Urbelio kalbėjimas apie Strazdauskaitės bylą (išversta į lietuvių kalbą)

Bieliauskas1

Bieliauskas1

 

 

URBELIO KALBĖJIMAS APIE SUĖMIMO TERMINO PERIPETIJAS IR PROKURORŲ NEGEBĖJIMĄ IŠTIRTI BYLĄ LAIKU (NORS ŽUDIKAI RASTI, O TYRIMO KRITIKAI – UŽČIAUPTI)LR BPK 127 STR.1 D. “Suėmimas negali būti taikomas ilgiau kaip šešis mėnesius”

 

 Bieliauskas1

 

https://www.alfa.lt/straipsnis/50241356/itariami-i-strazdauskaites-zudikai-atvezti-i-teisma-gali-iseiti-i-laisve

 

Parengė:

 

LABAI PIKTAS SENIS ANUPRAS IŠ KAIMO GLŪDUMOS

 

ŽURNALISTĖ:

 

Tai bėgs, slėpsis trukdys tyrimui darys naujus nusikaltimus?

 

Prokuroras Urbelis:

Urbelis1

 

Tai PIRMA EILĖJ ikiteisminis tyrimas tęsiamas.

 

Kardomosios priemonės taikymas – kardomosios priemonės termino taikymas baigiamas- tai prokuratūra yra įpareigota visgi įvertinti:

 

ar yra neišnykę griežčiausiai kardomajai priemonei skirti numatyti įstatyme pagrindai, taip pat sąlygos.

 

Įvertinę bylos medžiagą, numatytų darbų planą (kur kodekse tai yra SUĖMIMO PRATĘSIMO PAGRINDAS – jeigu prokuroras ir dar kažkas, ko jis nemini, (“mes”)ne dirba, o tik planuoja?), vis tik priėmėm (kas tie jūs??) sprendimą, ėėėėėė, tos sąlygos skirti griežčiausią kardomąją priemonę egzistuoja. (Kaip supratau, pagrindinė “sąlyga”, nes prokuroras ir “mes” nespėjo ištirti bylos, nors kovo mėnesį išsireklamavo, jog visiems “šakės”, kas drįs kritikuoti tyrimą, tyrėjus ir ypač Liną Pernavą, kurį už kišimąsi į šį tyrimą pasmerkė policininkų profsąjungos pirmininkė – kurioje viskas jau seniai ištirta. Bet kadangi byloje, kurioje viskas seniai ištirta, nėra niekas iki galo ištirta- todėl skirti maksimalų suėmimą )

 

 

 

Todėl kreipiamės su prašymu į teismą ir prašėme teismo būtent išdėstėme savo argumentus.-vaido įraše teigia Urbelis.

 

Na o ką sako proceso kodeksas LR BPK?

 

122 straipsnis. Suėmimo skyrimo pagrindai ir sąlygos

 

1. Suėmimo pagrindas yra pagrįstas manymas, kad įtariamasis:

 

1) bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo;

 

2) trukdys procesui;

 

3) darys šio straipsnio 4 dalyje nurodytus naujus nusikaltimus.

 

2. Kai pagrįstai manoma, kad įtariamasis bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, suėmimas gali būti paskirtas atsižvelgiant į įtariamojo šeiminę padėtį, nuolatinę gyvenamąją vietą, darbo santykius, sveikatos būklę, ankstesnį teistumą, ryšius užsienyje ir kitas aplinkybes.

 

3. Kai pagrįstai manoma, kad įtariamasis trukdys procesui, suėmimas gali būti paskirtas, jei yra duomenų, jog įtariamasis pats ar per kitus asmenis gali bandyti:

 

1) paveikti nukentėjusiuosius, liudytojus, ekspertus, kitus įtariamuosius, kaltinamuosius ar nuteistuosius;

 

2) sunaikinti, paslėpti ar suklastoti daiktus bei dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti teisme.

 

4. Kai pagrįstai manoma, kad įtariamasis darys naujus nusikaltimus, suėmimas gali būti paskirtas, jei yra duomenų, jog asmuo, įtariamas padaręs vieną ar kelis labai sunkius ar sunkius nusikaltimus arba Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje, 181 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 2 dalyje numatytus apysunkius nusikaltimus, iki nuosprendžio priėmimo gali padaryti naujų labai sunkių, sunkių ar šioje dalyje nurodytų apysunkių nusikaltimų, taip pat jei yra duomenų, kad būdamas laisvėje asmuo, įtariamas grasinimu ar pasikėsinimu padaryti nusikaltimą, gali tą nusikaltimą padaryti.

 

5. Be to, suėmimo pagrindas yra prašymas išduoti asmenį užsienio valstybei arba perduoti Tarptautiniam baudžiamajam teismui ar pagal Europos arešto orderį, užsienio valstybės prašymas laikinai sulaikyti ieškomą asmenį, kol bus atsiųstas prašymas dėl asmens ekstradicijos ar Europos arešto orderis, ir užsienio valstybės prašymas suimti nuteistą asmenį, kol bus priimtas sprendimas dėl užsienio valstybės teismo nuosprendžio pripažinimo ir bausmės vykdymo.

 

Kodėl manome kad situacija todėl suėmimo skyrimo yra nepakitusi?-toliau samprotauja Urbelis.

 

“Nepakito”LR BPK 127 str., nuo 2017 12 05

 

1. Suėmimas negali būti taikomas ilgiau kaip šešis mėnesius.

 

LR BPK 122 str.

 

6. Skiriant suėmimą turi būti nurodytas jo skyrimo pagrindas ir motyvai.

7. Suėmimas gali būti skiriamas tik tais atvejais, kai švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis negalima pasiekti šio Kodekso 119 straipsnyje numatytų tikslų.

8. Suėmimas gali būti skiriamas tik tiriant ir nagrinėjant bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamasis įstatymas numato griežtesnę negu vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. https://www.infolex.lt/ta/10708:str122

 

Urbelis:

 

-Prašėme pratęsti, prašėme pratęsti maksimaliam terminui, kurį numato įstatymas.

 

LR BPK 127 str.

 

1. SUĖMIMAS NEGALI BŪTI TAIKOMAS ILGIAU KAIP ŠEŠIS MĖNESIUS. 

Urbelis:

 

-Tai yra trijų mėnesių. ( jau suimti 9 mėnesius ir nebegalima toliau laikyti, nes įstatymas nenumato, o dėl prokurorų nesugebėjimo dirbti įtariamieji negali kentėti – jie turi šeimas, darbus, senus tėvus, drauges, žmonas. Per 9 mėnesius nesugebi ištirti aiškios bylos, kur Linas Pernavas jau viską išsiaiškino ir visus nuteisė – tai eik laukan iš prokuratūros, o ne galimai mekenk prieš kameras -kaip yra tyrimo planas ir kaip yra maksimalus terminas, kuris jau sutrumpintas, tai 6 mėnesiai, palaikei tokį laiką ir viskas, turi paleisti, nes vadinasi, byla melagingai sukurpta – nesugebi jos perduoti į teismą, nes neturi įrodymų.)

 

Urbelis:

 

-Kadangi vertinama atliekamų darbų apimtis ( čia turbūt kalbama apie beveik metus atliekamas ekspertizes, kuriose nepavyksta gauti tyrimui reikšmingų rezultatų??), suplanuotus darbus (tas pačias ekspertizes, kurios dar neatliktos arba nerodo DNR todėl reikia kartoti – kol parodys??), procese dalyvaujančių asmenų skaičių (spauda rašė, jog 22 – paskaičiuokime – iš 8 įtariamųjų liko 3 – tai kas tie 19 asmenų???) jis yra pakankamai didelis (jeigu sujungė netirtą bylą iš anksčiau prie šios kaip tęstinį epizodą, tada bus tų papildomų asmenų, tačiau joks teisės vadovėlis nenumato, kad būtų tiriama pagal asmenis, kurie sulaikyti o ne pagal nusikaltimus,kurie yra atskiri ir tiriami atskirai,na šiaip jau pagal teisę turėtų taip būti, o čia kuo vadovaujamasi, nelabai pavyksta suvokti…)

 

Beje, jeigu Urbelis pyks ant mūsų, kodėl rašome savo įžvalgas – norėtųsi paklausti, o jis turi generalinio prokuroro leidimą komentuoti šią bylą? Kaip tai susiję su ikiteisminio tyrimo duomenų neatskleidimu? Ir kokie ten suplauoti darbai, jeigu tokį laikraštį LL jau kelis kartus teisė žurnalistų etikoje – nes nužudymas pilnai ištirtas, o gegužės mėnesį LL MELAVO, nes prokuratūra viską – oj viską buvo ištyrusi…net iškėlė bylą kurią kitą dieną nutraukė – nes LL rašė netiesą, nes tyrimas tik pradėtas neva buvo baigtas.

 

2017 03 13 PERNAVAS ištyrė, kad įtariamieji – ne visai pilno proto.

 

 

 

http://kauno.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/l-pernavas-apie-i-strazdauskaites-nuzudyma-normalaus-proto-zmogus-taip-nedarytu-801890

 

2017 03 07 Linas Pernavas pareiškė, jog jam keista, kad tokie žmonės kaip įtariamieji dar iš viso gyvi arba”kad žeme vaikšto”- kas reiškia būti gyvam.

 

Kovo 5 d. vakarą pagrobtoji Ieva Strazdauskaitė buvo nužudyta. Linas Pernavas apie žudikus: „Mane stebina, apskritai, kaip tokie žmonės žemėje vaikšto”.

http://www.drasoskeliaspartija.lt/kovo-5-d-vakara-dingo-zmogus-jei-galite-padeti-padekite/

 

Linas Pernavas spontaniško grobimo ir nusikaltimo idėją taip išplatino, jog ją pasigavo net Latvijos spauda (priminsiu, jog tyrimas vykdomas dėl kelių tęstinių epizodų, teigiant, jog įtariamieji turi visiškai ne spontanišką ir gerai organizuotą gaują.)

 

Policijas komisārs Linas Pernavas apstiprina, ka sākotnēji vīriešiem nebija plāna Ievu nogalināt. Šāda ideja radās spontāni.

 

Vairāk lasi: Ekspertīzē noskaidrots, kādā veidā tika nogalināta Ieva Strazdauskaite; ideja bijusi spontāna | theBEST.lv http://thebest.lv/b/ekspertize-noskaidrots-kada-veida-tika-nogalinata-ieva-strazdauskaite-ideja-bijusi-spontana/

 

http://thebest.lv/b/ekspertize-noskaidrots-kada-veida-tika-nogalinata-ieva-strazdauskaite-ideja-bijusi-spontana/

 

Ir dar dėl baisaus baisaus laikraščio LL “melo” apie tyrimą, kuris šiandien nėra ne tik baigtas,bet turbūt nė tinkamai nepradėtas, nes prokuroras kalba tik apie planavimą, o ne apie patį tyrimo atlikimą.

 

“Pasak jo, prokuratūra neturėjo jokios informacijos, kad nužudyta mergina būtų gabenusi kokių nors nelegalių medžiagų.”

 

„Buvo kategoriškai paneigta ta prielaida, kad ji buvo kurjerė, gabeno pinigus ar narkotikus. ”

 

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/policija-laisvas-laikrastis-melavo-apie-i-strazdauskaite-812814

 

R.Kiškis taip pat atskleidė, kad mergina automobilyje vežė tam tikrus daiktus, tačiau kokie tai daiktai, nesukonkretino, o paklaustas, ar tie daiktai galėjo vilioti nusikaltėlius, atsakė, kad visi daiktai juos vilioja.

 

Skaitykite daugiau: https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/03/09/news/policija-ieva-strazdauskaite-veze-tam-tikrus-daiktus-automobilis-buvo-apgadintas-606519/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy

 

https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/03/09/news/policija-ieva-strazdauskaite-veze-tam-tikrus-daiktus-automobilis-buvo-apgadintas-606519/

 

Urbelis:

 

-Pagal galiojantį įstatymą, jeigu pavyktų byloje pradėti baigiamuosius darbus… (priminsime, jog kovo mėnesį byla jau buvo ištirta, o jos rezultatai paskelbti visai visuomenei viešo paskelbimo būdu – gausiuose komentaruose visuomenė jau nuteisė penkis kartus iki gyvos galvos ir net mirties bausme įtariamuosius, o vėliau paaiškėjo, jog įrodymai – tai jėga išgauti prisipažinimai, dėl kurių išgaudinėjimo ta pati prokuratūra, kuri šiais smurtu išgautais prisipažinimais grindžia visą tyrimą, jokio tyrimo nepradėjo, dar ir advokatą liepė patraukti nuo pagrindinio įtariamojo.)

 

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5490;i-strazdauskaites-zudiko-prisipazinimas-isgautas-kankinimu-prokuratura-prigasdino-jo-advokata-v-bliuju-kad-nekalbetu-su-laisvu-laikrasciu&catid=31&Itemid=101

 

Urbelis:

 

-…tai yra…ruošti bylą…perdavimui teismui (taip neužtikrintai kalba – o yra tekę gyvai matyti, kaip užtikrintai jis moka kalbėti, pvz. kai  2013 02 04 nutraukė/ sustabdė POCIŪNO bylą ir įrodė, jog Pociūnas lipo statybiniais pastoliais dėl to pats nukrito, ir niekas nekaltas.)

 

http://komentaras.lt/prokuroro-arturo-urbelio-sou-arba-nuo-v-pociuno-bylos-nutraukimo-iki-meiles-zurnalistams-vienas-zingsnis/

 

Urbelis:

 

-tai….įstatymas numato…jog jeigu asmuo yra suimtas, tokia byla į teismą turi būti perduota…prieš 10 dienų iki suėmimo termino suėmimo. (KĄ TAI REIŠKIA??)

 

Urbelis:

 

-Tai faktiškai trečdalis mėnesio iš tyrėjų ir prokuroro įstatymas paima į teismo pusę (nors kalba lietuviškai – vėl nesuprantu, ką nori pasakyti).

 

Urbelis:

 

-Taigi,motyvavome ir tuo prašydami pratęsimą ilgiausiam terminui (nors suėmimo pagrindai trys – bėgs slėpsis trukdys tyrimui, o ne “teisėjau,gelbėkite -nespėju per metus ištirti plačiai išreklamuotą bylą…o terminas 6 menesiai,ilgiau įstatymas nebenumato)

Facebook komentarai
});}(jQuery));