Vakcinų gamintojai pripažino, kad visos vakcinos nuo covid-19 buvo nesėkmingos

ceo

 

Zigmas Vaišvila

Skelbiame Vilniaus Universiteto konstitucinės teisės specialisto dr. Vaidoto A. Vaičaičio analizę ir mūsų surinktą informaciją, kviečiame Lietuvos piliečius susimąstyti dėl to, kas iš tikrųjų vyksta (https://www.laikmetis.lt/v-a-vaicaitis-kelios-mintys-apie-es-pirkimo-sutarti-su-pfizer-ir-biontech-del-vakcinos-isigijimo/).

2021 m. gegužės 21 d. Europos Sąjunga dėl COVID-19 ligos pasirašė naują sutartį (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/pfizer_pa_for_publication_03_06_21.pdf) su Pfizer ir Biontech dėl 900 mln. vakcinų dozių (prieš tai buvo nupirktos 600 mln. dozių) su būsimu dar 900 mln. dozių įsigyjimu nuo 2021 m. gruodžio mėnesio. Pfizer 2021 m. gegužės 20 d. pranešime spaudai (http://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-supply-european-union-18-billion), t.y. dar prieš sutarties su ES pasirašymą paskelbė, kad tai jau įvykęs sandoris, nes Pfizer įsipareigojo Europos Sąjungai pagaminti 2,4 milijardo vakcinos dozių. ES dar nupirko 160 mln. vakcinos dozių iš Moderna, 300 mln. – iš Astra Zeneca ir 200 mln. – iš Johnson & Johnson), viso – apie 3 milijardus dozių. Savarankiškai dar anksčiau ES valstybės narės įsigijo didelius vakcinų kiekius pagal sutartis su šiais gamintojais. 

ES gyvena apie 448 mln. gyventojų. Vienam gyventojui pagal dabartinius ES įsipareigojimus tenka bent 6-ios vakcinos dozės, jei pasiskiepytų visi ES gyventojai. Atėmus 50 mln. vaikų iki 12 metų amžiaus, ir šios Sutarties nepasirašiusios Vengrijos 10 mln. gyventojų, kiekvieną ES gyventoją suplanuota paskiepyti net 8 skiepais, o neskaičiuojant vaikų iki 12 metų amžiaus – net 10 skiepų. 

Tad mums visiems nupirkta bent po 8-10 vakcinų dozių iki 2024 m. imtinai, nors šiuo metu net trečios dozės naudojimas nėra registruotas Pfizer ir Biontech indikacijose, šio gamintojo vakcinos tyrimai bus baigti tik 2023 m. Neskelbiama, per kiek laiko žmogus turės pasiskiepyti šiomis dozėmis, kiek dar planuojama pirkti vakcinų. Tai darantys veikėjai neskelbia, ar žino, kad COVID-19 ligos epidemija tęsis dar trejus metus. 

ES Sutarties Priede teigiama, jog jau „dabar reikia investuoti, kad būtų užtikrinta, jog vakcinos būtų pradėtos gaminti kuo anksčiau, todėl siekiama sudaryti sutartis su keletu vakcinų gamintojų, kad būtų padidintos galimybės gauti bent vieną sėkmingą vakciną.“ Tad ES ir jos valstybės narės į vakcinų gamybą jau investavo ir dar įsipareigojo investuoti milijardus eurų, nors žino, kad neturi nė vienos sėkmingos vakcinos. 2021 m. sausio 21 d. Europos Komisija paskelbė komunikatą, kuriuo paragino ES valstybes nares pagreitinti skiepijimo procesą.

ES Sutartyje nurodyta 2020 birželio 17 d. ES vakcinos strategija, kurioje teigiama, kad vakciną pagaminti paprastai užtrunka apie 10 metų, todėl remiantis šia strategija vėliau ES įsipareigojo dalyvauti jos tyrimų finansavime, investuojant į atrinktas keturias įmones: BionTech-Pfizer, Moderna, Astra Zeneca ir Johnson & Johnson). Pirmoji ES sutartis su Pfizer sudaryta dar iki vakcinų „sąlyginės registracijos“ Europos Sąjungoje 2020 m. gruodžio 20 d.

Ši ES Sutartis perkamą prekę vadina „vakcinomis“, o iš kitos pusės – teigia, kad čia ES per investicijas dar tik dalyvauja vakcinų sukūrimo tyrimuose. Sutartyje paminėta, kad šiai vakcinai 2020 m. gruodžio 20 d. (Sutarties 1.3 papunktis) Europos vaistų agentūra suteikė „sąlyginę registraciją“ su galimybe dar bent dvejus metus vykdyti klinikinius tyrimus. Vakcinos „sąlyginė registracija“ reiškia, kad ji, kaip išimtis, gali būti naudojama tik epidemijos sąlygomis, kai nėra kitų medicininių alternatyvų.

Už „sąlygiškai registruotos“ vakcinos šalutinio poveikio neigiamas pasekmes gamintojas atsakomybės neprisiima. Tai reiškia, kad tol, kol tyrimai nebaigti, jos naudojimui būtinas karantinas ar kitas išimtinis teisinis režimas, ribojantis žmogus teises ir kitas konstitucines vertybes.

ES Sutarties Priede Europos Komisija įsipareigojo derybose su farmacijos pramone COVID-19 vakciną laikyti pasaulinio masto bendruoju gėriu (In the negotiations with the pharmaceutical industry under the present Agreement, the Commission will promote a COVID-19 vaccine as a global public good). Ar “sąlygiškai registruota” vakcina yra minėtas bendrasis gėris, ar juo bus tik ta vakcina, kuri bus sukurta ateityje?

ES neskelbia, kodėl neinvestuoja į vaistų nuo šios ligos sukūrimą, kodėl ne vaistai, o vakcina (arba bent jau vaistai kartu su vakcina ir kitomis žmogaus organizmo imuniteto stiprinimo priemonėmis) turėtų būti laikomi „bendruoju gėriu“.

Paskelbta, kad kritus “vakcinavimo tempams” Lietuvos Vyriausybė š.m. liepos mėn. sunaikino 20,5 tūkst. sugadintos vakcinos dozių (https://www.lrytas.lt/sveikata/medicinos-zinios/2021/09/11/news/skiepijimosi-tempai-sparciai-krenta-ispiltas-rekordinis-kiekis-vakcinu-nuo-koronaviruso-20-5-tukst-doziu-20715742 ).

 

Lietuvos Vyriausybė šį ES skelbiamą „bendrą gėrį“ nusprendė įgyvendinti Lietuvoje prievarta, naudodama LR VSD ir AOTD prie LR KAM kasmetiniuose Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimuose grėsmėmis Lietuvai paskelbtų Kinijos ir Rusijos valstybių naudojamą Galimybių pasą. Vakarų demokratinis pasaulis griežtai kritikuoja Kiniją, naudojančią Galimybių pasą žmonių kontrolei.

Lietuvos Vyriausybė, šiurkščiai pažeisdama LR Konstituciją, sprendžia, kiek teisių ir laisvių kam suteikti, kam nesuteikti pagal jos nustatytas sąlygas. 

Lietuvos Vyriausybė neteisėtai įvedė kaltumo prezumpciją – žmogus įtariamas, kad serga, kol neįrodo atvirkščiai. Sąlyga naudotis žmogaus teisėmis tapo reikalavimas būti susirgus ar persirgus.

Ne medikai, bet Lietuvos Vyriausybė nutarimais į žmonių gyvenimą įvedė „ligos atvejus”, kurie prilyginami ligai, nors jie nėra liga, ir remiantis jais visuomenei nustatomi ribojimai. Pagrindines galias savo rankose sutelkusi Vyriausybė žmogaus teises riboja ne įstatymais, o nutarimais. Gąsdinimais ir visuotine baime Vyriausybės rekomendacijos tapo taisyklėmis, žmonės nebežino, kaip elgtis. 

LR Konstitucijoje yra tik vienas išskirtinis režimas – nepaprastoji padėtis ir ją reglamentuojantis įstatymas. Tačiau nepaskelbus nepaprastosios padėties, tik Lietuvoje vienu metu veikė ir ekstremalioji situacija, ir karantinas. Lietuvoje ekstremalioji padėtis dėl COVID-19 buvo ir tebėra paskelbta dėl tariamos pandemijos, nors visą šios ligos laikotarpį nebuvo net epidemijos paskelbimui būtinų sąlygų, nebuvo jokių pagal Civilinės saugos įstatymą būtinų ekstremalių įvykių. 

Galimybių pasas Lietuvos žmonėms brukamas, remiantis Civilinės saugos įstatymu, nors jis negali būti taikomas. Vykdomajai valdžiai neteisėtai pritaikius įstatymą, visi vėlesni poįstatyminiai aktai taip pat yra neteisėti. Tad Vyriausybė piktnaudžiauja savo galiomis, jos veikoms įvertinti taikytina ne tik politinė, bet ir baudžiamoji atsakomybė. Griežčiausi ribojimai numatyti tik nepaprastosios padėties atveju ir gali galioti tik 6 mėnesius. Tačiau šiandien žmonių teisės Lietuvoje ribojamos ne tik ilgiau, bet ir daugiau, negu tai leidžia LR Konstitucija. Vis dar tęsiama neteisėtos S. Skvernelio vadovautos Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija, kuri yra neteisėta tiek pagal formą, tiek pagal žmogaus teisių ribojimo turinį. S. Skvernelio antrosios Vyriausybės paskyrimo neteisėtumą nustatė LR Konstitucinis Teismas.

Lietuvos valstybinė vaistų kontrolės tarnyba pripažįsta vakcinas nuo COVID-19 esant receptiniais medikamentais. Tačiau pažeidžiant įstatymus jos reklamuojamos, o žmonės masiškai vakcinuojami net nepatikrinus žmonių, neparinkus jiems vakcinos. 

Baime ir prievarta išgautas žmogaus „sutikimas“ vakcinuotis nėra teisėtas ir nėra žmogaus valios išraiška.

Lietuvos Vyriausybė, be perstojo vykdydama nepagrįstą piliečių gąsdinimą ir ignoruodama faktus bei suvokimą, kad žmonės gydomi ne gąsdinimais, o vaistais ir drąsinimu dėl pasveikimo, dėl taip vadinamos kovos su COVID-19 liga faktiškai pradėjo prievartinį Galimybių paso taikymą ir prievartinį testavimą, nors 2021 m. sausio 22 d. PSO rekomendacija nustato, kad šie testai nėra pakankami COVID-19 diagnozavimui, ką patvirtino ir PGR testo išradėjas Dr. Kary Mullis: “testas negali nustatyti, kad žmogus serga” (youtube.com/watch?v=Xc0Kysti6Kc). 

PSO rekomendacijos pagal Lietuvos įstatymus privalomos ir Lietuvos Vyriausybei. 

Dar 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Lisabonos apeliacinis teismas nustatė, kad PGR testas yra nepatikimas ir kuriuo remiantis visi įvykdyti teisių ir laisvių apribojimai ir karantinai yra neteiseti (off-guardian.org/2020/11/20/portuguese-court-rules-pcr-tests-unreliable-quarantines-unlawful/).

 

Kreipiamės į Lietuvos Respublikos piliečius – pirkite prekes ir paslaugas iš smulkaus ir vidutinio verslo,  vietinio kapitalo įmonių, netarnaukite šios Vyriausybės neteisėtų nurodymų kontrolei vykdyti paskirtose specialiosiose komandose. Lietuva – ne koncentracijos stovykla. Iš neteisės nesukuriama teisė. Tai – dar senovės Romos teisės principas, gerbiamas ir šiais laikais, bet negerbiamas Lietuvos Vyriausybės.

Tai – būtini mūsų susitelkimo prieš savavaldžiaujančią valdžią žingsniai.

Metas įstatymus Lietuvoje priiminėti Tautai referendumuose. Pilieti, pasirašyk už tai!

Facebook komentarai
});}(jQuery));