„Žalieji valstiečiai” rytoj naikins apribojimus pirkti žemę užsieniečiams

zalias

zalias

Atviras laiškas Seimo nariams, Vyriausybei

         Jums ( dar Jums,  o ne jums) rašo Lietuvos Respublikos  šaulio,nepriklausomybės atkūrimo  savanorio,  V.Tomkvaičio anūkė, Žemės Referendumo iniciatyvinės grupės narė,Danutė Jasilionienė

 

zalias

Noriu Jums priminti: 1.Lietuvos Respublikos Seimo nario priesaiką: 

         ,,Aš,,,,,,vardenis,,,,pavardenis,, prisiekiu būti ištikimas(a) Lietuvos Respublikai;  prisiekiu gerbti  ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą;  prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. 

                                        2. LR Konstitucijos 1 str. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. 2 str. Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. 3 str. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešinitis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę tvarką. 4 str. Aukščiausią suverenę galią Tauta vykdo TIESIOGIAI  ar per demokratiškai  išrinktus savo atstovus. 10 str.Lietuvos valsybės teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius.

          Primenu, čia pateikiau yra šiuo metu Lietuvoje galiojančius  įstatymus, Konstitucijos straipsnius.  

          Kuo baisus ES  baudos dydis, kad  ruošiatės gabalais parduoti savo TĖVYNĘ? Kiek buvo skelbta spaudoje,  ši suma sudaro 644 000 EUR. Negi šie pinigai sukėlė tokią Jūsų baimę, kuri didesnė už pareigą Tėvynei  ir protėvių atminimą? Aš, mylinti TĖVYNĘ  Lietuvos pilietė,  pasižadu Jums, kad kreipsiuos į visus Lietuvos pensininkus, kurie išgyvena iš 300 EUR pensijos, kitus paprastus žmones, gyvenančius iš minimalios algos,  ir ,manau, kad kiekvienam gyventojui paaukojus po 1,00 EUR, ši nuobauda bus tikrai padengta, o Tėvynės garbė ir ateitis – išsaugota. 

         Norėdama nuraminti Jūsų visas baimes ir nerimo naktis ( kyla abejonės ar tokie nedrąsūs  žmonės gali vadovauti valstybei, juk nereikia nei prieš tankus stoti kaip sausio mėnesį prie televizijos bokšto, nei Sibiro lageriuose speige gyventi), privalau supažindinti su situacija kitose ES valstybėse.Tenka tik stebėtis, kaip aplaidžiai atiekate savo pareigas rinkėjams.  Senosios ES narės šalys yra įsivedę daugybę saugiklių – gyventi 5 metus toje šalyje, mokėti kalbą, turėti išsilavinimą, nekenkti  bendruomenei, aplinkai ir t.t. Dabar šios senbuvės, pamiršę paminėti kaip tvarkosi savo kieme, nori kitur įvesti betvarkę. Jeigu ES teisiniuose reglamentuose kalbama, kad yra bendra įstatymų sistema, vadinasi,  įstatymai kažkuriuo klausimu turėtų būti vienodi visoje ES ir visose jos valstybėse. Gal nuo to ir reikėtų pradėti, kalbant ES Parlamente. Saugikliai ir reikalavimai turi būti apibrėžti sukonkretintais reikalavimais ir rėmais. 

         Vokietija- laisvai be apribojimų parduodama nuo 0,15 iki 2,0 ha žemės, ir tai skirtingai- pvz, Sare regione tik 0,15 ha; Saksonijoje 0,5 ha; Bavarijoje- 2,0 ha. Pardavimas ribojamas dėl konsolidacijos, spekuliacijos, esant neefektyviam žemės paskirstymui , nesutinkant kaimynustėje esantiems  savininkams, griežtai tikrinamas pats sandorio skaidrumas. Valstybė, kuri daro didžiausią įtaką ES.  Lenkija-parduodamas  plotas negali viršyti 300 ha, savininkas privalo turėti atitinkamą išsimokslinimą, ne Lenkijos piliečiams- neparduodama. Prancūzija – remia jaunus ūkininkus, riboja ūkių plotų didininmą, prižiūri rinkos skaidrumą. Švedija- žemės savininkai  turi gyventi  toje žemėje.

         Ar  galima kalbėti apie valstybės vientisumą, kai pagal naująjį  įstatymą užsieniečiams ruošiamasi parduoti plotus, didesnius negu 500 ha, kuriuos dar bus galima jungti į didesnius sklypus,  kas gražiai pavadinta konsolidavimu? 

       Remiantis pasaulio tautų praktika, valstybė, tauta,  pardavusi savo žemes, labai  greitai išnyksta. Prisiminkime Amerikos žemyno tauteles, Palestiną, Ukrainos dalies pardavimą po TSRS suskilimo. Amerikoje iš 60 000 000 indėnų šiuo metu liko 8 00 000, Palestiniečiai turi apie 10 proc. savo žemių ir yra ujami, Ukrainoje vyksta karas. 

  Aš, Danutė Jasilionienė, remdamasi  319339 Lietuvos Respublikos  piliečių valia , išreikšta pasirašant Žemės Referendumo lape,  tuo  patvirtinant savo reikalavimą saugoti Lietuvos Respublikos teritorinį vientisumą, reikalauju palikti galiojantį ,,Lietuvos  Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą Nr. IX- 1304.

  

 Jeigu šis Seimas priims naują Žemės ūkio paskirties žemės pardavimo  įstatymą, tai bus įrodymas, kad Lietuva atsidūrus keistoje situacijoje… atsidurs sunaikinimo padėtyje. 

   Arba-I. Seimo nario priesaika ir LR Konstitucija neturi  jokios juridinės galios;

   Arba II … Seimo nariai  laužo ir Seimo nario priesaiką ir nusižengia  LR Konstitucijai. 

   I atveju iki 2004 m. veikusi  Lietuvos R espublikos Konstitucija anuoliuojama  ir lieka tik nedidelė jos dalis, Konstitucijo aktas,  kuris   yra labai trumpas, pasirašytas prezidento V.Adamkaus. Cituoju.

Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki ES valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama ES, numatytose sritye ir tiek, kad kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis. 

Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamojo LR teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama ES, ES teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš  LR įstatymus ir kitus teisės aktus. 

Taip pat 3 ir 4 straipsnis. 

II. Aukščiau pacituoti LR įstatymai (Seimo nario priesaika ir Lietuvos Respublikos Konstitucija) gali atsitikti, kad bus šiurkčiai laužomi Seimo narių, o tokie pažeidimai suteikia teisę TAUTAI reikalauti šio Seimo ATSISTATYDINIMO. TĖVYNĘ neginantis  Seimas GALI  būti paleistas TAUTOS valia. Tarpukario laikais tai atsitiktų 100 proc. 

Nežnau, kuris atvejis yra baisesnis mano ir kitų garbingų Lietuvos Respublikos piliečių ateičiai. 

 

 

Danutė Jasilionienė, Lietuvos Respublikos pilietė.

2017.11.06 d. Kaunas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));