VRK užblokavo visuomeninių organizacijų dalyvavimą rinkimuose

seimas

 

 

VRK SPRENDIMAS DĖL KONSTITUCIJOS 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO APSKŲSTAS TEISMUI

 

2021 m. lapkričio 16 d. Vilnius

 

141 Lietuvos piliečio referendumo iniciatyvinė grupė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apskundė 2021-11-11 VRK sprendimą atsisakyti registruoti referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo. Iniciatoriai siūlo nustatyti, kad Seimo rinkimai vyktų tik vienmandatėse apygardose, kad kandidatus galėtų kelti ne tik politinės partijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos, kurios visos negali būti finansuojamos iš biudžeto ir užsienio, kad nereikia rinkimų užstato, bet reikia kandidatą remiančių 3% apygardos rinkėjų parašų.

Skunde nurodytas Konstitucinio Teismo išaiškinimas, kad Seimo rinkimuose negali būti pažeistas iš Konstitucijos 35 straipsnio kylantis reikalavimas, kad „niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors <…> politinei partijai <…>“. Todėl pilietis, norintis dalyvauti Seimo rinkimuose, negali būti priverstas tapti kurios nors politinės partijos nariu arba susaistyti save su kuria nors politine partija. Nevyriausybinių organizacijų alternatyva politinėms partijoms ir yra galima išeitis.

VRK nuomone, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas sugriautų Konstitucijoje numatytus ir kitus rinkimus, konkrečiai – savivaldybių tarybų rinkimus. Tačiau ir šis argumentas nepagrįstas, nes savivaldos rinkimuose neleidžiama dalyvauti save iškeliantiems kandidatams, bet leidžiama dalyvauti politinėms partijoms ir prieš rinkimus susibūrusiems rinkimų komitetams, kurių rinkėjai iki tol nežinojo. Nevyriausybinių organizacijų kandidatai būtų ne tik prasmingesnis pasirinkimas, bet ir sugriautų faktinę sisteminių politinių partijų monopoliją Seimo rinkimuose.

VRK ypač nepatiko siūlymas neleisti Seimo rinkimuose dalyvauti politinėms partijoms, gaunančioms lėšas iš biudžeto, piniginio užstato atsisakymas, keičiant jį kandidatą remiančiais apygardos rinkėjų parašais. Būtent biudžetinis finansavimas drauge su draudimu gauti kitas lėšas politinei veiklai ir sukūrė tokią padėtį valstybės valdyme – Seimo politinės partijos rinkimuose keičia viena kitą, tačiau „politinio elito“ sąrašai – nepajudinami. Tokiu būdu rinkėjams Seimo rinkimuose neleidžiama pasirinkti kitos alternatyvos Lietuvai. 

Todėl suprantama, kodėl VRK, didžiąja dalimi sudaryta iš Seimo politinių partijų, atstovų, atsisakė registruoti referendumo iniciatyvą dėl Konstittucijos 55 straipsnio pakeitimo. Šios partijos suinteresuotos išsaugoti dabartinę ydingą Seimo rinkimų ir politinių partijų finansavimo iš biudžeto sistemą, nustatytą ne Konstitucijos, bet Seimo priimtais įstatymais.

Atvira, teisinga, darni pilietinė visuomenė ir teisinė valstybė – tai būtinai suderintinos sąvokos. Todėl kviečiame Lietuvos piliečius tęsti pasirašymą už referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumo paskelbimui pakaktų 100000 Lietuvos piliečių apsisprendimo. Tai – mūsų kova už išlikimą. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));