Policija žudo tuos, kurie praneša apie policijos kontroliuojamą narkotikų prekybą

Virginija-Smilgyte

Virginija-Smilgyte

 

Policija žudo tuos, kurie praneša apie policijos kontroliuojamą narkotikų prekybą

Jurgis Pikčiurna

 

Vakar Telšių apylinkės teismo teisėja Audronė Alčiauskienė paskelbė, kad Telšių  mokytoja, viešos įstaigos „Mažieji kūrėjai“ vadovė Virginija Smilgytė yra neveiksni. Moteris pagal šio teismo sprendimą yra priverstinai gydoma Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje, nors gydytojai, matydami, kad pacientė yra visiškai sveika, neskiria jai jokio gydymo ar vaistų – taip neva „vykdomas teismo sprendimas”.

 Virginija Smilgyte

„Negavau net pačios teismo nutarties, – LL pasakojo V.Smilgytė, – į teismą nuėjo mano draugė, taip pat mokytoja, buvusi katalikų mokyklos direktorė Raudienė. Sakė, kad teisėja taip tyliai murmėjo, kad beveik nieko negirdėjo, tik vieną žodį – kad galbūt „neveiksni“ ir gal būt skirtas gydymas. Sakė, kad teisėja tyliai murmėjo, kad aš nieko negirdėčiau. Prašysiu teismą, kad atsiųstų tą nutartį. Žinojau, kad vienintelis kelias yra netylėti, nors visi, ir advokatas man sakė, kad niekam nieko nepasakočiau“. 

V.Smilgytė skųs šią nutartį Šiaulių apygardos teismui, tačiau turi mažai vilties, kad tas kažką pakeis. Ji kreipėsi į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą, kalbėjo su P.Gražuliu ir N.Puteikiu – šie pažadėjo, kad ta istorija bus tiriame Seimo komitetuose“

Paklausta, kokių turi įrodymų savo teiginiui, kad policija kontroliuoja narkotikų pardavimą Telšių mieste, mokytoja taip papasakojo: „Nors buvo daug kartų pranešta Telšių kriminalistams apie narkotikų prekybą, tačiau niekas nieko netirdavo. Mūsų rajone gyveno vien jaunimas, o dabar visi yra išmirę. Ir viskas – dėl tų narkotikų – arba vienas kitą nuduria, arba žūsta avarijose apsvaigę. Visi jauni vaikiai, nes tik jie narkotikus vartojo. O policija susidorodavo su tais, kurie pranešdavo apie narkotikų prekybą. Priešais mane, Telšiuose, Žemaitės g. 30 gyveno kriminalistas, kuris pats prekiaudavo narkotikais. Matyt, kad iš vienų atimdavo, o paskui patys pardavinėdavo. Mano kaimynas, jaunas vyrukas Arvydas Budreckis, prieš kelis metus pasikorė. Buvo geras vaikas, bažnyčioje patarnaudavo, tačiau vėliau susidėjo su kažkuo, daug žinojo apie narkotikus. Todėl manau, kad jis arba buvo privestas prie savižudybės, arba kas nors pakorė. Kitas kaimynas, taip pat jaunas vaikinas, žuvo avarijoje apsvaigęs nuo narkotikų

V.Smilgytė prieš tris metus parašė skundą generalinei prokuratūrai, kur išdėstė visą, ką žino apie narkotikų pardavimą Telšiuose, ir apie prekybą žmonėmis. 

„Mano brolis invalidas matė, ką išdarinėja Simas Bukauskas, – pasakojo moteris, – viską persiunčiau generalinei, o tie persiuntė skundą Telšių kriminalinei policijai. Po mėnesio mano brolis buvo nužudytas, ir policija mums dvi dienas nepranešė, kad jis rastas negyvas. Paskui pamelavo, kad neva brolį sutraiškė traukinys. Simas Bukauskas atvežė brolio palaikus maiše, ir nenorėjo jų rodyti : „nėra ten ką žiūrėti, kraujo maišelis, reikia greičiau kremuoti“. Tačiau su bendradarbėmis atrišome tą maišą, ir pamatėm, kad brolio kūnas visai sveikas, o nesužalotas traukinio. Tada iš karto supratome, kad jis nužudytas. Tada Simas Bukauskas mums prigrasino, kad „tu tylėk, nes ir tau liko gyventi kelios sekundės“. Paskui tuos brolio palaikus pagrobė ir palaidojo be manęs“.

V.Smilgytė pasakojo, kad po brolio mirties ji kur nors važiuodavo tik su taksi, nes bijodavo, kad ją užpuls. Nepaisant to, moteris buvo užpuldinėjama, daužoma jos namo langai.

„Į Telšius buvo atvažiavęs tuometis Vidaus reikalų ministras Juozas Bernatonis, jam viską papasakojau, – sakė mokytoja, – jis man pasakė, kad teisiniu keliu nieko nelaimėsiu tol, kol neturėsiu ekspertizės dėl brolio mirties. Parašiau policijai prašymą dėl brolio palaikų ekshumacijos ir pakartotinės ekspertizės. Jau buvau susitariusi ir su ekspertu, tačiau policija atsisako ekshumuoti kūną ir padaryti ekspertizę. Tai kodėl tai slepiama?  Labai nustebome, kai šį pavasarį brolio kapo žemė buvo supurenta ir naujai gėlėmis apsodinta. Mes to nedarėm, tai pagalvojom, kad specialiai palaikai iškasti ir išvežti, kad nebūtų įrodymų“. 

 

 

 

Telšiai sukilo – prokuratūrą ir teismus kaltina slepiant nužudymus, policiją – kontroliuojant narkotikų prekybą (pildoma)

 

 

 

Piketas Teliuose prie teismo ir prokuratros 2

Mes, visuomeninkai, manome, kad Virginija Smilgytė bus sunaikinta,  nes  kenkia  kruopščiai išdailintam Bukauskų  vardui.   

2018m. gegužės 29 d. visuomeninkai iš Klaipėdos  piketavo  Telšiuose,  kadangi  telšiškę Virginiją  Smilgytę   uždarė  į  psichiatrinę ligoninę bei  ruošiamasi ją  paskelbti  neveiksnia. Šiandien, t.y. gegužės 29 d., tai jau padarė Telšių apylinkės teismas.

Prie mūsų piketo prieidavo nemažai žmonių, kurie domėjosi, kas čia vyksta. Telšiškiai nežinojo, kad jų žemietė, nors turėjo nedarbingumo pažymą, poliklinikoje policininko buvo suimta ir patalpinta  į Rokiškio psichiatrinę  ligoninę. Į piketą atėjo  korespondentai iš abiejų miesto laikraščių. Vienas žurnalistas ėmė aiškinti, kaip jis elgtųsi, jei  kaimynas imtų kalbėti, kad esu nužudęs jo  giminaitį ir dar visaip meluotų apie mane. Jeigu nesu to  padaręs, lieka vienintelis kelias kreiptis į teismą.  

Nesupratome, kodėl paėmė  pavyzdžiu kaimynus. Nežinau, ar Virginija Smilgytė yra Valentino  Bukausko ir jo sūnaus Simono Bukausko  ir minėto žurnalisto  kaimynė,  bet gerai žinau, kad teisme ji neapsigins, nes teismai vyksta be jos dalyvavimo. Keistai atrodo, kai žmogų izoliavus, jam nedalyvaujant vyksta   teisminis procesas.  Didžiausias V. Smilgytės „durnumas“ yra tame, jog įtaria, kad   Simonas Bukauskas prisidėjo prie jos brolio Stanislovo Smilgio  nužudymo. 2014 m. birželio 11d., atseit,  jį suvažinėjo traukinys.  Virginija Smilgytė teigia, kad jos brolis buvo  neįgaliųjų pensionato, kurio savininkai yra Bukauskai,  gyventojas. Žuvęs brolis visiems aiškino, kad  neįgalieji   dirba pas Bukauskus miškuose bei jų socialinėse įmonėse – skalbyklose už pasenusį maistą, t.y. veltui. Įtarimas, kad brolis mirė ne tragiško įvykio metu, bet buvo nužudytas kilo tada, kai Virginijai Smilgytei ir su ja  atėjusioms kaimynėms ir bendradarbėms į morgą pasiimti mirusiojo palaikus ir palaidoti giminės kape,   juos  atvežė Simonas Bukauskas. Jis  aiškino, kad traukinys sumaitojo žuvusiojo kūną, siūlė kremuoti tai kas liko po skaudžios nelaimės. V. Smilgytė teigė, kad kokį pusvalandį reikalavo morgo maiše atvežtą brolį parodyti. Ją ir jos kaimynes bei  bendradarbes nustebino tai, jog  mirusiojo kūnas nebuvo toks, kokį nupasakojo S. Bukauskas. Stanislovo Smilgio artimieji nutarė ieškoti teisybės ir kviestis nepriklausomą ekspertą, kuris nustatytų tikrąją mirties priežastį.  Prieš jų, giminaičių valią, nespėjus atlikti nepriklausomos ekspertizės, nespėjus išsiaiškinti, ar mirtį prišaukė traukinio sužeidimai, ar galimai buvo įvykdytas nusikaltimas,   Stanislovo Smilgio kūnas buvo pagrobtas Simono Bukausko ir palaidotas jos  šeimos kape. Iki šios dienos sesuo ieško teisybės, nori, kad  būtų atlikta brolio palaikų ekshumacija ir nustatyta tikroji mirties priežastis. Kodėl neleidžiama atlikti tyrimo?  

Taip pasakoja sesuo Virginija Smilgytė apie savo brolio mirtį. 

Visai kitaip pasakoja Simono ir Valentino Bukauskų aplinka. Jie aiškina, kad Stanislovas Smilgys  sirgo psichine liga ir nusižudė.  Nežinau kas skleidžia  Telšiuose gandą, kad V. Smilgytė yra tokia pat psichinė ligonė, kaip ir jos nusižudęs brolis.  Galimai tą gandą skleidžia Telšių valdžių valdžia – tėvas ir sūnus Bukauskai, o jų rėmėjai pritaria.

Ar įmanoma atrasti tiesą? Ar Virginiją Smilgytę įveiks Bukauskų klanas ir ją paskelbs neveiksnia ir Apygardos teismas? Ar tiesos paieškos dėl brolio mirties bus nutrauktos, nes  moteris bus paskelbta neveiksnia?   V. Smilgytė dar tiki, kad suras tiesą, todėl kreipėsi į Prezidentę, į STT. Kas Lietuvoje yra galingesni: ar tiesa, ar Bukauskai?

Su piketu  apsilankę Telšiuose, esame stipriai šokiruoti, nes artėja rinkimai ir manome, kad V. Smilgytė dėl noro  išsiaiškinti brolio mirties aplinkybes, dėl alkoholio, narkotikų daromos žalos ir kitų viešinamų blogybių  turi būti sunaikinta, nes ji kenkia  kruopščiai išdailintam Bukauskų  vardui.   

 

 

 

Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos  skyriaus pirmininkė Virginija Jurgilevičienė,  tel. 864024954

 

Klaipėdos Jungtinio demokratinio judėjimo pirmininkas  Virginijus Partaukas, tel. 860344258

 

Lietuvos žmogaus teisių gynimo Klaipėdos atstovybės narė Stanislava Urniežienė, tel. 860199602

 

 

 

 

Telšių mokytoja Virginija Smilgytė grūdama į „psichuškę“, nes paviešino, kaip vietos politikai ir policija kontroliuoja narkotikų prekybą

 

 

Aurimas Drižius

Smilgyte1

Redakcijai paskambino mokytoja iš Telšių Virginija Smilgytė (nuotr. viršuje) 

 

Ji papasakojo baisią istoriją : pasirodė, kad visi Telšių gyventojai žino, kad sunkūs nusikaltimai šiame mieste, panašiai kaip Šiauliuose, yra dengiami vietos policijos ir politikų. Neapsikentusi moteris kreipėsi net į premjerą Saulių Skvernelį. Sulaukė atsako : iškelta baudžiamoji byla už šmeižtą, o teismas nusprendė ją pasiųsti į „psichuškę“ gydytis.

„Taip negali būti, kad sveikas žmogus pasiunčiamas į psichiatrinę ligoninę“, – piktinasi mokytoja.  Ji tik džiaugiasi, kad gydytojai pamatė, kad ji visiškai sveika, todėl neskyrė jokio gydymo.

„Jeigu paskirtų priverstinį gydymą kokiems metams, tai tikrai tapčiau „daržove“, – sakė V.Smilgytė. 

 Vakar paaiškėjo, kad Telšių apylinkės teismo teisėja Audronė Alčiauskienė paskelbė, kad mokytoja Virginija Smilgytė yra neveiksni.

Įdomu tai, kad byla išnagrinėta nedalyvaujant pačiai V.Smilgytei. „Mano advokatas kovojo ir prašė, kad aš būčiau pakviesta į posėdį, ir prašė jį nukelti, – pasakojo moteris. – tačiau teisėja, Bukausko draugė, atmetė visus prašymus. Teismo esu pripažinta neveiksni, nors gydytojai nepaskyrė man jokių vaistų ir neskyrė jokio gydymo, esu sveikut sveikutėlė. Manau, kad buvo pažeista mano teisė į bešališką teismą”.

Facebook paskyroje V.Smilgytė paskelbė tokią žinutę:

„Nusikaltimai, korupcija: pagarba ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui, kuris jau penktą kartą kreipiasi j policijos departamentą su telšiškių informacija , kad Darbo partijos narys, seimo narys Valentinas Bukauskas vadovauja tarptautinei prekybai žmonėmis. 2018-02-07, Nr.SN-S-177 (rašto numeris). Gaila,  kad su V.Bukausku prekyboje žmonėmis veikia ir policininkai Norkai, kurių vienas ekspertas jau teistas už žmogžudystės užsakymą, policininkas Valuckonis, kuris globoja V.Bukausko viešnamių suteneres ir prostitutes, kurios apvagia turtingus klientus, juos šantažuoja. O nusikalstamą veiką pridengdavo buvęs kriminalistų vadas Marčenkovas. Dabar V.Bukausko nusikaltimus dengia kriminalistas Vytautas Palikas.

Gali šimtus kartų pranešti, kad V.Bukauskas su gauja prievartauja vaikų namų vaikus, invalidus iš pensionatų, kuria su jais sekso filmus, apsvaiginę kvaišalais, parduoda vergijon, ne tik verstis prostitucija, bet ir veltui dirbti mafijai, vykdyti nusikaltimų, kriminalistai nereaguoja, negina aukų. Atvirkščiai – susidoroja su pranešėjais, jie dingsta be žinios, net nužudomi. Nes , kur prekyba žmonėmis , ten ir nužudymai. V.Bukauskas veikė išvien su kriminalistais, kurie dabar yra teisiami Panevėžio teismo, kam 15 metų Lietuvoje vadovavo narkotikų prekybai, mašinų vagystėms, prekybai žmonėmis… Todėl kriminalistai dengia V.Bukauską kiek beišmanydami, neatlieka savo pareigų, negina įbaugintų aukų , liudininkų. Siunčia melagingas ataskaitas prokurorams, netgi gerb. Sauliui Skverneliui, kad nusikalstamos veikos neradę, nors nė karto netyrė, neapklausė aukų, liudininkų…“.

 

 Smilgyte

Visiems šiems kaltinimams pagrįsti moteris sako, kad turi įrodymų – tiek liudininkų, tiek ir dokumentų.

V.Smilgytė Ll papasakojo, kad vietos policija negina žmonių, tačiau priešingai – juos persekioja.

 

Bukauskas

Seimo narys Valentinas Bukauskas kol kas ignoruoja visus jam metamus kaltinimus

 

„Iš pradžių policija man grasino, kad išdrįsau skųstis, o vėliau išdaužė namo langus, – pasakojo moteris, – vėliau tas politikas nubėgo į teismą, kur privataus kaltinimo bylą nagrinėjo jo draugė teisėja. Ta teisėja neleido man atsivesti liudininkų, neleido gintis, ir galiausiai man paskyrė psichiatrinę ekspertizę Utenoje, nors aš niekada nesu sirgusi psichinėmis ligomis. Nežinojau, kaip vyksta tos ekspertizės, todėl pasakiau, kad gerai, galiu nuvažiuoti į Uteną. Nors aš tuo metu sirgau gripu, ir visi matė, kad su manimi susidorojama.  Man bebūnant poliklinikoje, to politiko Bukausko draugas policininkas Dargis tai sužinojo, ir iš karto atvažiavęs į polikliniką mane pagrobė ir išgabeno į Utenos psichiatrinę ligoninę, kur pralaikė mėnesį laiko. Net nebuvau spėjusi užrakinti namo durų, tai per tą  laiką buvo išgrobstytas mano namuose ir biure esantys turtas ir kompiuteriai. O toje psichiatrinėje ligoninėje niekas su manimi nekalbėjo, tik paskutinę dieną atėjo dvi moteris, kurios su manimi pakalbėjo pusvalandį. Grįžus namo, sužinojau, kad buvo teismo posėdis, kuris vyko man nedalyvaujant, ir nepateikus psichiatrinės ligoninės išvados. Buvo pažeisti visi įstatymai, ir mano teisės, ir galiausiai aš buvau perkelta į Rokiškio psichiatrinę ligoninę. Vėliau ekspertai iš Vilniaus man paaiškino, kad be psichiatrinės ligoninės sveikatos akto teismo posėdis net negalėjo įvykti.  Man tik pasisekė, kad Rokiškio ligoninėje dirbo sąžiningi gydytojai – jie matydama, kad aš sveika, nepaskyrė man jokio gydymo ar vaistų“.

 

 Šiaip tai Bukauskas su vietos policija vadovauja ir tarptautinei prekybai žmonėmis ir kontrabandos gabenimui. Anksčiau veikė išvien su policininku Marčenkovu, tačiau kai pradėjome tai viešinti, tas Marčenkovas išlėkė į pensiją. 

Pašnekovės teigimu ji savo feisbuko profilyje parašė žinutę, kurioje įvardijo Telšių organizuoto nusikalstamo pasaulio vadeivas, kurie čia kontroliuoja nelegalaus alkoholio, narkotikų prekybą ir net prostituciją. Savo teiginius Virginija grindė tuo, jog pati, kaip ir daugelis telšiškių matė tai savo akimis, nes tai, anot jos, vieša paslaptis.

Greičiausiai ši istorija būtų tuo ir pasibaigusi, tačiau jos įvardyti asmenys pernelyg įtakingi ne tik Telšiuose, bet ir Lietuvoje. Anot Virginijos, organizuotam nusikalstamumui Telšiuose vadovauja gerai visiems žinomas Lietuvos Respublikos Seimo narys išrinktas kaip „Darbo partijos“ atstovas, o dabar Seime priklausantis Mišriai Seimo narių grupei Valentinas Bukauskas. Jam talkina jo sūnus Simas Bukauskas ir Telšių apylinkės vyriausiosios prokurorės Daivos Armalienės sūnus Martynas Armalis. 

Kaip teigė pašnekovė, problema tapo ir susirasti advokatą, nes visi vietiniai tiesiog bijo kištis, todėl vienintelė išeitis yra viešumas. Moteris tiki, kad gyvename demokratinėje valstybėje, kuri gina savo piliečių teises ir niekas neturėtų už išsakytas viešai mintis prievarta būti kalinamas psichiatrinėse, kaip tai įprasta buvo sovietmečiu. 

Pašnekovė ironiškai klausia: nuo ko mane gydys, nuo žodžio laisvės?

minfo.lt redakcija susisiekė su Telšių rajono meru, kuris atsisakė komentuoti situaciją teigdamas, jog nežino jokių detalių, o teisminis procesas yra jų (t. y. V. Bukausko ir V. Smilgytės) asmeninis reikalas.

Pati V.Smilgytė Ll sakė, kad ji net penkis kartus kreipėsi į premjerą Skvernelį dėl minėtų nusikaltimų, ir pastarasis nurodė VRM jas ištirti. 

„Anksčiau visi tie skundai nukeliaudavo į Policijos departamentą, ir jie nė karto netyrė visų mano skunduose aprašytų faktų, net neapklausė nė vieno mano nurodyto liudininko, – pasakojo moteris, – liudininkai paliudys, kad vaikai invalidai iš pensionato yra vežami dirbti į Simo Bukausko miškus Rietave, arba yra net išvežami darbui į užsienį. Žodžiu, vyksta baisūs dalykai, o visa Telšių valdžia – vien nusikaltėliai, beveik visi teisti už kriminalinius nusikaltimus. Seniūnijoje sėdi S. P., teistas už mergaitės išprievartavimą, o Telšių mero pavaduotojas „darbietis“ Žebrauskas teistas už pareigūno papirkimą, o geriausias Bukausko draugas Antanas Grigalis, Telšių neįgaliųjų draugijos pirmininkas, teistas už vaikų tvirkinimą.  Ir visa ši kompanija dabar ir dorojasi su manimi“.

„Esu išsiuntusi prezidentei raštą, kuriame nurodžiau visus įstatymo pažeidimus, tai tas laiškas buvo persiųstas generalinei prokuratūrai“, – pasakojo moteris. 

 

LL paprašė pakomentuoti šiuos moters kaltinimus ir Seimo narį Bukauską, ir sulaukė tokio komentaro:

 

Laba diena, 
Be komentarų. Minėta pilietė Teismo sprendimu yra gydoma Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje.

Pagarbiai

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));