Astą   Rubinaitę   persekioja   agentūrinė   žvalgyba    ar   kileris?

20220328 133240

20220328 133240

Astą   Rubinaitę   persekioja   agentūrinė   žvalgyba    ar   kileris?

Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas vėl kalbasi su disidente alytiške Asta Rubinaite, Alytaus, tariamos teisėsaugos,  bandoma padaryti psichine ligone ir pavojinga visuomenei.

– Žinome, kad Kauno apygardos teisme, 2022-03-31 bus nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje  prikergtas Jums LR 154 str. 2 d., viešas šmeižimas, Alytaus prokuroras net 3 metus, ne tik piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, pririnko net 10 tomų paistalų. Kad byla netaptų kliurkinė, Alytaus teismas, (žmona Snaigė Juknevičienė dirba ten pat) gelbėdama prokuroro Arūno Juknevičiaus (nuotr.) galimą beprotybę, Jus nuteisė 6 mėn. ambulatorinio gydymosi nuo nesančios psichinės ligos, nors Jūs apie tai pristatėte begales dokumentų.

– Priminsiu, kad 2019 m. kovo 1 d. ištrūkus iš nusikaltėlio rankų, apdraskytais, suterliotais rūbais, suprakaitavusi, pirmu taikymu pasibeldžiau į Alytaus m. VŠĮ  Dzūkijos TV. Kadangi užpuolikas, pasivadinęs Tomu, pasakojo, kad su mano motina ir šeima, tuometinio dar advokato A.Pliaugos užsakymu yra susidorota, o visa kaltė atiteks man, trumpai apie tai papasakojau TV darbuotojai Dainai Baranauskaitei Čiginskienei ir paprašiau, kad leistų pasiskambinti į policiją ir mamai, kuri atėjo manęs netgi pasitikti. 

– Tai į policiją taip ir nesikreipėt?

Screenshot 20210129 091055 Chrome
Screenshot 20210129 091055 Chrome

– Susilaukiau iš jų pačių skambučio, kad esu apšmeižusi, save tuo metu tituluojančiu ir prisistatančiu geriausiu advokatu Lietuvoje A.Pliaugą, galimai todėl, kad dukra Živilė Janavičienė Alytaus teisme, kaip sakant, teisėjauja. Tada prisiėjo rašyti pareiškimą, kurio net neregistravo. Kaip bebūtų keista, Alytaus VŠĮ Dzūkijos TV žurnalistė Daina Baranauskaitė Čiginskienė, apie save skelbianti, kad garantuoja konfidencialumą, mano nenaudai, netgi raštiškai, davė melagingus parodymus pareiškėjo A.Pliaugos dukros-teisėjos vyrui-tyrėjui ir prokuroro A.Juknevičiaus draugui, dabar jau ATA. Užuojauta. Priminsiu, kad prokuroro A.Juknevičiaus žmona Snaigė Juknevičienė teisėjauja Alytaus teismo rūmuose. Nors apie A.Pliaugą, per Dzūkijos TV ar kitur nieko nebuvo paviešinta, jau tris metus esu kaltinama ir tąsoma už nusikalimą kurio net nėra, pagal LR BK 154 str.2 d., viešas šmeižimas. Nes minėta žurnalistė Daina Baranauskienė Čiginskienė, viešoje erdvėje deklaruojanti ir garantuojanti konfidencialumą, dabar duoda teisėsaugos „šaikos“ (gaujos – Z.V.) nario A.Pliaugos naudai klaidingus-melagingus, netgi raštiškus parodymus. Paklausus kur, kada ir kaip apšmeižiau A.Pliaugą, atsakymas, kad per žurnalistę Dainą B.Č., garantuojančią konfidencialumą, galėjo būti apšmeižtas, kadangi už galėjimą straipsnio nėra, tai pritaikomas LR BK baudžiamasis straipsnis už šmeižtą.

– Gerbiama disidentė Asta, kiek suprantu šio interviu būtų nebuvę, jeigu nebūtumėt susilaukusi  svečio, galimai visiškai neparuošto ir siusto iš agentūrinės žvalgybos? Žinant tėčio pakorimą, eilę kartų grasinimų Jus nužudyti, ir netgi bandymą nužudyti, neatmetama versija ir kilerio pasirodymą?

– Galimai, kad taip. Įspūdžiai visiškai švieži, alsuojantys dabartimi, nesivaidenantys, nes 2022 m. kovo 24 d. 12:30 h gatve, palei mamos namus, pradėjo vaikščioti nepažįstamas vyriškis. Ant nugaros kuprinė. Nesulaukęs nieko išeinant, buvo nuėjęs pas kaimynus, teiravosi apie mane, kaip surasti ir pamatyti. Taip nepažįstamasis slankiojo apie namus iki 17 h, prieš tai ilgokai kalbėjosi su mama. Apie save iš vis nieko nesakė, kalba ėjo tik kaip pamatyti gyvą Astą, telefoniniai ar kitokie pokalbiai netinkantys, neva turi labai rimtą informaciją. Viena iš jų, kad nebendrautų su jumis, t.y. konkrečiai Zenonu Volkovu. Šitą žinią jau buvau girdėjusi iš savo vienos advokatės, bijančios dienos šviesos. Šis neprašytas svečias buvo labai nervingas, drebančios iš jaudulio rankos, kaip mitriuko lakstantis žvilgsnis. Pasakojo, kad kaip ir aš turintis problemų su policija ir jeigu nesusitiks su Asta, jam teks grįžti atgal į kalėjimą. Iš kuprinės, kurioje buvo prikišta pakavimo suglamžytų popierių, mamai ištraukė ir paliko Ukmergės krikščionių leidžiamą laikraštį „Vilties šaltinis“ 2022 m. Nr.1 (44). Pats sakėsi atvykęs iš Kauno, kur šis leidinys yra spausdinamas.

 Galima būtų kilerio apsilankymą atmesti, taip nesureikšminti. Deja, kai tėtis akivaizdžiai pakartas, aš  7 paras kankinta, po to nužudyta, paslėpta miške po medžių šakomis ir po dviejų parų atsigavusi, abejonės kilerio apsilankymu dingsta. Nekyla abejonių, kad nusikaltėlius dangsto visa Alytaus, surišta giminystės ryšiais, teisėsaugos šaika, kuri bet kokia kaina siekia mane sunaikinti. 

– Tai policijai neskambinote?

– Negalima tikėtis iš policininko to, kas jam nebūdinga. Jūs gi nesitikite iš citrinos išspausti pomidorų ar morkų sulčių? Kartą dėl užpuolimo jau kreipiausi, nuo nusikaltėlio atsikračiau labai greitai, o štai kovo 1 d. buvo trys metai kaip nuo policijos, prokuratūros, teismų atsikratyti neina. Kaip visoje Lietuvoje, taip ir Alytuje. Tikrų nusikaltėlių niekas neieško, o bylas kelia nukentėjusiesiems, o jiems mirus, jų artimiesiems.  Aš, kaip A.Paleckis esu šnipė, ne bet kokia, o tarptautinė, nes lankydavausi JAV, Šveicarijoje (dirbau) ir kt. ES šalyse, po to Rusijoje, Baltarusijoje. Apsvilę rankas nuo „šnipo“ A.Paleckio, nutarė, kad aš esu psichinis ligonis, keliantis grėsmę aplinkiniams. Paprašai pateikti nors vieną iš požymių, neturi. Taip jiems rodosi ir gana.

– Pas mus sakydavo, jeigu rodosi reikia žegnotis.

– Tai jie ir žegnojasi, ne bet kur, o lenda į bažnyčią. Taip per praėjusią „angelų sargų“ dieną, didžiausi mano bylos klastotojai, neva už pavojingą darbą, buvo apdovanoti ir pagerbti Alytaus „Angelų sargų“ bažnyčioje. Jeigu ne mano, „nesiorientuojančios aplinkoje“, vaizdo, garso, telefoninių pokalbių įrašai, senai nusikalstamos šaikos būčiau izoliuota nuo visuomenės. 

– Faktiškai policijos darbą koordinuoja ir kontroliuoja prokurorai, Jūsų atveju prokuroras Arūnas Juknevičius pats 3 metus kurpia Jums bylą, nors yra prasitaręs (yra įrašas), kad byla galėjo būti išspręsta per 3 d., kadangi nesusipratote, tapote pavojinga netgi aplinkiniams? Teko domėtis ne tik prokurorų klystkeliais, bet ir Jūsų. Kažkodėl apie Jus nieko, o apie prokurorą A.Juknevičių atsiliepimai kraupoki, panašu, kad kuo pats kvepia – tuo kitus tepa? Buvo atvejų, kad galimai jam buvo pradėjęs važiuoti stogas, ar rodytis balti arkliai,  gal pratęsite mano mintį?

– Šis prokuroras , anksčiau buvo Alytaus vyriausiasis prokuroras, darbo metu, darbo vietoje, galimai blaivas, prieš savo pavaldinį buvo panaudojęs netgi fizinę jėgą, kolegos išskyrė, bet be policijos ir medikų neapsieita. Nukentėjusiajam buvo uždėtas netgi kaklo įtvaras, kurį laiką buvo nedarbingas. Tai sakykit prašom, kuris iš mudviejų esame pavojingi ne tik visuomenei?

– Pagal viską tai prokuroras Arūnas Juknevičius. Kiek žinau jį pas psichiatrus nesiuntė, visgi savas, galimai prajos balti arkliai, užsilopys aurą ir vėl galės dirbti šaikos (gaujos) labui. Kadangi žmona Snaigė Juknevičienė Alytuje teisėjauja nuo 1997 m., tai paliko pažemintą vyrą-prokurorą perauklėjimui, o nukentėjusįjį prokurorą  „ištrėmė“ į Varėną.

Gal pratęskime pokalbį apie nelauktą svečią, galimai kilerį. Man įstrigo mamos persakyti jo žodžiai: „jeigu nesusitiksiu su Asta, teks man grįžti atgal į kalėjimą“. Taip pat kuprinė, dirbtinai išpūsta suglamžytais popieriais.

– Apie tautos didybę ir jos moralinį progresą, šiuo atveju regresą, galime spręsti iš to, kaip jie elgiasi ne tik su gyvūnais, bet ir žmonėmis. Kada baigs naudoti ideologizuotą požiūrį, diktatoriškus metodus ir eksperimentus su visuomene. Nors esu neva nesiorientuojanti aplinkoje, mamos ir savo namuose, pati įrengiau įvairią apsaugos video sistemą. Represantai bandė sunaikinti savo nusikaltimus žmoniškumui video įrašus, deja nepavyksta ir nepavyks. Jie atsidūrė Laisvame laikraštyje.  Įrašai automatiškai persiunčiami į jiems neprieinamą sistemos banką JAV.  Dabar po šio tipelio ar kilerio pasirodymo, šaika įrašus ištrynė, deja, aš kaip šnipė parsisiunčiau kitus, kuriuos ir pridėsiu prie šio interviu.   

– Kaip Jūs jaučiatės kai tris metus Jums bando įteigti, kad esate psichinis ligonis ir dar pavojinga visuomenei? 

– Būčiau su jų mintimis susitaikiusi, bet kai pastebėjau, kad kvaile būti ne taip paprasta, tokia konkurencija,  ypatingai Alytaus teisėsaugos srityje,  prisiėjo iš psichiatrų, apie savo stabilumą, pristatinėti jiems pažymas. Pas pingvinus sparnai ne dėl to, kad skraidytų, o šiaip, kad būtų… Tas pats su kai kurių Alytaus teisėsaugininkų smegenimis.

Šiais laikais pasaulis tapo toks netikras, kad beveik visi dėkoja už melą ir įsižeidžia už tiesą, ar alytiškiai, tariami teisėsaugininkai, įsižeis, parodys tolimesnis jų bujojimas.

– Kaip Jūsų nuomone galėtumėm pakeisti dvokiančią teisėsaugos sistemą, nes man įkyrios mintys pastoviai baido ne visai padorius sapnus?

– Tokiems prokurorams kaip Arūnui Juknevičiui, atidirbus metus, reiktų du atsėdėti, manau po pirmos procedūros praeitų noras klastoti. Kur matyta, 3 metus, be mažiausio nusikaltimo požymio, sukurpti 10 tomų bylą, kai tikri nusikaltėliai laisvėje, o gal galėtų jam padėti jų pačių šaikos, Rokiškio psichūškės vadovas, myriop pasiuntęs policijos veteranę Skaistą Rakauskienę, Algimantas Liausėda? 

– Galvoju kaip nesumaišyti gėrio ir blogio sąvokų? 

– Reikia pastoviai skaityti ir domėtis tuo, kas ugdo asmenybę ir įkvėpia. Kiekvieną dieną išmokti kažko naujo. Aš vadovaudamasi šiuo principu ne tik gyvenu, bet ir mėgaujuosi gyvenimu. 

– Tamsta Asta, atleisk išsigimėliams ne todėl, kad jie nusipelnė atleidimo, tačiau todėl, kad Tu nusipelnei sielos ramybės…

– Jeigu aš, už padarytas jų „klaidas“ pykčiau,  tai prisiimčiau bausmę  pati sau.

– Dėkoju už pokalbį, neturiu ko ir pridurti.

 

    

            

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));