Deimantė yra tapusi valstybės paslaptimi…

123018154_1064113807747649_380911837045454694_o

123018154_1064113807747649_380911837045454694_o

Mano sūnus Karolis Venckus kreipėsi į teismą prašydamas: 1) panaikinti Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą atsisakyti sudaryti sąlygas jam pamatyti Lietuvos valstybės pradangintą pusseserę Deimantę Kedytę, 2) įpareigoti Tarnybą skubiai sudaryti sąlygas jam pamatyti Lietuvos valstybės pradangintą pusseserę Deimantę Kedytę.
Skunde buvo nurodyta, kad Lietuva yra ratifikavusi tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo, kuri įsigaliojo 2013-09-13. Šios konvencijos 1 straipsnyje nurodyta, kad niekas neturi tapti priverstinio dingimo auka (1 dalis); jokios išimtinės aplinkybės, net jei tai būtų karo padėtis ar karo grėsmė, vidaus politinis nestabilumas ar bet kokia kitokia nepaprastoji padėtis, negali pateisinti priverstinio dingimo (2 dalis). Konvencijos 2 straipsnis nurodo, kad šioje Konvencijoje „priverstinis dingimas“ – suėmimas, sulaikymas, pagrobimas ar kitoks laisvės atėmimas, vykdomi valstybės atstovų arba asmenų ar asmenų grupių, veikiančių valstybės leidimu, palaikymu ar pritarimu, kai atsisakoma pripažinti laisvės atėmimą ar slepiamas dingusio asmens likimas ar buvimo vieta, ir dėl to toks asmuo nebeginamas įstatymų. Visos aukos turi teisę žinoti tiesą apie priverstinio dingimo aplinkybes, tyrimo eigą ir rezultatus bei dingusių asmenų likimą. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi atitinkamų priemonių šiuo atžvilgiu (Konvencijos 24 straipsnio 2 dalis). Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi visų atitinkamų priemonių dingusių asmenų paieškai, jų buvimo vietai nustatyti ir jiems išlaisvinti, o mirties atveju – nustatyti palaikų buvimo vietą, juos pagerbti ir grąžinti (Konvencijos 24 straipsnio 3 dalis).
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Vėgelienė 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi atsisakė priimti skundą ir jį nagrinėti.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų Ryčio Krasausko, Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės 2020 m. spalio 28 d. nutartimi buvo panaikinta Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjos Jolantos Vėgelienės 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutartis ir Vilniaus apygardos administraciniam teismui grąžintas spręsti Karolio skundo priėmimo klausimas.
Facebook komentarai
});}(jQuery));