Atrodo, kad įsakymą policijai banditiškais metodais uždarinėti laisvą spaudą davė ministrė A.Bilotaitė

Agne-Bilotaite-svetainei

Agne-Bilotaite-svetainei

Policijos departamentas, naikindamas laisvą spaudą, veikia kaip banditai. Todėl aš juos vadinu mentais, nes tai paprasti banditai, tik tiek, kad laikinai vilki lietuviškas uniformas. Šiandien išsiunčiau ieškinį teismui dėl Policijos departamento neteisėto spaudos persekiojimo. Paaiškėjo, kad visi mentų veiksmai, uždarinėjant opozicines svetaines, yra nusikalstami, nes iki šiol galioja Visuomenės informavimo įstatymas, kuris nurodo, kad visuomenės informavimo priemonė gali būti sustabdyta tik motyvuotu teismo sprendimu.  O Nepaprastosios padėties įstatymas, kuriuo remiasi mentai uždarinėdami nepriklausomą žiniasklaidą, galioja tik tiek, kiek nurodė Nausėda savo dekrete. Nausėdos dekrete apie apribojimus spaudai nėra nė žodžio, todėl bet kokie mentūros veiksmai prieš spaudą yra banditiški. Negi jie mano, kad už tai nereikės atsakyti? Mat policija masiškai prievartauja hostingo bendroves neteikti paslaugų ir uždaryti nepriklausomas interneto svetaines. Hostingo bendrovės paklūsta policijos reikalavimams ir „atjunginėja” šias svetaines – būtent tai sekmadienį buvo išjungtas ir www.laisvaslaikrastis.lt. Beje, serverio administratorius net gražino mums įmoką už serverio paslaugas ir parašė, kad „atjungė dėl skolos”. Tik šiandien, kai paaiškinau šitam vyrukui, kuo jam tai gresia ir kad jam teks mokėti už padarytą žalą, serveris vėl buvo įjungtas.
Tačiau kalba ne apie tai, o apie tai, kad visa policija virtusi nusikaltėlių organizacija.

matonis

Beje, pats policijos atstovas spaudai Ramūnas Matonis (nuotr.), kuriam aš šiandien skambinau, tyčiojosi : „Mes neuždarinėjam, tačiau jus tikrai reikia uždaryti”. R.Matonis man žadėjo, kad laisvas laikraštis bus uždarytas, kai jis gaus kažkokių etikos inspektorių pažymėlę. Atrodo, kad žmogelis visiškai neišmano Lietuvos įstatymų.
Prasidėjus Rusijos agresijai Ukrainoje, policija buvo mobilizuota karui su laisva spauda – www.laisvaslaikrastis.lt buvo iš karto išjungtas, ekspertai.eu „nulūžo” dėl masinės hakerių atakos, jo leidėjas Audrius Nakas yra įsitikinęs, kad tai Anušausko gaujos darbas. Vėliau buvo išjunginėjami portalai ldiena.lt, bukimevieningi.lt, kazimierojuraičio portalas. Pvz., ldienos leidėjui Ragelskiui įmonė „Interneto vizija” pasakė, kad „nesutampa mūsų ir jūsų vertybės” ir išjungė šį portalą. L.Ragelskis prašė nurodyti, kokį sutarties punktą jis pažeidė, tačiau hostingo įmonė ėmė mykti apie „vertybes”. Akivaizdu, kad tai koordinuota ataka, ir jai nurodymą galėjo duoti tik VRM ministrė A.Bilotaitė. Tikėsimės, kad teismas tai išsiaiškins.
Tokiu atveju aš visiems žurnalistams patariu prisiminti baudžiamąjį kodeksą :
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso BK XXX skyriuje išvardintų nusikalstamų veikų pagrindinis kėsinimosi objektas yra elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumas: neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims (pvz., tinklalapio „nulaužimas“, neteisėtas prisijungimas prie tinklalapio turinio valdymo sistemos ir elektroninių duomenų pakeitimas ar pašalinimas); neteisėtas poveikis informacinei sistemai (pvz.: DoS ir DDoS atakos prieš internetinius puslapius, tarnybines stotis. DoS (angl. Denial of Service) atkirtimo nuo paslaugos ir DdoS (angl. Distributed Denial of Service) paskirstyta atkirtimo nuo paslaugos atakos, kurių pagrindinis tikslas paveikti informacinę sistemą arba tinklą taip, kad kompiuterinės paslaugos taptų neprieinamos vartotojams, neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas (pvz. Sodros, Vidaus reikalų ministerijos CDB duomenys, bankų neviešo pobūdžio informacija ir pan.), neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos (pvz. prisijungimas prie svetimos elektroninės bankininkystės paskyros, elektroninės pašto dėžutės, Facebook, SKYPE, ICQ paskyrų, prisijungimai prie įvairių neviešo pobūdžio duomenų talpyklų, registrų ir pan.), neteisėtas disponavimas įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, prisijungimo kodais ir kitokiais duomenimis (pvz. disponavimas kenkėjiška programine įranga, kuri renka klientų duomenis („Trojos arkliai“ – programinė įranga, turinti kenkėjiškų funkcijų ir besislepianti kitose programose; „keylogger“ – kenkėjiška programinė įranga, nežinant vartotojui fiksuojanti kiekvieną klaviatūros paspaudimą), taip pat neteisėtas disponavimas svetimų elektroninių paskyrų slaptažodžiais, prisijungimo kodais.
Labai greitai visos „interneto vizijos”, neteisėtai mentų nurodymu nulaužinėjačios Tėvynės sąjungai nepatinkančius portalus ir aiškinančios apie „vertybes”, prisimins įstatyme numatytą atsakomybę už savo veiklą.
O štai ir mano ieškinys teismui dėl policijos banditizmo:
Ieškovas: savaitraščio „Laisvas laikraštis” leidėjas UAB „Grėsmės nacionaliam saugumui” vadovas Aurimas Drižius, Goštauto g. 8-269, Vilnius llredakcija@gmail.com
Atsakovas: Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva, info@policija.lt
Vilniaus miesto apylinkės teismui
Laisvės pr. 79A, Vilnius
IEŠKINYS dėl neteisėtų Policijos departamento veiksmų apribojant spaudos laisvę, žalos padarymo ir atlyginimo (prašymas skubiai imtis laikinųjų apsaugos priemonių)
(ieškinio dydis bus patikslintas)
2022-03-04
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD) 2022 m. kovo 2 d. apie 20 val. išjungė ieškovo administruojamą ir redaguojamą naujienų portalą ww.laisvaslaikrastis.lt.
Taip buvo padaryta be jokių įspėjimų, tiesiog portalas buvo išjungtas ir nepasiekiamas. Kelis kartus raštu kreipiausi į atsakovą raštu, dėl kokių priežasčių mūsų portalas buvo išjungtas, tačiau jokio atsakymo negavau.
Atsakovas veikia nusikalstamu būdu – neteisėtai užblokuoja visuomenės informavimo priemonę ir vėliau nereaguoja į raginimus paaiškinti, kokiu teisėtu pagrindu jis tai padarė.

Atsakovas, nutraukdamas portalo www.laisvaslaikrastis.lt

veiklą, pažeidė beveik visus imperatyvius Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus :

1. Visuomenės informavimo įstatymo 52 straipsnis. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiklos sustabdymas arba nutraukimas nurodo:
1. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, išskyrus radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojus, retransliuotojus, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjus ir (ar) užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus, veiklą gali laikinai sustabdyti arba nutraukti teismas, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas pažeidžia šio įstatymo 19 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalių nuostatas.
2. Priimdamas sprendimą dėl laikino viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklos sustabdymo, teismas gali nustatyti ne ilgesnį kaip vieno mėnesio veiklos sustabdymo terminą laikraščių redakcijoms ir ne ilgesnį kaip trijų mėnesių – žurnalų redakcijoms.
3. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veikla gali būti teismo nutraukiama tuo atveju, jei per pastaruosius 12 mėnesių teismas jau buvo bent kartą sustabdęs jo veiklą.

Atsakovas, neteisėtai sustabdęs www.laisvaslaikrastis.lt

veiklą, grubiai pažeidė minėtus įstatymo reikalavimus, nes portalo veikimas buvo sustabdytas be jokio teismo sprendimo, neįspėjus mūsų ir neišnagrinėjus skundo teisme.

2. Atsakovo PD veikla gali būti įvardijama kaip atvirai nusikalstama, nes tai yra pasikėsinimas į vieną pagrindinių demokratijos ramsčių – spaudos laisvę. Visuomenės informavimo įstatymo 5 straipsnis. Teisė rinkti ir skelbti informaciją nurodo, kad 1. Kiekvienas asmuo turi teisę:
1) rinkti informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse;
3. Visuomenės informavimo įstatymo 10 straipsnis. Draudimas taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus nurodo, kad Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
Šiuo atveju atsakovas, neteisėtai uždaręs portalą, siekė ir pasiekė, kad atsakovas negalėtų toliau skelbti bet kokios atsakovui neparankios informacijos, t.y. ne tik uždarė, tačiau ir pritaikė cenzūrą.
4. Visuomenės informavimo įstatymo 11 straipsnis. Teisė ginti informavimo laisvę nurodo :
1. Kiekvienas asmuo turi teisę apskųsti teismui valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, pareigūnų sprendimus ir veiksmus, jeigu šie pažeidžia ar neteisėtai apriboja asmens teisę gauti, rinkti ar skleisti informaciją.
2. Draudžiama persekioti viešosios informacijos rengėją, skleidėją, jų dalyvį ar žurnalistą už paskelbtą informaciją, jeigu ją rengiant ir platinant nebuvo pažeisti įstatymai.
LR Konstitucijos 44 straipsnis nurodo :
Masinės informacijos cenzūra draudžiama.
Valstybė, politinės partijos, politinės ir visuomeninės organizacijos, kitos institucijos ar asmenys negali monopolizuoti masinės informacijos priemonių.
Jokių įstatymų ieškovas nėra pažeidęs, todėl nežinoma, kokiu pagrindu PD nusprendė mus uždaryti. Jeigu atsakovas remiasi Nepaprastosios padėties įstatymu, kuris numato apribojimus spaudos laivei, tai turėtų žinoti kad apribojimai spaudos laisvei taikomi tiek, kiek numatoma prezidento dekrete.Tačiau prezidento G.Nausdėos 2022 m. vasario 24 d. dekrete Nr. 1K-872 (pridedamas) niekur nėra numatyta apribojimų spaudos laisvei. Nepaprastosios padėties įstatymo 7 str. 4 punktas numato, kad dekrete turi būti numatytos ” konkrečios taikomos nepaprastosios priemonės, nurodytos šio Įstatymo 28 straipsnyje”;
Tačiau prezidento G.Nausėdos dekrete niekur nėra numatyti bet kokie apribojimai spaudos laisvei, todėl bet kokie atsakovo veiksmai ieškovo atžvilgiu yra neteisėti.
Nepaprastosios padėties įstatymo 18 straipsnis. Naudojimosi konstitucinėmis teisėmis ir laisvėmis apribojimų bei nepaprastųjų priemonių panaudojimo nustatymas numato :
21 straipsnis. Teisės reikšti savo įsitikinimus, ieškoti informacijos ir ją gauti ar skleisti apribojimas
1. Nutarime dėl nepaprastosios padėties įvedimo ar atitinkamame Respublikos Prezidento dekrete gali būti numatyta, kad ieškoti, gauti, skleisti informaciją apie ekstremalią situaciją arba valstybės institucijų ir pareigūnų, komendantūrų veiksmus leidžiama tik atitinkamų valstybės institucijų vadovo sutikimu ar leidimu.
Tačiau prezidento G.Nausėdos dekrete niekur nėra kalbama apie apribojimus spaudos laisvei, todėl bandymas pagrįsti neteisėtus veiksmus ieškovo atžvilgiu taip pat nėra teisėtas.
4) konkrečios taikomos nepaprastosios priemonės, nurodytos šio Įstatymo 28 straipsnyje;
Be to, Nepaprastosios padėties įstatymo
1. Naudojimosi Konstitucijos 22, 24, 25, 32, 35, 36 straipsniuose nustatytomis teisėmis ir laisvėmis apribojimą bei nepaprastųjų priemonių panaudojimą nustato Seimas arba Respublikos Prezidentas, vadovaudamiesi Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais, atsižvelgdami į grėsmės konstitucinei santvarkai, visuomenės rimčiai laipsnį ir pobūdį, kitų aplinkybių ir sąlygų visumą bei galimybes greičiausiu būdu pašalinti grėsmę, sumažinti ją bei jos sukeltus padarinius.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas naudojimosi teisėmis ir laisvėmis apribojimas ir šio Įstatymo 28 straipsnyje nustatytos nepaprastosios priemonės gali būti naudojamos tik tiek, kiek to reikalauja padėties kritiškumas. Naudojimąsi kitomis žmogaus teisėmis ir laisvėmis apriboti draudžiama.
3. Įvesti naudojimosi teisėmis ir laisvėmis apribojimai negali prieštarauti Lietuvos Respublikos įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę.
Kitaip sakant, ieškovas, neteisėtai uždaręs „Laisvą laikraštį”, elgiasi neteisėtai ir nusikalstamai, pažeidė visus Visuomenės informavimo įstatymo ir Konstitucijos punktus.
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

Prašome laikinųjų apsaugos priemonių – teismo nurodymo atsakovui laikytis LR įstatymų ir nedelsiant sustabdyti savo neteisėtus veiksmus – tai yra įjungti www.laisvaslaikratis.lt

ir toliau laikyti nuo šio portalo kuo toliau iki tol, kol bus išnagrinėtas ieškinys.

Ieškinio dalykas
Atsakovas neteisėtai uždarė visuomenės informavimo priemonę, padarė jai didelę žalą, todėl reikalaujame nedelsiant sustabdyti neteisėtus veiksmus ir atlyginti ieškovo patyriamą žalą – po 3000 eurų kas dieną
Civilinio kodekso 6.271 str. nurodo, kad :
1. Žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto nepaisydama savo darbuotojų kaltės.
2. Šiame straipsnyje terminas „valdžios institucija“ reiškia bet kokį viešosios teisės subjektą (valstybės ar savivaldybės instituciją, pareigūną, valstybės tarnautoją ar kitokį šių institucijų darbuotoją ir t. t.), taip pat privatų asmenį, atliekantį valdžios funkcijas.
3. Šiame straipsnyje vartojamas terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis).
4. Valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti.
Šiuo atveju atsakovas, neteisėtai uždaręs visuomenės informavimo priemonę, padarė jai didelę žalą, kuri turi būti atlyginta.
Prašymai

Prašome teismo atsakovo pateikti savo nutarimo išjungti www.laisvaslaikrastis.lt

kopiją, nes labai įdomu sužinoti, kuo jis remiasi, o to sprendimo ieškovui nepateikia.

Dėl žyminio mokesčio
Už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mokamas penkiasdešimt eurų žyminis mokestis, kuris yra sumokėtas ir pridedamas. Dėl likusio žyminio mokesčio prašau teismo išaiškinimo, nes mano nuomone, ieškiniui dėl žalos dėl neteisėto valstybės tarnautojų veiksmų nėra apmokęstinami žyminiu mokesčiu.
Sutinku procesinius dokumentus gauti elektroniniu ryšių priemonėmis
Byla bus vedama per advokatą, tačiau kol nesudaryta sutartis negaliu nurodyti jo pavardės.
Pateikiu Registrų centro pažymą apie savę, kaip UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui” vadovą
Sutinku su sprendimo už akių priėmimu, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas ar paruošiamasis procesinis dokumentas ar esant kitiems Civilinio proceso kodekso 285 str. nustatytiems pagrindams)
Kai ieškovas atlygins žalą – po 3000 eurų už kiekvieną dieną, kai buvo išjungtas portalas laisvaslaikrastis.lt, susitaikysime
PRIDEDAMA:
1. žyminis mokestis,

2. screeshotas, įrodantis, kad www.laisvaslaikrastis.lt

uždarytas,

3. registrų centro pažymėjimas,
4. jau minėtas prezidento dekretas dėl nepaprastosios padėties įvedimo
Facebook komentarai
});}(jQuery));