Vilniaus teismas spręs dėl 10 teisėjų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir 100 000 eurų žalos atlyginimo

Vilniaus teismas spręs dėl 10 teisėjų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn  ir 100 000 eurų žalos atlyginimo

 

Zigmantas Šegžda

 

2017-ųjų rugsėjo 15-18 dienomis privatus kaltintojas Zigmantas Šegžda padavė 10 pareiškimų Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl baudžiamojo proceso pradėjimo Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkei teisėjai Jolantai Bagdonienei, šio teismo teisėjams Daliai Zeniauskaitei, Renatai Volodko, Sauliui Jakaičiui, Vilmantui Ambrulevičiui, Alfredui Juknevičiui, Mariui Rapolui Žukui, Vaclavui Karšuliui, Tadeušui Volkovskiui  bei Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjui Rolandui Bužinskui pagal LR baudžiamojo kodekso (BK) 154 straipsnyje numatytos veikos požymius (šmeižimas). Privatus kaltintojas  reikalauja iš minėtų teisėjų  priteisti jam 100 000 Eur dydžio moralinės žalos atlyginimą.

2015-03-18 dieną  minėta teisėjų grupė pateikė prokuratūrai kolektyvinį pareiškimą su prašymu iškelti baudžiamąją bylą Zigmantui Šegždai pagal BK 290 str., 232 str. (nepagarba teismui), kaltindami pastarąjį tuo, kad jis rašė pareiškimus, prašymus  bei skundus prokuratūrai ir teismams. Teisėjų manymu, teksto autoriaus skunduose dėstomi nepagrįsti teiginiai žemina teisėjus ir pasitikėjimą teismu. 2015-04-03 dieną Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2 skyriaus prokuroras  Stanislav Barsul pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr.02-2-00203-15.  Tačiau 2016-06-15 dieną minėtas prokuroras  autoriui iškeltą baudžiamąją bylą nutraukė, nustatęs, kad jokios nusikalstamos veikos jis nepadarė.

Visi tekste paminėti teisėjai buvo apklausti kaip nukentėjusieji baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Tuo metu dirbęs teisėjos Dalios Zeniauskaitės padėjėju Rolandas Bužinskas per apklausą pareiškė, kad jį ir buvusį SSSR KGB tardytoją, dabartinį advokatą Valdemarą Bužinską nesieja jokie ryšiai ir kad Rolandas Bužinskas nėra daręs jokios įtakos teisėjams. Supraskite, nors jų pavardės vienodos, tačiau jie nėra giminės.

Apklausta teismo pirmininkė teisėja Jolanta Bagdonienė minėjo, kad Rolandas Bužinskas niekada nebuvo atėjęs jos prašyti priimti jokio palankaus sprendimo jokiam asmeniui – jos priimti sprendimai, tai yra jos niekieno neįtakojami sprendimai. Ji su Zigmantu Šegžda buvo bendravusi tik per teismo posėdžius. Tačiau, prieštaraudama savo teiginiui, teismo pirmininkė pripažino su autoriumi bendravusi  ne tik teismo posėdžio metu. Esą po vieno teismo posėdžio Zigmantas Šegžda  teisėjai Jolantai Bagdonienei pasakė, kad, jei pastaroji jam skirs nors minimalią baudą, tai jis bus labai nepatenkintas. Teisėja jam atsakė, kad sankcija numato tik įspėjimą.

Pastarąjį teismo pirmininkės Jolantos Bagdonienės pokalbį „ne teismo protokolui“, autoriaus nuomone, galima  būtų vertinti kaip Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio „Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą“ pažeidimą, kuris skelbia: „Kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą.“ Be to Teisėjų etikos kodekso 8 straipsnyje yra  įtvirtintas  teisingumo ir nešališkumo principas – kiekvienas teisėjas privalo vengti viešų pasisakymų, leidžiančių nuspėti nagrinėjamos bylos baigtį ir  neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus ir nereikšti išankstinės nuomonės nagrinėjamos bylos klausimais.

Teismo pirmininkės pavaduotoja teisėja Dalia Zeniauskaitė apklausos metu prisipažino, kad ji asmeniškai su autoriumi nebendravo, bet  2015 m. birželio mėnesį neva girdėjo, kaip autorius teismo foje kalbėjo: „Kur čia tie teisėjai? Reiktų juos nupiškinti“. Teisėja pridėjo, kad autoriaus elgesys yra neprognozuojamas, todėl Vilniaus rajono apylinkės  teismo teisėjai ir  darbuotojai yra nesaugūs.

Per apklausą teisėjas Alfredas Juknevičius dėstė nuomonę, kad esą autorius kaltina jį ir kitus teisėjus esant organizuotos nusikalstamos grupės nariais. Teisėjui nepatiko, kad autorius teismo automobilių aikštelėje filmavo teisėjus, tame tarpe ir jį, o paskui filmuotą medžiagą įdėjo į internetą – Youtube. Be to teisėjas piktinosi, kad, pasak jo, autorius skunduose dėsto išgalvotą nuomonę apie teisėjų korupcinius ryšius su prokurorais ir policijos tyrėjais.

Tuo tarpu apklausiamam teisėjui Sauliui Jakaičiui netgi pasirodė, kad autoriaus teiginiuose „galima įžvelgti ir užslėptus grasinimus teisėjų atžvilgiu.“

Tyrėjo apklausiama jauniausioji  teisėja Renata Volodko galimai didžiavosi, kad paskyrė autoriui suėmimo terminą – 14 dienų. Tačiau teisėja raukėsi, kad skiriant suėmimą autorius, jos nuomone, elgėsi nekultūringai – gėrė, savo atsineštą maistą valgė, vaikščiojo po teismo posėdžių salę, įvairiais gestais reagavo į kitų asmenų pasisakymus. Teisėja Renata Volodko negalėjo atsistebėti, kodėl tądien autorius ant savo veido buvo nusipiešęs rudus antakius,  ūsus bei barzdelę ir esą nereagavo į jos pastabas laikytis tvarkos. Be to teisėja gūžčiojo pečiais, kad neva autorius ją apkaltino dalyvavimu nusikalstamame susivienijime.

Teisėjas Vaclovas Karšulis parodė, kad 2015-06-22 dieną teismo kieme autorius ėjo link jo ir filmavo jį telefonu. Teisėjas jam pasakė nustoti filmuoti arba bus iškviesta policija. Autorius teisėjo paklausė, ar teisėjas jam grasina. Vėliau teisėjas sužinojo, kad autorius filmuotą medžiagą paskelbė Youtube.

Savo kaltinime dešimties teisėjų grupei privatus kaltintojas  Zigmantas Šegžda išsakė nuomonę, kad, teikdami skundą prokuratūrai ir pasisakydami per apklausas, teisėjai galimai nebuvo sąžiningi pareiškėjai. Aplinkybę, kad teisėjų, kaip galimai nesąžiningų pareiškėjų, valia buvo aiškiai išreikšta, patvirtina faktai, kad, autoriaus žiniomis,  teisėjai prokuroro nutarimo nutraukti baudžiamąją bylą neskundė, taip pat teisėjai  nesiėmė veiksmų dėl procesinių sprendimų administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.A2.-10-14146-536/2016.

Dėl šio teisėjų demaršo, autoriaus nuomone,  buvo iš dalies sutrikdyta Vilniaus rajono apylinkės teismo veikla, nes nuo 2015 m. balandžio mėnesio šio teismo teisėjai nusišalindavo nuo bylų nagrinėjimo, susijusių su autoriumi arba jo teikiamais skundais, prašymais, arba ieškiniais.  Didžioji dauguma autoriaus bylų pirmąja instancija buvo paskirtos nagrinėti ne Vilniuje, bet Trakų rajono apylinkės teisme bei Ukmergės rajono apylinkės teisme.  Skiriant autoriaus  civilines bylas nagrinėti ne Vilniaus rajono apylinkės teisme, Vilniaus apygardos teismo nutartyse yra išaiškinama, kad to priežastis yra ieškovui iškelta baudžiamoji byla Nr.02-2-00203-15. Autorius mano, kad dėl šių žinių paskleidimo buvo sumenkinta jo, kaip ieškovo, asmens reputacija bylas nagrinėjančių teisėjų akyse.

 

Zigmantas Šegžda

Facebook komentarai
});}(jQuery));