Tikroji LIETUVA kiekvieno mėnesio 17 dieną klausia: Ar dar gyvas vaikutis, mažoji Lietuvos kankinė?

gyva

gyva

Tikroji LIETUVA kiekvieno mėnesio 17 dieną klausia: Ar dar gyvas vaikutis, mažoji Lietuvos kankinė?

      Nors persekiojami ir žudomi, Krikščionys sentikiai buvo turtingiausi žmonės senojoje Rusijos imperijoje (apie 70 proc. viso Rusijos turto buvo jų  rankose, Carai ėjo iš proto nesuvokdami kas darosi, todėl nuolat bandė silpninti jų bendruomeniškumą). Kadangi Caro valdžia gerbė privačia nuosavybę (nors ir bandydama taisyklėmis kenkti) sentikių gyvenvietės ir verslai klestėjo iki tol kol atėjo komunistinė revoliucija. Prieš brutalią jėgą mes Krikščionys atsilaikome be problemų, bet šiuolaikinis brutalumas yra persipynes su naujuoju, evoliucionistinio pasaulio supratimo sukurtu tikėjimu. Tai marksizmo pagimdytos ideologijos – neoliberalizmas, komunizmas, socializmas, nacionalsocializmas ir klastingiausia jo forma SOCIALDEMOKRATIZMAS. Tai vieno tikėjimo skirtingos sektos, siekiančios vieno ir to pačio tikslo, tik skirtingais keliais. Kaip tada taip ir dabar jie pradžioje siunčia įvairius „teisių gynėjus, komjaunuolius, su knygutėmis”, pasakoja apie atgyvenas ir naujausius mokslinius atradimus, o vėliau, kai potenciali auka užmigdoma žodžių gausa, jie tiesiog viska atima, o su jais nesutinkančius sunaikina.

Jie dabar dar aktyviau ir užtikrinčiau, per visokias pseudo pandemijas ir žmonių baimes dėl sveikatos stato savo liguistos sąmonės sukurtą „naują pasaulį”, kuriame nebus pinigų (tik bankų sąskaitose numatyti atsiskaitymų vienetai tam, kad geriausiai dirbantys vergai nenudvėstų iš bado), nebus nuosavybės (viską kontroliuos aplinkosaugininkų, higienosaugininkų, paminklosaugininkų ir teisingo gyvenimo priežiūros kontoros, kurios jau dabar mūsų nuosavybėje elgiasi taip lyg būtu tikrieji mūsų namų, ūkių ir žemių savininkai), nebebus normalių tėvų ir vaikų santykių (vaikais rūpinsis  ūso tipo vaikų teisių gynėjai), neliks vyro ir moters kaip savistovių asmenybių (liberalų ir socdemų jaunimui pastoviai kalama į galvas per seminarus  – JŪS BELYČIAI), nebeturėsi teisės net į savo kūną, kada norės tave karantinuos, paskelbs pavojingu ir ramiai utilizuos kokioje gydykloje. Ir niekur jūs nuo to nepabėgsite, nes nepaklusti jų įvedamai tvarkai bus nusikaltimas, matome jau dabar antsnukinių sektantų siautėjimą. Jie tai nuosekliai, žingsnis po žingsnio įtvirtina įstatymais, o mes vis dar tikime, kad tai daroma mūsų labui.

Gražus gyvenimas artėja. Visos tos vaikų ir moterų teisių gynimo direktyvos, rūpinimasis mūsų sveikata, pasakos apie teises ir šviesų rytojų, tėra toks pat mentalinis šlamštas, kokį po revoliucijos Rusijoje kimšo žmonėms į galvas bolševikai. Jie savo melus „gražiuoju” (agituodami) skiepyjo žmonėms tik porą metų, bet jau tada daugelis tuo užsikrėtė, todėl buvo toks silpnas pasipriešinimas. Po to, kai valdžia galutinai atsidūrė jų rankose, prasidėjo žudynės ir represijos. Tas pats laukia ir globalistų pertvarkomo pasaulio. Jau dabar girdime apie Olandijoje bandomus organizuoti „lagerius” tiems kas neatitinka naujojo gyvenimo supratimo. Atskirus miestelius „asocialams”. Viskas daroma naujais šūkiais, bet vedama link tos pačios gulaginės sistemos. Europoje kaip ir buvusioje sąjungoje vėl įsigali visagalis, niekam neatskaitlingas, BIUROKRATAS, kuris dėl savo EVOLIUCIONISTINIO ribotumo atves klestinčias tautas link to, kad teks kurti priverstinio darbo lagerius, nes bukoje socialistinėje sistemoje lieka vis mažiau norinčių dirbti, o BIUROKRATAI juk nori gerai gyventi.

Neseniai mūsų biurokratai pasiskolino dar pora milijardų.Ta skola guls ant mūsų visų, (tu nesiskolinai, bet tavo vardu tai padarė niekam neatskaitlingi biurokratai). Ir galite neabejoti, visa tai bus išieškoma, per PVM, akcizus, vaistus, šildymą, elektrą, vandenį ir kanalizaciją, automobilių, nekilnojamo turto ir neteisingo antsnukių nešiojimo mokesčius.

Sėkmės jums broliai ir toliau tūnoti savo mažuose pasaulėliuose, džiaugiantis, kad jūsų kol kas neliečia, kiekvienas žmogus turi Dievo duotą laisvę pasirinkti. Bet aš noriu ypatingai padėkoti tiems žmonėms, kurie ištvermingai, JAU TIEK METŲ reikalauja tiesos, tokiuose renginiuose kaip „AR DAR GYVA DEIMANTĖ”. Juk tas Drasiaus Kedžio vaikutis yra būtent tokios, niekam neatskaitlingos, visagale save įsivaizduojančios naujosios BIUROKRATIJOS, auka. Prisiminkite, kad nereikšmingo skausmo nebūna. Šiandien jie nebaudžiamai naikina vieną padorią ir gražią Lietuvos bendruomenės giminę, rytoj jie ateis tavęs ir tavo vaikų. Negalvok, kad esi saugus nuolankiai jiems tarnaudamas ir viešai keikdamas „violetinius”. Tai, kad pragerto snukio bomželis, apvyniotas teisėjo mantija, nerišlia kalba išvemia jog vaikui ištrinta atmintis todėl VSIO ZAKONNO, nepadaro šio pasibaurėtino akto TEISĖTU. O neteisėti veiksmai kaip sniego griūtis gimdo vis daugiau neteisybės. Kaip ir senojoje sovietijoje, sunaikinę savo „priešus” jie imsis naikinti vienas kitą, o pirmiausia tuos kas jiems nuolankiai tarnauja viešai keikdami ir išjuokdami „violetinius, patvorinius”. Neapsigaukite, niekas nenurims, viskas tik dar labiau komplikuosis.

p.s. Nereikia daryti daug ir stengtis pakeisti visą pasaulį. Reikia daryti tiek, kad blogis nesijaustų gerai. Tam te reikia, kiek tai leidžia mūsų jėgos, palaikyti gėrį ir tuos žmonės kurie to gėrio ir tiesos siekia. Palaikyti galima įvairiais būdais (pinigais, balsais, „laikais” ir pan.), bet svarbiausia yra palaikyti ŽODŽIU. Neleiskite nutildyti tiesą vis dar skleidžiančią žiniasklaidą, pirkite tuos laikraščius ir spauskite jų reklaminius banerius internete. Dar labai svarbu, kuo demonstratyviau ignoruokite melo ruporus, kurių pagrindiniai yra liberalglobalistiniai sienlaikraščiai Lietuvoje, LRT, Delfi, Lietuvos Rytas ir 15 minučių. Socialinius tinklus naudokite, vien tik jų įdieginėjamo gyvenimo būdo pašiepimui ir žvėriškos esybės viešinimui. O dar geriau būtų, jei mes visi imtumėmės tradicijos, kiekvieno mėnesio 17 dieną, ne tik prie prezidentūros, bet ir visais kitais įmanomais būdais kelti, mūsų valdančią biurokratiją siaubingai gąsdinantį klausimą: AR DAR GYVA DEIMANTĖ?

Su meile ir brolišku rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
});}(jQuery));