Ar galima tapti ypatingai pavojingu psichiniu ligoniu už valdžios kritiką?

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministrui  A. Verygai.  El. p. priim@lrs.lt Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

LR sveikatos apsaugosTeisėkūros ir teisinio vertinimo skyriui, El. p. info@sam.lt Vilniaus g. 33, Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas. Sveikatos reikalų komitetui. Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius

 

Klaipėdos jungtinis demokratinis judėjimas, Poilsio g.37- 59, Klaipėda, mob.860344258

Nepartinis demokratinis judėjimas, Klaipėdos skyrius. Kretingos g, 13-2, Klaipėda, el.p. virginija.jurgileviciene@gmail.com

Lietuvos žmogaus gynimo asociacija, Klaipėdos atstovybė, šilutės pl. 88-34, Klaipėda

Skundas

dėl Valstybinės  teismo psichiatrų tarnybos prie  Sveikatos apsaugos ministerijos  atsakymo

2018-10-22

Klaipėda

Mes, grupė nevyriausybinių organizacijų atstovų, kreipėmės į Valstybinę teismo psichiatrų tarnybą, kuri yra prie Sveikatos apsaugos ministerijos.   Mūsų kreipimasis, o tiksliau skundas, buvo išnagrinėtas ir gavome atsakymą. Atsakymas ne tik, kad netenkina, bet jis toks šališkas, kad esame priversti  su skundu kreiptis  į  ministeriją dėl  Valstybinės teismo psichiatrų tarnybos atsakymo.

Skundėme teismo psichiatrę ekspertę N. Mačiūnienę, kuri galimai pažeidė etikos principus, duodama  Telšių apylinkės teismo posėdžiuose paaiškinimus  dėl Virginijos Smilgytės psichinės būklės. Atsakyme yra rašoma, kad minima teismo ekspertė teismo šaukimu davė parodymus teismo ekspertizės aktui paaiškinti.  Mes, piliečiai, suprantame, kad specialistė turėjo kalbėti  apie  surašytą  ir jos pasirašytą ekspertizės aktą.  Kodėl ji liudija apie Virginijos Smilgytės skambutį, kuris buvo jau po ekspertizės akto surašymo?  V. Smilgytė teigia, kad nieko panašaus  per telefoną  nekalbėjo, ką liudijo  psichiatrė ekspertė.  Kas meluoja?

Prašome pateikti telefoninio pokalbio įrašą, kuris patvirtintų ar paneigtų teismo ekspertės liudijimą.  Jei įrašai nedaromi, tai yra neetiška, o gal būt ir neteisėta liudyti.  Mes skunde prašėme, kad  būtų daromi telefoniniai įrašai  pokalbių, kuriais remiasi ekspertai,  teikdami teismui  paaiškinimus, dėl ekspertizės akto, tačiau Valstybinė teismo psichiatrų tarnyba savo atsakyme iš vis nepasisakė dėl šio pasiūlymo.   Žmogaus teisės yra ginamos Konstitucijos, ir jei  norima teismo  sprendimu jas apriboti, tai toks darbas turi būti atliekamas labai kruopščiai ir sąžiningai.  Manome, kad   N. Mačiūnienė,  liudydama  apie skambutį, žaidžia žmogaus likimu, o tai yra per žiauru.

Mes  skunde rašėme, jog   psichiatrė ekspertė N. Mačiūnienė nesilaikė objektyvumo principo surašant  ekspertizės aktą.  Atsakyme apie tai neužsiminta nei žodžiu, tačiau cituojamas Lietuvos Respublikos  Teismo ekspertizės įstatymo 13 straipsnis,  kuris yra apie nepriklausomumą teikiant išvadas. To pačio straipsnio 2 dalyje  parašyta, kad  valdžios institucijoms, valdymo  ir teisėsaugos institucijoms, Seimo nariams ir kitiems pareigūnams, politinėms partijoms, visuomeninėms organizacijoms ar kitiems asmenims kištis į teismo eksperto darbą – draudžiama, o svarbiausia, kad tai užtraukia įstatymu numatytą atsakomybę. Ar mes  darėme,  kokį nors spaudimą, kai buvo surašomas ekspertizės aktas? Ne.  Mes, gavę teismų nutartis, perskaitę jas,  susidarėme nuomonę, kad  N. Mačiūnienė liudijo vadovaudamasi  principu  kas „šauna“ į galvą. Prašėme tai  paneigti arba teikti įrodymus. Nesant įrodymų manome, kad  liudijo vadovaujantis posakiu  „viena boba pasakė“. Kodėl Tarnyba nepacitavo  kitų  LR Teismo ekspertizės  įstatymo straipsnių?  Pav., 12 str., kuris pavadintas  „Teismo eksperto pareigos”,  3 dalyje nurodo, kad  teismo ekspertai privalo  garantuoti išsamų ir nešališką visų pateiktų duomenų ištyrimą.  Prie savo skundo  pridėjome iš interneto informaciją,  ką V. Smilgytė veikė, kai buvo laisvėje. Ši informacija teigia, kad jos galva nebuvo užimta tik tariamais kliedesiais. Taip pat ir ištrauka iš laikraščio „Lietuvos rytas“ teigia, kad Šilio  nusikalstama gauja, kuri Telšius terorizavo beveik dešimtmetį  ir šiandien tebėra įtakinga ir jai tebedirba teisėtvarka, nors Nepriklausomai Lietuvai jau 27 metai. Šiuo metu STT yra suėmusi  už kyšių ėmimą Telšių  valdžios atstovus, vyksta tyrimas. Telšių valdžia, kuriai vadovauja Darbo partija, ir po STT suėmimų, yra įsitikinusi, kad  neteisėtų sprendimų nepriima ir nevykdo, o V. Smilgytės  pasakojimai tėra  išmislai ir kliedesiai.  Dalis Telšių miesto gyventojų ir V. Smilgytė yra įsitikinę, kad mieste esančios  įvairios valdžios, o tai įstatiminė (miesto taryba), vykdomoji ( miesto administracija), teisėsauga (policija, prokuratūra ir teismai) yra surišti, t.y., susirangę, kaip gyvačių raizginys. V. Smilgytė teigia, kad pati buvo auka to raizginio dar 1992 metais ir vėliau.  Ji 2014 metais   nukentėjo, nes po brolio mirties, norėdama sužinoti tikrąją jo žūties priežastį,  kreipėsi  daugybę kartų su prašymais pakartotinai ištirti mirties priežastį. Ji iki šiol negali  tylėti, kai tiek daug neteisybės  jos atžvilgiu, kai kaimynai turi laidoti savo vaikus, narkotikų aukas.

Mes manome, kad ekspertė N. Mačiūnienė, liudijo, t.y. aiškino teisme apie ekspertizės aktą, kuris  yra surašytas nesivadovaujant objektyvumo principo, t.y.  nusprendė nesidomėti Telšių miesto politiniu, visuomeniniu gyvenimu ir todėl  viską ką pasakoja V. Smilgytė  įvardijo kliedesiais.

Artėja rinkimai, todėl  V. Smilgytė yra pavojinga ne tik Darbo partijai. Visi puikiai suprantame, kad mažas akmenukas  gali nuversti didelį vežimą.  Galimai Darbo partija yra suinteresuota skubiai ją pašalinti, izoliuoti. Tą padeda daryti ir kitų partijų nariai.  Politinis raizginys dirba draugiškai, –  šiandien jie padeda Darbo partijai, o rytoj gal jiems reikės Darbo partijos pagalbos. Tokį politinį miesto vaizdą matome, kai lankomės Telšiuose. To nemato, o gal ir nenori matyti psichiatrė ekspertė N. Mačiūnienė.  Pilietę, kuri išdrįso paviešinti valdžioje esančių politikų negražią praeitį, amoralius sprendimus ( teismo pripažintam vaikų tvirkintojui savivaldybė suteikė panaudai patalpas, dirbti su neįgaliaisiais), nusprendė, kad reikia uždaryti į psichiatrinę ligoninę.

Prašome ministerijos inicijuoti įstatymo pakeitimus, kad teikiant ekspertizės išvadas būtų vertinama ne tik siaura medicininė dokumentacija,  asmens sveikatos būklė, bet ir toje bendruomenėje  susiklostę  santykiai  ( politiniai, visuomeniniai ir kt.) bei aplinkybės, iššaukiančios pasisakymus, kalbas, veiksmus, kurie vėliau ekspertų yra įvardinami kliedesiais arba kitokiais ligos simptomais.  Neįvertinus visumos, negalima suvaržyti žmogaus laisvės.  Aštrėjant politinei kovai, tikėtina, kad partiniai klanai gali pasinaudoti psichiatrine tarnyba ir kritikus arba nukentėjusius nuo esamų politikų, uždaryti į psichiatrines ligonines.

Teismai yra nepriklausomi, ekspertizės aktas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Teismas  turi atsižvelgti į tai ką rekomenduoja ekspertės, kurios surašė ekspertizės aktą.  Jos nutarė, kad turi profesinę teisę įrašyti, jog V. Smilgytė  yra ypatingai pavojinga visuomenei. Įdomiausia,  jog advokatui  paklausus,  kuo pasižymi tas pavojingumas,  išgirdo, kad tai N. Mačiūnienės nuomonė.  Nuomonės mums, piliečiams, nereikia, jei esi specialistas, teik konkrečius įrodymus ir argumentus, kodėl pilietis yra pavojingas visuomenei.  Manome, jog ekspertai teigdami, kad  priima sprendimus vadovaujantis nuomone, iš tikro klaidina teismą ir daro didžiulę žalą valstybės biudžetui. V.  Smilgytė jau apie devynis mėnesius yra  stebima, o tam stebėjimui valstybė  kasdien išleidžia  nemažus pinigus. Tiek advokatas, tiek mes, visuomeninkai, manome, kad visuomenei pavojingi yra tie, kurie yra agresyvūs, nevertina kito žmogaus gyvybės, siekia sukelti  žalą kitam žmogui.

Ar galima tapti  ypatingai pavojingu  psichiniu ligoniu  už valdžios kritiką, galimai, tos valdžios šmeižtą? Štai ko klausėme, ko norėjome sužinoti iš Teismo psichiatrų  tarnybos. 

V. Smilgytė savo facebooke rašė, kad vienas Telšių  politikas  yra amoralus, praeityje užsiiminėjo kriminaliniu verslu, t.y. prostitucijos verslu.  Pagal ją, ji  buvusi išprievartauta to, kuris laikė viešnamį. Ji įvardija, kad tai  esąs dabartinis  Seimo narys Valentinas Bukauskas.  Ar tai jos kliedesiai, ar tai tiesa? Prašome, kad būtų atliktas DNR tyrimas, nes po išprievartavimo ji jaučiasi tapusi „nešvari” ir  gėda ją persekioja iki šių dienų. Galimo  išprievartavimo  vaisius – sūnus. Ji vaikui,  apie jo atsiradimą, nepasakojo. Jai labai norėjosi užmiršti praeitį, tačiau matydama, kad tokios amoralios praeities žmogus eina į Seimą, ji mano, kad tylėti nebegalinti. Norisi paklausti, ar savo pasakojimu V. Smilgytė padarė žalą  kitam asmeniui, ar tik paviešino  jai  galimai padarytą žalą?  Ar dėl to, kad paviešino jai galimai padarytą žalą bei kitų žmonių bėdas  ji tapo ypatingai  pavojinga visuomenei? O gal ji tapo ypatinga pavojinga Telšių valdžiai?

Virginija Jurgilevičienė

Virginijus Partaukas

Vaclovas Stončius 

Facebook komentarai
});}(jQuery));