Turtas Kaune atiminėjmas teismų pagalba

dement

 

Kaunietę Ireną Giedrienę pritrenkė Kauno apylinkės teismas, kuris nurodė, kad jos kaimynas gali be jos sutikimo šeimininkauti jos bute – gauti jos butui projektavimo sąlygas ir kitus reikiamus dokumentus namo rekonstrukcijai.

„Visos tos kalbos apie tai, kad nuosavybė neliečiama yra tuščios”, – sako moteris. Ji jau dešimt metų kariauja su kaimynu, kuriam labai reikia jos buto.

„Aš gyvenu name Savanorių prospekte Kaune, kuriame yra du butai, – pasakojo moteris, – vieną butą apačioje nupirko toks verslininkas Vytautas Matusevičius, ir jis pradėjo mane terorizuoti – reguliuoti šildymą name. Turėjau mokėti tris kartus brangiau, nei iki tol. Paskui jis nutarė užsukti man šildymą – taip ir padarė. Butą nustojo šildyti kovo viduryje. Tada kaimynas man pasiūlė nupirkti mano butą, tačiau nesutarėm dėl kainos. Paprašiau, kad nupirktų man tokį pat butą mainais už mano. tada jis pradėjo mane vežioti į baisius butus, be grindų, sudegintus ir pan. Vėliau Matusevičius nutarė įsivesti į namą dujinį šildymą, ir tam reikėjo mano sutikimo. Iškėliau sąlygą, kad sutikimą duosiu tada, kai sužinosiu, ką jis padarė tame name su mano buto šildymu. Tada kaimynas kreipėsi į teismą, kad teismas įpareigotų mane pasirašyti sutikimą įsivesti dujinį šildymą. Teisme sužinojau, kad kaimynas mano butui gavo projektavimo sąlygas. Kaimynui „Kauno Energija” išdavė mano buto projektavimo sąlygas. Nors įstatymas numato, kad tam, kad gauti projektavimo sąlygas, pirma reikia gauti projektavimo įvadą. ir tada teismas nusprendė, kad be mano sutikimo kaimynas gali derinti mano buto techninį projektą. Taip išeina, kad be mano sutikimo svetimi žmonės gauna leidimą derinti mano nuosavybę ir dar ją rekonstruoti. Man tai nesuprantama, todėl ėmiau skųstis visoms instancijoms. Galiausiai kaimynas užsuko man vandenį viduryje žiemos ir trūko visos termofikacinis vamzdynas. Išbegęs vanduo sugadino visą butą ir sienas, sugadino net namo pamatą. Pasikundžiau Energetikos inspekcijai, kad neteisėttai išduotos mano buto projektavimo sąlygos, nešildomas mano butas ir t.t. Tada Energetikos inspekcija pripažino, kad projektavimo sąlygos neteisėtai išduotos ir turi būti anuliuotos. Inspekcija taip pat nurodė, kad Kauno savivaldybė turi organizuoti mano buto šildymą. Žodžiu, tas butas nešildomas taip ir stovi jau ilgą laiką. tačiau aš, turėdama visus įrodymus, kad visi kaimyno veiksmai buvo neteisėti, padaviau jį į teismą dėl žalos. Teisme jie pareiškė priešieškinį. tačiau teisme visi įrodymai apie neteisėtus veiksmus niekam nebuvo įdomūs – neva jie neturi jokios reikšmės, teisėja jų net nenagrinėjo. Tačiau iš manęs priteisė sumokėti už tai, ką kaimynas suremontavo. Nors tas remontas vyko be mano sutikimo, todėl manau, kad tai pasityčiojimas. Mano butas buvo sudarkytas, sunaikintas, užlietas, nešildomas, ir galū gale iš manęs priteisė tūkstančius už namo remontą”.

„2011 m. V.Matusevičius pateikė namo šildymo projektavimo sąlygas, išduotas AB ‘Kauno Energija”, teismui, – pasakojo moteris, – vėliau valstybinė energetikos inspekcija įpareigojo „Kauno Energiją” tas sąlygas stabdyti. Sąlygos buvo išduotos mano buto šildymo sistemai rekonstruoti. Sąlygos buvo sustbadytos ir išduotos neteisėtai, tačiau teismas į tai visiškai neatsižvelgė. Teismo sprendimu 2011 m. suteikta teisė V.Matusevičiui sąlygas derinti ir vykdyti namo rekonstrukciją be mano sutikimo. Vykdant statybos darbus, šildymo mazge buvo išpjauta šildymo sistema mano butu. Taip pat nupjautas ir vandentiekio vamzdis. Teisme niekas nebuvo aiškintasi, tada paprašiau teisėją Ž.Budžienę paaiškinti savo sprendimą. Atsakymą parašė teismo pirmininkas Meilutis, kad teismo sprendimą tri paaiškinti jį priėmęs teismas. Tada kreipiausi į teismą, kad būtų sutvarkyta mano buto šildymo sistema, ir atlyginta man materialinę ir moralinė žala, nes teismo sprendimas prieštaravo Konstitucijos 23 ir 24 str. Teisėja sutiko ir buvo tikslinamas ieškinys. Atsakovas Matusevičius parašė skundą Kauno apygardos teismo piirmininkui nušalinti teisėją S.Dementavičienę nuo bylos nagrinėjimo. Mane skunde kaimynas apšmeižė, kad man neva iškelta baudžiamoji byla, ir jis tai kartoja jau 11 metų, nors aš apie tai nieko nežinau. Aš nepažįstu nė vienos iš penkių Matusevičius žmonų ir nežinau jo sūnų. Teisėja priteisė iš manęs 8181 eurą išlaidų stogo darbams ir advokato išlaidoms apmokėti. Ir be mano sutikimo parengti dokumentaciją ir gauti statybą įteisinančius dokumentus. Mano interesai niekam nerūpi, butas ir turtas suniokoti, durų rakto įeiti į namą neturiu, sandėliuko spynos nupajsutytos, viskas išgrobstyta. O gyvenau tame bute nuo 1973 m., tačiau valstybinės institucijos iš manęs atima mano turtą. 13 metų jau savo bute negyvenu”.

Visa Kauno apylinkės teismo teisėjos Dementavičienės nutartis:

Giedrienė[2021-10-18][sprendimas byloje][e2-180-1041-2021] (1)

Moteris kreipėsi į Kauno apygardos teismą, klausdama teismo pirmininko, kokiais teisės aktais remdamasis teismas nusprendė, kad moteris turi mokėti už avarijas, kurias sukėlė ne ji, o kaimynas : „Pagal Jūsų užvestą ir išnagrinėtą bei Kauno apylinkės teismo 2011m. birželio 6d. priimtą teismo sprendimą civilinėje byloje Nr.2-753-657/2011. bylą buvo surinkta pakankamai daug motyvuotos dokumentinės medžiagos, pagrindžiančios ieškinio dalyką, tačiau pagal priimtą teismo sprendimą galima daryti prielaidą, kad byla buvo išnagrinėta ne iš esmės, nes dažnai teismo lygmenyje buvo neteisėtai pažeista atsakovės byloje I. Giedrienės, kaip bendraturtės ir šio gyvenamojo namo 1-mo buto savininkės, teisė ir interesai teisės civilinio proceso tvarka, ką pagrindžiant galima būtų įvardinti visą eilę atliktų pažeidimų LR CK bei CPK konkrečių straipsnių, vadovaujantis įrodymais, faktais bei bylos procesine medžiaga. Vadovaujantis faktais, bylos procesine medžiaga, įvertinus ginčo gyvenamojo namo 1-mo buto stovį, įvertinus esamą situaciją, manytina, kad byla buvo išnagrinėta aplaidžiai, nepagrindžiant ir neįvertinant teisiniu požiūriu visos ieškovo pateiktos teismui teisiškai nepagrįstos dokumentinės medžiagos teisingai, teisiškai ir skaidriai, dėl ko galima daryti prielaidą, kad buvo priimti neteisingi teismų verdiktai. Tokiu būdu ieškovas Vytautas Matusevičius sąmoningai klaidino teismus savo fiktyvia dokumentine medžiaga, tačiau teismams nekilo įtarimų, kodėl visos įvykusios šildymo tiekimo avarijos Dzūkų gatvėje buvo orientuotos būtent į gyvenamojo namo Dzūkų 3-1 butą, kuris randasi pirmajame gyvenamojo namo aukšte? Ir kokių tokių itin didelių nuostolių, kurie įvardinti pateiktoje ieškovo V. Matusevičiaus procesinėje medžiagoje teismui, šioje konkrečioje vietoje galėjo patirti ieškovas byloje, gyvenantis namo antrame aukšte? Tuo tarpu mano, kaip atsakovės byloje, įrodymai buvo teismo atmetami. O jeigu teismo sprendimas galimai priimtas neteisingai, neteisėtai ir neskaidriai, tai toks teismo sprendimas nėra ir nebus įsiteisėjęs iki tol, kol nebus įvykdytas pagal ieškinio dalyką įvardintas teisingumas? Bet kadangi Jūs esate paaukštinta pareigose, perkėlus Jus dirbti iš pirmos instancijos teismo į antrą (dėl ko ir mano prašymas yra orientuotas Kauno apygardos teismui), kas reiškia Jūsų teisinės kvalifikacijos tobulėjimą, tai manau, kad Jums bus lengviau įveikti praeities trūkumus, jeigu tokie yra?”.

 

Nenagrinėjant ir neargumentuojant viso mano aukščiau išvardinto, vadovaujantis LR CPK 278 straipsniu dėl sprendimo išaiškinimo, prašau Jūsų atsakyti į mane dominančius klausimus iš visos tos rutinos ir ginčų, kurių teismai lig šiol išspręsti bylos šalims ne tik kad nepadėjo, bet priešingai, proceso šalis dar daugiau supriešino, o mano teisės ir interesai yra šiurkščiai pažeisti teismo keliu ir Lietuvos Vardu. Dėl daromo ilgalaikio psichologinio smurto mano atžvilgiu stipriai pašlijo sveikata, mano turtas yra nuvertėjęs, nes įvairiais būdais sąmoningai užpilamas vandeniu butas iš viršaus ir iš apačios yra sunaikintas ir praradęs savo turtinę vertę. Dėl tolimesnės eigos siekiant teisingumo įvykdymo, įvertinus visa aukščiau mano išvardinta prašau paaiškinti raštu:

1) motyvuokite teisiškai, kokiais konkrečiais teisės aktais ar teismų praktika vadovavotės priimdama teismo sprendimą dėl ieškinio dalyko tenkinimo ieškovo Vytauto Matusevičiaus naudai be atsakovės byloje Irenos Giedrienės sutikimo, leidus Lietuvos Vardu ieškovui Vytautui Matusevičiui Jūsų priimtame sprendime išvardintus juridinius veiksmus ? Jūsų priimtame 2011-06-6d. sprendime visi išvardinti CPK straipsniai, kuriais Jūs vadovavotės, nuostatų dėl bet kokia priverstinio vykdymo
vienai šaliai kitos šalies atžvilgiu tokios tvarkos ir įgaliojimų nenumato. Teisėjo vadovavimas vidiniu įsitikinimu irgi privalo būti pagrįstas tik vadovaujantis įstatymu. Tai numatyta CPK 185 str. O gal turite viršesnius įgaliojimus už LR įstatymą, tai pateikite man juos?

2)Jūsų priimto sprendimo 3-me lape Jūs vadovavotės CK 6.390 straipsniu dėl teisės daugiabučiame name gyvenančiam asmeniui nutraukti sutartį vienašališkai {…}. Tokią teisę Lietuvos Vardu Jūs pripažinote tik Dzūkų 3 gyvenamojo namo 2-ro buto savininkui ieškovui byloje Vytautui Matusevičiui, ar toks Jūsų padarytas sprendimas taikytinas ir kitai šio namo savininkei, atsakovei Irenai Giedrienei? Priešingu atveju galima bus daryti prielaidą, kad teismai pažeidė šalių procesinį lygiateisiškumą, numatytą CPK 17str. ir vienodos teismų praktikos formavimą, numatytą CPK 4 str.?

Žinome, kad Lietuvoje tik teismai vykdo teisingumą. Tačiau mes visi turime padėti vykdyti tą teisingumą, šventą pareigą, kurios šiame Jūsų priimtame teismo sprendime 2011-06-6d. Jūsų užvestoje ir išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-753-657/2011 kol kas nesimato. Aš, kaip Lietuvos pilietė, reikalauju, kad teisingumas būtų įvykdytas, nes mus visus, Lietuvos piliečius, Lietuvos Konstitucija ir įstatymas vienodai gina ir baudžia.

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));