisti duomenys žeminąjį, Alvydą Sadecką, jo garbę ir orumą:

<…> teisme A. Sadeckas davė melagingus parodymus.

 

Nors Vilniaus apylinkės teismo teisėjas Rainys išteisino A.Drižių dėl šių straipsnių, nurodęs, kad tai yra A.Drižiaus nuomonė, paremta faktais, tačiau Vilniaus apygardos teismas (susidedanti iš Aivos Survilienės, teisėjų Artūro Šumsko, Virginijos Pakalnytės- Tamošiūnaitės) nutarė nuteisti A.Drižių už šmeižtą – nes nėra nė vieno teismo nuosprendžio, kuris būtų pripažinęs A.Sadecką melavus teisme.

Vilniaus apygardos teismas taip pat atsisakė vertinti visus A.Drižiaus pateiktus įrodymus :

A.Sadeckas buvo „Mažeikių naftos“ akcininkas, tačiau „prevenciniu skundu“ draudė jį sieti su minėta bendrove. Nors teismui buvo pateikti įrodymai, kad buvęs Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas A.Sadeckas buvo „Mažeikių naftos“ privatizavimo organizatorius, t.y. asmeniškai keitė įstatymus (A.Sadeckas teisme pripažino, kad jis įstatymus „taisė“), kad būtų pakeistas Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir „Mažeikių naftos“ valstybės valdomos akcijos pateiktų Rusijos kompanijai Jukos. Be  to, A.Sadecko firma „Ekskomisarų biuras“ teikė „Mažeikių naftos“ paslaugas, kurios pagal sutarį buvo priskirtos šios įmonės valdymo paslaugų grupei, t.y. realiai ją valdė pagal privatizavimo ir valdymo sutartį, ir teikė paslaugas, kurios Mažeikių prokuratūros buvo įvardintos kaip „Fiktyvios“.

 

Tačiau teisme A.sadeckas sakė, kad jis niekaip nesusijęs su minėtu privatizavimu. Konstitucijos uždrausta cenzūra buvo įvardinta kaip „teismo sprendimo nevykdymas“, ir Vilniaus apygardos teismas penkis kartus, klastodamas savo nutartis, t.y. įrašydamas žinomai melagingus duomenis, atmesdavo mano prašymus panaikinti cenzūrą.

Pati teisėja A.Survilienė minėtos b.bylos nagrinėjimo metu manęs paklausė, kodėl aš įvardinau, kad A.Sadecko dalyvavimas „Mažeikių naftos“ privatizavime yra neteisėtas – jai buvo paaiškinta, kad Konstitucijos teismas jau yra išaiškinęs, kad visas minėtas privatizavimo procesas įvardintas kaip neteisėtas, todėl bet kokie sadeckų veiksmai šiame procese – taip pat neteisėti.

 Be to, asmeniškai teisėjai Survilienei klausiant paaiškinau, kad A.Sadeckas, būdamas „Mažeikių naftos“ akcininkų, nenusišalino nuo privatizavimo reikalų, nors privalėjo tai padaryti. Žinoma, kad aš šio atvirai mafijai tarnaujančio taip vadinamo Vilniaus apygardos teismo kolegijos buvau nuteistas, ir garbi kolegija nieko nepasisakė apie mano pateiktus įrodymus. Nesugebėdami jų paneigti, mane vis tiek nuteisė, nors apylinkės teismas mane šioje byloje buvo išteisinęs.

„Dabar ta pati Survilienė, dėl kurios nusikalstamų veiklų aš kreipiausi į prokuratūrą dėl tyrimo pradėjimo, toliau nagrinėja mano skundus, ir juos atmetinėja „rašytinio proceso“ tvarka“, – teigia A.Drižius.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));