Ar Kaišiadorių meras Vytenis Tomkus ir policijos tyrėja L. Peskovienė , darydami kratą, pasisavino apie 3 mln. Litų ?

vytenis_tomkus_n

vytenis_tomkus_n

Ar Kaišiadorių meras Vytenis Tomkus ir policijos tyrėja L. Peskovienė , darydami kratą,  pasisavino apie 3 mln. Litų ?

Evaldas Petrauskas

vytenis tomkus n

Šiek tiek bandau konkretizuoti Kaišiadorių mero Vytenio Tomkaus ir jo kolegų atliktas nusikalstamas veikas:

Esu pateikes daug informacijos apie Vytenio Tomkaus atliktas nusikalstamas veikas. Pagal turimus faktus, liudininkų parodymus ( Palangos teisme 2014 12 03 ) V. Tomkui būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl neteisėto poveikio duoti melagingus parodymus ( Arūnas Valančius, Evaldas Petrauskas patvirtintų ) V. Tomkus 2013 m. po apklausų Klaipėdos VPK dėl valdybos posėdžių protokolų  klastojimo darė neteisėtą poveikį A. Valančiui: liepė A.         Valančiui tyrėjams, teismui meluoti, kad buvo valdybos posėdžiuose ( 2012 01 06, 2012 01 11, 2012 04 12 viso 4 posėdžiai ) jeigu A. Valančius pasakys, kad nebuvo posėdžių, tai V. Tomkus grasino „per Palangos kredito uniją užmėtyti A. Valančių ieškiniais dėl neva, tai unijai padarytų nuostolių “. A. Valančius nuo 2009 09 04 buvo Palangos ku (kredito unijos) valdybos narys. V. Tomkus neteisėtą poveikį su grąsinimais darė ir Evaldui Petrauskui 2012 – 2015 m. ne vieną kartą grąsino, kad jeigu E. Petrauskas viešins  V. Tomkaus atliktas nusikalstamas veikas, tai bus susidorota. Buvo įvardinta, kad turi gerų pažystamų policijoje ( manau, kad turėjo omenyje Klaipėdos VPK vyr. tyrėją Lina Peskovienę,   kuri buvo konkuruojančios Klaipėdos kredito unijos paskolų komiteto narė, kuri ir pradėjo ikiteisminius tyrimus 2011 metais ). Minėjo, kad konservatorių įtakoje yra ir  Klaipėdos                       vyriausias apygardos prokuroras Giedrius Danielius ( jau pasitraukė į advokatus ), prokuroras Ruslanas Ušinskas.

Dokumentų klastojimas. V. Tomkus suklastojo visą eilę dokumentų. Tai Palangos kredito unijos valdybos posėdžių protokolai ( 2012 01 06, 2012 01 11, 2012 01 12 viso 4 protokolai ). Tokių posėdžių nebuvo. A. Valančius patvirtins, kad net jo parašas ant 2012 01 11 protokolo yra suklastuotas. Suklastuoti prašymai tapti unijos nariu : net 12 asmenų nurodė, kad 2012 01 11 gyvena Bangų g. 3 – 33, Palangoje. Tai V. Tomkaus kolegos iš centrinės kredito unijos ir kitų unijų. Klastojimo tikslas buvo atitikti unijos narystės kriterijų ir neteisėtai būti išrinktiems 2012 01 16 visuotiniame unijos narių susirinkime į valdymo organus. Unijos nariais 2012 01 11 – 2012 01 12  tapo  5 centrinės unijos valdybos nariai, 4 – 5 centrinės unijos darbuotojai, viso 20 asmenų Akivaizdu, kad vienas iš organizatorių ir vykdytojų buvo V. Tomkus, kuris veikdamas bendrininkų grupėje neteisėtai užvaldė Palangos KU siekdamas asmenininės naudos.

Piknaudžiavimas tarnybine padėtimi, unijos lėšų švaistymas – grobstymas. V. Tomkaus nurodymu 2011 – 2013 m. iš Palangos KU į kitas unijas buvo iškeltos geriausios paskolos, ko pasėkoje unija patyrė didelių nuostolių. Samdomi advokatai iš Vilniaus civilinėje byloje su    ieškovu E. Petrausku, dėl neteisėto atleidimo iš darbo. 2015 01 06  unija V. Tomkui vadovaujant advokatams iš Vilniaus negrįžtamai sumokėjo 49 016, 52 litų ( 14 196, 17 Eur ). 2014 -2015 priimamas žmogus iš Vilniaus į darbą unijoje ir mokama apie 8 tūkst. litų per mėnesį. Tas asmuo nieko unijoje nedirbo. 2014 – 2015 m. buvo paremta knyga, kuri protegavo konservatorių veiklą Palangoje. VRK vykdo tyrimą. V. Tomkui vadovaujant ( kaip administratoriui 2012 m. ir valdybos pirmininkui               2012 – 2015 m. Palangos KU patyrė virš 6 mln. litų nuostolių. Iš pateiktų faktų ir rezultatų        matosi, kad V. Tomkus veikdamas bendrininkų grupėje savo nusikalstamais veiksmais veda Palangos ku prie bankroto. Istorija kartojasi, kai V. Tomkui būnant „Taupomosios unijos“   valdybos pirmininku  unija bankrutavo. Dėl neteisėtos Palangos KU veiklos už teisės aktų pažeidimus 2015 04 14 LB pritaikė poveikio priemonę,  neleisti imti indėlių. Už teisės aktų pažeidimus 2015 01 16 LB centrinei kredito unija pritaikė poveikio priemones. Esmė pažeidimų    yra teisės aktų pažeidimai. Atsakingas už teisės aktų vykdymą yra administracijos vadovas, nes V. Tomkaus pareiga nes jis     buvo ir centrinės kredito unijos teisininkas. Nuo 2012 01 06 iki 2012 09 01 jis  gavo 2 atlyginimus: kaip Palangos KU administracijos vadovas ir centrinės kredito unijos teisininkas. Pagal LB   statistiką per 2013 – 2014 m centrinei kredito unijai priklausančios 63 unijos atyrė 47,26 mln. litų nuostolių, o 11 unijų, kurios nepriklauso centrinei kredito unijai patyrė 12,18 mln. litų pelno. Akivaizdu, kad unijų lėšos yra švaistomos – grobstomos, todėl aš ir pasitraukiau 2009 m. iš centrinės kredito unijos valdybos. Kadangi unijoms pradėjau viešinti dėl centrinės unijos nusikalstamų veikų, pvz. prekyba poveikiu t.y. papirkinėjimas aukštų pareigūnų: LB, finansų ministerijos, vidaus reikalų ministerijos ir t.t. Centrinė kredito unija apmokėdavo aukštų pareigūnų keliones: Filipinai, Meksika, Kanada ir t.t.

Į Generalinę prokuratūrą kreipiausi 2015 04 27 su pareiškimu dėl tyrėjos L. Peskovienės 2012 04 11 kratos protokolo klastojimo. Ant protokolo yra V. Tomkaus parašas. Seifas unijoje buvo laužiamas be teismo leidimo. Buhalterė K. Lukauskienė kratoje nedalyvavo, tačiau yra jos parašas. Kad kratoje nedalyvavo,  buhalterė prisipažino duodama parodymus kaip liudytoja 2014 12 03 Palangos     teisme. Kratų metu tyrėja L. Peskovienė  ir V.Tomkus galimai pasisavino mano ir mano             verslo partnerių     pinigus – apie 3 mln. litų. Dėl pinigų vagystės kreipiausi į GP prokuratūrą,       tačiau GP persiuntė pareiškimą nagrinėti Klaipėdos apygardos prokuratūrai. Prokuratūra         atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nes įsivėlę savi pareigūnai.  Kai kurie Klaipėdos   teisėjai         yra prokurorų įtakoje,  pvz. teisėja A. Sadauskaitė ( laikė mane 7 mėn areštinėje, kol LAT                      teisėja   Garnelienė panaikino Sadauskaitės neteisėtą kardomają priemonę suėmimą ).

 Dėl    prokuroro Ruslano Ušinsko (yra V. Tomkaus ir jo bendrininkų įtakoje ) kreipiausi privataus kaltinimo tvarka dėl baudžiamosios bylos iškėlimo dėl piknaudžiavimo tarnybine padėtimi,           tačiau Generalinė prokuratūra dangsto R. Ušinsko atliktas nusikalstamas veikas: dokumentų klastojimas, šmeižtas, ir t.t. Vyksta teisminiai procesai civiline tvarka. Prokuroras R. Ušinskas yra patrauktas atsakovu            dėl šmeižto. 

Dėl dokumentų klastojimo LAT 2015 01 20 mane galutinai išteisino nes net   nebuvo nusikalstamos veikos požymių. Manau, kad V. Tomkus tiesiog papirko tyrėją L. Peskovienę ir prokurorą R. Ušinską, kad mane persekiotų. Pagrindinė baudžiamoji byla, kurioje aš ir  5 unijos valdymo organai esame absurdiškai kaltinami, prasidės 2015 06 22 Plungės teisme           pas teisėją Gedeikį ( b/b perkelta iš Palangos teismo nes teisėją D. Vercinskę nušalinau nes         dirbo ranka rankon su prokuroru. Net 5 nutartis buvo jos panaikintos  per 1 metus kaip    neteisėtomis )   Tikiuosi, kad visus išteisins, nes tiek mano, tiek unijos valdymo organų veikla    buvo teisėta, laikantis įstatymų. Palangos KU  pradėjo savo veiklą 2004 01 06, o  2012 01 06 buvo neteisėtai užvaldyta. Mane suimant 2012 01 06 nei vieno paskolos        grąžinimas susijusi su manimi  su mano verslo partneriais nevėlavo, todėl teismui                                      pateiktas kaltinimas, kad paskolos išduotos neteisėtai  yra absurdas ( 100 paskolų taip išdavėme                  per 8 metus nes unija tai kooperatyvas, o ne bankas ) Kreditai buvo imami                              statyboms. Turiu 7 statybos leidimus. Padėti pamatai daugiabučiui 44 but. adresu Pavasario                        g. 6, Palanga ( jau investuota apie 1,2 mln. litų ). Su verslo partneriais pasiskolinome apie 2,5 mln. litų. Nors prokuroras šmeižia spaudoje, kad neva, tai  pasisavinta apie 5 mln. litų Savo                                  vardu turiu daug nekilnojamojo turto ( nuomoju   savo patalpas IKI prekybos centrui, Šiaulių bankui, Gintarinei vaistinei ir t.t. apie 25 įmonėms  ir fiziniai asmenims ) Akivaizdu, kad                 V. Tomkus veikdamas  kartu su kolegomis per tyrėją L. Peskovienę imitavo nusikalstamos                       veikos modelį. Tikslas buvo perimti Palangos ku ir mane sužlugdyti,  kad neviešinčiau centrinės kredito unijos atliktų  nusikalstamų veikų.

Ar įmanoma eiti prieš korumpuotus pareigūnus, teisėjus ir rasti teisybę? Jei tai bus paviešinta ir prasidėtų ikiteisminiai tyrimai patraukiant kaltuosius atsakomybėn, gal teisėjai būtų teisingi.                        Jeigu Lietuvoje skolintis ( yra notarinės paskolų sutartys, įkeitimai )  verslui pinigų yra nusikaltimas, tai tada teks Pravieniškėse parašyti knygą Yra dar ir Stasbūras, bet prieš klanų sisitemą ne visada galima laimėti  Bet reikia bandyti Ar gali būti toks žmogus meru? Jums spresti .

Palangos KU nariai V. Tomkum nepasitiki, tai parodė įvykę unijos narių visuotiniai susirinkimai: 2015 01 05 ir 2015 03 30.  Unijos nariai yra pasipiktinę V. Tomkaus kaip unijos valdybos pirmininko elgesiu. Unijos nariai jau nuo 2014 m. vasaros neatgauna pajų, nors paskolas yra      grąžinę. Unijos nariai net negauna atsakymų, kada pajai bus grąžinti. Unijos nariai ruošiasi protestams, jeigu toliau bus iš jų tyčiojamasi. Todėl manau V. Tomkus ir atsistatydino iš Palangos kredito unijos valdybos pareigų 2015 m. balandžio mėnesį, nes jam vadovaujant unija patyrė virš 6 mln. nuostolių. Unijos lėšos buvo tiesiog švaistomos, grobstomos ir vėliau ar anksčiau V. Tomkus turės prisiimti atsakomybę.

 

Kaišiadorių meras konservatorius V.Tomkus elektroniniu paštu buvo paprašytas pakomentuoti šiuos E.Petrausko teiginius, tačiau jau visą savaitę meras nieko neatsako. 

 

Evaldo Petrausko a/k 36709040479

gyv. Lazdynų g. 5-6, Kretinga, tel. 8 606 14140                                                                                                                                     

 

 

 

Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiajam                                                                                                    prokurorui Minkevičiui Simonui

Vilties g. 12, Kaipėda, LT – 92231

  

 

 

S K U N D A S 

Dėl Klaipėdos AVPK Imuniteto skyriaus vyr. tyrėjos E. Lukauskaitės   nutarimas 2015 08 05                         Nr. 30-S-85008 atsisakyti pradėti  ikiteisminį tyrimą Nr. 30-At-00088-15 ir 2015-09-01                          prokuroro R. Jasevičiaus nutarimo Nr. 4-5-34214 panaikinimo 

                     

2015 m. rugsėjo mėn. 8 d.

Kretinga

    

 

2015-07-15  Klaipėdos AVPK KPENTV viršininką informavau apie tyrėjos L. Peskovienės galimai atliktas nusikalstamas veikas. Mano prašymas persiūstas Kaipėdos AVPK Imuniteto skyriui. 2015-07-27 Imuniteto skyriui pateikiau pareiškimą su dokumentais, kurie patvirtina galimai atliktas tyrėjos L. Peskovienės  nusikalstamas veikas. 2015-07-29 savo pareiškimą papildžiau ir pateikiau papildomus dokumentus. 2015-08-17 kreipiausi su skundu į KAP vyr. prokurorą S. Minkevičių dėl šališko prokuroro R. Jasevičiaus ir šališkų KAP prokurorų nušalinimo nuo mano skundo nagrinėjimo. Tačiau mano skundą dėl man nesuprantamų priežaščių buvo perduotas šališkam prokurorui J. Michailovskiui ( prokuroras J. Michailovskis skundas LAT b/b 2K-174-222/2015 siekiant su manim susidoruoti buvo atmestas ), todėl akivaizdu, kad                            2015-08-24 sprendimas Nr. 4-5-33206 dėl KAP nušalinimo buvo neteisėtas ir turėtų būti išspręstas iš esmės KAP vyr. prokuroro ar Klaipėdos m. apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjo.

Šališkas prokuroras R. Jasevičius 2015-09-01 priėmė nutarimą atmesti mano skundą. 

Šis nutarimas buvo gautas 2015-09-04, todėl įstatymo nustatyta tvarka bei terminais dėl šio priimto neteisėto nutarimo teikiu skundą Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui:

                  Su priimtu nutarimu kategoriškai  nesutinku. Esant bet kokiems nusikalstamos veikos požymiams ikiteisminis tyrimas pradėtinas ir tęsiamas  bendra tvarka, o   tai ar buvo nusikalstama veika, ar ne sprendžiama ikiteisminio tyrimo metu. Pateikti faktai ir dokumentai pagrįstai leidžia manyti, kad tyrėja L. Peskovienė atliko visą eilę nusikalstamų veikų, todėl ji turėjo būti apklausiama ne kaip liudytoja, o kaip įtariamoji.

Apklausiama L. Peskovienė prisipažino, kad yra Klaipėdos kredito unijos narė ir, kad 2010-2012 m. buvo unijos paskolų komiteto narė. Tai patvirtina ir NT Registrų duomenų išrašas.   L. Peskovienė akivaizdžiai meluoja, kad 2010-2012 m. kai buvo unijos valdymo organuose, t.y. paskolų komiteto narė, neva tai „vadovaujamų pareigų ten neatlikdavo“ Be L. Peskovienės sprendimo kaip paskolų komiteto narės patvirtinimo nebūtų unijoje, unijos nariams išduotos paskolos. Kad paneigti L. Peskovienės melą būtina iš Klaipėdos kredito unijos išreikalauti                   2010-2012 m. paskolų komiteto posėdžio protokolus, kurie patvirtintų tyrėjos L. Peskovienės aktyvią unijoje veiklą. Galimai galėtų pasitvirtinti faktas, kad Klaipėdos unijos paskolų komiteto posėdžių protokolai yra suklastoti, nes, kaip teigia L. Peskovienė „jokių funkcijų ten neatlieku“

Tyrėja L. Peskovienė teigia, kad yra nurodžiusi viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijoje, kad yra Klaipėdos kredito unijos narė, tačiau atiekant tyrimą nustatyta, kad už 2014 m. tai nėra deklaruota. Todėl paaiškėjus melui būtina patikrinti ar už 2010-2012 m. L. Peskovienė nurodė viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijoje, kad buvo Klaipėdos unijos paskolų komiteto narė ir unijos narė? Ar 2013 m. L. Peskovienė  nurodė viešų ir privačių interesų deklaracijoje, kad yra Klaipėdos kredito unijos narė.

Būtina apklausti Klaipėdos kredito unijos valdymo organus: stebėtojų tarybos pirmininką Rolandą Jatulį, kuris 2012 m. tapo ir Palangos kredito unijos administracijos vadovu ir mane                     atleido iš darbo. Manau, kad taip tyrėja L. Peskovienė per savo kolegą unijoje R. Jatulį  bando susidoruoti su manimi, kad negaučiau informacijos apie unijos narių švaistomas lėšas. Už teisės aktų pažeidimus LB 2015-04-14 Palangos unijai skyrė poveikio priemonę. Taip pat būtina   apklausti ir tyrėjos L. Peskovienės kolegę Klaipėdos kredito unijos paskolų komiteto narę Rasą Jakaitienę, kuri 2012-01-16 tapo Palangos kredito unijos paskolų komiteto nare. Dar vienas    tyrėjos L. Peskovienės kolega, Klaipėdos kredito unijoje yra Arvidas Apulskis, kuris yra                 Klaipėdos kredito  unijos administracijos vadovas ir valdybos narys. Jis taip pat 2012-01-16 tapo Palangos kredito unijos valdymo organu – stebėtojų tarybos nariu.

Tyrėja L. Peskovienė meluoja, kad aš 2012-01-06 dalyvavau Palangos kredito unijos kratoje. Kadangi kratos vyko vienu metu skirtinguose miestuose, todėl fiziškai aš niekaip                  negalėjau dalyvauti abiejuose kratuose. Aš į uniją buvau atvežtas apie 17 val. 25 min. Nuo                     17 val. 30 min iki 18 val. 05 min. buvo atidarytas vienas seifas ir suskaičiuoti pinigai.                          Kadangi pinigų kiekis atitiko, tai buvo pasirašytas grynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas ir                        18 val. 05 min. buvau išvežtas į Klaipėdos AVPK skyrių, o unijoje krata tęsėsi iki 19 val.                         Kratos protokolas pasirašomas atlikus kratą. Kadangi aš buvau Klaipėdoje apie 18 val. 35 min.,                        tai niekaip negalėjau pasirašyti tuo metu ant kratos protokolo, todėl akivaizdu, kad tyrėja                             L. Peskovienė sąmoningai suklastuojo Palangos kredito unijos kratos protokolą, kad                          negalėčiau vėliau reikšti pretenzijų. Jeigu krata unijoje buvo filmuojama ( filmuota medžiaga                          į teismą nėra perduota ), tai įraše matytusi, kad unijos kratoje nedalyvavau, o tik savo kabinete,                    kur buvo laikomas vienas unijos seifas, dalyvavau suskaičiuojant unijos pinigus. Tyrėja                            L. Peskovienė pati teigia, kad „buvo atidaryti seifai“, tai patvirtina, kad tyrėja meluoja, kad aš dalyvavau kratoje ir atidarant seifus.

Apklausiant telefonu Palangos kredito unijos vyr. buchalterę K. Lukauskienę                         paaiškėjo, kad   ji neprisimena, kad būtų dalyvavusi laužiant seifus. 2014-12-03 Palangos apylinkės teisme apklausiama kaip liudytoją, K. Lukauskienė patvirtino, kad 2012-04-11 laužiant                            unijoje seifus ji nedalyvavo ir, kad ji ant kratos protokolo pasirašė Klaipėdoje pas tyrėj                              L. Peskovienę   jos kabinete. Akivaizdu, kad tai yra kratos protokolo klastojimas. Tuo labiau, kad seifais   naudojosi ne unija, o tretieji asmenys, tai turėjo būti gautas teismo leidimas laužti seifus.                         Tai parodo, kad tyrėja L. Peskovienė tyčia, neteisėtai laužė seifus, klastojo kratos protokolą                         su tikslu pasisavinti konkuruojančios unijos narių pinigus, todėl turėtų būti patraukta                       baudžiamojon atsakomybėn.

Dėl mano automobilio Infiniti BEC 751 pasitvirtino faktai. Telefonu apklausiant                         A. Valančių jis patvirtino,  kad jį 2012-01-06  vežiojo Klaipėdos AVPK pareigūnas,                                      L. Peskovienės neteisėtu nurodymu. 2012-01-06 apie 14 val. 30 min. iš manęs pareigūnai                       atėmė automobilio raktelius. Nebuvo atlikta automobilio krata.  2012-01-06 vakare apie                                  21 val. 30 min.  aš buvau pareigūnų T. Lembučio ir R. Paukščio  privestas tamsoje prie savo automobilio     ir man buvo liepta  pasiimti iš bagažinės dokumentus, kurie buvo sudėti į maišą. Grįžę pas   tyrėją L. Peskovienę į kabinetą man liepė pasirašyti jau užpildytą transporto        priemonės  aprašą. Paimtas maišas su dokumentais iš automobilio taip ir liko pas tyrėją                             L. Peskovienę    ant stalo nesupakuotas, neužplombuotas. Atsiimant automobilį dalyvavo antstolė Reda Vizgaudienė. Automobilio durys buvo neužplombuotos. Buvo pasigesta 100000 eurų. Yra                      surašytas konstatavimo protokolas, kurį galiu pateikti. Manau būtina apklausti policijos pareigūnus T. Lembutį ir R. Paukščių, kad paaiškėtų galimai atlikti nusikalstamos veikos epizodai: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, pinigų pasisavinimas, dokumentų klastojimas ir t.t. ir kalti asmenys patraukti atsakomybėn.

Akivaizdu, kad pagal LR BK 228 strp. yra pasireiškę objektyvūs požymiai:                            pavojinga veika – piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimas, pavojingais padariniais,  nes   yra padaryta didžiulė turtinė žąla fiziniams asmenims  virš 3 mln. litų ( apie 1                   mn. Eurų ). Padaryta didžiulė turtinė ir neturtinė žąla juridiniam asmeniui Palangos kredito unijai.

Tyrėja L. Peskovienė būdama konkuruojančios Klaipėdos  kredito unijos valdymo organuose (2010-2012 m. Klaipėdos unijos paskolų komiteto nare) iniciavo neteisėtus ikiteisminius tyrimus Palangos kredito unijos narių atžvilgiu su tikslu perimti unijos valdymą. Palangos                        kredito unijos valdymą,  padedant tyrėjai L. Peskovienei,  2012 m. perėmė jos kolegos iš Klaipėdos kredito unijos. Tyrėja L. Peskovienė Palangos kredito unijos valdymo organus  persekioja be jokio teisinio pagrindo,  reiškiant    jiems absurdiškus įtarimus pvz., dokumentų klastojimas ir t.t. Jau         visų instancijų teismai  mane išteisino dėl dokumentų klastojimo ir kituose epizuodose dėl       poveikio. Išteisinta ir mano žmona Reda Petrauskienė.  Manau būsiu išteisintas ir dėl man pateikto absurdiško kaltinimo –  sukčiavimo.

Prokuroras R. Jasevičius visiškai netyrė mano skundo ir  nepasisakė dėl akivaizdžių faktų ir L. Peskovienės ir jos kolegų T. Lembučio, R. Paukščio atliktų nusikalstamų veikų. Imuniteto skyrius nustatė, kads L. Peskovienė nuslėpė viešų ir privačių interesų deklaracijoje už 2014 m.,                  kad yra Klaipėdos kredito unijos narė. Skunde prašiau patikrinti ar už 2010 – 2012 m.                           L. Peskovienė irgi nuslėpė, kad buvo Klaipėdos kredito unijos paskolų komiteto nare?                       Akivaizdu, kad ir už     2013 m. irgi yra inormacija nuslėpta, kad yra Klaipėdos kredito unijos narė. Pati tyrėja L. Peskovienė apklausiama prisipažino, kad norėjo gauti gerų kreditų, todėl ir yra Klaipėdos kredito unijos narė. Tai realu, kad 2012 01 06 su kolegomis iš Klaipėdos kredito unijos perėmusi Palangos kredito uniją, taip pat siekė gauti dar geresnių kreditų, nes Palangos kredito            unija buvo 20 kartų didesnė nei tyrėjos L. Peskovienės vadovaujama Klaipėdos kredito unija. Telefonu apklausiama Palangos kredito unijos buhalterė K. Lukauskienė patvirtino, kad neprisimena, kad 2012-04-11 būtų dalyvavusi laužiant Palangos kredito unijoje seifus. Tai pasitvirtino K. Lukauskienės Palangos m. apylinkės teisme 2014-12-03 duotos kaip liudytojos parodymai, kad nedalyvavo 2012-04-11 kratoje ir tą dieną kratos protokolų nepasirašinėjo. Taip ir liko neatsakytas klausimas, kodėl 2012-04-11 seifai buvo laužiami be teismo leidimo? Jeigu tyrėja L. Peskovienė teigia, kad 2010 – 2012 m. nedalyvavo Klaipėdos kredito unijos paskolų komiteto posėdžiuose, tai reiškia šie posėdžių protokolai yra suklastuoti. Aš pats esu Klaipėdos kredito unijos narys ir mačiau paskolų komiteto protokolus ant kurių yra L. Peskovienės parašai. L. Peskovienė buvo aktyvi unijos narė, nes dalyvaudavo visuotiniuose susirinkimuose ir jos melas, kad ji buvo neaktyvi yra melas. Todėl būtina išreikalauti Klaipėdos kredito unijos paskolų komiteto posėdžių protokolus ir apklausti L. Peskovienę dėl parašų ar jie yra tikri ar suklastuoti. Jeigu parašai tikri,                  tai ar galėjo L. Peskovienė darbo metu dalyvauti paskolų komiteto posėdžiuose, kai tuo metu                 dirbo tyrėja Klaipėdos AVPK? 

Prokuroras R. Jasevičius būdamas šališkas ir remiantis BPK 57 str. 2, 3 d. yra suinteresuotas asmuo dangstyti tyrėjos L. Peskovienės ir jos kolegų atliktas nusikalstamas veikas, todėl turėjo pats nusišalinti nuo mano skundo nagrinėjimo. Tokie prokuroro R. Jasevičiaus ir prokuroro J. Michailovskio veiksmai dangstant L. Peskovienės atliktas nusikalstamas veikas,                   kertasi su prokuroro duota priesaika ir prokurorų etikos kodeksu: būti nešališkam, teisingam, objektyviam, sąžiningam ir t.t.. ginant viešą interesą. Artimiausiu metu būsiu priverstas kreiptis į prokurorų etikos komisiją dėl tokių prokororų neetiškų veiksmų ir tinkamo jų įvertinimo.

Prašau nušalinti šio ikiteisminio tyrimo kuruojantį prokurorą Romą Jasevičių, nes prokuroras yra šališkas. Prokuroras R. Jasevičius,  kartu su prokuroru R. Ušinsku palaiko kaltinimą b/b 1-30-9-00062-2011-5 t.y., palaiko absurdiškus tyrėjos L. Peskovienės Palangos kredito unijos nariams pareikštus įtarimus – kaltinimus. Kadangi minėti prokurorai ir jų kolegos Klaipėdos apygardos prokurorai yra ir bus šališki, nes yra susidūre su Klaipėdos AVPK pareigūnais mano bylose ir kitose bylose, todėl  prašau mano skundo nagrinėjimą perduoti nagrinėti LR  GP ar kitos apygardos prokuratūros prokurorams.

Šiuo metu tyrėja L. Peskovienė nors ir dirbdama Neringos m. PK pradėjo naują                      neteisėtą  ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-00041-14 mano šeimos narių atžvilgiu dėl neva tai praturtėjimo. Akivaizdu, kad tai VMI funkcijos ir tyrėja bando man keršyti, nes keliu į viešumą jos atliktas nusikalstamas veikas. Artimiausiu metu informuosiu žiniasklaidą apie tokios tyrėjos piknaudžiavimus tarnybine padėtimi ir prokurorų dangstymus nenorint tinkamnai vertinti pateiktus faktus. 

Išanalizavus priimtą nutarimą, galima teigti, kad mano pareiškimas, skundas  nebuvo tinkamai tiriamas, neatliktas logiškas, teisinis vertinimas, neapklausti visi liudytojai,                     neišreikalauti dokumentai, tyrimas atliktas neišsamiai, atmestinai ir t.t. Prokuroro R. Jasevičiaus nutartis neatitinka teisės reikalavimų, nes nenurodytas apskundimo terminas, neaišku ar                      aplamai galima šį nutarimą skūsti ir kam galima skūsti. Galimai tyčia mane bandoma suklaidinti, kad negalėčiau pateikti skundo, dėl šio akivaizdžiai neteisėto šališko nutarimo.

 

Atsižvelgdami į išdėstytą bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 4 dalimi, vyriausio prokuroro

 

prašau:

 

panaikinti 2015-08-05 Klaipėdos AVPK Imuniteto skyriaus vyr. tyrėjos E. Lukauskaitės  nutarimą atsisakyti pradėti  ikiteisminį tyrimą  Nr. 30-At-00088-15. Panaikinti prokuroro                 J. Michailovskio 2015-08-24 pranešimą Nr. 4-5-33206. Panaikinti 2015-09-01 Nr. 4-5-34214 prokuroro    R. Jasevičiaus nutarimą atmesti mano skundą. Perduoti nagrinėti mano skundą į GP, ar į kitą apygardos prokuratūrą. Tęsti  ikiteisminį tyrimą pagal požymius   nusikalstamų veikų tyrėjos                        L. Peskovienės atžvilgiu numatytų   BK 228 str., 300 str., 183 str. ir kitus BK str. nustačius ir kitas nusikalstamas veikas,  perduoti nagrinėjimui  į teismą.

 

 

 

Pridedamas : Vokas patvirtinantis skundo gavimo faktą.

 

 

 

 

 

 

Pagarbiai,

Evaldas Petrauskas  

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));