Vaikų grobimo sistemos „gerinimas” – gaisro gesinimas benzinu

Simonytesakaliene

Simonytesakaliene

 

Vaikų grobimo sistemos „gerinimas” – gaisro gesinimas benzinu.

 

    Ką sako Visatos Kūrėjas apie vaikų grobikus? Atsakymas Biblijos, Mozės penkiaknygėje, Išėjimo knyga 21 skyrius 16 eilutė:

 

   Kas pagrobia žmogų, – nesvarbu ar jį būtų pardavęs, ar dar tebelaiko, – bus nubaustas mirtimi.

 

 

   Kai kurie naujųjų laikų pseudoteologai pasakys: „Tai senasis testamentas, o dabar malonės amžius arba panašius skiedalus.” Tokiems drugniems „Krikščionims” (nei karštiems nei šaltiems) priminsiu:

 

   Aš esu VIEŠPATS, – aš nesikeičiu. (Mal 3.6)

 

  Kuomet Žydų tautos mokyti ir labai išmintingi vadovai, naudodamiesi savo valdžia, bandė uždrausti apaštalams vykdyti Dievo valią. Apaštalas Petras ir kiti apaštalai, įkvėpti Šv.Dvasios atsakė: 

 

   Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. 

 

   Kristus Pasakė: 

 

   „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į dangaus karalystę“. 

 

  Nėra kito sprendimo vaikų grobikams, tik MIRTIS. Nebent jie atgailautų, pakeistų savo kelius ir grąžintų tai kas jiems nepriklauso. 

 

  Ar aš nurodydamas į Dievo įsakymą kviečiu žudyti tuos vaikų grobikus? Ne, joku būdu!  Mums krikščionims uždrausta teisti, mes turime melstis už šiuos žmones, nes tai Dievo teismas ir Jo nuosprendis. Mes, Kristaus mokiniai, neesame nei teisėjai, nei sprendimų vykdytojai. Mums yra leista tik įspėti. 

 

   Dievas yra labai kantrus: 

 

    „Sakyk jiems: ‚Kaip aš gyvas, – tai Viešpaties Dievo žodis, – nenoriu, kad nedorėlis mirtų, bet noriu, kad nedorėlis sugrįžtų iš savo kelio ir būtų gyvas. Sugrįžkite, sugrįžkite iš savo nedorų kelių, kad nenumirtumėte, Izraelio namai!‘“ (Iz 33,11)

 

    Jei nedorėlis galutinai užsikietina savo nedorume, tuomet Savo sprendimams įvykdyti, Dievas pasitelkia kitus įrankius ir jie būna labai siaubingi. Ne tik pačiam nedorėliui, bet ir jo aplinkai ir netgi vaikams.

 

   Būtent todėl, mes su žmona ir visais SAVO keturiais vaikais, meldėmės už visus tuos Kukuraičius, Žiobienes, Šakalienes ir Majauskus. Prašydami Dievo pasigailėti jų ir atvesti visus, klaidos dvasios suvedžiotus mūsų valstybės vadovus, į protą. 

 

    Tie kas priiminėja sprendimus Lietuvoje turi aiškiai suvokti:

 

   VAIKŲ GROBIMO SISTEMA TURI BŪTI SUNAIKINTA, Lietuva turi pasitraukti iš tarptautinės nusikaltėlių grupuotės sukurtos „vaikų teisių” konvencijos! Viešoji tvarka turi būti užtikrinama policijos, todėl konfliktai šeimoje ir psichopatų išpuolių prieš vaikus prevencija (Matuko atvejis), turi būti tik policijos kompetencijoje. Jai turi būti padidintas finasavimas, šiai papildomai fukcijai užtikrinti. Būtent policijos sistema, turinti dešimtmečiais atidirbtą darbuotojų atrankos ir imuninteto sistemą, gali užtikrinti viešają tvarką ir visuomenės interesą. 

 

Simonytesakaliene

    Visi tie nerišlūs „mekenimai” apie vaikų grobimo sistemos gerinimą, saugiklių įvedimą, specialistų kvalifikacijos kėlimą ir pan. yra tik šios parazitinės, nusikalstamos struktūros stiprinimas ir darymas monstru su neribota galia. 

 

  Jeigu manote, kad galima šioje nusikalstamoje struktūroje ką nors pakeisti, tuomet tiesiog kartu pamodeliuokime.

 

  Labai akylai stebėjau visą viešają erdvę, politikų pasisakymus, tarptautinio nusikaltėlių sindikato atstovų Lietuvoje argumentus, pateisinančius jų biznį, bandymus protestuoti ir t.t. Galiu pasakyti tik vieną, situaciją reguliuoja ir nukreipia tinkama linkme, labai patyrusi ranka. Greitai buvo įjungti visuomenės garo nuleidimo mechanizmai – peticijos, kreipimaisi į teismus, „spontaniška protesto akcija” (kuri neva parodė jog visuomenei tai nelabai įdomu, nes atėjo nedaug žmonių) ir pan.. Na tipo, kažką padarėme ir toliau kas bus tas bus. Jokios sistemos, vizijos, tvarkos ir tikslų. Taip pat, šis klausimas nenutylamai eskaluojamas žiniasklaidoje. Kas darosi?

 

    Atsakymą išgirdau Seimo narių Puidoko ir Šakalienės diskusijoje kažkokioje laidoje. Visiškai rami, tarptautinių nusikaltėlių lobistė, aiškiai išdėstė banditų reikalavimą: 300 milijonų eurų vaikų grobimo sistemai „kad ji pagerėtų”. Dabar įsivaizduokite, kad mūsų valstybė skiria tuos 300 milijonų. Juos gi reikia „ĮSISĄVINTI”. Kaip įsisavinti? Kursai, mokymai, seminarai, praktikos ir t.t. ir pan. Jus manote kodėl Lansbergių šeima užsiima „mokymais”? Tai geriausias biznis, niekada nesibaigiantis, be jokių rizikų ir bereikalingų visuomenės klausimų (pav. iš kur trąšos arba kur padėjote pinigus keliams, renovacijai ir pan), o išmokys ar neišmokys, tai net ne klausimas, svarbu, kad MOKYS (aišku ne dykai). Tai aukštasis kriminalinis pilotažas. Šiems mokymams reikalinga žmogiška medžiaga. Kur ją imti? Be abejo pirmyn į šeimas. Šis „PASLAUGŲ ŠEIMOM PAGERINIMAS” už 300 milijonų, išvirs į tokį pragarą, kurį sugeba suorganizuoti tik iš purvo į valdžią pakilę degradai. Prisimenat bolševikus ir jų „rūpinimasi” darbo liaudimi ir valstiečiais. Ir darbininkams ir valstiečiams, tas jų teisių SAUGOTOJŲ rūpestis, pavirto mirtimis, lageriais ir vergove. 

 

   Na tiesiog būkime biedni, bet teisingi ir įvardinkime viską tikromis sąvokomis. Kas eina į socialinius mokslus? Tik tie kas niekur kitur nesugebėjo įstoti. Tokie visiški nevykeliai su labai didelėmis ambicijomis, nes siekia AUKŠTOJO. Ir šiems nevykeliams bukapročiams, dabar suteikiama visiškai neribota valdžia. Jie juk ja mėgaujasi, o tarptautinis nusikaltėlių sindikatas, nugriebia grietinėlę, pametėdamas savo smogikams chunveibinams trupinius. Tas pats buvo ir bolševikinės revoliucijos metu. Kol puspočiai chunveibinai dalinosi ponų tiusikus ir pešėsi dėl jų rūsių konjako, tikri turtai atiteko tiems kas viską organizavo.

 

   Tiesiog pagalvokite, žmonės kurių visas gyvenimas nesekmės ir atliekų rankiojimo pavyzdys, dabar tampa mūsų ir mūsų vaikų mokytojais. Jie nurodinės kaip mes turime gyventi ir auklėti vaikus. Jeigu kas nors Lietuvoje mano, jog – „nieko baisaus, aš prokuroras, ar teisėjas ar koks įtakingas politikas, manęs nelies”. Tegu galvoja dar kartą. Šitie socialiniai nevykeliai (tiksliau jų neafišuojami bosai), dabar yra MŪSŲ VISŲ VAIKŲ SĄVININKAI IR GYVENIMO SPRENDĖJAI! Ar jūs suvokiate visą padėties siaubą? 

 

  Kad pailiustruoti šių „specialistų šeimoms” kvalifikaciją ir atrankos būdus, aš jums tiesiog papasakosiu vieną šokiruojantį faktą. Visą laiką galvojau, iš kur tos „laikinų globėjų šeimos” atsirado? Šiandien viena mano pažystama, stovinti darbo biržoje, su siaubu papasakojo, jog ilgalaikius bedarbius, beveik priverstinai (gąsdindami jog išmes iš biržos) siunčia į tuos „globėjų” kursus. Štai pasirodo, kas ruošiamas į mūsų vaikų auklėtojus. Specialistai, kurie normaliai gatvių iššluoti negali, atidirbinėdami pašalpas, dabar taps tomis šeimomis, kurios augins mūsų atimtas atžalas. GRAŽU.

 

  Važiuodamas automobiliu Vilniuje pastebėjau didžiulius reklaminius plakatus „Tapk trečiu šeimoje, pranešk apie smurtą prieš vaikus”. Čia jau tik kvailiui nebesuprantama, kad verslas pradeda savo purvino biznio reklaminę kompaniją auginant klientūrą. Tai siaubingas tarptautinis kriminalinis verslas.

 

   Dabar dėl to, ką mes galime padaryti, kad vaikų grobimo sistema būtų sunaikinta? Tai liečia mus visus. Šioje kovoje už mūsų vaikus ir Lietuvos ateitį svarbus kiekvienas žmogus. Nemanykite, kad vienas žmogus nieko negali, vykite šalin mintį jog, „jeigu nesukils masės nieko ne bus”. Vienas žmogus gali labai daug ką. Mažas akmenukas bate, taip apkartina gyvenima, kad nei eiti, nei bėgti ir net sėdėti ramiai neįmanoma, kol jis ten. Dabar turime visi tapti tais akmenukais mūsų valdžiai. Kaip tai padaryti? Labai paprastai:

 

#NESERKPARAZITU

 

 Aš kviečiu visus pradėti neterminuotą PILIETINIO NEPAKLUSNUMO AKCIJĄ „NEŠERK PARAZITŲ”. Kadangi TARPTAUTINIAI BANDITAI, savo kuriamai nusikalstamai struktūrai Lietuvoje reikalauja papildomų 300 milijonų eurų, o juos gali paimti tik iš mūsų mokesčių.  Iki tol kol ne bus panaikinta šį nusikalstama struktūra, mes privalome sumažinti mokesčių mokėjimą. Kaip tai padaryti? Paprastai.

 

1. Kas kartą eidamas į parduotuvę, pidamas degalus, mokėdamas už komunalinius tu sumoki apie 35-90 proc. mokesčių (kurie gali būti skirti apmokėti tavo vaikų atėmimui). Apribokime pirkimą. Pirkime Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, bet tik ne Lietuvoje. Negali važiuoti pats, tuomet pirk pas tuos kas atveža. Maistą stenkis pirkti turguje, pas ūkinikus tiesiogiai, pagaliau paskelbk sau ilgalaikį pasniką. Kuo mažiau degink elektros, pilk vandens ir naudok dujų (ten beveik 60 proc. mokesčiai).

 

2. Kiek įmanoma apribok atsiskaitymus per bankus, reikalauk, kad tau ir mokėjimai iš išmokos būtų prieinami tik grynais pinigais. Turi pinigus banke, nusiimk visus. Jei neturi galimybės dirbti su grynais, pervesk savo sąskaitas į užsienio bankus.

 

3. Turi verslą, laikinai sustabdyk jo veiklą arba pervesk jį į užsienį.

 

4. Dirbi samdomą darbą, pasiimk ligonlapį, tempk iš sodros viską ką gali.

 

5. Gyveni užsienyje, nebesiųsk pinigų į Lietuvą, geriau padėk savo giminėms ar draugams su šeimomis bent laikinai pabėgti ir tokiu būdu išgelbėti savo vaikus.

 

6. Dirbi aptarnaudamas valdžios ponaičius ir ponaites? Pav. Kavinėje, restorane ar užeigoje dažnai matai šio įstatymo gynėjus arba bent jau tuos iš valdžios kurie nesipiktina šio kriminalinio verslo atėjimu. Tuomet atnešdamas tokiam lėkštė maisto nepamiršk į jį prieš tai giliai atsikrenkštęs nusispjauti. Tas žmogelis nuo tavo snarglių ne mirs, bet tu turėsi labai gerą jausmą. Rašau ir skatinu tai daryti atvirai, kad iki tol kol bus panaikinta ši nusikalstama struktūra, kiekvienas valdžios atstovas valgydamas savo brangų steiką, jaustų nemalonų pojūtį burnoje ir pilve, galvodamas, – o gal tikrai tie praščiokai vydo savo akciją? Tas pats juos aptarnaujant parduotuvėse, kirpyklose, servizuose arba spa salonuose. Remontuoji mašina tokiems, na tegu ji netoli nuvažiuoja. Tvarkaisi jų namuose ar kabinetuose, tuo pačiu skuduru išplauk ir klozetą ir jų indus. Na, bet kuriuo atveju kiekvienas turite savo fantaziją, svarbu, kad jie pastoviai jaustūsi nepatogiai.

 

7. Ankščiau stengeisi su tokiais pasisveikinti pirmas, dabar praeik ir jų nepastėbėk, ignoruok.

 

8. Bet kurio politiko, kuris bando gauti tavo balsą, nuo šiol visada klausk, ar jis pažada pridėti visas jėgas šios nusikalstamos struktūros sunaikinimui. Jei pradės ką nors nerišliai mekenti, nebalsuok už jį ir aiškiai jam apie tai pasakyk.

 

  Kiekvienas gali tyliai arba garsiai prisidėti prie šios visuotinio nepaklusnumo akcijos.

 

 

  #NESERKPARAZITU

 

p.s. Pats aš asmeniškai pradedu savo mažą kovą nuo rytojaus. Vienintelio labai gailiuosi, kad aš ne dirbu kokioje nors Seimo ar socialinės apsaugos ministerijos kavinėje. Taip pat tikiu, kad atsiras pakankamai protingų žmonių, kurie sugalvos ką nors gudresnio, nei aš čia ekspromtu pasiūliau. Sėkmės visiems ir primenu, kad viską turime grąžinti į priminę padėtį tuomet, kai valdžia panaikins nusikalstamą vaikų grobimo struktūrą ir teisinius pagrindus jos egzistavimui Lietuvoje.

 

su meile ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
});}(jQuery));