Virginiją Smilgytę norima sunaikinti pasitelkiant psichiatrus. Nepriklausomoje Lietuvoje, kaip Sovietų sąjungoje, tebevykdomas susidorojimas naudojant psichiatrines įstaigas

veryga-1

veryga-1

Virginiją Smilgytę norima sunaikinti pasitelkiant psichiatrus. Nepriklausomoje Lietuvoje, kaip Sovietų sąjungoje, tebevykdomas susidorojimas naudojant psichiatrines įstaigas

Politinė kalinė Virginija Smilgytė psichiatrijos ligoninėse laikoma jau ilgiau negu trys mėnesiai. Todėl mes, keletas nevyriausybinių organizacijų atstovų, užsirašėme į priėmimą pas Seimo narį, sveikatos ministrą Aurelijų Verygą. Priėmimas buvo paskirtas  birželio mėn. 15d. Susitikimo tema buvo apie  teismų psichiatrijos tarnybų darbą.

veryga 1

 

 

Jau daug metų tenka bendrauti su piliečiais, kurių psichinę sveikatą teismo sprendimu tikrino teismo ekspertai.  Į mus kreipėsi  pagalbos šiaulietė Elona, klaipėdietė Inga, palangiškė Irena. Moterų pasakojimai apie patirtas patyčias yra išgyventi, logiški, o reikalavimai suprantami. Manome, kad teisminėje psichiatrijoje būtinos permainos. Paskutinis lašas, tai telšiškės Virginijos Smilgytės ilgalaikis izoliavimas, t.y. įkalinimas. 

 

Moterų pasakojimuose, kad su jomis norima susidoroti pasinaudojant psichiatrijos tarnyba, yra tiesos.  Mus stebina tai, kad pilietis, kuris gina savo  privačius ar visuomeninius interesus, kuris puikiai suvokia aplinką  ir kurio  elgesys atitinka susidariusią situaciją, yra tampomas su antrankiais tikrinti jo psichinę sveikatą.  Antrankius uždeda dėl to, kad pilietis, kurio psichinę būseną turi patikrinti pagal teismo sprendimą,  neatvyksta į stacionarinę patikrą. Pilietis neprisistato teismo ekspertams, nes bijo susidorojimo, kuris galimas  su psichiatrų pagalba, arba abejoja esant atitinkamą teismo sprendimą. Manome, kad negali būti naudojami antrankiai suimant ir pristatant pilietį teismo ekspertams ambulatoriniam ar stacionariniam patikrinimui.

 

Kita aktuali problema – laikinas suėmimas. Šiaulietę sulaikė ir vežė į Šiaulių, vėliau Kretingos ir galiausiai į Palangos policiją. Policijos  kamerose išlaikė penkias dienas ir tik tada pristatė ambulatoriniam patikrinimui į Klaipėdos psichiatrijos tarnybos centrą.  Manome, kad teisminiams ginčams vykstant tarp  šeimos narių ar kaimynų dėl turto, šmeižto  bei kylant  kitiems  nesutarimams buityje, taikyti  tokius pat suėmimo būdus, kaip nužudymų, vagysčių bylose,  negalima. Deja,  piliečiai paverčiami nusikaltėliais ir jiems taikomos tos pačios  priemonės, kaip recidyvistams, vežamiems į  psichiatrinės ekspertizės centrą arba ligoninę. Kodėl specialistai, psichiatrai sutinka ekspertuoti  į afekto būseną ne savo valia patekusį pilietį,  atvesta su antrankiais?   Ar neatėjo laikas keisti šią situaciją  – klausėme Sveikatos ministro A.  Verygos. Ar gali Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerija inicijuoti   įstatymų pataisas ar  vyriausybės nutarimus, kad jie būtų   humaniški taikant juos Sveikatos ministerijos klientams, kurie jais tampa pagal teismų sprendimus.

 

Kitas pastebėjimas, tai dokumentų iš  psichikos sveikatos centrų, kuriuose lankydavosi piliečiai, atsiradimas bylose ir jų citavimas teisminėse nutartyse.  Klaipėdietė Inga tik kartą  lankėsi Klaipėdos psichikos sveikatos centre ir skundėsi, kad jai  diegia širdį, jaučia drebulį visame kūne ir kaista, dega padai.  Kodėl  išsakyti nusiskundimai gydančiam gydytojui psichiatrui turi atsirasti  bendrojoje dalyje teismo sprendime? Kai pilietis skaito visa tai jam atsiųstoje teismo nutartyje,  jam atrodo, kad psichiatrų pagalba su juo susidorojama, kaip tarybinias laikais. Kodėl toje pačioje nutartyje nėra gydytojo psichiatro išsamaus komentaro apie padarytą įrašą  ligonio istorijos byloje? Kodėl nėra Sveikatos ministerijos teisės akto, kuris nurodytų kiek laiko prokuratūra  gali laikyti piliečio originalią ligos istorijos bylą? Jei prokuratūrai reikalingi visi gydytojo psichiatro padaryti įrašai, tai kodėl netinka ligos istorijos kopija patvirtinta gydytojo?  Telšių apylinkės teismo teisėja panašų sprendimą surašė ir V. Smilgytei. Ji kreipėsi į Telšių psichikos sveikatos centrą  dėl brolio. Tiesa, ten, teismo nutartyje, rašoma, kad brolis ją skundė, jog ji serga psichine liga. Pasirodo, jei  brolis, kuris buvo psichikos centro pacientas ir  skundėsi,  seseriai teisme tai  gali būti  sunkinanti aplinkybė. Manome, kad teisės aktuose turėtų būti nurodyta, jog ikiteisminei įstaigai ar teismui pareikalavus piliečio ligos istorijos, ir jiems nutarus kokį nors dokumentą panaudoti teisminėje byloje, turi būti ir gydytojo psichiatro pastabos apie tą dokumentą – ar tas dokumentas gali būti kaip įrodymas, kad pilietis turi  psichinės ligos požymių. Manome, kad sergančio ir lankančio psichikos centrą išsakyti teiginiai, jog jo artimieji  serga psichikos liga, negali  teisminėje byloje tapti įrodomąja medžiaga.  Aiškaus reglamento nebuvimas, o tiksliau spragos, padeda nesąžiningiems teisėjams, teismo ekspertams, kaip sovietiniais laikais, susidoroti su piliečiais.

 

Dar vienas pastebėjimas. V. Smilgytė suimta ir pristatyta į Utenos ekspertinį skyrių ir ten buvo laikoma apie mėnesį. Dvi  psichiatrės, nedalyvaujant psichologei, surašė aktą, kad ji serga  psichine liga. Gydymą pradės, kai  tą patvirtins ir teismai. Teismai vyksta jau ilgiau negu  3,5 mėnesio ir ji visą tą laiką yra izoliuota, o tiksliau įkalinta. Jos psichinius sutrikimus (tariamai nepagrįstą informacijos skleidimą) ruošiamasi gydyti. Kodėl galutinio teismo sprendimo jai neleidžiama sulaukti laisvėje? V. Smilgytė apskundė Telšių apylinkės teismo sprendimą, kuriame  nuspręsta ją gydyti, vadovaujantis  Utenos eksperčių išvadomis. Šiaulių apygardos teisme byla bus nagrinėjama rugsėjo  20d. Moteris Rokiškio ligoninėje  išbus dar 2,5 mėnesio. Jai netaikomas joks gydymas, ji nestebima, ji tik laukia galutinio teismo sprendimo.  Valstybė užsikrovė sau naštą, t.y. ją maitina, sumoka už komunalinius patarnavimus bei kitas teikiamas paslaugas. Kodėl  teismo ekspertės nusprendė, kad kalbantis ( tariamą šmeižtą skleidžiantis žmogus) yra ypatingai pavojingas visuomenei  ir jį reikia gydyti, o teismo sprendimo laukti ligoninėje?  Nuo kada ir kiek piliečių už tariamą šmeižtą ( kas gali paneigti, kad jie kalbėjo tiesą) yra  kalinami be teismo sprendimo? Tai tik dar kartą patvirtina, kad nenutolome nuo tarybinių laikų. Anuomet tuos, kurie negerai kalbėjo apie politikus, jų artimuosius bei  aplinkinius laikė durniais ir gydė.  Negalima sovietinę psichiatriją, kuri buvo naudojama susidorojimui su kitaminčiais bei kritikais  taikyti ir Nepriklausomoje Lietuvoje.

 

Išsakę savo pastebėjimus Sveikatos ministrui Aurelijui Verygai, perdavę prašymą dėl pakartotinos ekspertizės, tikimės sulaukti  dėmesio ir permainų teisminės psichiatrijos srityje.

 

Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyriaus pirmininkė Virginija Jurgilevičienė. El.p. virginija.jurgileviciene@gmail.com, tel 864024954

 

 

 

Klaipėdos jungtinis demokratinis judėjimas. Pirmininkas Virginijus Partaukas, gyv. Poilsio g.37-59, Klaipėda, tel. 860344258

 

Lietuvos žmogaus teisių gynimo Klaipėdos atstovybės pirmininkė  Stanuslava Urniežienė  tel. 867822035

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));