18 policijos komisarų, kontroliavusių narkotikų prekybą 15 metų – niekam neįdomu

Komisarainarko

Komisarainarko

18 policijos komisarų, kontroliavusių narkotikų prekybą 15 metų – niekam neįdomu

Alvydas VEBERIS

 

,,Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką kalbėjote patamsyje, skambės šviesoje, ir ką šnibždėjote į ausį kambariuose, bus skelbiama nuo stogų!“ (Lk 12;2,3)

            

 

                MIRTINA  TYLA

 

Komisarainarko

Nuo šios žinios turėtų sproginėti visi televizijos kanalai: teisiamųjų suole – 18  įvairaus rango policijos pareigūnų.   Tai tik  dalis  nusikalstamo susivienijimo veikėjų. Jiems talkinę prokuratūros darbuotojai liko šešėlyje – užmaskuoti. Komisarai organizavo plataus masto narkotikų ir tabako verslą, vykdė konfiskuotos kontrabandos realizavimą ir darė visą eilę kitų nusikaltimų. Visuomenėje – mirtina tyla. Sisteminė žiniasklaida, dirbanti už Judo sidabrinius, tyli. Komisarų nagrinėjama byla vieša, tačiau į teismo posėdžius nei vienas žurnalistas kišti nosies nedrįsta. Ko bijomasi? Aukščiausio lygio nusikaltėlių? 

Tautos kantrybė išseko, kai aukščiausio lygio pareigūnų rankomis  daromi patys  baisiausi nusikaltimai. Ne gana to, nusikaltėliai aukštinami pareigose, o nekalti žmonės atsiduria kalėjimuose arba žudomi laisvėje. Visiems puikiai žinoma patarlė, kad žuvis pūva nuo galvos. Kas surišo rankas Prezidentei kovoti su šalies klanais ir nusikalstama mafija? O gal pati Prezidentė yra tos mafijos neatsiejama dalis? Bado akcijos dalyviai, norėdami atstatyti teisingumą šalyje, priartėjo prie Prezidentės dvaro-Daukanto aikštės. Kaip nekeista, ir čia tyla. Tautos išlaikytiniai – dvarponiai valgo ,,kumečių“ sūriu prakaitu uždirbtą duoną, tačiau nedrįsta pažiūrėti badautojams į akis. Neišeina ne tik pakalbėti, kartu spręsti problemas, bet ir  pasisveikinti. Akcijos dalyviai  tiesiog po Prezidentės langais. 

,,Teisingumo“ vykdytojų paskelbtos nutartys, kurios prasilenkia su sveiku  protu, būtų neįmanoma surašyti net į jaučio odą. Nepaisant to, išsigimęs teisingumas,  toliau tęsia darbą.

 

 Iš visos Lietuvos į Panevėžio apygardos teismą sugužėjo kaltinamieji ir jų gynėjai. Panevėžio apygardos teisme, pradedant nuo 2014 m. spalio 14 d. pagal suderintą iš anksto grafiką, toliau nagrinėjama  REZONANSINĖ Šiaulių AVPK ONTT pareigūnų byla. Baigėsi vasaros atostogų metas. Jis buvo suteiktas ir nusikaltėliams, kad jie turėtų laiko susipažinti su prokuroro pateiktu PRAŠYMU kaltinimų perkvalifikavimui. Šiam posėdžiui sekretoriauja vietoje Neringos Aukštuolienės sekretorė Edita Marcinkevičienė.  Pranešėjas teisėjas Pranas Šimkus. Valstybinį kaltinimą palaiko Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Gelgaudas Norkūnas. 

Šiaulių AVPK ONTT pareigūnai ir jiems talkinusieji, kuriems pareikšti kaltinimai  sekantys,  tai:

 Komisarai12

 Remigijus Dereškevičius, Remigijus Zykas, Tomas Ruchtinas, Ričardas Pocius, Renatas Ivanovas, Gediminas Aina, Gediminas Motiejūnas, Giedrius Vaitkus, Vytenis Maščinskas, Rolandas Grigalaitis, Arūnas Jankus, Arminas Lipskis, Arvidas Budrys, Gintautas Golovnia, Raimondas Ripinskas, Pavelas Osipovas, Kęstutis Purvinis, Robertas Paštuolis.

 

 

 

Šiaulių kriminalinės policijos AVPK ONTT pareigūnai ( 18 asmenų) 15 metų atiminėjo iš narkotikų prekeivių narkotikus, psichotropines medžiagas ir patys juos pardavinėjo, o nekaltus sodino į kalėjimus. Ne gana to, atiminėjo iš nusikaltėlių asmenines materialines vertybes, pinigus,  reketavo, klastojo dokumentus, grasino susidorojimu, privertė nusikaltėlius  prekiauti atimtomis  kontrabandinėmis cigaretėmis pareigūnų reikmėms, patys grubiai  pažeidinėjo įstatymus ir nustatytą tvarką. Komisarai nebaudžiami dirbo kaip asmeniniame bulvių lauke. 

 

Pagal komisarams pateiktus atskirus kaltinimų perkvalifikavimo epizodus, pareigūnai pakartotinai apklausiami. Daugelis  neigė prokuroro pateiktą kaltinimą, kad  dalyvavo nusikalstamame susivienijime. Teisėjas, neiškentęs jų susiderintos giesmelės, paklausė ar kaltinamieji išvis supranta ką reiškia bendrininkavimo formos: bendrininkų grupė, organizuota grupė, nusikalstamas susivienijimas? Pareigūnai blaškėsi ir negalėjo pasakyti. Motyvavo tuo, kad stokoja kompetencijos. Nors nesuvokė, bet beveik   visi apklaustieji tvirtino, kad jų padaryti nusikaltimai gali būti kvalifikuojami ne daugiau, kaip bendrininkų grupė. Tai suprantama,  nes mažesnė bausmė. Visiškoje kvailių vietoje  atrodė komisarai, nesuvokiantys teisinių sąvokų, bet patys vykdantys teisingumą. Kaltinamasis Gediminas Aina bandė aiškinti, kad  padaryti nusikaltimai, tai bendras kolegų darbas. Teisėjas Pranas Šimkus pasipiktino tokia pareigūno nuostata ir pataisė, kad kolegos gali būti vykdantys teisingumą, o ne nusikaltimus.

Daugelis kaltinamųjų nebeprisiminė nusikaltimų padarymo laikotarpių,  gautų pinigų sumų, narkotikų ar neteisėtai nusavintų cigarečių kiekių. Pateiktuose jiems kaltinimuose, laisvės niekam neapribojo, kyšių neėmė ir jų nereikalavo.  Pagal jų parodymų makalynę, gaudavo pinigus neaišku už ką, kokį kiekį ir kokiu būdu jie pakliūdavo į jų rankas.  Pasiklausius atrodytų, kad jie šventi avinėliai, o pinigai krenta iš dangaus. Nusikaltimo laiką kaltinamasis G. Aina nustatinėjo pagal medžių lapų kritimą. Kiti painiojosi įvykiuose.  Renatas Ivanovas teigė, kad kai kuriuose nusikaltimuose nedalyvavęs, bet apie juos žinojęs  ir gavęs piniginį honorarą iš kolegų už tylėjimą, kad nepraneštų apie daromus nusikaltimus vadovybei. Giedrius Vaitkus, Gediminas Aina į klausimus atsakinėjo juokaudami. Gal iš anksto žino, kad reali bausmė negresia. Tomas Ruchlinas, Renatas Ivanovas ir kiti savo veidus slėpė po apdangalais. Matyt dar neprarado gėdos jausmo ir supranta ką padarė, griaudami valstybės teisingumo pamatus. Teismas privalės vadovautis ikiteisminio tyrimo ar ankstesniais teisme duotais  parodymais.  

Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas Remigijus Dereškevičius, apžvelgdamas  kriminogeninę situaciją Raseinių rajone už 2013 metus, negalėjo nudžiuginti vadovybės nusikaltimų išaiškinamumu. Visiška gėda, kai komisaras net nežinojo arba slėpė, kad šalia jo esantys  pavaldiniai daro   labai sunkius nusikaltimus su narkotikais. Teisme jam pateiktus prokuroro kaltinimus neigia ir jų nepripažįsta. Kaltės nepripažino ir Gediminas Motiejūnas. 

Pagal grafiką numatytas vienas teismo posėdis eilinį kartą neįvyks. Sekantis numatytas rugsėjo 22 d. Bus nagrinėjami trys nusikaltimo epizodai surinkti 3,13,19 byloje.

Į sekantį teismo posėdį nutarta atvesdinti besislapstančius. Teisėjas perspėjo, kad kaltinamieji ir jų gynėjai pasiruoštų baigiamosioms kalboms.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));