Olga Vėbrienė : „Dabar jau galiu papasakoti, kaip 3 ministrai 3 mėnesius ieškojo būdų atleisti 1 Aplinkos apsaugos departamento direktorę”

faktai

faktai

Advokatas persiuntė Aplinkos ministerijos atsiliepimą apie mano atleidimo bylą. Dabar jau galiu papasakoti, kaip 3 ministrai 3 mėnesius ieškojo būdų (parašyta per 20 raštų) atleisti 1 Aplinkos apsaugos departamento direktorę.
Sausį, šeštą dieną po to, kai kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl Simono Gentvilo (o jis jau mėnesį buvo aplinkos ministru) veiksmų, pastarasis kreipėsi į Valstybės tarnybos departamentą (VTD) prašydamas įrodyti mano atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
Du kartusSimonas iš VTD gavo raštus, kad aš atitinku specialius reikalavimus ir abejonėms pagrindo nėra.
Simonui gavus pirmą jam netinkamą atsakymą į susirašinėjimą įsijungė pati Vidaus reikalų ministerija (o VTD pavaldus VRM).
VRM išaiškino, kad išnagrinėjo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) raštą ir mano, jog „…šiuo konkrečiu atveju ūkio ministro 2018-04-24 įsakymo Nr. 4-238 sudarytos darbo grupės vadovo patirtis negalėtų būti priskirta vadovaujančio darbo patirčiai“. Taigi #ŠiuoKonkrečiuAtvejuNeOK
o tai kodėl ne OK dabar?
nes šiuo konkrečiu atveju gi!
BET ‼️VTD, atsakingas už valstybės tarnautojų, dalyvaujančių konkurse dokumentų patikrinimą, net turėdamas savo motininės VRM išaiškinimą, drįso antrą kartą❗️raštu aplinkos ministrui S. Gentvilui pasakyti, kad pakartotinai įvertino ir su Vėbriene viskas ok.
Jau kitą dieną❗️po šio Simonui netinkamo VTD išaiškinimo atėjo VRM raštas, kuriame nurodyta, kad „…VTD, organizuodamas ir vykdydamas konkursą į AAD direktoriaus pareigas, kurį laimėjo O. Vėbrienė, netinkamai įvertino aplinkybes, susijusias su O. Vėbrienės vadovaujamojo darbo patirtimi. Siekiant, kad panašaus pobūdžio pažeidimai nebūtų kartojami, VTD pavesta parengti rekomendacijas ir imtis visų būtinų priemonių, kad VTD darbuotojai vadovaujamojo darbo patirtį vertinų realiai, o ne formaliai“.
O tada labai operatyviai 2021-04-01 EIM pakartojo savo raštą, kad, jų manymu, darbo grupė, kuriai aš vadovavau, darbą baigė sulig ta diena, kai LRS buvo priimtas mūsų parengtas Technologijų ir inovacijų įstatymas (ignoruodami faktą, kad ūkio ministro įsakyme šiai darbo grupei buvo pavesta parengti ir poįstatyminius teisės aktus). Offtopicas – visi būtini poįstatyminiai ir po šiai dienai nepriimti (projektai yra, turiu jei ką…).
Taigi žaibo greičiu jau kitą dieną po EIM rašto (2021-04-02) #AtkaklusisSimonas iš vis drąsiai 4 kartą❗️ kreipėsi į VTD ir galiausiai (2021-04-08 operatyvumas stebina) VTD atsakė taip, kaip reikia aplinkos ministrui S. Gentvilui: „jeigu VTD konkurso užimti AAD direktoriaus pareigas organizavimo metu būtų turėjęs ar žinojęs EIM 2021-04-01 rašte nurodytą konkrečią informaciją, tai nebūtų turėjęs pagrindo pripažinti, kad pretendentės O. Vėbrienės turima vadovaujamo darbo patirtis yra pakankama…”#GalJauNebelabaiOkSuVebriene
Ir jau ant rytojaus, penktadienį, likus valandai iki darbo pabaigos, man buvo įteiktas atleidimo įsakymas, kuriame buvo nurodyta, kad tai ir yra mano paskutinė darbo diena. #IrTaipIlgaiUžtruko
Taigi, kad mane atleistų, Simonui pakako labai labai didelio noro (kaip sakoma, svajok, labai labai norėk ir Visata tau padės), tik šiuo atveju jam padėjo dvi kolegės ministrės. Tiesą pasakius, nesu tikra, ar ministrės tikrai suprato, kur dalyvauja. Nors neturėčiau abejoti – juk ministrai atidžiai skaito raštus, kuriuos pasirašo?
Facebook komentarai
});}(jQuery));