Prokuratūra nurodė, kad daryti nusikaltimus yra policijos pareiga

sileika

sileika

Aurimas Drižius
Yra toks garsus Vilniaus apygardos prokuroras Ramūnas Šileika (nuotr.), kuris Garliavos pedofilijos byloje nusprendė, kad seno storo diedo pimpalo kaišiojimas į ketverių metų mergaitės burną tol, kol išbėgs „kremas”, yra tik „priekabiavimas”, o ne „prievartavimas” (panašiai kaip kokios nors nešvankios replikos).
Nuo to laiko R.Šileika – patikimas prokuroras, kai reikia pridengti bet kokį nusikaltimą. Ypač – policijos, teisėjų ar prokurorų.
Štai ir šį kartą prokuroras R.Šileika savo nutarime man nurodė, kad „policija, darydama nusikaltimus, „veikė įstatymų jiems leidžiamose veikti ribose”.
Tai yra dar kovo pradžioje Policijos departamentas organizavo masinę ataką prieš dar likusius kelis nepriklausomus spaudos leidinius, tame tarpe ir www.laisvaslaikrastis.lt
Portalą palaikančios įmonės administratorius Tomas Čepaitis išjungė serverį, palaikantį portalą, nes kaip pats teigė, „sulaukė teisėsaugos skambučio”.
O Policijos departamentas jau anksčiau buvo paskelbęs, kad atjunginės visus naujienų portalus, kurie, jų manymu, yra „neteisingi”.
Kreipiausi į prokuratūrą – dėl neteisėto portalo „nulaužymo”. Mat Visuomenės informavimo įstatymas labai aiškiai nurodo, kad visuomenės informavimo priemonė gali būti sustabdyta tik motyvuotu teismo sprendimu. Tai yra Čepaitis galėjo sustabdyti visuomenės informavimo priemonės veikimą tik gavęs motyvuotą teismo sprendimą. Tokio sprendimo nėra. Beje, pats Čepaitis tai žinojo, nes net savo paaiškinime policijai teigė : „Jis paprašė, kad pateiktų oficialų raštą, jog turėtų pagrindą internetinės svetainės veiklos nutraukimui. Tačiau nuėjęs į puslapį ir perskaitęs kelias antraštes, susidarė nuomonę, jog tai yra prorusiškas propagandinis naujienų portalas…todėl jį ir išjungė”.
Nurodžiau, kad T.Čepaitis neturi įgaliojimų spręsti apie visuomenės informavimo priemonės tūrinį, ir tuo labiau neturi teisės jo išjunginėti kada panorėjęs arba kokio nors anonimo prašymu. Jis žinojo, kad visuomenės informavimo priemonę galima išjungti tik teismo sprendimu, prašė tokio sprendimo to „anonimo”, kuris prašė jo išjungti www.laisvaslaikrastis.lt, tačiau net ir negavęs tokio dokumento, išjungė ir minėtą portalą. tai įrodo, kad ponas Čepaitis tyčia ir sąmoningai padarė šį nusikaltimą, žinodamas, kad jį daro ir to siekė.
Policijos tyrėja nurodė, kad ikiteisminis tyrimas dėl portalo „nulaužymo” nepradedamas todėl, kad neva dėl nusikalstamų Čepaičio veiksmų mums nebuvo padaryta žala : „Pagal Lietuvos Respublikos BK 197 str. 1 d. atsako tas, kas neteisėtai sutrikdė ar nutraukė informacinės sistemos darbą padarydamas didelės žalos, o pagal Lietuvos Respublikos BK 197 str. 3 d. atsako tas, kas padarė šiame straipsnyje numatytą veiką padarydamas nedidelės žalos, ir laikomas padariusiu baudžiamąjį nusižengimą. Būtinasis šios nusikalstamos veikos požymis yra padariniai: informacinės sistemos darbo sutrikimas ar nutrūkimas. Toks informacinės sistemos darbo sutrikimas ar nutrūkimas turi sukelti realią žalą”.
Nežinia kaip policijos tyrėja nusprendė, kad ta žala nepadaryta arba ji nedidelė. Nes yra kaip tik priešingai – portalą www.laisvaslaikrastis.lt pastoviai skaitė apie 100 tūkst. žmonių, o jo turinys buvo kuriamas daugiau nei dešimt metų. Nulaužus visą serverį ir pradanginus jo tūrinį, mums padaryta milžiniška žala, nes 10 metų daugelio žmonių darbas yra sunaikintas, o portalas iki šiol, net pradėjus dešimčiai dienų, neveikia. Nes ponas Čepaitis apsimeta, kad jis vienašališkai nutraukė sutartį ir sunaikino visą portalo tūrinį. Manau, kad įmonei padaryta žala siekia apie 50 tūkst. eurų, nes nukentėjo maždaug 100 tūkst. žmonių – jie negali gauti informacijos, ir taip yra apribota žiniasklaidos laisvė.
Nurodžiau, kad visi šie faktiniai duomenys – masinė policijos ataka prieš mano išvardintas žiniasklaidos priemones, masiškai išjungti interneto portalai – yra įvykęs faktas, kurį labai lengva patikrinti.
Faktas yra ir tai, kad  Policijos departamentas organizavo šią akciją, ir pats to net neslepia.
Tai yra Policijos departamentas dar kovo 2 d. išplatino savo pranešimą spaudai : „Policija: bus blokuojami portalai, platinantys karo propagandą ar dezinformaciją”.
https://policija.lrv.lt/lt/naujienos/policija-bus-blokuojami-portalai-platinantys-karo-propaganda-ar-dezinformacija
Jame nurodyta, kad „..policija kreipėsi į domeno valdytojus, kad būtų nedelsiant nutraukta prieiga Lietuvos Respublikoje prie tam tikrų užsienio šalių internetinių tinklapių. Šių tinklapių sąrašas suderintas su Interneto žiniasklaidos asociacija, kitomis teisėsaugos ir žvalgybos institucijomis. Šis sąrašas bet kuriuo metu gali būti patikslintas ir atlikti analogiški veiksmai dėl tokių užsienio šalių portalų blokavimo.
Policija taip pat kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą su prašymu kuo skubiau įvertinti ir pateikti Lietuvos internetinių tinklalapių sąrašą, kurie platina propagandą ar dezinformaciją. Gavus šią informaciją, bus pakartotinai kreiptasi į domeno valdytojus dėl lietuviškų internetinių tinklalapių blokavimo ir sprendžiamas klausimas dėl galimos atsakomybės jiems taikymo”.
Tai yra šiuo savo pranešimu Policijos departamentas pats prisipažino, kad organizavo terorą prieš laisvą spaudą. T.y. jie kreipėsi į domeno valdytojus, kad būtų išjungti tam tikri portalai, o tik vėliau kreipėsi į kompetetingas instancijas dėl jo tūrinio įvertinimo.
Tokiais veiksmais Policijos departamentas dar kartą patvirtinu – tai nusikalstama tyčinė veikla.
PD atstovas spaudai Matonis pats žiniasklaidai patvirtino, kad „buvo apribota prieiga prie keliasdešimties tinklapių”, ir taip pat tai, kad „buvo prašoma įvertinti informaciją, skelbiama laisvaslaikrastis.lt”.
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/policija-del-karo-kurstymo-ir-propagandos-apribojo-prieiga-prie-keliasdesimties-portalu-56-1651650
Akivaizdu, kad tas „ekspertų” vertinimas negautas, tačiau priemonių išjungti portalą jau imtasi. savo skunde teismui atkreipiau dėmesį, kad nė viena iš valstybės institucijų ne tik kad nėra pripažinsu, kad www.laisvaslaikrastis.lt yra skelbusi karo propagandą arba dezinformaciją, tačiau net nėra kreipusis į mus dėl paaiškinimų.
Taip pat atkreipiu teismo dėmesį, kad įstatymai policijai nesuteikia teisės spręsti, kuris portalas yra geras, o kuris – blogas. Tai, ką ji daro, yra akivaizdus laisvos spaudos terorizavimas, kuris nepaaiškinamas demokratinėje ir teisinėje LR.
Lygiai tokiu pačiu metu vadinamasis policijos departamentas, veikdamas taip pat neteisėtai iš grasindamas kitai hostingo bendrovei „Interneto vizija”, pareikalavo, kad būtų išjungti ir kiti interneto kanalai ekspertai.eu ir kazimierasjuraitis.lt, bei ldiena.lt
Atkreipiamas teismo dėmesys, kad minėta hostingo bendrovė Interneto vizija pakluso vadinamojo policijos departamento neteisėtiems veiksmams, ir bandė nedelsiant nutraukti sutartis su minėtomis interneto svetainėmis. Lygiai tas pats buvo padaryta ir su interneto portalais ldiena.lt ir kazimierasjuraitis.lt Visų interneto hostingo bendrovių administratoriai buvo organizuotai prievartaujami vadinamojo policijos departamento išjungti nepriklausomas svetaines.
Akivaizdu, kad tai organizuota ir tyčinė ataka prieš laisvą spaudą, kuri galėjo būti organizuota tik policijos departamento vadovo arba VRM ministrės nurodymu.
Akivaizdu, kad vadinamasis policijos departamentas veikė grupėje ir organizuotai, darė sunkų nusikaltimą – neteisėtai prievartavo hostingo bendroves išjungti serverius tiems naujienų portalams, kurie kritikuoja LR vyriausybę.
Todėl Policijos departamentas, nurodęs nutraukti portalo www.laisvaslaikrastis.lt veiklą, pažeidė beveik visus imperatyvius Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus. Tai yra 52 straipsnis nurodo, kad „Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo… veiklą gali laikinai sustabdyti arba nutraukti teismas, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas pažeidžia šio įstatymo 19 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalių nuostatas (skatina nesantaiką, karą, neapykantą, etc.).
Skunde prokuratūrai nurodžiau, kad policija neturi įgaliojimų uždarinėti laisvos spaudos, tačiau drąsiai pakilo į ataką prieš ją. Tai yra padarė nusikaltimą – piktnaudžiavo tarnyba, veikė priešingai įstatymų reikalavimams.
O prokuratūra, turėdama pareigą ištirti bet kokį pranešimą apie nusikaltimą, ne tik kad jo netyrė ir neatliko savo pareigos, tačiau dar ir jį pateisino. T.y. prokuratūra nurodo, kad : „Aplinkybė, kad Pareiškėjo netenkina teisėsaugos kreipimasis raštu į UAB „Synergy space“ dėl serverio išjungimo, esant duomenų apie Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus dėl neskelbtinos informacijos platinimo, šiuo atveju nepagrindžia nusikalstamos veikos, numatytos BK 228 straipsnyje, sudėties požymių”.
Visas prokuroro Šileikos nutarimas pagrįsti policijos nusikaltimus :
šileikos
Tai yra prokuratūra ne tik žino, kad „teisėsauga” jau netgi raštu kreipėsi į „Synergy” (pastarosios atstovas Čepaitis sako, kad sulaukė tik telefoninio skambučio – tai yra galimai melagingi parodymai IT), tačiau prokuratūra jau netgi nustatė, kad „yra duomenų”, kad www.laivaslaikrastis.lt neva skelbė ir platino neskelbtiną informaciją. Šiuo teiginiu pripažino, kad PD netgi raštu kreipėsi į „hostingo” bendroves, reikalaudama jas išjungti serverius. Vėlgi – tai ne prokuratūros funkcija „nustatyti” kokia informacija neskelbtina, ir tai labai aiškiai apibrėžia Visuomenės informavimo įstatymas.
Prokuratūra nurodo, kad buvo „teisėsaugos raštas išjungti minėta serverį dėl neskelbtinos informacijos platinimo”, nors vienintelis liudininkas Čepaitis sako, kad jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie paprašė išjungti. Iš kur minėti asmenys gavo pono Čepaičio telefono numerį, ir kodėl jam skambino sekmadienį, o ne darbo dieną? Kodėl prokuratūra teigia, kad buvo „raštas”, o ne skambutis. Akivaizdu, kad prokuratūra sąmoningai ir tyčia slepia ir dangsto Policijos departamento galimai neteisėtą veiklą, todėl tai dar vienas motyvas pradėti IT.
Pažymėtina, kad BK 228 straipsnyje numatyto nusikaltimo – piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi – esmė yra ta, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo veikia priešingai tarnybos interesams, pažeisdamas pagrindinius tarnybos principus, iškraipydamas tarnybinės veikos esmę ir turinį, menkindamas konkrečios institucijos ir pačios valstybės autoritetą. Jis piktnaudžiauja savo įgaliojimais, suteiktomis teisėmis bei pareigomis: padaro veiksmus, kurių sąžiningai dirbdamas neturėtų daryti, arba nepadaro veiksmų, kurių jis pagal savo pareigas turėtų imtis, dirbdamas sąžiningai. Taip elgdamasis jis pažeidžia pagrindinius valstybės tarnybos principus, iškraipo tarnybinės veiklos esmę, turinį, menkina konkrečios valstybinės institucijos ir pačios valstybės autoritetą kitų žmonių akyse.
Tai, kad teisėsaugos pareigūnai, kurie pareiga – saugoti įstatymų laikymosi, rašo raštus, reikalaudami išjungti vyriausybę kritikuojančias žiniasklaidos priemones, daro Lietuvą ne teisine valstybe, o „bananų” respublika.
Facebook komentarai
});}(jQuery));