Virginija Smilgytė teisme papasakojo apie įtariamą V.Bukausko ir prokurorų veiklą : prekyba žmonėmis, narkotikų platinimą bei žmogžudystes

Dl-V.-Smilgyts-kalinimo

Dl-V.-Smilgyts-kalinimo

 

 

Nevyriausybinių organizacijų kreipimasis

Dėl ekspertės Nadeždos Mačiūnienės pasisakymų Telšių apylinkės teismo posėdžiuose

2018-09-03

Klaipėda

  Manome, kad teismo ekspertė Nadežda Mačiūnienė,  kalbėdama Telšių apylinkės teismo posėdžiuose, nesilaikė objektyvumo, sąžiningumo, tyrimo išsamumo principų. ir  surašant aktą  iškraipė tiesą.  Esame priversti  išsakyti konkrečius ir argumentuotus priekaištus.

2018 m.vasario mėn.  Telšių policija  į Utenos ekspertinį skyrių  pristatė  Virginiją Smilgytę dėl  jos facebooke paskelbto tariamo  šmeižto. Ją  skundė Seimo narys Valentinas Bukauskas, jo sūnus Simas  ir Telšių vyr. prokurorės sūnus Martynas Armalis. Juos V. Smilgytė facebooke kaltino užsiimant prostitucijos verslu, prekyba žmonėmis, narkotikų platinimu bei žmogžudystėmis.

Ar šie žinomi telšiškiai galėjo anksčiau  ir šiuo metu užsiiminėti nusikalstamais verslais?

 Dl V. Smilgyts kalinimo

 

Ar tai kliedesiai, ar tiesa?  Manome, kad tik laikas gali atsakyti į šiuos klausimus, nes  tiesai apie Vincą Šilį išaiškėti reikėjo beveik  dešimties metų, t.y., jog verslininku prisistatantis asmuo yra banditas, terorizavęs Telšius nuo 1990 m. iki 1998 m.., Tenka konstatuoti , kad V. Smilgytė neklysta dėl V. Šilio ir jo aplinkos, jog juos globoja teisėtvarka. Tą  patvirtina  naujausia publikacija Lietuvos ryte 2018-08-25  „Praeities šmėklai žemai nusilenkė ir pareigūnai“.

Komisijai, kurios narė N.  Mačiūnienė, V. Smilgytės pasakojimai apie kriminalinį žinomų telšiškių gyvenimą atrodė kliedesiai.  Mums, visuomeninkams, atrodo, kad ji kalba  ir viešina  facebooke  tiesą. Ji rašė, kad prieš savo valią buvo tų laikų  įvairių įvykių dalyvė ir liudininkė. Po to, kai buvo galimai išprievartauta apie 1992 metais,  kartu su bendradarbės vyru Vidmantu Novaku ( Jobana Štanga) nuvyko į tą  pastatą  (viešnamį). V. Novakas nuėjo aiškintis, o V. Smilgytė liko mašinoje. Ji girdėjo šūvius.  V. Smilgytė teigė, kad iš namo skubiai išėjo asmuo labai panašus į   individualios įmonės „Telšių aeroklubas“ direktorių, o šiuo metu Seime besidarbuojantį  Valentiną Bukauską.  V. Smilgytė kalba, kad  visus tuos metus ( 26 metai) ir dar šiandien ją tebeslegia kaltės jausmas dėl V. Novako  mirties. Nepriklausomybės atkūrimo priešaušryje visuose miestuose susidarė banditų grupės, reketavusios  verslininkus, privatizavusios valstybinį turtą, įsteigusios viešnamius  ir su teisėtvarka labai gerai sutardavusios  bei bendradarbiavusios. Tokie masiniai reiškiniai turėdavo  vedlį, kuris  duodavo nurodymus ir organizuodavo apsaugą – „stogą“. Dalis piliečių ir V. Smilgytė mano, kad nurodymus siuntė buvusi sovietų sąjungos slaptoji tarnyba (KGB), kuri neišėjo, o liko kontroliuoti įvairius ekonominius ir politinius procesus Lietuvoje.  Žiniasklaida ir mes, piliečiai, matėme tik gaidjurginių gaują Klaipėdoje,  šilinių – Telšiuose, daktarų – Kaune ir t.t., tai yra vykdytojus, o užsakovų, kurie ir perėmė dalį prisigrobto banditų turto, kai juos susodino, nematėme ir nežinome, bet jie yra.   V. Smilgytė teigė, kad tai buvę saugumiečiai. Jos nuomone,  Seimo narys V. Bukauskas išsidavė  dėl  potraukio seksualiniams žaidimams su  religingomis merginomis. Ji esanti jo auka.

Pirmiausiai tikrinome, ar V. Smilgytė skelbė išsigalvojimus, ar faktus. Užklausėme Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūrą dėl nužudymų: 1992m. Vidmanto Novako ( bendradarbės vyras) ir 2014 m.  Stanislavo Smilgio (brolis). Atsakymą pridedame. Žmonės mirė nenaturalia  mirtimi.

Šiaulių apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus  paklausėme raštu, kokį jie priėmė sprendimą, gavę 2017m. rugsėjo mėn. 5d. Telšių rajono apylinkės teismo  nutartį   civilinėje byloje Nr. 2-1384-187/2017 įvertinti ar nėra pagrindo inicijuoti Virginijai Smilgytei pripažinimo neveiksnia. Jie atsakė, kad „surinkus medžiagą apie V. Smilgytės sveikatą ir įvertinus visus duomenis 2017-12-11 buvo priimtas nutarimas tyrimą nutraukti“. Ar ekspertė N. Mačiūnienė susipažino su Šiaulių apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus surinkta medžiaga apie V. Smilgytę?    Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus atsakymą taip pat pridedame.

N. Mačiūnienė visose bylose aiškino, kad susipažinusi su pateikta medžiaga ir atlikusi psichologinį tyrimą, komisija priėjo išvados,  kad V. Smilgytei  psichinė sveikata  laipsniškai blogėjo nuo  2011 metų. Baudžiamoje byloje Nr. PK-11-671/2018 2018m. gegužės 29 d. Telšių teismo nutartyje ekspertė pasisakė, kad: “po jos brolio pareiškimo dėl nepagrįstų kaltinimų jo atžvilgiu, ji buvo nukreipta psichiatro apžiūrai ir būtent tada jai buvo įtartas” susirgimas, tačiau gydymas nebuvo atliekamas. Kodėl N. Mačiūnienė priekaištauja dėl  neatlikto gydymo, tačiau pati rašo, jog liga nenustatyta, o tik įtariama? Tikėtina, kad nenustatytos ligos progresavimo galimai nebuvo, kaip ir pačios ligos. Tai patvirtina faktai. 2012 metais V. Smilgytė,  keisdamasi  vairuotojo teises,  kreipėsi į UAB “Žemaitijos psichikos sveikatos centrą”  ir gavo pažymą, kad yra sveika. Darytina išvada, kad 2012 metais V. Smilgytė nekėlė pavojaus nei sau, nei aplinkiniams. Jokioje įskaitoje nebuvo įrašyta. 2013 metais V. Smilgytė kreipėsi į teismą dėl globotojos statuso įteisinimo. Teismui taip pat buvo pateikta pažyma apie jos psichinę sveikatą ir nuspręsta,  kad ji gali būti globėja.  Tikėtina, kad nuo 2004 m. brolio, turinčio  psichinės sveikatos problemų,  pareiškimas buvo dezinformacija. V. Smilgytė 2011 metais ne kartą kreipėsi į teisėtvarką dėl brolio.  Šiaulių apygardos prokuroras pripažino ją  nukentėjusiąja. Brolio pareiškimas yra klaidinantis bei niekinis, ekspertė ir komisija juo remtis negalėjo. N. Mačiūnienės pasisakymai Telšių apylinkės teisme, vėliau surašyti nutartyse kelia didžiulį nepasitikėjimą visa teismų  psichiatrijos tarnyba. Pasirodo, užtenka parašyti pareiškimą apie nemėgiamą žmogų į psichiatrinę medicininę įstaigą ir tas popieriukas gali tapti ligos pradžios įrodomąja medžiaga. Kiti dokumentai, teismo sprendimai, prokuratūros nutarimai  nebeegzistuoja. Jokio objektyvumo. Tai skandalas.

V. Smilgytės veikla buvo  įvairiapusiška.  Ji ne tik rašė į facebooką, t.y. užsiiminėjo teismo ekspertės įvardintais kliedesiais, bet ir  būdama VšĮ „Mažieji kūrėjai“  direktore organizavo įvairius renginius apie kuriuos rašoma internete. Tai lengva patikrinti  įvedus Virginijos Smilgytės pavardę į google. Pridedame  dalį informacijos  iš interneto. N. Mačiūnienės pasakytas teiginys, kad „ Ji mažai domėjosi savo realiu gyvenimu“( Telšių apylinkės teismo baudžiamosios  bylos 2018-05-29 nutartyje Nr. PK-11-671/2018 ) yra  tiesos iškraipymas. Jos realus gyvenimas – darbas su vaikais, kurį ji dirbo baigusi pedagoginę mokyklą iki priverstinio išvežimo į Utenos ekspertinį skyrių.

Telšių apylinkės teismas baudžiamosios  bylos 2018-05-29 nutartyje Nr. PK-11-671/2018 nustatė, jog facebooke 2016 m V. Smilgytė patalpindavo įvairius tariamai šmeižikiškus tekstus apie Seimo narį Valentiną Bukauską.

Prisiminkime 2016m., kuo jie buvo svarbūs. Tais metais vyko rinkimai į Seimą. V. Smilgytė puikiai suprato, kad siekia tikslo, jog V. Bukauskas tenai nepatektų.  Ji klausia per facebooką „ ar mokesčių mokėtojų pinigais banditą V. Bukauską išlaikysime seime?“.

Teismo posėdžio metu ekspertė N. Mačiūnienė teigė, kad  „Skyriuje vis rašė skundus į įvairias institucijas“. Ar skundų rašymas rodo, jog žmogus turi  psichinę ligą? Lietuvoje yra pakopinis teisingumas, todėl  institucijų, žemesnio lygmens teismo ar prokuratūros  sprendimo apskundimas yra logiškas, teisėtas elgesys. Skundų rašymas  yra ne psichinė liga, o  žinojimas, kad Lietuva yra teisinė valstybė. Skundus rašantys yra  pilietiški, ginantys savo teises, žinantys įstatymus ir kelius kaip apginti savo teisėtus reikalavimus.

Telšių apylinkės teismo baudžiamosios bylos 2018-05-25 nutartyje Nr. PK-11-671/2018 rašoma, kad nukentėjusysis ir privatus kaltintojas Martynas Armalis teigė, jog V. Smilgytė pasinaudodama asmeniniu kompiuteriu patalpindavo įrašus, kuriuose kaltindavo jį padarius sunkius nusikaltimus, t.y. platinus narkotikus. Taip pat ji  nurodė, kad Armalio gaują sudaro G. Keliauskas, Liaugardas, Teresa, Aušinskas.

V. Smilgytė teigė taikomajame posėdyje, kad ji nuo jų nukentėjo – jai grasino peiliu.

Ekspertė  N. Mačiūnienė teismo posėdžio metu patvirtino komisijos išvadas ir paaiškino, kad V. Smilgytė kenkia sau ( slapstosi nuo tariamo persekiojimo, skolinasi pinigų savo saugumui užtikrinti).

Manome,  jei viešai facebooke buvo paminėtos pavardės galimos Armalio nusikalstamos grupės bei galimo brolio žudiko ( Simas Bukauskas), tai labai tikėtina, jog tikrai jai grasino peiliu ir susidorojimu.

Ekspertė baudžiamoje byloje Nr. PK-11-671/2018, kurioje nutartis buvo priimta 2018-05-25, kalbėjo taip „Šiuo metu ji  galvoja, kad į nusikalstamą grupuotę yra įtraukti ir gydytojai. Skambino netgi jai, klausė už kiek surašė ekspertizę. Ji nesupranta kokį įstatymą pažeidė. Visur rašinėja ir tampa pakylėta, kad yra kovotoja už teisybę.“ Objektyvumo principas reikalauja, kad ekspertė byloje pridėtų pokalbio išklotinę. Jei Utenos ekspertinis skyrius neturi technikos, kurią turi  nemaža dalis  valstybinių institucijų ir prieš pokalbį informuoja, kad dėl objektyvumo yra daromas įrašas, tai negali liudyti teisme apie telefoninį pokalbį. V. Smilgytė teigė, kad skambino tik kartą ir klausė, ar išsiųstas  teismui ekspertizės aktas. Šiuo atveju neaišku, kas kalba tiesą, o  kas meluoja?  Nesant įrašo, ekspertės liudijimą galima pavadinti „viena boba pasakė“.

V. Smilgytė puikiai suprato ko ji siekia savo straipsniais facebooke ir jei jie yra šmeižikiški, tai reikėtų įrodyti  baudžiamosiose bylose, nors ir kiek jos besitęstų, o neuždaryti į  psichiatrinę ligoninę.

Negalima sugrąžinti sovietinius laikus, t.y. piliečius, neįtikusius politikams, įtakingiems žmonėms, įgrūsti į „psichuškę”.

Prašome išnagrinėti  ar ekspertė  N. Mačiūnienė  galimai pažeidė  etikos principus ir,   pasitvirtinus įtarimams, už etikos principų pažeidimą  taikyti atsakomybę.

 

 

Virginija Jurgilevičienė 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));