VRK užblokavo elektroninį piliečių pasirašymą už referendumą

vrk

 

TEISMUI APSKŲSTAS VRK SPRENDIMAS DĖL BLOKUOJAMO ELEKTRONINIO PASIRAŠYMO

 

2021 m. lapkričio 17 d. Vilnius

 

Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė (dėl referendumo kartelės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų) Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apskundė 2021-11-12 VRK sprendimą dėl pasirašymo elektroniniu būdu. VRK tenkino iniciatyvinės grupės prašymą tik dėl pasirašiusiųjų skaičiaus skelbimo einamuoju momentu (on-line) ir www.vrk.lt puslapyje paskelbimo apie šią referendumo iniciatyvą bei nuorodą į elektroninį pasirašymą.

Tačiau VRK atsisakė iniciatyvinei grupei pateikti informaciją ir įrodymus apie tai: 1) Kiek asmenų, elektroniniu būdu pasirašiusių už šią referendumo iniciatyvą, atšaukė savo parašus ir kada tai padarė; 2) Kas ir kada, kokiu būdu ir kokiu teisiniu pagrindu pašalino asmenų, elektroniniu būdu pasirašiusių už šią referendumo iniciatyvą, parašus ar kitais būdais pakeitė skelbiamą bendrą šių asmenų skaičių; 3) Kas ir kieno užsakymu sukūrė programą dėl pasirašymo elektroniniu būdu dėl referendumo iniciatyvų parėmimo; 4) Kas ir kokiu laikotarpiu, kieno sprendimu administruoja šią programą, kas yra atsakingas už šių duomenų saugojimą; 5) Kada buvo suteikta prieiga pasirašymui elektroniniu būdu už šią referendumo iniciatyvą; 6) Kada ši viešoji paslauga nebuvo teikiama ir teisinį ir/ar techninį pagrindimą, patvirtinančius, kodėl ši viešoji paslauga nebuvo teikiama.

VRK neatsakė ir į šiuos iniciatyvinės grupės prašymus: 1) Pašalinti galimybę už referendumo iniciatyvos rėmimą elektroniniu būdu pasirašantiems ir pasirašiusiems asmenims atšaukti savo parašą, nes tokios galimybės neturi parašų lapuose pasirašę asmenys; 2) Pašalinti iš pasirašymo elektroniniu būdu už referendumo iniciatyvą programos: a) kiekviename pasirašymo procedūros žingsnyje vykdomą agitaciją prieš šį pasirašymą – klausimus ir siūlymus, ar tikrai asmuo nori pasirašyti? B) parašo atšaukimą po pakartotinio kurios nors funkcijos nuorodos paspaudimo.  3) Sudaryti galimybę pasirašyti užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams: a) elektroniniu pasirašymo būdu be asmens prisijungimo prie Lietuvoje veikiančio banko, pateikiant tuos pačius asmens duomenis, kuriuos pateikia asmuo, pasirašantis parašų rinkimo lapuose; b) Lietuvos Respublikos ambasadose ir konsulatuose užsienio valstybėse, LR Vyriausiajai rinkimų komisijai nusiunčiant į šias Lietuvos valstybės institucijas papildomus LR Vyriausios rinimų komisijos parašų rinkimo lapus dėl šios referendumo iniciatyvos parėmimo; 4) Sudaryti galimybę Referendumo iniciatyvinei grupei prisijungti prie pasirašymo elektroniniu būdu už referendumo iniciatyvos rėmimą programos, suteikiant iniciatyvienei grupei teisę bet kuriuo metu žinoti elektroniniu būdu pasirašiusių asmenų skaičių ir šiuos asmenis, atšauktų šių parašų ar kitaip iš bendro elektroniniu būdu pasirašiusiųjų sąrašo pašalintų asmenų skaičių bei prisijungimų IP, nes Referendumo iniciatyvinė grupė yra įpareigota būti atsakinga už visų pasirašančių asmenų asmens duomenų apsaugą; 5) Pateikti informaciją, kas ir kieno užsakymu sukūrė programą dėl pasirašymo elektroniniu būdu dėl referendumo iniciatyvų parėmimo, kas ir kokiu laikotarpiu, kieno sprendimu administruoja šią programą, kas yra atsakingas už šių duomenų saugojimą; 6) Pateikti Referendumo iniciatyvinei grupei šią informaciją: a) įrodymus, patvirtinančius, kada buvo suteikta prieiga pasirašymui elektroniniu būdu už šią referendumo iniciatyvą; b) duomenis, kada ši viešoji paslauga nebuvo teikiama, ir įrodymus, patvirtinančius šiuos duomenis; c) teisinį ir/ar techninį pagrindimą, patvirtinančius, kodėl ši viešoji paslauga nebuvo teikiama.

Referendumo iniciatyvinė grupė teismo prašo įpareigoti VRK pateikti prašomą informaciją ir ją patvirtinančius įrodymus, atlikti kitus prašomus veiksmus, nes prašoma informacija nesudaro valstybės paslapties, tuo VRK nesirėmė.

 

Kadangi elektroninis pasirašymas akivaizdžiai bokuojamas, kviečiame piliečius:

  • Tęsti pasirašymą už referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumo paskelbimui pakaktų 100000 Lietuvos piliečių apsisprendimo, nes tai – mūsų kova už išlikimą.
  • Siūlytis savanoriauti renkant parašus.
  • Siūlyti patalpas, kur žmonės galėtų atvykti pasirašyti ar gauti parašų rinkimo lapus.

 

 

Pasirašymas elektroniniu būdu:

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:

Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.

SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

Facebook komentarai
});}(jQuery));