Vincas Jokimas prašo prezidentės leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn teisėją Danutę Giačaitę

0jokimas

0jokimas

 

 

Vincas Jokimas prašo prezidentės leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn teisėją Danutę Giačaitę

Aurimas Drižius

Kaunietis Vincas   Jokimas kreipėsi į prezidentę, prašydamas leisti generaliniam prokurorui patraukti baudžiamojon atsakomybėn Kauno apygardos teisme teisėja įdarbintą Danutęs  Giačaitę. V.Jokimas ją kaltina klastojus dokumentus, veikus bendrininkų grupėje, ir kitais nusikaltimais.

Visa istorija prasidėjo dar 2010 m., kai V.Jokimas buvo pakviestas į Garliavos policijos komisariatą.

0jokimas

V.Jokimas 2010-08-19 10.00 val. atvyko į administracinės bylos svarstymą Garliavos policijos nuovadoje Liepų g. 15, Garliavoje, Kauno rajone. Toliau viskas klostėsi taip (pasakoja pats nukentėjęs V.Jokimas) :

„Policijos pareigūnas„ Vadim Fedotov „ svarstyme„ atsisakė priimti pareiškėjo skundą, pareiškėją nukreipė pas Garliavos policijos nuovados sekretorę, prie sekretorės durų pareiškėją pamatęs „viršininkas„ Sergej Lemziakov pareiškėjo pareikalavo ateiti pas jį į kabinetą, nustūmė ant kėdės, į kabinetą sukvietė visus „policijos pareigūnus„ ir jų akivaizdoje 15-20 minučių kumščiu daužė pareiškėjo krūtinę, rankos plaštaka – galvą. Po to Sergej Lemziakov pareiškėjui pareiškė, jog dabar pareiškėjas „karsis„, o „policijos pareigūnai „ pareiškėją „gelbės„. „Postinis „ Skirmantas Kazlauskas su „tyrėju„ Gyčiu Pužausku„ prievarta iš pareiškėjo kelnių išvėrė diržą, S. Kazlauskas padarė kilpą ir pareiškėją diržu smaugė, kol šis diržas trūko, pareiškėjo delne liko jam bandant nuplėšti diržą nuo kaklo trūkusio diržo vidurinė dalis (Vėliau „tarnybiniuose pranešimuose„ vieni „policijos pareigūnai„ ( Sergej Lemziakov) aiškino, jog jie iš pareiškėjo diržą atėmė ir suplėšė, kiti – ( Gytis Pužauskas) – jog diržas trūko „policijos pareigūnams„ stengiantis jį atimti iš pareiškėjo. Po to „policijos pareigūnai„ melagingai iškvietė greitąją pagalbą ir Kauno rajono greitosios pagalbos gydytojui Daliui Skupeikai suklastojus duomenis iškvietimo kortelėje lydint „policijos pareigūnams„ Skirmantui Kazlauskui bei Robertui Kumetai išvežtas į psichikos priežiūros įstaigą kaip „bandęs kartis„, šie „policijos pareigūnai„ medikams aiškino, jog pareiškėjas „bandė kartis„ „nuovados areštinėje„, nors Sergej Lemziakov teigė, kad jis „korėsi„ „kabinete„. Tą pačią dieną prieš kankinimą Garliavos policijos nuovados „viršininko„ Sergej Lemziakov kabinete kitas rusas Vadim Fedotov suklastojo jo 10.05 val. priimto nutarimo pareiškėjui sufabrikuotoje teisės pažeidimo byloje Nr. F 069368 surašymo datas – įrašė „2010-08-06„ ir iki pakartotinio liudijimo 2010-06-14 Kauno miesto apylinkės prokuratūroje vykdytame ikiteisminiame tyrime baudžiamojoje byloje slėpė faktą, jog suklastotas datas įrašė pats Vadim Fedotov bei suklastotą dokumentą beveik metus naudojo prieš pareiškėją Vincą Jokimą Kauno apygardos administraciniame teisme ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – dengiant LR Policijos departamentui, Kauno miesto apylinkės prokuratūrai, Kauno apskrities VPK trukdydamas pareiškėjui skųsti neteisėtą ir nepagrįstą nutarimą. Kauno miesto apylinkės prokuratūra, Kauno miesto apylinkės teismas, Kauno apygardos teismas V. Fedotov nuo atsakomybės už tyčinį nutarimo F 069368 klastojimą išsuko“.

V.Jokimas pasakoja, kad dėl „policijos pareigūnų„ kankinimo metu galvos sumušimo pasekmių jis ilgą laiką buvo nedarbingas. Kauno apskrities VPK ir Policijos departamentas atsisakė grąžinti pareiškėjui nusikaltimo įrankį – diržo dalis. Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą dėl galvos sumušimo įrašymo į Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus 2011-01-11 išvadą Nr. G 135/11 (02) ir taip slėpė nusikalstamos S. Lemziakov garliavinių „policijos pareigūnų„ grupuotės padarytą žalą pareiškėjo sveikatai. 

 

V.Jokimas po kiek laiko kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, kad minėtam pareigūnui Skirmantui Kazlauskui būtų iškelta privataus kaltinimo byla.

 

„Skirmantas Kazlauskas kaltinamas tuo, jog 2010-08-19 apie 11.05 val. VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninės priimamajame gydytojai Romai Bruzgienei mane apšmeižė, jog   aš 2010-08-19 atėjęs į Garliavos policijos nuovadą buvau

„neramus, priekabus, konfliktiškas„, – teigia V.Jokimas, – S.Kazlauskas taip pat viešai paskleidė kitus tikrovės neatitinkančius teiginius, kuriuos Marių ligoninės priimamajame gydytoja Roma Bruzgienė  pagal  Skirmanto  Kazlausko  žodžius  įrašė  į  mano  medicinius  dokumentus: „Uždarytas į areštinę, kur bandė pasikarti. Kilpą pasidarė iš nuosavo diržo„ ( įrodymas – priedas Nr. 1).

2010-08-19 atėjęs į Garliavos policijos nuovadą buvau ramus, nepriekabus, nekonfliktiškas, areštinėje uždarytas nebuvau, pasikarti nebandžiau, kilpos iš nuosavo diržo nesidariau.

Tikrovės neatitinkančius duomenis apie mane Skirmantas Kazlauskas VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninės priimamojo gydytojai Romai Bruzgienei  pasakė  tiesiogiai.  Skirmanto  Kazlausko  apie  mane  pateiktus  tikrovės neatitinkančius duomenis VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninės priimamojo gydytoja Roma Bruzgienė užfiksavo mano medicininiuose dokumentuose 2010-

08-19. Skirmanto Kazlausko apie mane 2010-08-19 pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys tapo žinomi ne tik  VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninės medikams, bet ir mano šeimos nariams bei artimiesiems, VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro, įmonės kodas 159945462, Vytauto g. 63, Garliava,  darbuotojams, taip pat teisėsaugos darbuotojams.

Šias  aplinkybes  gali  patvirtinti  VšĮ  Respublikinės Kauno  ligoninės  padalinio Marių ligoninės gydytojos Ramunė Mazaliauskienė, Roma Bruzgienė ir Dalia Gudeikienė – jos girdėjo Skirmanto Kazlausko apie mane 2010-08-19 apie 11.05   val. paskleistus tikrovės neatitinkančius  teiginius.  Jos  nenustatė  mano  korimosi  požymių,  depresijos  simptomų, būtinumo mane gydyti ir mane tuoj pat išleido namo.

Dėl Skirmanto Kazlausko apie mane 2010-08-19 apie 11.05   val. paskleistų tikrovės neatitinkančių teiginių buvau paniekintas ir užgauliai pažemintas, buvo sutepta gera mano reputacija ir garbė, pakirstas pasitikėjimas manimi ir mano gera psichine sveikata, sukeltos nepagrįstos abejonės mano geromis moralinėmis ir asmeninėmis savybėmis.

Skirmantas Kazlauskas  padarė LR BK 154 str. 1 d. aprašytą nusikalstamą veiką – šmeižimą, kuri tiesiogiai atitinka tai, ką padarė Skirmantas Kazlauskas. Jo veiksmuose yra visi

 

būtini    LR BK 154 str. 1 d. požymiai. Skirmanto Kazlausko tvirtinimas, kad aš 2010-08-19

Garliavos policijos nuovadoje buvau neramus, priekabus, konfliktiškas, jog buvau uždarytas į areštinę, kur bandžiau pasikarti, o kilpą pasidariau iš nuosavo diržo, yra aukščiau minėtos nusikalstamos veikos objektas. Be to, Skirmantas Kazlauskas   mane apšmeižė veikdamas tiesiogine tyčia. Skirmantas Kazlauskas     žinojo, kad aukščiau nurodyti jo teiginiai yra melagingi, nes suprato, kad aš nebuvau uždarytas į areštinę ir joje nebandžiau žudytis, tačiau to nepaisydamas taip tvirtino. Skirmantas Kazlauskas   numatė, kad dėl jo veikimo gali atsirasti LR BK numatyti padariniai, ir jų norėjo. Tai byloja, kad Skirmanto Kazlausko veikoje yra LR BK 15 str. 2 požymių. Šis asmuo suprato pavojingą savo veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Tai įrodo, kad Skirmantas Kazlauskas turi būti teisiamas pagal LR BK 145 str. 1 d.“.

 

Tačiau Kauno apylinkės teismas šį V.Jokimo skundą atmetė. Tą patį padarė ir Kauno apygardos teismo teisėja D.Giačaitė.

Tada V.Jokimas kreipėsi į prezidentę, kad teisėjos atžvilgiu būtų pradėtas tyrimas dėl dokumentų sukčiavimo ir bendrininkavimo.

„ Kauno apygardos teisme teisėja įdarbinta Danutė Giačaitė 2016-08-16 nutartyje privataus kaltinimo byloje Nr. 1S-1041-530/2016 sąmoningai tyčia suklastojo duomenis teigdama, kad:

1) „pareigūno  Skirmanto  Kazlausko  veiksmuose  nenustatyta  nusikaltimo, numatyto BK 154 straipsnio 1 dalyje požymių„;

a)  – Skirmantas Kazlauskas nėra policijos pareigūnas;

b) – nusikaltimo, numatyto BK 154 straipsnio 1 dalyje požymius patvirtina Kauno rajono policijos komisariato 2016-06-17 raštas Nr. 20-S-95898 patvirtina  S.  Kazlausko  vykdytą  šmeižimą  ir  paneigia,  jog  2010-08-19  Vincas Jokimas buvo ar korėsi Garliavos policijos nuovados areštinėje;

2)  „policijios pareigūno S. Kazlausko tiesiogiai žodžiu pateikta informacija VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninės gydytojai R. Bruzgienei, kuri šią informaciją užfiksavp medicininiuose dokumentuose, negali būti laikoma šmeižimu„, Skirmanto Kazlausko apie tariamą Vinco Jokimo korimąsi neegzistavusioje Garliavos policijos nuovados areštinėje R. Bruzgienei pateikta „informacija niekaip negali būti laikoma šmeižimu„;

3)  „V. Jokimas kaltina S. Kazlauską, kuris yra policijos pareigūnas„;

– S. Kazlauskas nėra policijos pareigūnas, todėl S. Kazlausko vykdytas nukentėjusiojo šmeižimas negali būti kvalifikuojamas kaip piktnaudžiavimas tarnyba pagal BK 228 str., o Kauno apygardos teisme teisėja įdarbinta Danutė Giačaitė iš nukentėjusiojo Vinco Jokimo sąmoninga tyčia netesiėtai atėmė konstitucinę teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos.

 

– Tuo Danutė Giačaitė sąmoninga tyčia pasinaudodama visuomenine nelaime – Kauno  chuntos  įvykdytu  neteisėtu  valdžios  užgrobimu  –  ir  Vinco  Jokimo nelaime – rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov 2010-08-19 kartu su savo policijos pareigūnais Garliavos policijos nuovadoje įdarbintų asmenų nusikalstamo susivienijimo organzuotu ir vykdytu Vinco Jokimo kankinimu – galvos  bei  krūtinės  daužymu,  korimu  prievarta  iš  Vinco  Jokimo  kelnių Skirmanto  Kazlausko  išvertu  diržu    –  sunkinančiomis  apilnkybėmis  trukdė Kauno apygardos teismo veiklai, padarė melagingą išvadą, slėpė sunkų grupinį nusikaltimą padariusį Skirmantą Kazlauską ir jo vykdytą Vinco Jokimo šmeižimą, Vincą Jokimą netiesiogiai baudė už jo atsisakymą būti panaudotu priešo – okupacinės Sovietų Sąjungos ( Rusijos imperijos) – ginkluotose pajėgose 1986 m. ( BK 105 str.), Kaune dalyvavo neteisėtais būdais siekiančios pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką   tesiėjais, prokurorais ir policijos pareigūnais įdarbintų asmenų organzacijos veikloje ( BK 121 str.), padėjos slėpti kėsinimąsi nužudyti Vincą Jokimą ( BK 129 str.) rusų kolonistui

„policijos pareigūnui„ Sergej Nikolajevič Lemziakov ir jo nusikalstamam susivienijimui vykdant lietuvių tautos genocidą ( BK 99 str.), Vincą Jokimą šmeižė  (  BK  154  str.)  ir  diskriminuoja dėl  jo  lietuvių  tautybės,  socialinės padėties bei antiokupacinių pažiūrų ( BK 169 str.), piktnaudžiavo teiseėjo padėtimi ( BK 228 str.),    trukdė teismo veiklai ( BK 231 str.), raštu užgauliai pažemino teisingumą vykdantį Kauno apygardos teismą ir save pačią dėl jų

 

BK   237   str.),   dalyvauja   rusų   kolonisto   Sergej   Nikolajevič   Lemziakov organizuoto nusikalstamo susivienijimo veikloje ( BK 249 str.), pažeidė LR Teismų įstatymo 4 str., 5 str., 6 str., 33  str. , 34 str., 43 str., 52 str. 4 d., 59 str. nuostatas.

 

Kauno  apygardos  teisme  teisėja  įdarbinta  Danutė  Giačaitė  Vincui  Jokimui padarė EUR 10.000,00 neturtinę žalą.

 

Kauno apygardos teisme teisėja įdarbinta Danutė Giačaitė  sąmoninga tyčia  ne  pirmą  kartą  (  „nutartimi„  jau  yra  padėjusi  slėpti  susijusį  su  S. Kazlausko nusikatimu rusų kolonistų ar okupantų palikuonio Lietuvoje Vadim Fedotov 2010-08-19 įvykdytą ATP NUTARIMO Nr. F069368  suklastotojimą) nusikalstamai  piktnaudžiaudama grubiai  pažeidinėja    LR  KONSTITUCIJOS

109 str. nuostatą „Teisėjai nagrinėdami bylas klauso tik įstatymo, 112 str. nuostatą „Asmuo, paskirtas teisėju, įstatymo nustatyta tvarka prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai, vykdyti teisingumą tik pagal įstatymą – jie ne tik nusikalstamai piktnaudžiaudami aiškiai aplaidžiai neatliko pareigų, bet ir tyčia skatino rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov organizuoto nuskalstamo susivienijimo nusikaltimus bei juos dengė -, 115 str. 5 d. nuostatą, LR Teismų įstatymo 4 str., 5 str., 6 str., 33 str., 34 str., 52 str., 59 str.,  83 str. 1 d.,

2 d., 84 str. nuostatas. Todėl Kauno apygardos teisme teisėja įdarbinta Danutė Giačiatė    nėra  laikytina  teisėja  LR  Konstitucijos  IX  skirsnio,  LR  Teismų įstatymo nuostatų prasme.

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));