Victoria Fetaimia : Kaip aš 2017 įtikinau STT suimti Laužiką

Kaip aš 2017 įtikinau STT suimti Laužiką

 

Victoria Fetaimia

 

LIETUVOJ NEVEIKIA NEPRIKLAUSOMAS TEISINGUMO VYKDYMAS, NES – TAI YRA PAGAL NUTYLĖJIMĄ IR PASLAPČIA VYKDOMAS NETEISINGUMAS. 

 

Pagrindine įstatymo nepaisymo priežastis yra antstolių įstatymo privilegijos prieš bendrą LR Konstitucijos nustatyta CK įstatymų rinkinį. Taigi 100 antstolių Lietuvoje turi savo įstatymą, kuris vykdomas PASLAČIA, NEPRIKAUSOMAI IR PAGAL NUTYLĖJIMĄ.

TAI YRA APLAMAI JAU DIDESNĖS PRIVILEGIJOS NEGU BUVO PAS INKVIZICIJĄ!

 

Žinote, panašu, kad Lietuva jau aplamai įteisino visus įmanomus absurdiškus antstolių darbą tenkinančius reikalavimus, nors jie absoliučiai prieštarauja Žmogaus teisių Konvencijai ir yra pažeidžiantys ŽTK 7str.2d.

 

Tą antstolių įstatymą sukurpė ne kas kitas o aukščiausio teismo pirmininkas Egidijus Laužikas.

Tas įstatymas yra sukurptas ne teisėsaugai, o teisėlaužai.

Toliau yra jo sukurptas dar vienas  įstatymas, kad ne Lietuvos teisinį išsilavinimą turintys teisininkai negali netgi paduoti aukščiausiam teismui kasacinio skundo… 

 

TAIGI, TAIP LIETUVOS TEISĖSAUGA TAPO ABSOLIUČIAI IZOLIUOTA NUO PASAULIO.

 

Niekur ES nėra tokio teisines-demokratinės valstybės vertybes iškraipančio įstatymo, kaip Lietuvoje.

O LIETUVOJE IŠ VISŲ 700plius TEISĖJŲ NĖRA NEI VIENO GAVUSIO IŠSILAVINIMĄ UŽSIENYJE.

LIETUVOJE TAIP PAT NĖRA PRISIEKUSIŲJŲ IR VISI VIETINIO TEISINIO KLANO TEISĖJAI GALI TAIKYTI KOKIUS NORI ĮSTATYMUS BE JOKIO BALANSO PATIKRINIMO IR PRISIEKUSIŲJŲ SPRENDIMO…

 

TAIGI, Kaip gali visi 700 plius Lietuvos teisėjų taikytis su tokiu įstatymu?

 

Juk jie MOKĖSI TEISĘ IR prisiekė vykdyti TEISINGUMĄ, o ne antstolių nepriklausomos, vykdomos paslapčiai ir pagal nutylėjimą savivalės reikalavimus!

 

Toliau kaip gali visi Lietuvos 700plius prokurorai visai to net netirti?

 

Kaip gali kiti 21 000plius Lietuvos teisėsaugininkai sutikti, kad paslapčia, pagal nutylėjimą ir nepriklausomai yra atvirai jau vykdomas Lietuvos piliečių turto savinimasis pažeidžiant Žmogaus teisių Konvencijos 1 protokolo 1str.

 

Kaip gali 27 000 valstybės tarnautojų netarnauti žmonių interesams ir net nekvestionuoti tokios nuolat visiems po nosimi vykstančios savivalės?

 

Kaip gali visi Lietuvos bankai imti ir atskleisti antstoliams pareikalavus visas LR piliečių sąskaitas pažeidžiant bankininkystės įstatymo 54 str. dėl sąskaitų paslapties tik tarp banko ir kliento?

 

Taigi – viso Lietuvoje yra teisėsaugininkų ir valstybės tarnautojų apie 48 000 t.y. apie 1,5% Lietuvos gyventojų.

Jiems išlaikyti iš valstybės biudžeto yra išskiriama apie  1 milijardą 420 milijonų eurų.

 

Tai yra nuo 9 milijardų viso surinkto Lietuvos biudžeto apie 15%.

 

Taigi, Lietuvoje 1.5 piliečių gauna 15% biudžeto lėšų, visi kiti 98.5% gauna tik 85%.

 

Todėl žmonės jaučia neteisybę, jie žinoma taip kaip aš, nesuskaičiuoja ir nesupranta kas vyksta, kai jiems yra mokamos išgyvenimui absoliučiai neproporcingai paskaičiuotos pensijos ir kitos išmokos.

 

Bet jie kenčia NETEISYBĘ, NEPRITEKLIŲ, TEISIŲ SUVARŽYMUS, TURTO IR LĖŠŲ ATIMINĖJIMUS, ŽMOGIŠKO ORUMO PAŽEMINIMĄ, IR ELEMENTARIŲ ŽMOGIŠKŲJŲ TEISIŲ NEPAISYMĄ.

 

Kur dingo LIETUVOS BIUDŽETO pinigai?

 

Ogi – atiduoti teisėsaugai ir valdininkams.

O ką jie valdo ir ką jie saugo – ogi jie suteikė visas privilegijas 100 antstolių,  apeinant LR Konstituciją, kurie atvirai jau plėšia iš žmonių paskutinius centus paims iš banko sąskaitų, palieka žmones aplamai be lėšų net vaistams, atima namus, verslus ir visus kitus išgyvenimui būtinus materialinius išteklius.

 

Taigi, jau praradę sveiką teisinę nuovoką nuo pertekliaus teisėsaugininkai – turi atsakyti kada pradės vykdyti teisingumą Lietuvoje pagal įstatymą?

 

Juk dabar vykdo teisėlaužą!

 

Atsiriboja tyčiniu nekompetetingumu, Antstolių įstatymu, EPP sistemos neveikimu, Prokuratūros Aprašo papunkčiais, fragmnentiškai proceso reiklavimais ir visai nesivadovauja CK 1.2 ir 1.5 str.

 

Žodis Aprašas yra randamas tik antstolių terminologijoje ir reiškia turto aprašymą…

 

Taigi, akivaizdu – tą prokuratūros aprašą sukurpė taip pat antstolių įstatymo autoriai E.Laužnikas ir Co…

 

Ką sau Seimūnai galvojo, kai už visa – tai balsavo?

 

Taigi, Lietuvoje yra tvirtina E.Laužiko sukurpta TEISĖLAUŽA…

 

Prašau, dabar visi atsipeikėkite, nes visi iki šiol nesureagavę į tokią akivaizdžią teisėlaužą teisėsaugininkai ir valstybės tarnautojai – turi atsakyti, kadangi – tai griauna Lietuvos valstybės, kaip teisinės pamatus ir verčia žmones EVAKUOTIS.

 

Nereaguos – tai tegul evakuojasi patys!

Nes – taip jau UŽTERORIZAVO TYLIAI PASLAPČIA IR PAGAL NUTYLĖJIMĄ VISUS KITUS 98.5% LIETUVOS GYVENTOJŲ.

 

Ginkite savo ir Lietuvos žmonių teises!

Facebook komentarai
});}(jQuery));