Ar Lietuvoje vykdomos JAV karinės pratybos nėra karo kurstymas?

Ar Lietuvoje vykdomos JAV karinės pratybos nėra karo kurstymas? 

 

Zenonas Lapinskas

 

Nuo 2018 m. gegužės 21 d. Klaipėdoje mieso gavėmis pradėjo judėti karinė technika. Nes Lietuvos poligonuose vyks pratybos „Kardo kirtis 2018“.

Šias pratybas organizuoja JAV pajėgos. Suvalkų koridoriumi. Per Klaipėdos uostą, bus atgabenta daug įvairiausios amerikiečių naudojamos technikos. Į Klaipėdą atplauks 37 karo laivai su daugiau kaip 3,5 tūkst. jūrininkų. Laivai bus dislokuoti per visą miesto ilgį esančiose krantinėse. Nors nepaskelbta karinė padėtis, kariai galės naudotis nemokamai viešuoju transportu. Klaipėdai atsieis apie 8 tūkst. Ko negali pensininkai ir invalidai, nes matomai tebesivaidena, kad „rusai puola“ ir reikia ruoštis ginybai, seneliai ir invalidai lai stimpa. 

 

Valdininkai matomai net nežino, kad tuščios kišenės niekada nesutrukdys gyventi visada išliekant žmogumi. Sutrukdyti gali tik tuščios galvos ir tuščios širdys.

 

Komunistai, tiek metų koloboravę su vadinamais okupantais, dabar persikrikštiję, prisidengę įvairių partijų pavadinimais, koloboruoja su ne mažiau grėsminga JAV. Pažeidžiama konstiucija. Nei vienas buvęs komunistas, dar tautos neatsiprašė už koloboravimą. Vienas Čekuolis tik viešai  prisipažino, o ne atsiprašė, kažkiek slaptų KGB agentų slaptai prisipažino, galimai tokiems, kaip ir patys, ir užslaptino nuo sąžinės nepraradusių gentainių dar 75 metams.  Jeigu neklystu, prieš mirtį atsiprašė tik, saulę parvežusi, Salomėja Nėris:

 

S  U  G  R  Į  Ž  I  M  A  S

 

Viešpatie, sugrįžtu į Tave,

Tamsioj naktį paklydus.

Priglausk kaip tikrą dukrą vėl mane,-

Skaudžias žaizdas išgydęs.

 

      Priimk agal, o Viešpatie brangus,

      Leisk su Tavim sueiti.

      Aš žemėj palieku visus vargus –

      Tavy turiu tik viltį.

 

Juk tu žinai, kad laimė tarp žiedų,

Širdį man buvo gera, gera.

Bet melas išvogė man daug turtų,

Įpiršęs nuodingąjį nektarą.

 

      Jis nuplėšė kryželį paslapčia

      Man nuo širdies pavogęs, –

      Joje ir kūdikio karša malda

      Paliko be pastogės.

 

Gyvenimas atrodė tuštuma,

Lyg tamsi juoda naktis.

Bet vėl netikėtai pakvietė mane,

Malonė Tavo spindulių.

 

      Dabar grįžtu vėl, Dieve, pas Tave

      Tamsioj naktį paklydus.

      Priglausk, kaip ikrą dukrą vėl mane

      Skaudžias žaizdas išgdęs… 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));