„Šeimų sąjūdis” tampa pavojingu sistemai – skundas dėl birželio 15 d. mitingo bus nagrinėjamas tik po mitingo

seimu

seimu

Šiandien „Šeimų Sąjūdis“ gavo atsakymą iš Vilniaus Apygardos teismo, kuriam buvo skundžiamas Vilniaus savivaldybės atsisakymas suderinti birželio 15-16-17 d. mitingo sąlygas. Teismas pareiškė, jog jokių sutrumpintų ar skubių tokių bylų svarstymų įstatymas nenumato, todėl ši byla bus svarstoma įprasta tvarka, t. y. maždaug po dviejų savaičių. Citata iš teismo: „Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 7 straipsnio 7 dalis (Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo redakcija, galiojanti nuo 2018 m. kovo 1 d.) nustato, kad savivaldybės administracijos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens veiksmai (neveikimas) ar pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka. Jokių sutrumpintų bylos nagrinėjimo terminų nei Susirinkimų įstatymas, nei ABTĮ tokio pobūdžio byloms nenustato“. Lietuva atsimena atvejus, kai teismų buvo priimami sprendimai vos per keletą dienų dėl eitynių Vilniaus gatvėmis, tačiau Birželio 15-16-17 d. atvejis matomai nėra iš tokių. Todėl teismo sprendimas bus gautas praėjus jau visoms datoms ir geriausiu atveju jis tik eilinį kartą parodys moralinį Vilniaus administracijos ir jos vadovo veidą. Kurį visi ir taip puikia pažįsta. Tad, šiai dienai yra Vilniaus savivaldybės atsisakymas derinti birželio 15-16-17 d. mitingo sąlygas ir jokio teismo sprendimo, kuris arba užginčytų arba patvirtintų savivaldybės teisę tai daryti. Visuomenės ir dalies Seimo opozicijos politikų  remiamas „Šeimų Sąjūdis“ trauktis nežada ir sako – protesto akcija įvyks. Galbūt ne tokia forma, kuri buvo planuota iš pradžių, bet įvyks. Nesikeičia niekas – nei laikas, nei vieta. Protesto akcija įvyks bet kokiu oru ir bet kokiomis sąlygomis!

Plačiau:
https://infa.lt/61015/teismas-nesvarste-vilniaus-savivaldybes-atsisakymo-derinti-birzelio-15-16-17-d-mitinga-procesas-vyks-iprasta-tvarka/?fbclid=IwAR2ylCqQYGumQVMC7op13QQ-5RHC4MyTvfDaFt4BWtoPY3iezrhOU0nTfwE

Facebook komentarai
});}(jQuery));