Zigmas Vaišvila „Prokuratūra nustatė, kad šmeižto kampaniją ir nesantaikos kurstymą Lietuvoje vykdo Lietuvos valstybės institucija“

dovydas

dovydas

Zigmas Vaišvila „Prokuratūra nustatė, kad šmeižto kampaniją ir nesantaikos kurstymą Lietuvoje vykdo Lietuvos valstybės institucija“

dovydas

A.a. signataras A. Patackas pernai prisipažino, kad vėl pradėjo kurti pogrindį, nes kitaip šioje Lietuvoje ne ką begalima nuveikti. Mus sėkmingai skaldo – piliečių nesusikalbėjimas pasiekė tokį lygį, kad keičiamės tik kaltinimais vieni kitiems, viešai ir nebaudžiamai „visuomenininkai“ sudarinėja „valstybės priešų“ sąrašus, o dalykinės diskusijos, konkrečios veiklos mūsų valstybės naudai beveik nėra. Kas tai organizuoja? Daug kas jau net savaime vyksta, tik reikia mus pakaitinti. Pateikiu įrodymus, kad tai daro Lietuvos Respublikos valstybės įstaigos, privalančios vykdyti priešingą veiklą – mus nuo to ginti ir apsaugoti. Stebina tik tai, kad jos tai daro taip primityviai ir tiesmukai, o mums to pakanka, kad kaltintume nebūtais dalykais vieni kitus, bet ne šiuos kurstytojus ir tikruosius Lietuvos valstybės priešus.

2015 m. kovo 19 d. sisteminė žiniasklaida vienu ypu pagarsino žinią apie kratas 11-os Lietuvos piliečių namuose Generalinės prokuratūros pradėtame ikiteisminiame tyrime pagal Baudžiamojo kodekso 121 str. – antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla. Šis propagandinis burbulas subliuško, tačiau apšmeižtų 11-os žmonių net neatsiprašyta. Ir neišgirdome svarbiausio – kas gi ta baisioji pogrindinė antivalstybinė organizacija? 

2015 m. rugpjūčio 3 d. www.15min.lt paskelbė straipsnį “Lietuvos radikalai naudoja rusiškos ir sovietinės propagandos technologijas“ (www.15min.lt/naujiena/aktualu/karo-zona/a-784-518608), kuriame pateikė išsamią informaciją apie Lietuvos 10-ies interneto svetainių („Karštas komentaras“, „Laisvas laikraštis“, „Ekspertai“, „Ldiena“, „Sarmatas“, „Nacionalistas“, „Lietuviais“, „Versijos“, „Šauksmas“ ir kt.) bei signatarų Rolando Paulausko ir Zigmo Vaišvilos antivalstybinę veiklą, nukreiptą prieš Lietuvos Respubliką bei vykdomą Rusijos valstybės naudai. Tą pačią dieną kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl antivalstybinės veiklos. 

2015 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pagal šį mano pareiškimą pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal požymius nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 122 straipsnio “Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą“ 1 dalyje. 

 

Gavau 2015 m. gruodžio 17 d. Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimą dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukimo, nes nustatyta, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto LR BK 122 str. ar kito straipsnio, požymių. Tad prokuratūra nustatė, kad 2015-08-03 d. www.15min.lt paskelbė minėtą šmeižikišką ir tikrovės neatitinkančią informaciją apie tariamai antivalstybinę veiklą. Kadangi tai yra ne tik šmeižikiška veika, bet ši viešai paskelbta išsami informacija neatitinka tikrovės ir yra nepagrįsta, todėl atsižvelgiant į didelę šios interneto svetainės sklaidą ir poveikį visuomenei, taip pat į karo grėsmės akivaizdoje paskleistą melagingą pranešimą apie visuomenei gresiantį pavojų, savo prašyme dėl ikiteisminio tyrimo prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamų veikų, atitinkančių LR BK 285 str. nustatytų nusikaltimų požymius dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų. 

 

Nors šis ikiteisminis tyrimas neišsireikalavo iš Tėvynės sąjungos vadovo G. Landsbergio įsteigtos VšĮ „Informacinio saugumo ir analizės centras“ medžiagos, kurios pagrindu, anot Seimo nario A. Anušausko, atliktas šis „analitinis“ tyrimas, tačiau ikiteisminiame tyrime atlikta liudytojo ir šio www.15min.lt provokacinio straipsnio autoriaus Dovydo Pancerevo apklausa atskleidė, kas Lietuvoje organizuoja šias visuomenę klaidinančias ir nesantaiką bei karo propagandą kurstančias publikacijas. D. Pancerevas paliudijo, kad „… su juo 2015 m. liepos mėn. gale susisiekė vienoje iš valstybės institucijų dirbantys asmenys, kurie pranešė, kad atliko tyrimą, kaip jis tuo metu suprato, susijusį su propaganda, ir pasiūlė pasidalinti minėto tyrimo medžiaga. Tų konkrečių asmenų nenori įvardinti dėl žurnalistinės etikos ir tarpusavio susitarimo. Kitą dieną nuvyko į minėtą valstybės instituciją, kurios taip pat nenori įvardinti. Su juo bendravę asmenys iš pradžių žodžiu pristatė minėtą tyrimą ir parodė skaidres, o vėliau jam tiesiog pasiūlė viską įsirašyti į USB jungtį. … Jam asmeniškai iš informacijos šaltinio gauta medžiaga nesukėlė jokių abejonių dėl patikimumo ir aktualumo, nes minėtą informaciją jis pats patikrino, ir be to ši informacija buvo perduota Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos darbuotojų, kurių tiesioginė pareiga yra stebėti informacinę erdvę ir ieškoti propagandos apraiškų,…“ 

Tokiu būdu paaiškėjo, kad D. Pancerevas yra ne straipsnio autorius, o kažkurios Lietuvos valstybės spec. struktūros valios vykdytojas. Nesvarbu, ar šis žurnalistu besivadinantis asmuo yra šios valstybinės institucijos agentas ar kitaip jos įtakojamas (pvz. šantažu) asmuo. Tai – jo sąžinės ir moralės klausimas, nes šio liudytojo pasiteisinimas ne tik apgailėtinas. Tokį neprofesionalų agentą ir kitaip įtakojamą asmenį, supanikavusį apklausoje ir atskleidusį mūsų valstybės spec. struktūrų purviną bei neteisėtą veiklą, manau, įvertins pati institucija, pavedusi jam šioje žiniasklaidoje atlikti šią purviną provokacinę užduotį.

Tačiau svarbiausia yra tai, ką nustatė šis ikiteisminis tyrimas – karo propagandą ir jos kurstymą bei Lietuvos visuomenės supriešinimą, nesisteminių interneto svetainių ir konkrečių fizinių asmenų bei Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signatarų šmeižtą sąmoningai vykdo Lietuvos valstybės struktūros. Tokiu būdu paaiškėjo, kad Lietuvos valstybės institucijos ir jų pareigūnai ne tik piktnaudžiauja savo padėtimi, kas savaime dėl to šias veikas vykdantiems asmenims užtraukia baudžiamąją atsakomybę, bet ir šiurkščiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją – 21 str. (žmogaus orumą gina įstatymas), 25 str. (Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti; žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas; Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai), 26 str. (Minties ir sąžinės laisvė yra nevaržoma), 29 str. (Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs); 33 str. (Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką).

Dėl šių priežasčių kreipiuosi į Generalinę prokuratūrą šio ikiteisminio tyrimo rezultatų pagrindu pradėti ikiteisminį tyrimą ne tik dėl www.15min.lt ir Dovydo Pancerevo melagingo pranešimo apie visuomenei gręsiantį pavojų ir dėl šmeižto, bet ir dėl Lietuvos valstybės institucijos, pateikusios D. Pancerevui, pareigūnų baudžiamosios atsakomybės, piktnaudžiajant tarnybine padėtimi ir vykdant antikonstitucinę ir antivalstybinę veiklą – karo propagandą ir jos kurstymą bei Lietuvos visuomenės supriešinimą, nesisteminių interneto svetainių ir konkrečių fizinių asmenų bei Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signatarų šmeižtą.

Prokuratūros prašau ištirti, ar analogiškas karo kurstymo viešas akcijas vykdžiusi LRT, skelbdama karo kurstytojo buvusio Lietuvos ambasadoriaus JAV ir Meksikoje Žygimanto Pavilionio žinomai melagingus paaiškinimus, kad netoli Vilniaus dislokuota Rusijos kariuomenė netrukus užpuls Lietuvą, to nedarė tos pačios ar kitos Lietuvos valstybės institucijos pavedimu.

Drauge su Seimo nariu Audriumi Naku kreipiamės į Seimą, Prezidentę bei Vyriausybę, kad nustatytų šią neteisėtą ir antivalstybinę galimai nusikalstamą veiką vykdančią valstybės instituciją ir nedelsiant pakeistų jos vadovybę. Šių asmenų galimai nusikalstamas veikas, tikėsimės, tinkamai įvertins naujojo Generalinio prokuroro vadovaujama prokuratūra. 

Seimui primenu, kad gyvenimas dar kartą patvirtino, jog būtina Seime skubos tvarka priimti prokuratūros įstatymo pataisas dėl nepriklausomo prokuroro instituto atsiradimo Lietuvoje. 

 

proko Page 1

 

proko Page 2

proko Page 3

proko Page 4

Facebook komentarai
});}(jQuery));