„Vėl žudynės Paryžiuje – KODĖL?”

2015-11-17 Zigmas Vaišvila. Bijokime valdžios melo, kaip velnias kryžiaus. II dalis – „Vėl žudynės Paryžiuje – KODĖL?”

Po įvykių Paryžiuje užjaučiame nužudytųjų artimuosius, skausmas suartina. Tačiau pralietas nekaltų žmonių kraujas reikalauja atsakymo į klausimą KODĖL? Tuščių skambių šūkių apie vienybę, menamas bendras demokratijos vertybes nepakaks. 

Po žudynių Paryžiuje „Charlie Hebdo“ redakcijoje ir košerinėje parduotuvėje rašiau straipsnį „Bijokime valdžios melo, kaip velnias kryžiaus“ ir atsakiau į šį klausimą – visų pirma, Prancūzijos valdžia, tiesiogiai ar netiesiogiai leidusi išprovokuoti žudynes „Charlie Hebdo“ redakcijoje. 

Kaip ir šį kartą Prancūzijos valdžia beveik viską žinojo, tačiau… žudynės įvyko. Tada iškart ji paskelbė, kad bent dvejus metus žinojo, kad du broliai žudikai yra Jemene apmokyti teroristai, kuriems net uždrausta skraidyti lėktuvais! Iškart po įvykių paskelbta, kad prieš du mėnesius brolių-žudikų kaimynei pasirodė įtartina, jog šie tyliai gyvena. Dėl tokios „labai svarbios“ priežasties kaimynė nusisamdė santechniką, kuris išlaužė šių jos kaimynų namo duris, ir abu įėję į vidų, rado didžiulį ginklų arsenalą! Tik bėda, kad broliai grįžo namo ir įsilaužėlius užtiko savo namuose. Prigrasino tylėti. Ir kaimynė gyva liko, ir teroristai darė, ką reikėjo. Graži pasaka. Beje, Prancūzijos valdžia tada paskelbė, kad brolių-teroristų bendrininko, sulaikiusio parduotuvėje įkaitus, draugė, apsimetusi įkaite, pabėgo iš ten. Jei pabėgo, o ne buvo paleista, tai kokiu būdu Prancūzijos policija žinojo ir skelbė „nežinomo“ teroristo ir jo draugės pavardes, dar jų nenukovus? O jei juos pažinojo, tai kodėl paleido teroristo draugę, „supainioję“ ją su įkaitėmis… 

Beje, teroristo draugės pavardė Boumediene. Houari Boumediene (Hawārī Bū-Madyan) buvo vienas pagrindinių Alžyro išsilaisvinimo iš Prancūzijos kolonijinio režimo dešimtmečiais trukusio karo vadovų, nuo 1965 m. iki 1976 m. – Alžyro Revoliucijos Tarybos pirmininkas, vėliau – gynybos ministras, antrasis nepriklausomo Alžyro Prezidentas (1976 – 1978). Sparnuotąją mintį H. Boumediene ištarė JTO asamblėjoje 1974 m.: „Netruks ateiti diena, kada milijonai žmonių išvyks iš pietų pusrutulio ir persikraustys į šiaurinį. Jie atvyks ne kaip draugai, o kaip nukariautojai. Jų ginklu bus vaikai, mūsų moterų įsčios – mūsų pergalės ginklas“. Per 80% A. Merkel pakviestųjų ir priimamųjų nelegalų yra jaunuoliai.

Lapkričio tragedija Paryžiuje šiurpi. Tačiau nežinau, kodėl koncerto salėje nevyko derybos su įkaitus paėmusiais teroristais. Matyt, policija nusprendė, kad taip mažiau bus aukų. Bet nusprendė, suprasdami, kad aukų bus. Ar tikrai to negalima buvo išvengti? Ko siekė teroristai įkaitų paėmimu?

Ir vėl apie panašias naujų žudynių Paryžiuje detales. Susisprogdino į gabalus teroristas, tačiau šalia rastas Sirijos piliečio pasas. Nusikaltėlis aiškus, jau skelbiami ir antraeiliai žinomi teroristai iš Briuselio, kurių vienas ir teistas, ir nebegyvas. Tačiau, deja, Serbijos policija pabėgėlių centre sulaiko dar vieną vaikiną su tokiu pačiu pasu, vardu ir pavarde. Padirbtu Turkijoje. Profesionalios Prancūzijos policijos norisi paklausti, kiek dar su tokiu pačiu Sirijos piliečio pasu ir ta pačia pavarde ir vardu į Europą A. Merkel kvietimu atvyko teroristų? A. Merkel tai padarė mūsų visų vardu ir nepaklaususi mūsų nuomonės.  ES vadovybės būtina paklausti, kodėl uždarė Sirijos ambasadas Europoje? Matyt, geriau nei Sirijos valdžia žino, kam ir kokį pasą Sirijos valdžia išdavė? Matosi, kad žino, tik nespėja skaičiuoti, kiek Turkijoje ir Katare jų prigaminta tuo pačiu vardu ir pavarde.

Ar suprantate, Europą valdantieji, ką pridirbote su nesibaigiančia „atvirų“ ir apmokamų durų diena Europoje? Tačiau esminis klausimas, kodėl šias „atviras dienas“ paskelbėte ir nebaigiate?

Gedėdami žuvusiųjų, visų pirma Prancūzijos, Vokietijos, JAV, Turkijos, Saudo Arabijos, Kataro, o ir Lietuvos vadovai privalo savo tautiečiams atsakyti į klausimus, kodėl al-Qaeda, prisiėmusi atsakomybę dėl Rugsėjo 11-osios teroro aktų, Sirijoje vadinama „nuosaikiąja opozicija“? Kodėl civilizuotomis ir demokratinėmis save skelbiančios valstybės šias „nuosaikias“ teroristines organizacijas ir net apsišaukėlę „islamo valstybę“, prisiėmusią atsakomybę dėl Rusijos keleivinio lėktuvo katastrofos bei žudynių Paryžiuje, remia ginklais ir finansais, apmoko ir koordinuoja jų teroristus, nelegaliai iš jų perka naftą? Vien paskelbimo, kad metų metais Vakarų demokratinės valstybės didžiulės koalicijos vardu kariauja su šiais teroristais, nebepakanka. 

Prancūzija pagal JAV pateiktus duomenis Rakoje, „islamo valstybės“ sostinėje, po lapkričio žudynių subombardavo šių teroristų vadavietę, apmokymo centrą, amunicijos sandėlį ir aibę kuro saugyklų. Norima visus įtikinti, kad jau keletą metų „islamo valstybę“ bombarduojanti ši koalicija, vadovaujama Prancūzijos ir JAV, iki šiol nežinojo, kur Rakoje yra šie objektai. Tik po žudynių Paryžiuje iškart sužinojo. Jau ne visus įtikinsite, ypač po to, kai Irako tarnybos sulaikė Mossado generolą šioje „islamo valstybėje“ ir šis atvirai prisipažino, kaip JAV ir šios koalicijos nariai sukūrė ir toliau remia „islamo valstybę“ kovai su Sirijos valdžia. Vyksta kova dėl plėšikiškų ekonominių tikslų, neturinčių nieko bendro su jūsų deklaruojamomis vertybėmis, visų pirma dėl to, kieno dujos tekės per Siriją ir Turkiją į Europą. Sirija pasirinko Irano – Irako variantą, „islamo valstybę“ kovai su šį variantą pasirinkusiu Sirijos Prezidentu sukūrusiai koalicijai reikia Kataro – Saudo Arabijos  ir Egipto – Izraelio variantų. 

Tiems, kuriems informacijos šaltinis nėra vien LRT ir Delfi.lt, jau beveik pusmetis žinomas viešai paskelbtas ČŽV patvirtinimas, kad jie kūrė šią teroristinę organizaciją.

 

Europos Sąjungos Prezidentas D. Tuskas pripažino, kad Šengeno erdvė nebeegzistuoja. Signataras Zigmas Vaišvila ir Seimo narys Audrius Nakas dar spalio 5 dieną raštu Lietuvos valdžią perspėjo, o lapkričio mėnesį, Lietuvos Seimui pradėjus nelegalų įteisinimo procedūras, dar kartą atkreipė dėmesį, kad Europos Sąjungos sprendimai dėl privalomo nelegalų priėmimo yra neteisėti, nes yra ypatingos svarbos – dėl ES saugumo, dėl ko turėjo būti priimti vienbalsiai. 

Kodėl Jungtinė Karalystė, Airija ir Danija buvo atleistos nuo šios prievolės? LRT ir Prezidentė D. Grybauskaitė mums nepaaiškino. Lietuvos valdžia į šiuos perspėjimus nesureagavo  ir nuolankiai tęsia neteisėtus mūsų valstybę į pražūtį vedančius nurodymus, nepaisydama Lietuvos piliečių nuomonės ir jų negindama. 

Lietuvos Vyriausybė net pasišovė reorganizuoti pasienio tarnybą, faktiškai likviduodama Lazdijų užkardą. Didinti reikia ne karo, bet vidaus reikalų sistemos biudžetą.

Todėl atėjo laikas jau ne prašyti, o reikalauti, kad Lietuvos valdžia atstovautų Lietuvos piliečių interesams. Neteisėti ES sprendimai dėl privalomo nelegalų priėmimo negali būti vykdomi, o ES vadovybė ir valstybės narės nedelsiant privalo apsispręsti dėl Europos Sąjungos likimo. Nelegalių imigrantų srauto stabdymas turi būti vykdomas veiksmais, o ne žodžiais ir aimanavimais. Teroristų rėmimas ir veidmainystė turi nedelsiant baigtis. 

Laikas ir mums atsipeikėti – karo propaganda paprastai užsiima aršiausi provokatoriai. Šias technologijas gerai įsisavinusi Lietuvos Prezidentė pernai lapkrityje Rusiją pavadino teroristine. Mums puolus aiškinantis, ką ji tuo norėjo pasakyti, Prezidentė iškart pateikė Seimui ratifikuoti Euro stabilumo mechanizmą (Lisabonos sutarties papildymą), kurį Seimas puolė strimgalviais ratifikuoti ir padarė tai be Tautos pritarimo rekordiškai greitai – 3 savaites. Lietuva gavo tinkamą kalėdinę dovaną – jos besąlygišką įsipareigojimą per 7 dienas nuo pareikalavimo duoti „vargstančiai“ euro zonai tiek, kiek ši pareikalaus. Neteisėtai ir pažeidžiant mūsų Konstituciją. 2008 metais Seimas neteisėtai ratifikavo ir Lisabonos sutartį, atėmusią iš Lietuvos lygiateisiškumą Europos Sąjungoje.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));