„Tvarkiečių“ pirmininko R.Žemaitaičio savivalei ir intrigoms bus padėtas taškas šį rudenį įvyksiančiame partijos kongrese?!..

GRAZULIS_ZEMAIT-BNS

GRAZULIS_ZEMAIT-BNS

                                                                                             

Juozas IVANAUSKAS

 

 „Tvarkiečių“ pirmininko R.Žemaitaičio savivalei ir intrigoms bus padėtas taškas šį rudenį įvyksiančiame partijos kongrese?!.. 

GRAZULIS ZEMAIT BNS

Dauguma adekvačiai, blaiviai mąstančių, vidaus politika besidominčių tautiečių, manau, nesunkiai suprato, jog sisteminėje, tariamai „nepriklausomoje“ Lietuvos žiniasklaidoje pastaruoju metu dirbtinai pučiamas Santa Barbaros lygio skandalas – puikiausias pretekstas politiniams oponentams susidoroti su konservatorius ir prezidentę D. Grybauskaite principingai kritikuojančiu Seimo nariu „tvarkiečiu“ Petru Gražuliu. 

Niekam neturėjo kilti abejonių dar ir dėl to, jog nesantuokinio vaiko skandalu pirmasis suskubs pasinaudoti bene aršiausias P. Gražulio kritikas, sakyčiau, tiesiog chamiškas užgauliotojas, besidangstantis „teisuolio“ mantija, partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Juk būtent jo pastangomis š. m. gegužės 17 dieną „Už Lietuvą, vyrai“ narsusis kovotojas P. Gražulis buvo pašalintas iš „tvarkiečių“ frakcijos Seime.  

„Aš manau, kad atėjo eilė šalinti jį iš partijos, nes bet kokiam vyrui nedovanotinas yra dalykas koneveikti motiną įvairiausiais žodžiais, vadinti turgine, valkata ir visaip kitaip. Jokiam vyrui neleidžiama liepti darytis abortus ir už tai siūlyti pinigus, o paskui dar drįsti meluoti. Tiesiog jis yra menkysta, toks mažas, žemo intelekto parazitėlis, kuris kelia gėdą politikai ir gėdą Seimui“, –  birželio 21 dieną naujienų agentūrai BNS pareiškė R. Žemaitaitis. 

Vis tiktai, šis „aukšto intelekto“ politinis intrigantas, dar prieš 2016 metų Seimo rinkimus spėjęs išgarsėti TT kongrese savo cinišku išpuoliu prieš „žmogžudžio partijos“ – „Drąsos kelio“ atstovus , tuo metu prisijungusius prie „tvarkiečių“ frakcijos Seime, Povilą Gylį, V. Vasiliauską ir R.Brudzą, paprasčiausiai „užmiršo“ pasakyti, jog LT žiniasklaidoje dirbtinai išpūstas P.Gražulio nesantuokinio vaiko skandalas – ne vienintelė priežastis, dėl kurios P.Gražulį norėta pašalinti iš partijos. R.Žemaitaičiui tikrai buvo žinoma, jog jo taip nekenčiamas „žemo intelekto parazitėlis“ P. Gražulis pastaruoju metu aktyviai važinėjo po TT skyrius visoje Lietuvoje ir rinko tarybos narių parašus, kad būtų surengtas neeilinis partijos „Tvarka ir teisingumas“ kongresas, kuriame į partijos pirmininkus būtų sugrąžintas Europos Parlamento narys, Prezidentas Rolandas Paksas. 

Palyginti nedidelė dalis „tvarkiečių“ tokią P.Gražulio iniciatyvą įvertino kaip partijos skaldymą, nors visškai aišku, jog apie tariamą partijos skaldymą gali kalbėti tik sau naudos ieškantys prisitaikėliai „žemaitaitininkai“ – „mazuronininkai“, Prezidento R. Pakso išdavikai, paslapčiomis flirtuojantys su konservatoriais ir liberalais.

Būtent tokiems „teisuoliams“ ir pasitarnavo išpūstas Lietuvoje Santa Barbara skandalas, kai pasikvietusi žurnalistus, viena dalyvaudama TV šou laidose ir paviešinusi asmeninio pobūdžio SMS žinutes, dukrelės nuo P. Gražulio susilaukusi moteris Birutė Navickaitė tvirtino, esą siekių sugriauti vyro karjerą tikrai neturėjo: „Mano tikslas tikrai nėra tas, kad jį pašalintų iš partijos ar sustabdytų narystę. Aš neturiu tikslo sužlugdyti žmogaus karjeros. Tiesiog norėjau jį atiduoti liaudies teismui. Nes žmogus deklaruoja viena, o elgiasi tikrai labai žiauriai”… 

Taigi, pasitelkiant tokius „argumentus“, formuojama viešoji opinija, kad didžiausias piktadarys ir menkysta yra Seimo narys P. Gražulis, o nekaltai, iš didelės meilės nuo jo vaikelio susilaukusi moteris B. Navickaitė yra labai dora, sąžininga, tetrokšta ramybės ir teisingumo. Vis tiktai, kas šioje istorijoje yra tikroji auka, o kas elgiasi žiauriai savanaudiškai?!… 

 Kaip žinia, praėjusį savaitgalį (birželio 23 d.) „tvarkiečių“ sąskrydžio Palangoje metu įvyko partijos valdybos posėdis, kuriame pagrindiniu klausimu iškeltas Petro Gražulio šalinimas iš partijos. Tokią darbotvarkę, nelaukiant kol galimai prasižengusio „tvarkiečio“ elgesys bus apsvarstytas partijos Drausmės taryboje, kaip to reikalauja partijos TT įstatai, pasiūlė „dorybingasis“ partijos pirmininkas R. Žemaitaitis. „Valdyba nusprendė metams sustabdyti parlamentaro P. Gražulio narystę partijoj . Pasitaisymui“, – BNS informavo partijos prezidiumo narys, „tvarkiečių“ frakcijos Seime seniūnas Vytautas Kamblevičius. Pasak jo, 8 valdybos nariai balsavo už P.Gražulio narystės sustabdymą, 5 balsavo prieš. 

Jam nepalankaus partijos valdybos sprendimo Petras Gražulis nedramatizavo: „Jokio didelio praradimo nematau. Lauksiu partijos TT kongreso, jeigu kongrese dominuos Remigijus Žemaitaitis, aš tikrai tokioje partijoje nebūsiu. Manęs nereiks išmesti, aš pats išeisiu, nes šitokiai R. Žemaitaičio politikai tikrai nepritarsiu“, – BNS šeštadienį sakė ilgametis „tvarkietis“, kol kas dar nežinantis, prie kokios partijos šlietųsi ir ką veiktų.

Nors ir kaip „žemaitaitininkai“ stengėsi nutildyti tokiam TT valdybos sprendimui nepritarančių, pasipiktinusių „tvarkiečių“ balsus, iškart buvo pranešta apie daugumos Tarybos narių nepasitikėjimą dabartiniu partijos pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu.

„Politinė, ekonominė, socialinė ir kultūrinė situacija šalyje tampa vis labiau komplikuota. Partijos Tvarka ir teisingumas veiklos neapibrėžtumas dabartinėje situacijoje gali būti suprantamas kaip politinio atsakingumo stoka ir turėti neigiamų padarinių ateityje.

Aiškėja, jog partijos vadovybė nepajėgia deramai įvertinti politinio konteksto ir konstruktyviai dirbti žmonių labui. Blaškymasis, pigaus populiarumo vaikymasis ir „flirtas“ su destruktyviai veikiančia opozicija  jau nustelbė pareigą atstovauti partijos idėjines bei vertybines nuostatas, kurios buvo formuotos ilgus metus.

Kai kurie abejotini sprendimai ir veiklos metodai, nukreipti prieš atskirus partijos narius, kritiškai vertinančius personalinį neatsakingumą ir politinės kultūros stoką, taip pat paneigia pačius esmingiausius partinės bendruomenės sambūvio principus.

Vyraujančios intrigos ir sklindančios apkalbos negali būti neišgirstos, prasimanymų ir kiršinimo atmosfera negali likti nepastebėta ir toleruojama bendraminčių.

Esame tikri, jog visas politinio pasitikėjimo kreditas jau yra išnaudotas.

Eiliniai partijos nariai laukia konstruktyvių organizacinių priemonių mobilizuojant skyrius ir visą partiją artėjančių savivaldos rinkimų fone, tačiau štabo vadovo destruktyvi veikla kelia rimtą susirūpinimą. 

Grupė partijos valdybos narių jau yra išsakiusi savo poziciją dėl politinio nepasitikėjimo procedūros dabartiniu partijos pirmininku, tačiau jokių teigiamų poslinkių iki šiol nematyti. Esame įsitikinę, jog artimiausiu metu turi būti sušauktas kongresas, kuriame būtų sprendžiami principiniai partijos perspektyvos klausimai.

Mes, žemiau pasirašiusieji matome vienintelę galimybę šiame sudėtingame „Tvarkai ir teisingumui“ veiklos etape kreiptis į Prezidentą Rolandą Paksą dėl partijos ateities išsaugojimo“, – rašoma partijos „Tvarka ir teisingumas“ Tarybos narių pareiškime, kurį savo parašais patvirtino beveik du trečdaliai jos narių, 53 iš 91.

„Ir vis tik turime konstatuoti svarbų faktą, kad šis valdybos posėdis buvo tikrai neeilinis, ir pagrindinis klausimas, kuris turėjo būti atsakytas, ar partiečiai vis dar pasitiki partijos pirmininku ar mato jį kaip lyderį, taip ir liko – neatsakytas.

Kelis kartus kalbėjęs Prezidentas Rolandas Paksas aiškiai įvardijo vieną asmenį, ardantį ne tik partiją, bet ir veikiantį savavališkai, neatsižvelgiant į valdybos sprendimus, atstovaujant partijos poziciją seime. Tai – Remigijus Žemaitaitis.

Daug kalbama apie grupelę maištininkų partijoje, kurie nori destabilizuoti partiją ir sukiršinti narius. Jų paveikslas dabartinio pirmininko piešiamas kaip grupelės apsėstų žmonių, kurie nežinia ko siekia. Atsakingai galima pareikšti, kad tikrai taip nėra. Ta neparanki R.Žemaitaičiui grupelė, tai partijos nariai, kurie viešai išdrįso pasakyti tai, kas buvo kalbama nuo pat pradžios ir išdrįsti viešai kelti klausimą: ar tikrai teisingai pasirinktas partijos pirmininkas, kuris balsuodamas LR Seime bei kalbėdamas viešumoje, reiškia savo nuomonę visos partijos vardu, pamina partijos vertybes ir moralę”, – žiniasklaidoje, portale respublika.lt  birželio 27 d. išplatintame viešame laiške „Partijos sėkmė ir mūsų atsakomybė“ rašo „tvarkietis“ Miroslavas.

——————————————————————————————————- 

Matyt, vertėtų priminti, jei dauguma „tvarkiečių“ jau pamiršo, kaip 2016 metais neeiliniame partijos TT kongrese išrinktas naujasis pirmininkas žadėjo suvienyti „tvarkiečius“. Tąkart pakilęs į kongreso tribūną Remigijus  Žemaitaitis, nušviesdamas partijos atsinaujinimo gaires, teigė, neva iki šiol partijoje buvo juntami du flangai – „mazuroninkų“ ir „paksistų“, tačiau dabar bus kitaip. Neprireikė nė dviejų metų ir daug kam tapo aišku, jog tariamos vienybės burbulas sprogo, pradėjus sparčiai irti fundamentalioms vertybėms, ideologiniam pagrindui, kuris yra būtinas prezidentinės partijos „Tvarka ir teisngumas“ vienybei palaikyti. 

Netrukus paaiškėjo, kad  jaunas, ambicingas politikas R.Žemaitaitis, vos tapęs partijos pirmininku, apsuptas garbaus amžiaus savanaudžių pataikūnų, talkinant atsakingam partijos sekretoriui Almantui Petkui, pasijuto vienvaldžiu lyderiu, neslepiančiu savo atsainaus požiūrio į partijos įkūrėją ir ilgametį vadovą, politinio „elito“ 2004 metais nuverstą ir iki šiol politiškai persekiojamą Prezidentą Rolandą Paksą. Retoriškai galėtume paklausti: kuo „žemaitaitininkai“ skiriasi nuo „mazuronininkų“, išdavusių partijos „Tvarka ir teisingumas“ vertybes, idealus ir jos įkūrėją  Prezidentą R. Paksą?!..  

Sužinojęs, kad pastarasis ketina kurti visuomeninį judėjimą „Šaukiu aš Tautą“, R. Žemaitaitis  išdrįso viešai apkaltinti Europos Parlamento narį, Prezidentą R. Paksą „dviveidiškumu“, „atsakomybės vengimu“ ir partijos TT skaldymu. Toks viešas išpuolis aiškiai parodė, kad šis ponaitis (beje, panašiai elgėsi Prezidento R. Pakso ir partijos TT išdavikas V. Mazuronis) dirba LANDSGRYBINĖS SISTEMOS nuversto Prezidento šmeižikams bei kaltintojams – konservatoriams ir liberalams.

Vienintelis iš aštuonių „tvarkiečių“ frakcijos Seime narių, išdrįsęs pasipriešinti R. Žemaitaičio savivalei Petras Gražulis buvo priverstas palikti frakciją ir štai dabar, grubiai pažeidžiant partines procedūras, galima, klastojant balsavusiųjų balsus, metams suspenduota jo narystė partijoje.  „Jeigu „Tvarkos ir teisingumo“ frakcija Seime tapo paklusniu įrankiu Remigijaus Žemaitaičio rankose, tai tokiai politikai aš tikrai nepritariu“, – pareiškė parlamentaras Petras GRAŽULIS, prieš pat valdybos posėdį Palangoje paskelbęs štai tokio turinio ATVIRĄ LAIŠKĄ „Tvarkos ir Teisingumo“ partijos nariams“: 

„Mielieji,Noriu Jus perspėti. Pažiūrėkite, kur mus stumia Remigijus. 

Mes tampame konservatorių liokajais. Už tai, kad būtų leista pasirodyti užvaldytoje žiniasklaidoje, Remigijus tapo Grybauskaitės ir Landsbergio projektu, kaip kažkada Masiulis tapo ryškiu, jaunu, moderniu lyderiu.Ar tikrai?Pirmiausia prisiminkime, kas nutiko visiems, kurie su konservatoriais pasibučiavo. Ir Ozolo centristams, ir mano ar Saudargo krikdemams, ir Songailos tautininkams, ir Masiulio liberalams. Manote, šįsyk bus kitaip?Prisiminkime, kas mes esame ir kodėl žmonės mus remia. Mes tie, kurie susibūrė sakydami – ne tokią Lietuvą mes kūrėme. Mes tie, kurie įsipareigojo pakeisti dabartinį politinį režimą, paremtą sukurtomis pažymomis, užkulisiniais elito susitarimais ir valstybės bei teisėsaugos ,,prichvatizavimu“. Mūsų Lietuva – ne Landsbergio, Grybauskaitės, Jakilaičio, Siaurusevičiaus, Kubiliaus ar Šimašiaus projektas.Mus vienijo tai, kad visi manėme, jog Prezidentą turi rinkti Tauta ir Tauta yra galutinis teisėjas.O kur eina Remigijus? Pagal jį – R. Paksas skaldo partiją kurdamas visuomeninį judėjimą, o Žemaitaitis, įkūręs politinius komitetus ir advokataudamas konservatoriams – ne. Konservatoriai surengė apkaltą Prezidentui R. Paksui, konservatoriai su Prezidente sukurpė partijai bylas ir areštavo sąskaitas. Ilgai negalėjau suprasti, Žemaitaitis – naivus ar valdomas. Ir pastaruoju metu vis dažniau prisimenu metą, kai teikėme jo kandidatūrą į vidaus reikalų ministrus.Kas buvo toje pažymoje, Remigijau? Ir kur ji dingo?..“.

————————————————————————————————–

Turbūt nieko gudriau nesugalvodamas, kaip būtų galima užčiaupti jam nepasitikėjimą pareiškusių 53 partijos tarybos narių balsus, „aukšto intelekto“  R. Žemaitaitis, nė neketinantis trauktis iš partijos TT pirmininko posto,  koncerno „MG Baltic“ finansuojamame portale alfa.lt  birželio 27 d. pareiškė, jog  „maištininkus partijos viduje sieja su nusikalstamu pasauliu“. Pasak „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininko, partijoje nėra didelio nusiteikimo prieš jį. „Yra keleto žmonių nepasitenkinimas, kurie šiandien yra teisiami ir įtariami. Jeigu žmonės turi problemų su teisėsauga, kas gali paneigti, kad šitie dalykai yra būtent jų inspiruoti“, – sakė R. Žemaitaitis, leidęs suprasti, kad su keliamomis bangomis yra susijęs Kęstas Komskis, praėjusiais metais Šilutės rajono apylinkės teismo pripažintas kaltu balsų pirkimo byloje ir prieš keletą dienų viešai reiškęs kritiką jam.

Pasirinkęs bene absurdiškiausią taktiką viską neigti, išradingasis R. Žemaitaitis savo dedukciniais metodais nustatė, jog  apie 12 tūkst. narių turinčioje partijoje tokio  „tvarkiečio“ vardu Miroslavas, kuris portale respublika.lt birželio 27 d. paskelbė atvirą laišką – „KREIPIMASIS: Partijos sėkmė ir mūsų atsakomybė“, apskritai nėra, mat jam pasirodė įtartina siuntėjo pašto dėžutė: „Tas, kuris čia rašė, yra labai artimai susijęs su nusikalstamu pasauliu, su kontrabanda gali būti susieta, su narkotikų prekyba. Aš manau, kad yra bandoma organizuoti labai didelę provokaciją“, – Alfa.lt sakė R. Žemaitaitis.

Sunku pasakyti, kaip pasielgs „tvarkiečių“ pirmininkas, jeigu „nusikalstamo pasaulio atstovo“ Miroslavo nuomonei pritars didžioji dalis partijos kongreso delegatų?!.. 

„Partija – tai ne elnių ūkis, kuriuo taip didžiuojasi pirmininkas, kur viena ranka glosto ir maitina savo elniukus o kita – juos skerdžia ir skaičiuoja pelną. Taip elgiamasi ir mūsų partijoje: viena ranka glostomi pataikūnai ir apsimetėliai, kita ranka – atsikratoma partiečių, kurie išdrįsta paprieštarauti jo – „vienintelio teisuolio“ nuomonei. Ar tikrai nusipelnė toks žmogus būti partijos lyderiu, be moralės, be nuomonės, be inteligencijos? Lankstus tik kitų partijų atstovams, kur medžioklės ar žvejybos draugų interesai aukščiau tautos interesų, į šį klausimą atsakykite patys. Ir tikrai ne Prezidentas Rolandas Paksas nori grįžti, o jis yra prašomas grįžti ir suvienyti partiečius. Skaudu matyti, kaip ilgamečiai bendražygiai yra supriešinami, supykdomi, kurie tiek metų yra veikę išvien, o dabar veikia vienas prieš kitą, ir naudoja didžiulius pajėgumus vienas kito naikinimui, užuot žengti, kaip ir anksčiau, koja kojon, nuoširdžiai dirbant Lietuvai ir jos žmonėms. Šiuo metu yra surinkta beveik 70 procentų skyrių pirmininkų parašų, kurie pasisako už nepasitikėjimą dabartiniu partijos pirmininku ir siekia išankstinių partijos pirmininko rinkimų. .. Kviečiu partijos narius netylėti ir vienytis. Tvarkietis Miroslavas“

—————————————————————————————-

Pasiteiravus, ar vis dėlto svarstytų galimybę grįžti į partijos pirmininkus, Prezidentas Rolandas PAKSAS sakė apie tai svarstysiantis nebent prieš pat partijos „Tvarka ir teisingumas“ kongresą, jeigu matys tam poreikį. „Dabartiniu metu stengsiuos padaryti viską, kad partija TT išliktų vieninga. Kai ateis kongresas, tada ir matysim. Tikrai nemačiau problemų tuo metu, kai aš atsistatydinau. Aš galėjau ir likti partijos pirmininku. Bet dabar matau šiek tiek platesnį darinį. Aš matau visuomeninį judėjimą „Šaukiu aš Tautą“, kuris galėtų apimti keletą partijų, išlaikant bendrą idėjinę kryptį“. 

Labai tikėtina, jog artimiausiu metu sužinosime, jog ši Prezidento idėja įgavo konkretų pavidalą, t. y. tautiečius kviečianti vienytis naujoji asociacija „Šaukiu aš Tautą“ jau įsteigta.  

 

 

 

 

FOTO komentaras (paryškinta)

 

Seimo narys Petras GRAŽULIS: „Jokio didelio praradimo nematau. Lauksiu partijos TT kongreso, jeigu kongrese dominuos Remigijus Žemaitaitis, aš tikrai tokioje partijoje nebūsiu. Manęs nereiks išmesti, aš pats išeisiu, nes šitokiai R. Žemaitaičio politikai tikrai nepritarsiu“.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));