Teisėjas S.Lemežis nurodė suimti D.Petkų už tai, kad jis parašė viešai žinomą faktą – S.Lemežis yra girtuoklis

Petkus4

Petkus4

Vilniaus apygardos teismas toliaus siautėja – paaiškėjo, kad šio teismo senbūvis, galimai bylų klastojimo čempionas Stasys Lemežis nurodė suimti vilnietį Dainų Petkų už tai, kad šis parašė skunde visiems gerai žinomą faktą teisėjas S.Lemežis važinėja neblaivus ir yra vežiojamas girtas D.Petkaus eksžmonos Petkuvienės

 

Petkus4

 

Petkus9

 

neįtikėtina, kad teisėjas Stasys Lemežis, kuris jau yra sulaužęs dešimčių nekaltų žmonių likimus, toliau taip siautėja ir siunčia žmonės, kurie primena jo biografiją, į kalėjimą

Primename, kad teisėjas Stasys Lemežis girtas Vilniuje padarė avariją, atsisakė tikrintis blaivumą, tačiau Lemežio kolegos teisėjai ir policiją jį išsuko nuo atsakomybės – teisėjai sulaukė senaties, o policija parašė, kad jo atsisakyme tikrintis blaivumą „nebuvo tyčios”.

Save0073

 

 

 

Utenos ekspertiniame skyriuje prievarta laikomo sveiko ir dirbančio vairuotoju Dainiaus Petkaus laiškas

Kristina Sulikienė

Rugpjūčio gale susitikau Dainių Petkų Seime. Mano draugės Elenos mama Elena Kubilienė paaiškino, jog Dainius jai yra labai brangus žmogus. Todėl ėmiausi jį ginti, surašiau visą krūvą skundų, paklausimų, motyvavau jį pamiršti prarastą namą, turtą, eiti pirmyn ir gyventi savo gyvenimą, ką jis ir padarė: apsišiltino „būdą“ kaime, susirado gerai apmokamą darbą (800 eurų per mėnesį alga pradžioje, vėliau turėjo didėti). Kreipėsi į mane dėl ieškinių surašymo dėl 2 vaikų tėvystės nustatymo (paaiškėjo, jog buvusi sutuoktinė neįrašiusi tėvystės fakto, nors jie sugyveno 2 vaikučius po skyrybų).

 Dainiuspetkus

Tik pradėjus dirbti civilinių bylų užvedimo klausimais, Dainius Petkus buvo staigiai suimtas, jo atžvilgiu prieštaraujant galiojančiam BPK tą pačią dieną buvo priimtos viena kitai prieštaraujančios nutartys 2018 01 17 Vilniaus apylinkės teisme: viena dėl suėmimo, o kita – dėl ekspertinio ištyrimo. Suėmimo nutartį, nors ji suklastota (prirašyta visokių nesąmonių, neatitinčių realybės) Vilniaus apygardos teismas panaikinti išsigando, nors 2018 02 15 nutartyje pripažino, jog suėmimo pagrindų – nėra.

Dainius Petkus, kuris atseit įtariamas neva negalintis suprasti savo veiksmų, todėl jau 6 savaitę „tiriamas“ Utenoje, parašė man laišką. Kadangi laiškų publikavimas yra padėjęs Eglę Kusaitę ištraukti iš kalėjimo, naudojuosi savo mokytojos, pirmosios savo redaktorės Giedrės praktika, ir skelbiu mūsų konfidencialaus susirašinėjimo duomenis. 

 

{youtube}Xl9CpHa-OA0{/youtube}

Dėl žmogaus, kurį reikia išgelbėti, ištraukti iš po Nepriklausomos Lietuvos sistemos tanko apačios, atsisakau teisės į konfidencialumą, ir skelbiu tik man skirtą laišką, kuris, aišku, yra privataus pobūdžio. Tačiau kadangi esu D. Petkaus civilinė gynėja, galima sakyti, atlieku ir viešąsias funkcijas – dirbu jo juriste, yra ir viešas interesas skelbti šį laišką, nes Lietuvoje yra pažeidžiamos tėvų – vyrų – teisės, tą yra pripažinę tarptautiniai ekspertai. Teismai iki šiol visas bylas sprendžia išimtinai į moterų pusę, o garsiausia byla – Drąsius Kedys sugebėjo prisiteisti sau dukros globą – apauginta tokiais gandais, kad žmonės ir pamiršo, jog tai buvo precendento beveik neturintis atvejis, kai teismai buvo priteisę dėl geresnių sąlygų ir psichologinių sąvybių vaiką auginti tėvui. Spauda, aišku meluoja, ir rašo nesąmones, kad D. Kedys neva išgalvojo pedofiliją, nes negalėjo auginti dukros. Deja. Dukrą augino jis, o mamai leisdavo vaiką pasiimti, o per tuos pasiėmimus vaiką motušėlės draugai primokino „sysalų meno“. Dabar pedofilija kaltinami diedukai, kodėl išklausė 4 metukų nukentėjusiąją, fiksavo jos parodymus…

Beje, tikiuosi, jog uolusis Minsko auklėtinis, sėdintis 2-ajame komisariate, nesukurps naujos veikos kvalifikacijos „būdamas Utenos ekspertiniame skyriuje, ir tęsdamas savo nusikalstamą veiką – toliau rašydamas straipsnius…“ Gautųsi, jog Utenos ekspertinis skyrius sudaro sąlygas naujiems „nusikaltimams“. Priminsiu „stribams“, jog net Gulago Archipelage disidentė Sadūnaitė sugebėjo parašyti knygą ir ją išleisti Vakaruose…O dabar juk šiek tiek kitokie laikai. Ką jūs čia bandote mums įrodyti? Kad prie…sovieto buvo mažiau kontrolės? Nes man tai toks tikslas šviečiasi šitose visose bylose: parodyti, jog dabar gyvename siaubingai, nes policija daro ką tik nori, valdo teismus, o anais laikais, atseit, buvo daugiau teisingumo…

Labas Kristina,

Pirmiausia noriu pasveikinti Tave su pavasariu ir Moters diena. Ką nuoširdžiai ir darau, bei linkiu daug saulėtų dienų Jūsų šeimos ūkiui. Tikiuosi pavyks įgyvendinti augintinių įsigijimo planus.

Taip pat noriu padėkoti už straipsnį laikraštyje – man tai labai svarbu, ir suteikia viltį, be to, mano senasis tėvas yra nuolatinis „Laisvo laikraščio“ skaitytojas ir nors neturėjau progos jo pasveikinti gimtadienio proga, jaučiuosi bent tokiu būdu su juo pabendravęs. AČIŪ!

Sulaukiau tos dienos, kada abu mano žmonos globėjai, vienas po kito, sudalyvavo mano naikinimo procese. Jaučiau, kad nesivargins nusišalindami, nes vos ne 20 metų prabėgo nuo  tada, kada jie „globojo“ jauną mamytę, būsimą specialistę Ramunę Petkuvienę. Kalbu apie mus išskyrusį ir tuo metu su Ramune posėdžiavusį Artūrą Šumską ir Stasį Lemežį.

Turbūt kyla klausimas: o aš čia prie ko?

Aš daugiau neturiu kam rašyti. Arvydas , mano bičiulis, taip pat persiųs Tau dalį mano rašliavos. Jis ir Tavo adresą man parūpino.

Jei aš kartais su savo bėdom jau užknisau Tave galutinai, tuomet prašau, bent nesudegink laiškų. 

Artūras Šumskas 2018.01.18. rašytinio proceso tvarka nagrinėjo mano skundą dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo, klastojimo ir panašiai. Aišku, sprendimas ne man…

 Ir lyg tyčia, valdiškai man duoto advokato du skundus dėl mano dviejų nutarčių – arešto ir stacionarinės ekspertizės – gauna kitas Ramunėlės globėjas – Stasys Lemežis.

Tuomet prisiminiau, jog abu šie teisėjai, šiuo metu pavaldūs Ramunės draugei ir kaimynei bei buvusiai bendradarbei Daivai Kazlauskienei. O kaip Daiva, turėdama noro teisėjams skirsto bylas labai išsamiai Laisvam laikraštyje aprašė Zigmantas Šėgžda (2017 m. Nr. 35) straipsnyje „Prezidentė D. Grybauskaitė turi šansą įveikti pažeidžiamų teisėjų krizę?“ O čia jau kaip Landsbergis sako: Kas galėtų paneigti?

Man šitie teisėjai atrodo maždaug taip:

„Du Vilniaus apygardos teismo teisėjai sublizgėjo savo nešališkumu ir atskleidė savo pridvėsusios sąžinės klodus. Tai buvęs minėto teismo pirmininkas Artūras Šumskas ir jo kolega, bičiulis, bendražygis, liūdnai pagarsėjęs Stasys Lemežis. Abu iždo išlaikytiniai pasikliaudami savo nebaudžiamumu, tarnybine padėtimi, bei pamynę ne tik Lietuvos Įstatymą, bet ir visus moralės principus, Lietuvos Respublikos vardu priėmė tariamai neskundžiamas nutartis, reikalingas savo ilgametės bendradarbės, šiuo metu LVAT teismo patarėjos Ramunės Petkuvienės planui įgyvendinti, siekiant „teisiškai“ sudoroti su savo sutuoktiniu. Nė vienas neįvykdė savo pareigos ir prievolės nusišalinti“.

Noriu parašyti ir apie beprotnamį, į kurį mane atvežė dar neįsiteisėjus nutarčiai, ir tuo šiuo metu nervinu visą personalą.

 Teismas vyko 2018 01 17 gerokai po pietų, apie 15 val. Po paties posėdžio metu buvo nutarta Petkų areštuoti 2 mėn., o į ekspertizę atiduoti 3 mėn., bet ne daugiau, negu reikia išvadai ir kaip matyt iš Lemežio nutarties – su galimybe pratęsti. Esmėj aš jau antrus metus terorizuojamas, be apkaltinamojo teismo. Tiek to, 01-17 nutartis (abi) galima buvo skųsti per 20 dienų, tai net jeigu skaičiuoti ir tą septynioliktos dienos pabaigos likutį, vis tiek visa 5-oji diena iki 24 val. turėjo būti bet kur, tik ne beprotnamyje, o aš linkęs skaičiuoti nuo 18 d., tuomet iki 6-os 24 val. Nežinau, kaip tiksliai skaičiuojasi, bet neteisėtas laisvės atėmimas garantuotas. Mane iš Lukiškių atvežė pirmadienį, vasario 5 d. apie 10-11 val. patalpino į kamerą.

Jau greitai šešta savaitė, kaip beprotnamio (Utenos ekspertinio skyriaus) administracija bando nuslėpti neteisėto laisvės atėmimo faktą – LR piliečio patalpinimą į suimtųjų skyriaus kamerą, remiantis niekiniu dokumentu t.y. neįsiteisėjusia teismo nutartimi ir šį nusikaltimą bando pateisinti buku samprotavimu, jog kas čia tokio, para ar dvi anksčiau – vis tiek „po to“ būtų atvežtas pas mus.

Kaip bebūtų – para ar dvi – bet jos mano laisvė ir teisė gintis, kas buvo nusikalstamai iš manęs atimta.

Dėl minėto įvykio kreipiausi į Utenos miesto prokuratūrą ir nuo pirmos dienos reikalauju susitikimo su UES (Utenos ekspertinio skyriaus) vadovu Galiniu, atsisakydamas bet kokios užduoties, kol šis klausimas nebus išspręstas.

Nežinau, ar tai susiję, bet Galinis nepasirodė, ir savaitės bėgyje išėjo į pensiją.

Šiuo metu reikalauju susitikimo su laikinai einančiu viršininko pareigas N. Mačiūniene.

Nors priėmime sakė „Galinis bus tavo gydytojas, tad turėsi progos pabendrauti“.

Tokie mano reikalai – kovoju toliau. Dievas duos – pasimatysim. Nuoširdus AČIŪ Tau už viską. Jei kas ne taip – čiur ne aš. Šypsokis, sėkmės ūkininkaujant, jei išliksiu – vysiuos!

Su nuoširdžia pagarba

Dainius Petkus 2018.03.08 Utena

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));