Vidaus reikalų ministras E.Misiūnas (pavojingas idiotas su iniciatyva) : „Visi Lietuvos vadovų kritikai bus šalinami”

Pratybos

Pratybos

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas pateikė įstatymo projektą, kuris numato „rizikos veiksnių, galinčių neigiamai paveikti vadovybės autoritetą, šalinimą”.

Akivaizdu, kad bet kurie žiniasklaidos pranešimai apie netinkamą Dalios Grybauskaitės ar Sauliaus Skvernelio elgesį bus priimami kaip „veiksniai, galintys neigiamai paneigti vadovybės autoritetą”, todėl bus šalinami. 

Neaišku tik kaip – ar panaudojus šauaanmąjį ginklą  ar kritikus įgrūdus į kalėjimą – juk bet kokiam valstybės priešui apsiginti „teisinėje” Lietuvos Respublikoje nėra jokių galimybių.

Dabartinis VRM ministras Eimutis Misiūnas yra itin pavojingas idiotas su iniciatyva – juk būtent jo sumanymu prieš metus Šalčininkų policijos nuovadą užpuolė kaukėti užpuolikai su kalašnikovais. Tai buvo rusų atakos imitacija, tačiau visa laimė, kad policininkai, kurie apie pratybas nieko nežinojo, nepasipriešino ginklu ir niekas nežuvo. 

 

 

 

Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VADOVYBĖS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1183 2, 12, 13, 15, 18 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2018 m.                  d. Nr. 
Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Prevencinės priemonės – rizikos veiksnių, galinčių neigiamai paveikti vadovybės autoritetą, taip pat galimų teisės pažeidimų priežasčių ir sąlygų šalinimas.“

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 12 straipsnį nauju 9 punktu:

9) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka užtikrina vadovybės apsaugą nuo neteisėto informacijos rinkimo techninėmis priemonėmis;“.

2.   Buvusį 12 straipsnio 9 punktą laikyti 10 punktu.

3    straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Vadovybės apsaugos departamento bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių institucijomis ir įstaigomis

Vadovybės apsaugos departamentas savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis, kriminalinės žvalgybos subjektais, žvalgybos institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijomis ir įstaigomis bei užsienio šalių institucijomis ir įstaigomis.“

 4    straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vadovybės apsaugos departamentą sudaro valdybos, skyriai ir kiti struktūriniai padaliniai.“

5 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

618 straipsnis. Vadovybės apsaugos departamento valstybės tarnautojai

Vadovybės apsaugos departamento pareigūnų statusą nustato Vidaus tarnybos statutas ir šis Įstatymas, o kitų Vadovybės apsaugos departamento valstybės tarnautojų – Valstybės tarnybos įstatymas.“

6 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 2 dalies 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19) vykdydamas teisės pažeidimų prevenciją ir turėdamas pagrįstų duomenų, kad asmuo gali daryti teisės pažeidimus, galinčius kelti grėsmę saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų saugumui arba neigiamai paveikti vadovybės autoritetą, pareikšti jam oficialų įspėjimą;“.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas yra pavojingas idiotas su iniciatyva

 

 

Vidaus reikalų ministras E.Misiūnas griebėsi darbo – pats kaip koks Leninas per subotniką prie Nemuno kalė kuolus naujajai tvorai palei sieną su Kaliningradu. Kitas, protingesnis ministras gal būtų kukliai patylėjęs, neparodęs savo kvailumo, tačiau Misiūnas ne toks – jis ne tik uoliai vykdo nurodymus, tačiau kartais ir pats griebiasi iniciatyvos – pvz., būtent Misiūno sumanymu Šalčininkuose kalašnikovais ginkluoti ir treningiukais apsirengę berniukai užpuolė vietos policijos nuovadą ir pastatė prie sienos moteriškes su policininkių uniformomis. Visa tai buvo pavadinta pratybomis.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwydYe-oP5s

Iš pradžių atrodė, kad tai viskas inscenizacija – juk negalima pulti ginkluoto policininko su kalašnikovu, ir tikėtis, kad tai gerai baigsis. Tačiau pasirodo, kad tos moteriškės policijos nuovadoje nieko apie būsimą spektaklį nežinojo. Tiesiog stebuklas, kad niekas nesugalvojo pasipriešinti tiems berniukams su kalašnikovais ir vienu iš jų nenušovė. Tada kraujas lietųsi laisvai, o Misiūnas galėtų girtis, kad jo sugalvotos pratybos pavyko su kaupu – policininkai gavo tikrą kovos krikštą, ir nebebijos rusų specnazo.  Kad tai nenutiko – tikra dovanėlė šio sumanymo autoriui E.Misiūnui. Jeigu koks nors demokratinės šalies ministeris sugalvotų taip pažaisti karą, jis jau seniai sėdėtų teisiamųjų suole. Net Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas nurodė, kad Misiūnas idiotas. Dar blogiau, kad jis pavojingas: 

Gegužės 10 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) posėdyje, dalyvaujant atsakingų institucijų atstovams, aptartos 2017 m. balandžio 11 d. Šalčininkų rajone įvykusių taktinių pratybų aplinkybės, kurias atsižvelgiant į padidėjusias geopolitines nekonvencines grėsmes ir siekiant užtikrinti Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių tarnybų pasirengimą naujoms grėsmėms, inicijavo Vidaus reikalų ministerija (VRM).

Posėdžio metu komiteto nariai išreiškė abejones dėl pasirinktos VRM taktikos, kai pagal vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą ir surengtą taktinių pratybų legendą iš anksto buvo informuoti tik Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos ir Viešojo saugumo tarnybų vadai. Pažymėta, kad planuojant vykdyti tokio mąsto pratybas, turėjo būti informuotos visos suinteresuotos institucijos. Atkreiptas atsakingų institucijų atstovų dėmesys, kad pratybos buvo vykdomos nesilaikant numatyto scenarijaus, t.y. nebuvo naudojami atpažinimo raiščiai Šalčininkų miesto gatvėse bei, vykdant Šalčininkų rajono policijos komisariato pastato užpuolimą, neturėjo būti demonstruojamas ginklų naudojimas, dėl ko galėjo įvykti skaudžias pasekmes sukeliantys įvykiai.

Pratybos

Komiteto nariai konstatavo:

– nors vidaus reikalų ministro įsakymu taktinių pratybų vadovu buvo paskirtas atsakingas asmuo, tačiau realiai nebuvo apibrėžtas jo vaidmuo ir kompetencijos;

– nebuvo paskirti pratybų koordinatoriai, kurie būtų operatyviai sureagavę ir informavę pratybų vadovą apie realią pratybų eigą, kad būtų galima laiku priimti tinkamus sprendimus;

– buvo pažeistas pasitarimų metu aptartas taktinių pratybų scenarijus, pažeminti pratybose dalyvavę Šalčininkų rajono policijos komisariato pareigūnai, pakenkta Lietuvos įvaizdžiui tarptautiniu mastu;

– saugos taisyklių nesilaikymas sukėlė realią grėsmę vietos gyventojams ir pareigūnams.

 

 Nemuną užtvers tvora

Naujoji „žaliųjų valstiečių“ iniciatyva – už 3,5 mln. eurų biudžeto lėšų Nemuno pakrante nutiesti 50 km. metrų ilgio tvorą palei sieną su Kaliningradu – tik parodo, kad tie „žalieji“ vykdo ne savo, o Grybauskaitės politiką. Juk visas „žaliųjų“ kabinetas yra parinktas ir paskirtas prezidentės, ir jos kandidatai vienas per kitą stengiasi sugalvoti kokią nors prieš Rusiją nukreiptą nesąmonę, stengdamiesi įtikti savo favoritei.

Tvora1

Žodžiu, dabar visoje gražioje ir vaizdingoje Panemunėje visą vaizdą turistams ir vietos žmonėms uždengs spygliuota tvora. Pastatyta už biudžeto lėšas. Teikiama, kad ji stabdys rusų provokacijas. Kokias, dar nežinoma, tačiau Misiūnas jau sugalvojo, kaip naująsias statybas pateisinti – neva rusų specnazas nebegalės į nelaisvę nusitempti Lietuvos pareigūnų, kaip pat neva nutiko Estijoje. Nutylima, kad tas estų žvalgas susitikimo metu buvo Rusijos teritorijoje.

Prisiminus dar ir paskutinį Lietuvos kariuomenės pratybų modelį, kai scenarijuje numatyta, kad  į Lietuvą įsiveržęs rusų specnazas prie Marijampolės savivaldybės reikalaus „duonos“ ir „darbo“.

Žodžiu, Lietuva tampa debilų valdoma policine valstybe, kurios premjerui Skverneliui vis labiau prasiveržia jo mentaliteto – savo kritikui Žemaitaičiui jis siūlo užkimšti gerklę, ir sako, kad Lietuvai būti policine valstybe visai neblogai. 

O tokie Misiūnai turi labai aiškų uždavinį – įbauginti žmones, parodyti, kad jų likimą dabar sprendžia valdžia, kad jie sėdėtų su „užkimšta burna“ ir nesistebėtų, kaip šią gražią šalį valdo idiotai ir nusikaltėliai.                                                                          

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));