„Tvarkietis“ Petras Gražulis: „TT pirmininkas R. Žemaitaitis senokai dirba konservatoriams ir atstovauja jų interesus Seime!..”

GAZULIS_ZEMAITAITIS

GAZULIS_ZEMAITAITIS

                                                                                           

Juozas IVANAUSKAS

 GAZULIS ZEMAITAITIS

„Tvarkietis“ Petras Gražulis: „TT pirmininkas R. Žemaitaitis senokai dirba konservatoriams ir atstovauja jų interesus Seime!..”

 

„Gegužės 17 d. rytiniame frakcijos posėdyje frakcijos nariai priėmė sprendimą likti opozicine frakcija bei pakeisti frakcijos sudėtį, toliau Seime dirbant be Petro Gražulio. Matydami procesus, vykstančius valstybėje, kuomet didžiausios valdančiosios frakcijos vadovas kartu yra ir vienas stambiausių verslininkų Lietuvoje, „Tvarka ir teisingumas“ nemato kito pasirinkimo, kaip tik laikytis nuo kadencijos pradžios nubrėžtos trajektorijos – būti konstruktyvia opozicija. Yra pozicija ir opozicija, tarpinio varianto nėra. Šiandien Seime matome situaciją, kuomet lenkų frakcija yra tarsi neoficialus priedas prie valdančiųjų. Į tokią situaciją mus mėgino stumti ir dabar jau nebe frakcijos narys Petras Gražulis, tačiau, pakeisdami frakcijos sudėtį, priėmėme principingą ir kategorišką sprendimą, kuris parodo, kad giname pamatinius demokratijos principus ir nebėgame nuo atsakomybės“, – savo nuomonę pranešime išreiškė partijos TT pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, kuriam pritarė frakcijos seniūnas Vytautas Kamblevičius: „Matome, kad su kiekviena diena valdančiųjų gretos vis mažėja. Dabar jie bando mus įvelti į tokią situaciją, kuomet pažadėję kažką mažesnių frakcijų atskiriems nariams „žvejoja“ reikalingus balsus posėdžių salėje. Kadangi nesame sulaukę jokių valdančiųjų signalų ir kvietimo tartis, liekame tvirta opozicine jėga“, – sakė „tvarkietis“, nepritariantis „destruktyviems kai kurių politikų žingsniams ir ardomajai veiklai“.

Tebus išklausyta ir antroji pusė – TT pirmininko R. Žemaitaičio vykdomai prokonservatoriškai politikai oponuojantis Seimo narys Petras GRAŽULIS.

———————————————————————————————-

 

Kaip galėtumėte paaiškinti, už kokius „grubius prasižengimus“ ilgametis partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys Petras Gražulis septynių kolegų nutarimu vienbalsiai buvo pašalintas iš „tvarkiečių“ frakcijos Seime? Jūsų nuomone, kam pasitarnauja politinės intrigos „tvarkiečių“ partijoje, kurios vairą palyginti neseniai yra perėmęs Remigijus Žemaitaitis?

Labai retai būna, kai nerandu atsakymo į man užduodamą klausimą. Visų pirma, drąsiai galiu pasakyti, jeigu „Tvarkos ir teisingumo“ frakcija Seime tapo paklusniu įrankiu Remigijaus Žemaitaičio rankose, tai tokiai politikai aš tikrai nepritariu. Net nežinau, ką ir begalvoti. Turbūt R. Žemaitaitį kažkas „užbūrė“, o gal jis, apsivalgęs pušų pumpurais ir savo pamėgtomis bebro liaukomis, tokiais pat „vitaminais“ apšėrė ir kitus frakcijos narius?.. Galbūt kiekvienam pažadėjo pirmą vietą Europos Parlamento rinkimų sąraše?.. Aišku tik viena – nusprendus eliminuoti mane iš frakcijos ir paskelbus šią žinią Seime, konservatoriai iš džiaugsmo net plojo atsistoję… Po to „tvarkiečių“ frakcija sutartinai tylėjo, niekas nepažvelgė man į akis, nepratarė nė žodžio. Praktiškai nieko nei tada, nei vėliau man nepasakė, nepaaiškino, kodėl balsavo už P. Gražulio išmetimą iš TT frakcijos Seime. 

TT pirmininkas R. Žemaitaitis viešai yra pareiškęs, kad jūs visuomet balsuojate priešingai nei kiti frakcijos nariai: „P.Gražulis nuolat žemino kitus frakcijos narius, juos koneveikė, nepaisė kitų ir frakcijos nuomonės. Jei frakcija priimdavo sprendimą ką nors palaikyti ar ne palaikyti, tai jis visada padarydavo priešingai. Tą patį padarė dėl urėdijų ir pan. Toks elgesys nėra priimtinas normaliai vakarietiškai politinei partijai“, – taip motyvavo R. Žemaitaitis frakcijos sprendimą pašalinti jus iš frakcijos. Esą „dėl pastovaus nesuderinamumo sprendimų, projektų, nederamo elgesio frakcijoje su kolegomis ir frakcijos seniūnu“?..

Pirmiausia, svarstant klausimą Seime dėl urėdijų reformos aš nebalsavau. Dėl tariamo „nesuderinamumo“ R. Žemaitaitis visą laiką mane kaltino ir priekaištavo, nors iš tikrųjų viskas yra kaip tik atvirkščiai!.. Jeigu partijos valdyba priima kažkokį sprendimą, tai mes turime jį palaikyti. Praktiškai visus partijos valdybos sprendimus aš palaikau, o R. Žemaitaitis elgiasi priešingai.

Pavyzdžiui, valdyba nusprendė, jog reikia remti laikinosios komisijos dėl aferų LRT sudarymą, – R. Žemaitaitis frakcijos vardu pasisako prieš. Prezidentas R. Paksas viešai parėmė komisijos dėl plėšikiškų A. Kubiliaus ir I. Šimonytės paskolų ėmimo aplinkybių sudarymą, – R. Žemaitaitis prieš. Komisija dėl valstiečių apdergimo, – R. Žemaitaitis už. Tvirtinamas augantis biudžetas, – R. Žemaitaitis prieš. Prezidentas R. Paksas viešai ragina trauktis iš destruktyvios „MG Baltic“ opozicijos, – R.Žemaitaitis prieš. Lygiai taip jis pasisako prieš, kad nebūtų tiriamas Prezidentės susirašinėjimas su konkrečiais politikais, teisėjais, prokurorais, ir nebūtų tiriama galima Prezidentės įtaka organizuojant bylas prieš politinius oponentus.

Akivaizdu, jog būtent R. Žemaitaitis laužo partijos TT valdybos sprendimus, bet ne aš!.. Neatsimenu nė vieno partijos valdybos sprendimo, kurio būčiau nepalaikęs Seime.  Man tikrai nesuprantama ir kelia nuostabą, kodėl kiti „tvarkiečių“ frakcijos nariai besąlygiškai paklūsta R. Žemaitaičiui, o aš vienas tampu lyg balta varna?!.. 

Tačiau dabar daug kas jau pamatė, kad partijoje „Tvarka ir teisingumas“ faktiškai vyksta vertybinė, ideologinė kova, kadangi vadovaujant R. Žemaitaičiui mūsų partija tampa prokonservatoriška ir stumiama į konservatorių glėbį. 

Kaip žinote, būtent konservatoriai kartu su liberalais apšmeižė Prezidentą Rolandą Paksą ir 2004 metais įvykdė valstybės perversmą, nuvertė demokratiškai Lietuvos žmonių išrinktą šalies vadovą. O dabar, mano nuomone, partijos TT pirmininkas R. Žemaitaitis jau yra tapęs konservatorių partijos aidu arba skaliku. Prokonservatoriškai  R. Žemaitaičio vykdomai politikai aš nepritariu ir niekad nepritarsiu, nes tai kertasi su mūsų partijos programos pamatinėmis vertybėmis bei ideologinėmis nuostatomis. 

Noriu pasakyti dar daugiau, R. Žemaitaitis deda visas pastangas, kad „tvarkiečiai“ būtų supriešinti su „valstiečiais“. Turbūt, tokiu būdu siekiama, kad pastarieji nebalsuotų už Konstitucijos pataisas, kurios leistų partijos „Tvarka ir teisingumas“ įkūrėjui, Europos Parlamento nariui, Prezidentui Rolandui Paksui kitąmet dalyvauti Lietuvos Prezidento rinkimuose. Galėčiau labai daug papasakoti apie R. Žemaitaičio rezgamas intrigas partijoje. Apgailėtina, kad tokia jo vykdoma „politika“ pirmiausia pasitarnauja „tiesos ir teisingumo“ monopolį turintiems konservatoriams.   

Turbūt jau vien tai, kad R. Žemaitaitis išdrįso viešai apkaltinti Prezidentą R. Paksą „dviveidiškumu“, „atsakomybės vengimu“ ir tariamu partijos TT skaldymu, gan aiškiai parodo, kad šis ponaitis (beje, panašiai elgėsi Prezidento R. Pakso ir partijos TT išdavikas V. Mazuronis) dirba LANDSGRYBINĖS SISTEMOS nuversto Prezidento šmeižikams bei kaltintojams – konservatoriams ir liberalams?!.. 

Esu įsitikinęs, R. Žemaitaitis jau senokai dirba konservatoriams ir atstovauja jų interesus Seime!.. Todėl P. Gražulis jam ir buvo tarsi rakštis frakcijoje, o pagrindinis taikinys – Prezidentas R. Paksas. Manau, tokiems R. Žemaitaičio išpuoliams prieš Prezidentą diriguoja konservatoriai. Pagrindinis tokių politinių intrigų tikslas – partiją „Tvarka ir teisingumas“ nuvesti pas konservatorius, paversti jų padaliniu.  Iškart po to, kai mane išmetė iš frakcijos, su savo pasiūlymais į R.Žemaitaitį kreipėsi ne vienas ir ne du konservatoriai.

Mano nuomone, čia yra rezgamas dar gilesnis konservatorių ir R. Žemaitaičio planas, nukreiptas ne tik prieš Prezidentą R. Paksą, bet ir prieš valdančiąją daugumą. Matyt, labai norima, kad į valdžią kuo greičiau sugrįžtų konservatoriai, o Gabrielius Landsbergis taptų premjeru. Akivaizdu, jog pastaruoju metu R. Žemaitaičio vykdoma „politika“  siekia sugriauti valdančiąją daugumą Seime. 

Betgi mes, „tvarkiečiai“, niekada nieko bendro neturėjome su konservatoriais. Nė vienas konservatorius niekad nebalsavo Seime už Prezidentui R. Paksui palankias Konstitucijos pataisas. Būtent Prezidentę D. Grybauskaitę remiantys konservatoriai išvien su liberalais, pasitelkiant išdavikus „mazuronininkus“, visad balsuodavo prieš, tokiu būdu siekdami sutrukdyti R. Paksui dalyvauti Lietuvos Prezidento rinkimuose. Bet kadangi dabar valdančioji dauguma vieningai remia ir palaikys minėtas Konstitucijos pataisas, tai R. Žemaitaitis lyg tyčia kerštauja „valstiečiams“, tuo pasitarnaudamas, be abejo, konservatoriams. Žodžiu, daroma viskas, kad tik nebūtų įvykdytas Strasbūro EŽTT sprendimas Lietuvoje, ir kad šimtai tūkstančių rinkėjų, 2oo3 metais balsavusių už Respublikos Prezidentą R. Paksą, negalėtų dar kartą už jį kitąmet prabalsuoti.

Sunku patikėti, kad kiti „tvarkiečiai“ – seimūnai, kurie faktiškai dėka Prezidento R. Pakso pateko, liaudiškai tariant, „prie lovio“, nemato ir nesupranta, kam iš tikrųjų dirba jaunasis partijos TT vedlys R. Žemaitaitis?

Kol kas, neminėdamas kitų kolegų pavardžių, galiu pasakyti, kad Seimo narys Juozas Imbrasas vykdo labai negarbingą politiką, sėja destrukciją TT partijoje, nuteikinėja partijos skyrius prieš Prezidentą R. Paksą, meluoja. Man nesuprantama, kaip tokio garbaus amžiaus sulaukęs žmogus gali šitaip negarbingai elgtis?!.. 

Teko girdėti kalbas, šnabždesius, neva J. Imbrasas labai norėtų vėl tapti Europos Parlamento nariu ir tikisi, kad R.Žemaitaitis įrašys jį į aukštą vietą rinkimų sąraše. Todėl aš ir pasakiau kolegai J. Imbrasui: „Ponas Juozai, kaip ir kiekvienas iš mūsų turėtų tą daryti, taip ir tamsta, pirmiausia  ieškok aukštos vietos danguje, šitame „sąraše“ užsitikrink aukštą vietą“. Tačiau, man atrodo, savo destruktyviais veiksmais „tvarkietis“ J. Imbrasas tegali užsitikrinti vietą pragare!..

Deja, kai kurie partijos skyrių pirmininkai ima ir patiki J.Imbraso skleidžiamomis paskalomis, kas kokią vietą užims EP rinkimų sąraše ir pan., nes taip kalba buvęs EP narys, apsimetantis artimu R.Pakso bendražygiu. O tuo tarpu pats Prezidentas R. Paksas panašius gandus pavadino visiškomis nesąmonėmis. 

Man dabar tenka nemažai bendrauti su partijos TT skyriais regionuose. Dauguma „tvarkiečių“ remia partijos įkūrėją R. Paksą, bet kai jiems pasakoma, jei Prezidentas vėl taps TT pirmininku, tai bus iškeltos dar dvi bylos (atseit, Prezidentė labai nemyli R. Pakso ir jam dar dvi bylas iškels), tai kai kurie, patikėję tokiais gandais, norėtų „apsaugoti“ Prezidentą ir nebalsuoti už jo grįžimą į TT pirmininkus. Mano nuomone, visam šitam melui ir gandams būtina padėti tašką, kuo skubiau sušaukti partijos valdybos ir tarybos posėdžius, o taip pat ruoštis neeiliniam partijos kongresui. 

Bet ar nemanote, kad partijos „Tvarka ir teisingumas“ neeilinio kongreso delegatų tarpe gali atsirasti nemenkas būrys „tvarkiečių“, kurie yra suklaidinti arba dėl konjunktūrinių sumetimų pritars R. Žemaitaičio pozicijai ir balsuos už jo pasilikimą partijos TT pirmininko poste?

Esu jau ne kartą sakęs, Remigijus Žemaitaitis tapo partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininku tik todėl, kad jo kandidatūrą pasiūlė Prezidentas Rolandas Paksas.  Aš manau, jeigu partijos įkūrėjas pareikštų pritariantis kuriai nors kitai kandidatūrai, tai tas asmuo ir būtų kongreso išrinktas partijos pirmininku. Bet kadangi „tvarkiečiams“, švelniai tariant, nelabai pasisekė su dabartiniu  partijos pirmininku R.Žemaitaičiu, kuris kardinaliai keičia politinę ideologiją bei programines nuostatas, nes tapo konservatorių vasalu, tai mums būtina kuo greičiau sušaukti neeilinį partijos „Tvarka ir teisingumas“ kongresą, o Prezidentas R. Paksas vėl turi grįžti vadovauti partijai.  

Pastaruoju metu „Tvarkos ir teisingumo“ skyrių pirmininkai, valdybos bei tarybos nariai susitinka su Prezidentu, aptaria susiklosčiusią situaciją partijoje ir, mano žiniomis, R. Paksas yra pažadėjęs neeiliniame TT kongrese kelti savo kandidatūrą į pirmininko postą ir keisti situaciją partijoje.

Manau, šioje kritiškoje situacijoje kitos išeities nėra – Prezidentas R. Paksas turėtų sugrįžti vadovauti partijai!.. Galbūt Prezidentas ir norėtų kiek ramesnio gyvenimo, tačiau pamatęs, kad mūsų partija yra stumiama į konservatorių glėbį, labai tikiuosi, priims teisingą sprendimą ir vėl taps partijos TT pirmininku.

Be abejo, kai kas labai to nenorėtų, jau ir dabar tam priešinasi, todėl skleidžia įvairius gandus ir aiškina, kad vadovaujant R. Žemaitaičiui partijos reitingai išaugo iki 7-8 procentų. Bet neskubėkime džiaugtis, juk būtina įvertinti tai, kad Lietuvoje ženkliai pasikeitė politinė situacija!.. Juk anksčiau šalyje buvo „nedarantys klaidų – nekaltai pradėti“ konservatoriai ir patys „sąžiningiausi“ liberalai, o dabar yra suskaldyti socialdemokratai, nuolat mušami „valstiečiai“, konservatoriai išvien su liberalais skendi „MG Baltic“ politinės korupcijos liūne. Todėl žmonės ir pradeda suprasti, kad lyginant su kitomis partijomis mūsų partija yra švari. Akivaizdu, jog mums iškeltos „koldūnų“, „Dramblio“ ir kt.  bylos yra pritemptos, sukurptos, siekiant sukompromituoti partiją „Tvarka ir teisingumas“ ir Prezidentą R. Paksą.

 Net neabejoju, esant tokiai „drumstai“ politinei situacijai šalyje, pirmininku vėl tapus Prezidentui R. Paksui, partijos TT reitingai dar labiau išaugs!..

 Įsisiūbavus „MG Baltic“ politinės korupcijos skandalui, dauguma piliečių jau pradeda suprasti, kad Lietuva yra užvaldyta konservatorių, liberalų ir Prezidentės, o samdoma, propagandinė žiniasklaida tarnauja politiniam „elitui“ ir dvaro liokajams, bet nėra laisva. Tokiai „tvarkai“ šalyje oponuojantys politikai persekiojami specialiųjų tarnybų ir kišeninės teisėsaugos, taikant dvigubus standartus iš musės pučiamas dramblys, o iš dramblio daroma musė. Aktyvesni piliečiai, drįstantys pasipriešinti, viešai pasisakyti, kritikuoti politinės korupcijos ir melo sistemą, visaip menkinami, bauginami, išjuokiami sisteminės žiniasklaidos. Esant tokiai kritiškai situacijai valstybėje, būtinos esminės permainos. Trauktis mums nebėra kur. Belieka tikėtis, pasiekus juodžiausios nevilties dugną bundanti pilietinė visuomenė sukils, tad sulauksime Lietuvoje ir šviesesnių dienų!..

 Dėkoju jums už pokalbį. 

————————————————————————————————

 

 

FOTO komentaras (paryškinta)

 

Seimo narys Petras GRAŽULIS: „Aš nežinau, ar R. Žemaitaitis susirašinėja su tulpe@lrpk.lt, ar tik patikėjo elito liokajų kalbomis, jog partijos „Tvarka ir teisingumas“ reitingai kyla tik dėl jo bendro darbo su konservatoriais ir nuosaikios pozicijos, bet jo propaguojamas bendradarbiavimas su TSLKD, tapsmas elito atstovu yra neatsakingas ir išdavikiškas. Matyt, neužilgo tapsime konservatorių partijos poskyriu…“

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));