Asta Rubinaitė vis dar teisiama dėl nusikaltimo kurio net nebuvo

alytaus12

Asta Rubinaitė vis dar teisiama, dėl nusikaltimo kurio net nėra

 

Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas

2021-11-10 d. Alytaus apylinkės, Alytaus rūmų teisme (toliau – teismas), slaptame teismo posėdyje, buvo nagrinėjama Astos baudžiamoji byla nr. M1-481-791/2021.  Kuriame teisėjavo teisėja Vilma Dapkevičienė, prokuroriavo Arūnas Juknevičius, liudininkavo žurnalistės: Daina Baranauskaitė – Čiginskienė, Vilma Skroblienė, nežinia dėl ko, nukėntėjusiuoju pripažintas, save tituluojantis geriausiu advokatu Lietuvoje, Antanas Pliauga, bei kaltinamoji-teisėjamoji už nusikaltimą kurio net nėra, Asta Rubinaitė.

Sekantis slaptas teismo posėdis įvyks 2021-12-01 13 val. 30 min. Alytaus apylinkės Alytaus rūmų teisme.

Trumpai priminsiu, kad Kauno apygardos Alytaus apylinkės prokuratūros prokur oras Arūnas Juknevičius, pagal Antano Pliaugos melagingą pareiškimą ir tuo metu buvusių VŠĮ „Dzūkijos TV“ žurnalisčių Dainos B. – Č. ir Vilmos Skroblienės melagingus pateiktus liudijimus, kuriuose, teigiama, kad neva Asta 2019-03-01 viešai apšmeižė advokatą Antaną Pliaugą.  VŠĮ „Dzūkijos TV“ apie Antaną Pliaugą nebuvo paviešinę nei straipsnio, nei laidos ar su prielaidomis, spėjimais ar be jų. Kadangi šiuo atveju akyvaizdžiai nėra padaryta jokia nusikalstama veika, todėl vadovaujantis BPK 3 str., 1 d. baudžiamasis procesas negali būti netgi pradedamas, o pradėtas kuo skubiau nutrauktas. Valstybinis kaltintojas, buvęs vyriausiasis prokuroras, per eilinę atestaciją praradęs postą, skandalingai pagarsėjęs prokuroras A. Juknevičius,  be nusikaltimo sudėties, Astos atžvilgiu, pradėjo ikiteisminį tyrimą nr. 03-2-00157-19 ir po daugiau nei dviejų metų tyrinėjimo, surašė kaltinamąjį aktą su teiginiais, kad Asta galimai galėjo atlikti nusikaltimą pagal BK 154 str. 2 d (šmeižimas). Sukurptą bylą pridavė Alytaus apylinkės teismui, kuriame dirba jo žmona teisėja Snaigė Juknevičienė, bei advokato Antano Pliaugos, dukra teisėja Živilė Janavičienė. Dėl minėto, pateikdamas, netikslias eksperčių išvadas ir ekspertizę, prokuroras prašo teismo, kad Astą psichiškai sveiką ir nepadariusiai jokios nusikalstamos veikos, uždarytų į Rokiškio psichiatrinę ligoninę (kalėjimą).

Asta, bylos klastotojams, pateikė visus duomenis įrodančius jos nekaltumą

Minėto ikiteisminio tyrimo pačioje pradžioje, persekiojamoji Asta prokurorui Arūnui Juknevičiui, pateikė ne tik audio medžiagą bet ir kitus duomenis, kurie įrodo jos nekaltumą. Nepaisant to, prokuroras sistemingai minėtų duomenų į bylą neprisegė, teigdamas, neva tai nėra reikšminga  ikiteisminiam tyrimui. Deja mūsų nuomonė, tai yra labai reikšmingi įrodymai, kurie gali visiškai bylą paversti „kliurka“. Buvo pateiktas audio įrašas, kuriame Asta, 2019-03-04 kalba su žurnaliste Daina B. – Č., apie 2019-03-01 jos užpuolimą. Jokių kalbų apie jokius interviu nekalbama. Daina B. – Č., pokalbio metu, teigė, kad Antanas Pliauga, pats jai teigė (šmeižė), neva Asta jį persekioja. Taip pat Asta ne vieną kartą pokalbio metu kartojo, kad nesutinka nieko viešinti. Su Daina B. – Č. susitarė, susikambinti vakare. Astai, vakare paskambinus, Daina pakeltu tonu priekaištavo, neva ją trugdo po darbo ir atsijungė.

Kas Astą 2019-03-01 užpuolė, sužalojo niekas neieškojo ir netyrė

Dėl Astos užsakyto užpuolimo, ji, ne kartą rašė pareiškimus Alytaus policijai, tačiau jų  niekas neregistravo ir netyrė.  Tariamos nusikaltėlės, be nusikaltimo, Astos šeima,  pastoviai gauna įvairias dovanėles, kurias pakabina ant tvoros: 3 mini pakaruokliai, mini karstelį su žvake, 2 gėles perištas juodu kaspinu ir t.t. Jie sako, kad Astai vaidenasi, nesiorentuoja aplinkoje, nes ji yra psichiškai nesveika. Įdomus paradoksas. Visi mes skaitytojai ir rašytojai matome, o jie nemato, tai kurie iš mūsų yra ligoniai? Visi, kas pažįsta išsilavinusią, mokančią daugiau užsienio kalbų, negu paėmus visą Alytaus teisėsaugą, turinčią savo verslą, ir esančia įmonės vadove, Astos poelgiuose nemato nei per nago juodymą psichikos nukrypimų, o šie klastojai mato. Asta pateikė aibes  stebėjusių jos psichinę būklę psichologų, psichiatrų pažymų, deja labiausiai jiems tinka savo sistemininkų gaujos pažymos, kodėl, manau komentuoti nereikia.

Žurnalistų etikos kodeksas numato:

12 str. žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, skelbdami informaciją, kurią jiems suteikė, bejėgiškos būsenos paveiktas žmogus, privalo įsitikinti, ar jos paskelbimas nepažeis šio asmens teisių, stengsis numatyti galimas neigiamas paskmes šiam asmeniui.

8 str. informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.

9 str. prašantis informacijos žurnalistas prisistato savo pavarde, nurodo redakciją bei pareigas ir žmogų įspėja, kad jo žodžiai gali būti viešai paskelbti žiniasklaidoje.

11 str. norėdamas gauti informaciją, žurnalistas neturi informacijos šaltiniui daryti spaudimo ar siūlyti už ją atlyginti, taip pat piktnaudžiauti savo visuomeniniu statusu ir profesinėmis galimybėmis.

14 str. žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas neturi tiesioginiam citavimui naudoti garso ir vaizdo įrašymo priemonių, jeigu to nenori informaciją teikiantis privatus asmuo.

48 str. draudžiama skelbti viešąją informaciją apie afekto būsenos asmenį arba asmenį mirties akivaizdoje, taip pat filmuotus ir fotografuotus vaizdus su tokiu asmeniu.

53 str. gerbdamas asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas be asmens ar jo atstovų pagal įstatymą sutikimo neturi skelbti informacijos apie to asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitokios informacijos apie sveikatą.

Astos atveju, liudijančios žurnalistės Daina ir Vilma, neturėjo jokios teisės, niekam paviešinti turimą informaciją apie Astos afekto būseną po užpuolimo. Deja, šios žurnalistės davė rašytinius parodymus ne tik ikiteisminiame tyrime, bet ir 2021 11 10 d. teismo posėdžio metu, o Daina B. – Č., mačiusi Astą vos vieną kartą, po užpuolimo 2019 03 01, teismui porino, neva Asta yra psichinis lignis ir ją reikia vežti gydytis.

 Šmeižikišką informaciją pareigūnams paskleidė pačios liudininkės – žurnalistės

Žurnalistės, pačios pažeisdamos teisės aktus, bendradarbiaudamos su teisėsauga, padlaižiaudamos advokatui A.Pliaugai, paskleidė neatitinkančią realybės informaciją, taip siekdamos, kad Asta nekaltai būtų  nuteista ir uždaryta į psichiarinę ligoninę.

Advokatas Antanas Pliauga sąmoningai žinodamas, kad Asta nepaskleidė apie jį jokios šmeižikiškos informacijos,  eilinį kartą parašė pareiškimą, siekdamas, kad Asta būtų nekaltai nuteista ir uždaryta į psichiatrinę ligoninę (kalėjimą).

Po susipykimo su kaimyne, klijente, vėliau tapusia drauge Asta, žadėjusia su juo pasivolioti po palmėmis, siekdamas suvesti sąskaitas, nutarė nekaltai pasodinti Astą į kalėjimą. Nuo 2018 m. A.Pliauga pastoviai rašinėja niekuo nepagrįstus Astai kaltinimus. Buvo pradėti Ikiteisminiai tyrimai, po ko, nepasitvirtinus nutraukiami. Nors apsiputojusio advokato A.Pliaugos niekas nematė, bet įtūžis jautėsi. Kadangi, Asta jokia nusikalstama veika niekada neužsiminėjo ir neužsiima ir net neketina užsiimti, su savo gauja A. Pliauga, sugalvojo Astą apšaukti išprotėjusia ir uždaryti į psichuškę (kalėjimą) iki grabo lentos.

Ar Kauno teismo psichiatrijos skyriaus ekspertė Laura Andriuškevičienė turi ekstrasensės galių?

Minėta psichiatrijos specialistė/ekspertė  Laura Andriuškevičienė,  2019-12-12 d. Astai gulint Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje (dėl širdies), jai nežinant, kažkokiu tai stebuklingu nuotoliniu būdu, Astos nematydama nei girdėdama, kaip ekstrasensė, atliko psiciatrinę ekspertizę. Ši medikė, pamiršusi Hipokrato priesaiką, nustatė, kad Asta yra nesiorentuojanti aplinkoje ir t.t. , kad jai tikslinga atlikti, kompleksinę psichiatrinę ekspertizę, uždarant (įkalinant), į Utenos psichiatrinį ekspertinį skyrių (kalėjimą).

Mums paskambinus į tą patį Kauno teismo psichiatrijos skyrių ir apibūdinus A.Pliaugos veiksmus, bet nepaminėjus jo statuso, bei pavardės, liepė kuo skubiau jį vežti pas juos. Dar klausė, kiek tam asmeniui metų, atsakius, teigė, kad dimensija pagal jo veiksmus garantuota ir liepė kuo skubiau pristatyti. (Yra pokalbio įrašas).

Utenos psichiatrinio ekspertinio skyriaus (kalėjimo) eksperčių „tyrinėjimų“ paslaptys

Neaišku kokia stebuklinga metodika, Utenos psichiatrijos ekspertinio skyriaus eksperčių: Ramunė Drazdauskienė, Jolanta Dižiokienė, Audronė Glinskienės, kurios 2021-02-10 nustatė, kad Astai sistemingai vaidenasi, kad jos smegenys yra pažeistos. Jos teigia, kad Asta serga nepagydoma psichine liga F 06.2 organinė haliucinacija.  Teigia, kad Asta nesupranta savo veiksmų esmės ir negalinti jų valdyti ir yra labai pavojinga visuomenei. Kokius Asta gali sukelti pavojus ir pasekmes, šios garbios daktarytės savo sapalionėse nenurodė. Minėtos ekspertės tik nurodė, kad Astą labai skubiai reikia uždaryti (įkalinti) į Rokiškio psichiatrijos ligoninę (kalėjimą).  Nors prieš ir po minėtos “ekspertizės”, 7 psichiatrai ir 2 psichologai tyrinėdami Astą, nenustatė jokios psichikos sutrikimo ligos. Taip pat Asta perėjo 3 komisijas, kuriose dalyvavo po 5 įvairios srities gydytojus.  Nuo 2019-10-24 iki 2020-07-16 gulėjo kardiologiniuoe skyriuose. Visą minėtą laikotarpį buvo gydytojų žinioje. Vėliau, dėl širdies problemų, bet ne dėl kokių tai psichikos sutrikimo ligų, suteikė neįgalumą. Astos prašymu, jai buvo atlikta netgi smegenų tomografija, kurios išvadoje teigiama, kad smegenų pažeidimų nėra! Taip pat yra kiti faktiniai dokumentai, kurie įrodo, kad Asta neserga jokia psichikos sutrikimo liga. Dėl akivaizdžiai suklastotų ekspertizių panaikinimo/anuliavimo, Asta kreipėsi net į teismą.

Žurnalistė Daina Baranauskaitė – Čiginskienė, galimai apsirgo persekiojimo liga, kaip ir prisistatantis pačiu geriausiu advokatu Lietuvoje Antanas Pliauga?

Antanui Pliaugai, nuo 2018 metų galimai sistemingai pačiam vaidenasi, neva Asta nori su juom susidoroti, galimai nužudant su avižų maišu (turim pokalbio įrašą). Taip pat galimai vaidenosi, kad Asta jį persekioja su nevažiuojančiu automobiliu. Neva Asta jį stebi iš savo motinos namų su žiūronais, kas yra neįmanoma, nes horizontą užstoja pastatai. Taip pat neva Asta, žino net, kur jis miega. Faktiškai Asta žino tikrai daugiau apie A.Pliaugą, netgi apie santykius su jo žmona Janina, bet tikrai ne sekimo išdavoje, bet iš jo paties lūpų, kai dar su Asta planavo voliotis po palmėmis. Taip pat jis reiškė pretenzijas, neva Asta „lakstydama“ su dviračiu dviračių taku, terorizuoja jo visą šeimą. Žurnalistė Daina, po susitikimo su A.Pliauga pakeitė savo poziciją kardinaliai. Daina, ne tik sutiko melagingai liudyti, bet ir pradėjo skleisti tikrovės neatitinkančią informaciją (šmeižtą), teigdama, kad Asta yra psichinis ligonis, gydyta psichiatrinėse, persekioja dabar ir ją. Kaip sakant A.Pliaugos sindromas. Visiems teigia, kad Astą reikia gydyti. Priminsim, kad su Daina Asta yra bendravusi, 2019-03-01 prašant pagalbos, kad paskambintų į policiją ir artimiesiems. Ir kelis kartus po to kalbėjusi telefonu. Dėl pagalbos prašymo Daina, Astai pretenzijų neturėjo. Daugiau Asta minėtos moters nei akyse regėjusi, nei girdėjusi. Nepaisant to žurnalistė Daina „daktarė – psichiatrė“ (Antano Pliaugos bendrininkė) sistemingai visiems teigia, kad Asta ją persekioja,  ji ir jos vaikai, labai Astos bijo, nor Astą tų vaikų nėra net mačiusi.

Per savo gyvenimą, Asta, po jos užpuolimo ir sužalojimo, būdama afekto būsenoje, su Daina B.-Č. bendravo tik vieną kartą. Nors po minėto susitikimo praėjo jau daugiau nei 2,5 metų, Daina B.-Č., Astos visiškai nepažinodama, nepaliaujamai ją šmeižia,  neturėdama jokio medicininio Išsilavinimo – nustatinėja diagnozes.

Paskutinis Dainos šmeižikiškas liudijimas, neva Asta apšmeižė ne tik A.Pliaugą, bet ir Grigaravičių, kaip konkrečiai apšmeižė, neatsimena. Taip siekiama įtraukti vis daugiau asmenų, kurie Astos nekestų ir padėtų su ja susidoroti, gauja imasi visokiausių juodųjų technologijų, įtraukdami ir žinomus žmones. Asta pati teigia, kad su drg. Grigaravičiumi niekados nėra  turėjusi jokių reikalų ir apie jį nieko nekalbėjusi. Kodėl Asta apšmeižė drg. Grigaravičių? Gal dar reikėjo sugalvoti paminėti jo ekselenciją Gitaną Nausėdą,  būtų buvusi rimtesnė byla?

Natūraliai kyla klausimas, ar kas nors iš paminėtų asmenų susirūpins patys savo sveikata, kaip, kad rūpinasi Asta?

Ketvirti metai, kaip Asta tampoma, kankinama, buvo bandoma net nužudyti. Užsakovas kaip ir aiškus. A.Pliauga čia nė prie ko?  Nors A.Pliaugos veiksmai atitinka ne vienam Lietuvos Respublikos BK straipsniui, prokuroras neįžvelgia nieko. Todėl norėtūsi paklausti Lietuvos Respublikos advokatų tarybos pirmininko, profesoriaus – daktaro Igno Vėgelės, kiek ilgai nebaudžiamas, save tituluojančiu geriausiu Lietuvos advokatu,  dar siautės advokatas Antanas Pliauga?

Lietuvos Respublikos teisinis nonsenas – padarę nusikaltimus asmenys, tampa liudininkais, nukentėjusiaisiais, o nukentėję asmenys, paverčiami – kaltinamaisiais.

pliauga 1

Pats advokatas Antanas Pliauga  galimai yra buvęs Astos ne tik gerbėjas?  Čiulbėdavo, kad Asta yra labai protinga ir gudri moteris. Galimai, dėl nepriimto advokato Antano Pliaugos pasiūlymo Astai pasivolioti po palmėmis, jis ir užvirė šią  košę.

Priminsiu gerbiamiems skaitytojams: Alytaus advokato Antano Pliaugos dukra, gyvena kartu su tėvu, dirba Alytaus teismo teisėja Živilė Janavičienė. Kito šios bylos klastotojo, Alytaus skandalingai  pagarsėjusio prokuroro Arūno Juknevičiaus žmona – Alytaus teismo teisėja Snaigė Juknevičienė ir t.t.

Kadangi advokatas Antanas Pliauga yra prasitaręs, kad Asta Rubinaitė yra šnipė, šnipinėjanti ne tik jų sukurtą nusikalstamą sistemą, bet dar dirbanti šnipe tarptautinėje plotmėje, JAV – Rusija – Baltarusija – Ukraina ir t.t. „Nesiorentuojanti aplinkoje“ Asta yra  gyvenusi, buvusi, išvažinėjusi su automašina skersai ir išilgai, daugelį ne tik europos valstybių, turinti daug pasaulyje draugų, kurie dabar akylai stebi Astos kančias. Jai su jais bendrauti labai lengva, nes bendrauja jų kalbomis, ko gali pavydėti Alytaus „teisėsaugininkai“.

Kadangi A.Pliauga yra ne kartą žodžiu ir raštu prasitaręs, netgi teisme, kad Astos elektroninis paštas baigiasi Ru, ji yra Rusijos šnipė. Dėl advokato A.Pliaugos psichinės būklės žurnalistinių tyrimų neatlikinėsime, bet dėl Astos šnipinėjimo jau pradėjome. Tirsime ar pats Antanas Pliauga susekė ir išaiškino šnipę Astą Rubinaitę, ar šią mintį pakišo kitos spec. tarnybos?

Mes neturime duomenų, kodėl 2021-11-10 d. tariamas nukentėjusysis advokatas Antanas Pliauga nedalyvavo Astos baudžamajame procese, kaip ir neturime duomenų ar kur nors jis gydėsi. Neatmetame prielaidų, kad kolegos patarė nedalyauti, nes gali susimauti ir bylą paversti kliurkine.

Profesoriui-daktarui Ignui Vėgėlei klausimėlis. Jūs teigiate, kad pusė tiesos yra melas. O kas yra jeigu ne pusė, o viskas yra vien melas? Gal jau nusikaltimas?

p.s. visus paminėtus teiginius galime pagrįsti dokumentais, audio ir video įrašais.

Facebook komentarai
});}(jQuery));