skip to Main Content

Kristina Sulikienė

Seimo narys (1926 06 02–1927 04 12) Juozas Kedys, Vytauto Andriaus Kedžio dėdė  – garbingas sukilėlis už demokratiją, prieš Antano Smetonos diktatūrą

Kol kritikai „plaka“ „Drąsos kelio“ politinę partiją, neva ji neturinti į ką atsiremti, atskleisiu mūsų partijos kitas stipriąsias puses – be to, ką jau minėjau.

Stipriausia mūsų pusė yra tikrasis partizanas Daumantas – Kazimieras Varkala, garbingai kovęsis ir žuvęs už Lietuvos laisvę Tauro apygardos Geležinio vilko rinktinėje. (http://genocid.lt/datos/varkala.htm)

Tai yra partijos pirmininko, Seimo Jono Varkalos brolis, ir partiečiai žino šią istoriją ir ja didžiuojasi.

Be to, kad drąsus sukilėlis prieš pedofilų klaną, padėjęs nelygioje kovoje galvą, Drąsius Kedys, gyveno ir kovėsi – partija turi daugiau kuo didžiuotis.

Vienas iš Vytauto Andriaus Kedžio (Drąsiaus Kedžio ir Neringos Venckienės tėvuko) dėdžių, be tų dviejų, kurie buvo JAV aviacijos lakūnai, ir apie kuriuos jis bijojo garsiai kalbėti, buvo Seimo narys Juozas Kedys, kuris pasižymėjo vadinamajame plečkaitininkų sukilime, konkrečiai kovėsi Tauragės mieste.

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4165&p_k=1&p_d=159758

Vytauto Andriaus Kedžio tėvas Andrius Kedys gimė 1903 m. Marijampolės apskrityje, tėvai Motiejus Kedys ir Katrė Kedienė.

Geneologijoje, kuri prieinama viešai, akivaizdu, jog Seimo narys Juozas Kedys buvo jo tikras brolis.

Vadinasi, garsusi Garliavos diedukas yra tarpukario Seimo nario sūnėnas, ir visas šitas KGB jėgų griausmas prieš jį yra senas geneologinis kerštas – kas pasitaiko Lietuvoje.

Juozas Kedys Seimo nariu buvo išrinktas 1926 metų birželio 2 dieną.

1926 metais buvo išrinktos pažangiosios jėgos, kurios prezidentu kitą dieną po Seimo susirinkimo paskyrė dr. Kazį Grinių.

Tai nepatiko fašistuojančioms jėgoms, kurios tikėjosi užvaldyti Lietuvą. Dešiniąsias jėgas rėmė klierikalai, kurie norėjo dalintis pinigais, valdyti žemes. Jiems netiko Prezidentas, kuris į keliones vykdavo ne valstybine mašina, o savo, taupydavo iki skrupulų valstybės pinigus.

Juozas Kedys buvo socialdemokratas, kuris veikė ir emigracijoje, susirašinėjo su pažangiomis jėgomis Vakaruose.

Nieko bendro tokie socialdemokratai su SSRS komunistais neturėjo, tačiau kaip ir nuo 2013 metų, taip ir tada, dešinieji skleidė gandus, jog „rusai puola“.

Dėl to 1926 12 17 įvykdytas valstybinis perversmas, išvedus dalį kariuomenės, jiems primelavus, jog užpuolė komunistai.

Prasidėjo labai žiaurios represijos su kitaminčiais. Buvo sustabdyta Lietuvoje demokratija, nustojo būti šaukiamas Seimas, nebegaliojo Konstitucija. (Panašiai yra dabar, tik niekas oficialiai jos galiojimo nesustabdė: ji tiesiog negalioja dėl korupmuotų ir klaninių teismų sprendimų, geriausias pavyzdys – daugiau nei dešimt baudžiamųjų bylų Aurimui Drižiui už „nusikaltimą“ – spaudos darbą.)

Plečkaičio vadovaujami socialdemokratai organizavo maištą, ir siekė atstatyti demokratiją Lietuvoje.

1927 metų rugsėjo 18 d. laikraštis „Darbininkas“ parašė, jog Tauragę buvo užpuolę banditai. Seimo nariai, socialdemokratai buvo vadinami banditais. Vėliau, numalšinus demokratines jėgas, „banditai“ buvo susodinti kalėjiman.

Juozas Kedys, teisėtai išrinktas Tautos atstovas, bet neteisėtai antivalstybinio perversmo nuverstas (šiek tiek primena Neringos Venckienės kaip parlamentarės kelią…) buvo nuteistas sunkiųjų darbų kalėjimo 8 metams.

Už tai, kad norėjo Lietuvoje atstatyti demokratiją.

Jo mirties data nežinoma.

Manytina, jog Kedžių šeimos apšmeižimas yra Smetonos pakalikų ainių darbas: nes iki šiol Smetonos aplinkos perversmą bandoma pateikti kaip legitymų dalyką.

Smetonos diktatūra Lietuvą pavertė klaustrofobiška, ir netolerantiška Kitam valstybe, iš jos masiškai nuo 1928 metų pradėjo išvykti žydai, nuo 1933 m. – ypatingai gausiai. Liko daugiausiai tik neturtingi žydai, kurie, Vytauto Landsbergio tėvui Žemkalniui suprojektavus nacių užsakymu Kauno getą, buvo žvėriškai išskersti.

Pats Antanas Smetona tragiškai žuvo emigracijoje, o jam bėgant iš Lietuvos, ta pati kariuomenė, kuri jį atvedė į valdžią, atsuko prieš jį šautuvus.

Tikėtina, jog ir dabartiniai Lietuvos demokratijos griovėjai susilauks panašaus galo, kaip ir visi kiti antivalstybininkai, kurie veikia prisuidengdami „švenčiausiais tikslais“ – bet nepaisydami valstybės, kaip suvereno, teisių.

Priminsiu, jog Tautos išrinktas Prezidentas Rolandas Paksas buvo šlykščiu antivalstybiniu perversmu, prisidengiant VSD ir Konstituciniu Teismu, pašalintas iš posto – nors teisėto pagrindo tam nebuvo, tik šyvos kumelės sapnas ir „konstitucinės dvasios“), Tautos rinkta kovotoja su pedofilais, ir teisėjų bei prokurorų korupciniais klanais Neringa Venckienė, Seimo nario Juozo Kedžio giminaitė, priversta bėgti iš Lietuvos – nes jai grėsė „iki gyvos galvos“, už tai, kad siekė demokratijos Lietuvoje (labai panašu į Juozo Kedžio likimą – tiek, kad jis pabėgti iš Lietuvos nesuspėjo, o ir neskubėjo) – 

Valstybės griovėjai, tikėtina, susilauks panašaus galo kaip visi Smetonos, Merkiai, ir visi kiti, kurie paniekino šalyje Konstituciją, ir pavertė valstybę slaptųjų tarnybų bei agentų (daugiausiai užsienio valstybių) irštva.

Priminsiu, jog apie   19 26 12 17 perversmą pirma raportavo Sovietų Sąjungos atstovybė.

Lygiai panašiai viskas vyksta dabartinėje Lietuvoje.

Nors konservatoriai garsiausiai rėkia, kokie jie patriotai, tačiau Rasos Juknevičienės brolis sėdi Rusijos kišenėje, konservatoriai persisunkę rusų kapitalo pinigų – Gazpromas, Dujotekana, Jukos, o jaunieji konservatoriai, tokie kaip Tadas Langaitis, spaudos atvirai siejami su Rusijos mafija (žr . „Lietuvos rytas“ „http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/dorybes-saukli-vejasi-rusu-gaujos-seseliai.htm)

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));