D.Grybauskaitės apkaltą surengs tik naujas Seimas

du

du

D.Grybauskaitės apkaltą surengs tik naujas Seimas

Aurimas Drižius

du

„Independence“ aferos dangstytojų manipuliacijas atskleidė neseniai paskelbtas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos straipsnis „Melagingos VKEKK kainos“. „Independente“ aferos sumanytojai nebežino, kaip paslėpti kainų skirtumus, todėl privertė Valstybinę kainų ir energetikos komisiją paskelbti sąmoningai klaidinančias kainas – gamtinių dujų ir biokuro kainos VKEKK svetainėje paskelbtos skirtingais matavimo vienetais: dujų kainos nurodytos EUR/MWH, o biokuro – EUR/tne. Kadangi to neužtenka nepaviršutiniškam skaitytojui įtikinti, tai dar ir melagingus duomenis paskelbė. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos – profesionalų perskaičiavimas parodė, kad kuro kainos su pristatymu į katilinę yra šios:

biokuro – 11,8 EUR/MWh,

SGD terminalo gamtinių dujų – 48,54 EUR/MWh,

„Gazprom“ gamtinių dujų (su nuolaida) – 28,31 EUR/KWh,

Gamtinių dujų (vidurkis) – 40,33 EUR/KWh.

„Todėl nedelsiant turi būti atstatydinti iš savo pareigų ir VKEKK vadovybė, ir energetikos ministras, – teigia signataras Zigmas Vaišvila, – Prezidentė pati turi suprasti savo atsakomybę dėl šios aferos, o LRT – paskelbti šią informaciją. Jei šios aferos sumanytojos ir sumanytojai bei įgyvendintojai nesupranta ar nenori to suprasti, turime visiems jiems padėti tai suprasti ne tik Seimo rinkimuose, bet jau dabar. Birželio 3-iosios grupės paskelbtas vienas neatidėliotinų sprendimų – grandiozinių elektros energijos ir šilumos gamybos šaltinių atsisakymas ir mažų statyba, visų pirma, biokuro ir kitų alternatyvių šaltinių pagrindu. Ir be abejo, skubi „Independence“ ir Visagino AE aferų sumanytojų ir vykdytojų baudžiamoji atsakomybė. Todėl nepriklausomo prokuroro įstatymo priėmimas Seime forsuote forsuotinas“.

Viešas Šilumos tiekėjų asociacijos laiškas dėl VKEKK skelbiamų melagingų kuro kainų

 

2015-11-11

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra raginama savo interneto puslapyje paskelbti korektiškas Lietuvoje naudojamų kuro rūšių kainas, nes šiuo metu kas mėnesį viešinami tarifai neatitinka realybės ir klaidina visuomenę, žiniasklaidą ir politikus, atsakingus už energetikos sprendimus.

 

Raginame Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją savo interneto puslapyje skubiai paskelbti korektiškas Lietuvoje naudojamų kuro rūšių kainas, nes šiuo metu kas mėnesį viešinami tarifai (http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/kuro-ir-perkamos-silumos-kainos/vidutine-salies-kuro-zaliavos-kaina.aspx) neatitinka realybės ir klaidina visuomenę, žiniasklaidą ir politikus, atsakingus už energetikos sprendimus.

Kainų palyginimą apsunkina tai, kad gamtinių dujų ir biokuro kainos VKEKK svetainėje pateikiamos skirtingais matavimo vienetais: dujų kainos skelbiamos Eur/MWh, o biokuro -Eur/tne. Maža to, perskaičiavus kainas vienodais matavimo vienetais tampa aišku, kad duomenys – neteisingi. Nė vienos Lietuvos šilumos tiekimo įmonės realūs gamtinių dujų įsigijimo kaštai neatitinka VKEKK interneto svetainėje pateikiamų dujų kainų.

 

Nekorektiška ir tai, kad VKEKK skelbiama biokuro kaina yra galutinė, o gamtinių dujų – tik produkto kaina be visų papildomų kaštų: transportavimo, pajėgumų užsakymo, SGD terminalo kaštų kompensavimo ir kitų. Atskiroms įmonėms, naudojančioms dujas energijos gamybai, šie papildomi kaštai keleriopai viršija paties gamtinių dujų produkto kainas.

 

Stebina VKEKK pozicija neskelbti šios reikšmingos informacijos, nors komisija disponuoja skaičiais -iš įmonių reikalaujama reguliariai pateikti visus papildomus kaštus, susijusius su dujų įsigijimu. 

 

Raginame skubiai ištaisyti tikrovės neatitinkančias kuro kainas, suvienodinti matavimo vienetus ir skelbti galutines dujų ir biokuro kainas, kurias sumoka šilumos tiekimo įmonės. Tik toks sprendimas leis teisingai palyginti ir suvokti kainų skirtumus.

 

VKEKK svetainė yra pagrindinis informacijos apie kuro kainas šaltinis tiek žiniasklaidai, tiek politikams. Todėl neatsakinga skelbti tikrovės neatitinkančią ir nepilną informaciją, kuri ne tik akivaizdžiai klaidina visuomenę, bet gali turėti įtakos klaidingiems politiniams sprendimams.

 

Pavyzdys, kuomet VKEKK pateikiami duomenys suklaidino žiniasklaidą – portale „Delfi” pasirodęs straipsnis http://www.delfi.lt/verslas/energetika/vilniui-svyla-padai-gresia-drastiskas-silumos-brangimas.d?id=69479090 su kuro kainų lentele, grįsta realybės neatitinkančiais duomenimis.

 

Žemiau pateikiama LŠTA parengta biokuro ir gamtinių dujų kaina kuro pristatymo vietoje (katilinėse) 2015 metų rugsėjo mėnesį. Duomenys parengti pagal šilumos tiekimo įmonių pateiktas ataskaitas apie bendruosius kuro įsigijimo kaštus.

biokuroa

 

Nepriklausomybės akto Signatarai kreipėsi į Vyriausybę , norėdami atsakymo į klausimą – kas valdo Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą „Independece”?

Mat paaiškėjo, kad šis terminalas dujas perka po 29 eurus už 1000 kubinių metrų, kai ES kaina yra trečdaliu mažesnė ir sudaro tik 20 eurų. Tačiau dujas iš terminalo gaunančios „Lietuvos dujas“ tas pačias dujas parduoda jau tik po 15 eurų už 1000 kubinių metrų. Kitaip sakant, „Nepriklausomybės” verslas yra pirkti du kartus brangiau, nei parduoti vartotojams, ir būtent todėl šis projektas šiais metais patyrė 50 mln. eurų nuostolių. Tuos nuostolius, o kartu ir pačio SGD terminalo nuomos kainą – dar 69 mln. eurų per metus –  turės padengti visi Lietuvos vartotojai.

Vietoj to, kad nutraukti šią sutartį, ir atsikratyti šios aferos, pavadinimu „Nepriklausomybė”, Seimas bando visą šią žalą valstybei perkelti ant vartotojų pečių – premjero A.Butkevičiaus vyriausybė įvairiomis formomis bando Seime prakišti įstatymo projektus, kad šiuos nuostolius dengtų visi Lietuvos vartotojai. 

Kita vertus, į „Laisvo laikraščio” klausimus Seimo nariams, kodėl jie nesurengia apkaltos prezidentei Daliai Grybauskaitei už nuolatinį Seimo šantažą ir terorizavimą, siekiant prakišti „kišeninį” prokurorą ir įteisinti minėtas aferas, neišdrįso atsakyti nė vienas Seimo narys. Nes tas pats Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas, apšmeižtas D.Gybauskaitės, kad yra įtakojamas šešėlinių struktūrų dėl generalinio prokuroro paskyrimo, tesugebėjo tik mikčioti, paklaustas, kaip elgsis toliau.

Todėl akivaizdu, kad apkaltą D.Grybauskaitei gali surengti tik naujas Seimas. Pati D.Grybauskaitė mano, kad kitas Seimas bus dominuojamas konservatorių ir liberalų, kurie yra tik jos pastumdėliai, ir kad naujas Seimas neprieštaraudamas paskirs jos naują kišeninį prokurorą. Tačiau gali būti priešingai – rinkėjai nušluos tokius demagogus, kaip A.Kubilius, ir išrinks naują radikalų Seimą, kuris surengs apkaltą tai pačiai Grybauskaitei, ir paskirs gen. prokuroru drąsų žmogų, o ne kokį pastumdėlį.  

Visos „Independence” aferos detalės buvo aptariamos  Arno Klivečkos „Sąmokslo teorijos” laidoje: 

„Norėtųsi matyti tuos žmones, kurie yra SGD terminalo savininkai, ir kuriems tiek gyvenimas pagerės visų Lietuvos vartotojų sąskaita, – sakė Rolandas Paulauskas, – nors daugelis žmonių mūsų klausė, kaip mes drįstame klausinėti tokių dalykų. Todėl visas tas Lietuvos gyvenimas man dabar atrodo, kaip koks tragikomiškas spektaklis – kažkas daro avantiūras, o mes turime už tai sumokėti”.

 

Seimo narys Artūras Skardžius : „Sausio 13 d. mes buvome jauni, pilni patriotizmo ir tikrai dabar neleisime dabartiniams jaunuoliams apvoginėti valstybės, nes aš noriu, kad joje gyventų visi trys mano vaikai, ir aš noriu, kad jie neemigruotų. Tačiau šiandien jaunimas elgiasi labai įžūliai, todėl aš ir sakau, kad pagal savo tūrinį SGd terminalas yra vagystė, nors formaliai viskas teisėta, nes samdomi brangūs advokatai. Vien laivo nuomos sutarčiai ir parengimui advokatams buvo išleista beveik 100 mln. litų. Tiek pinigų kainavo vien šios sutarties sukonstravimas. Buvo ne kartą pažeisti Lietuvos įstatymai, kurie draudė sudaryti sutartis su ofšorinėmis zonomis, tokioms, kaip Bermudai. Buvo suklastoti pirkimo dokumentai, nurodant, kad laivas perkamas iš Norvegijos, nors pardavėjas buvo registruotas Bermuduose. Po mūsų komisijos nutarimo tie dokumentai buvo pataisyti. Galiausiai, dabar viešųjų pirkimų dokumentuose yra parašyta, kad buvo perkamas laivas, tačiau nupirkta tik jo nuoma. Dar būtų nieko, jeigu tai būtų išperkamoji nuoma, ir laivas po penkerių ar dešimties metų taptų Lietuvos nuosavybe. Pasirodo, kad sutartis numato kitaip, ir mes perkame tik nuomą. Galiausiai, po dešimties metų nuomos, kai jau du kartus būsime sumokėję tiek, kiek kainavo tas pats laivas, mums bus pasakyta, kad viso gero, arba dar trečią kartą susimokėkite už laivą. Mes ištyrėme, ir nustatėme, kad laivo kaina yra 250 mln. dolerių. Tai mūsų komisija nustatė, nes tokių laivų pasaulyje dabar perkame labai nedaug. Todėl už laivo nuomą mes sumokame dviejų laivų kainą, dar trečią kartą sumokame už įgulos nuomą, nes ji 10 metų kainuoja panašiai, kaip pats SGD laivas, ir galiausiai ketvirtą kartą galėsime tą laivą nusipirkti. Pasibaigus dešimties metų nuomos laikui, pagal sutartį galėsime tą laivą įsigyti, tačiau už tiek, kiek kainuoja naujo SGD laivo statyba – apie 250 mln. dolerių. Kai aš paklausiau Norvegijos ambasadoriaus, tai jis prašė tik nekelti laivo nuosavybės klausimo, nes tas kompanijos savininkas Hiogas turi įmonę Bermuduose, kurią valdo iš Kipro, ir kurioje jis turi keliasdešimt procentų akcijų. Todėl už tą kainą, kurią mes sumokame už SGD, mes galėtume iš prancūzų nusipirkti „Mistral” laivą, kurį atsisakė pirkti rusai, ir būtume saugūs. Todėl pagal tūrinį tai yra vagystė, o pagal formą – viskas teisėta. Tačiau pagal Europos Sąjungos direktyvas turinys yra žymiau svarbiau, nei forma, todėl aš manau, kad vis tiek tai bus išsiaiškinta”.

 

sgd

„Mes kreipėmės į VSD dėl SGD terminalo, tačiau jie atsakė, kad daugiau neatlieka ekonominio tyrimo funkcijos, – pasakojo A.Skardžius, – tada kreipėmės į STT ir FNTT dėl antikorupcinio šio projekto vertinimo, jie atsakė, kad  negali to atlikti, nes SGD terminalo projektą įgyvendina privatus juridinis asmuo „Klaipėdos nafta”. Kadangi nebuvo panaudoti ES pinigai, tai šios tarnybos taip pat negali kištis į privačios įmonės reikalus. Todėl aš ir manau, kad tai buvo sąmoningai padaryta ir sukurtas genialus planas – pakabinti projektą ant privačios įmonės, kad niekas negalėtų jos tikrinti. Mes paprašėme vertinti  šį projektą Viešųjų pirkimų tarnybą, tai šios tarnybos vadovas Plytnikas mums atsakė, kad to daryti negali, nes jeigu VPT pradės tyrimą, teks stabdyti visą projektą. O kadangi tuo metu Lietuvos buvo vos ne karo stovis, tai tas projektas ir buvo įgyvendintas.  Manau, kad prasidėjęs karas Ukrainoje išgelbėjo ir šį terminalą ir kažkieno, kas jį sugalvojo, minkštą vietą”.

A.Skardžius sakė : „Jau metai, kaip dirba terminalas, ir dabar galime vertinti jos darbą ir šio projekto autoriaus Roko Masiulio darbą. Neminiu „Litgazo” vado darbo. O kadangi „Klaipėdos nafta” pariko konsultantus pagal tuomečio premjero A.Kubiliaus sudarytą gamtinių dujų pirkimo tvarkos aprašą. Šis aprašas buvo sudarytas 2012 m. spalio 16 d., t.y. iš karto po Seimo rinkimų. Pagal šią tvarką „Klaipėdos nafta” paskelbė konkursą ir atriko derybininkus – garsiąją advokatų kontorą, kuri organizavo tą patį SGD terminalo projektą, ir taip pat tarėsi dėl dujų pirkimo. Už tą pačią 67 mln. eurų per metus kainą, kurią mes kasmet mokame už SGD terminalo nuomą, R.Masiulis gavo ordiną. Manau, kad antrą medalį R.Masiuliui reikia paskirti už tai, kad terminalas patyrė dar 50 mln. eurų nuostolį iš suskystintų dujų prekybos. Nes tas nuostolis atsiranda kasmet dėl „Klaipėdos naftos” sutarties su Norvegijos įmone, kuri tiekia suskystintas dujas terminalui.  Turiu ES komisijos SGD kainų žemėlapį. Ispanijoje jos kainuoja 20 eurų už megavatvalandę, Prancūzijoje – 20, Danijoje – 20,52 eurų. Lietuva perka SGD už 29 eurus, t.y. trečdaliu brangiau, nei bet kuri ES šalis. Mes perkame dujas trečdaliu brangiau pagal tų gudriųjų advokatų ir konsultantų parengtas sutartis. Lietuvos kaina už gamtines kainas kitiems metams yra 29 eurai, o vidutinė kaina yra 15 eurų. Tai yra mes turėsime dvigubai brangiau mokėti už gamtines dujas, nei jas parduodame vartotojams.  Todėl Seimas ir turi dabar sukti galvas, kaip padalinti visiems vartotojams ne tik 67 mln. eurų už laivo nuomą, tačiau dar ir 50 mln. eurų – dėl nesėkmingos SGD prekybos, nors A.Kubilius R.Masiulis mums visą laiką plovė smegenys, kad viskas gerai, jie suderėjo gerą kainą, pirks už gerą kainą, parduos už rinkos kainą. Tarp teisingos ir rinkos kainos atsirado 50 mln. eurų skirtumas, arba nuostolis. Antrą ketvirtį Lietuvoje SDG Lietuva pirko 33 proc. brangiau, nei ES vidurkis, tačiau pardavinėjo  po 15 eurų už 1000 kubinių metrų, t.y. dar du kartus pigiau, nei ES vidurkis. Todėl pagal tūrinį tai yra nusikaltimas, pagal formą – viskas teisėta. Visa laimė kad SGD terminalas dirba tik aštuntadaliu savo pajėgumų, ir patiria 50 mln. eurų nuostolį. Įsivaizduokime, jeigu jis dirbtų visu pajėgumu, jis duotų 400 mln. eurų nuostolį per metus”.  

Seimo nutarime buvo aiškiai pasakyta, kad pradėjus SGD terminalo veiklą, samdomas auditas, ir atliekamas veiklos auditas. Tačiau „Klaipėdos nafta” atsikalbinėja, kad auditą daryti dar anksti, nes metai nepraėjo. ‘Auditas turi būti padarytas, tačiau dėl dalios mokesčio atsirado nauja tema – Kubilius patvirtino tvarką, kaip turi būti perkamos dujos, o „Klaipėdos nafta“  suskubo pasirinkti konsultantus. Dujas mes perkame trečdaliu brangiau, o parduodama – tik už pusę rinkos kainos. Tokie dalykai verti naujo Seimo tyrimo, o ne dar vieno medalio iš Grybauskaitės rankų. Ačiū Dievui, kad SGD terminalas dirba tik aštuntadaliu savo pajėgumų, nes jeigu jis dirbtų visu pajėgumu, nuostolis būtų 400 mln. eurų. Bėgome nuo rusiškos meškos, užšokome ant pikto šiaurietiško vilko. Viena privati kompanija sudarė sutartį, o vėliau visas išlaidas pakabino visai Lietuvai”.  

 „Tai reiškia, kad mūsų visuomenė yra visiškai nesubrendusi ir nesugeba apginti savo interesų, ir tai, kad spauda tikrai nedirba visuomenei”, – mano R.Paulauskas. Nes SGd dujų kaina priklauso nuo naftos kainos.

Kadangi jau 2019 m. bus baigta dujų jungtis su Lenkija, tai visas šis marazmas jau greitai taps nereikalingas. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));