Teismas : samdomo direktoriaus apvogtas akcininkas turi atiduoti savo turtą

Guobys

Guobys

 

Aukščiausias teismas :  samdomo direktoriaus apvogtas akcininkas turi atiduoti savo turtą

Aurimas Drižius

Vilnietis Remigijus Guobys, prieš 20 metų įsteigęs šarvuotas duris gaminančią UAB ‘Plieninis skydas”, neseniai gavo Vilniaus apygardos teismo teisėjo  Vaclovo Pauliko nutartį, kuria jis įpareigotas parduoti savo turimas įmonės akcijas šios įmonės direktoriui,  jo broliui Rolandui Guobiui.

 

Guobys

“Jie atiminėja mano turtą prieš mano valią, ir bando mane parduoti be jokio teisinio pagrindu, vien melu, – mano Remigijus Guobys (nuotr. viršuje), – ir tas melas jau yra įrodytas kitais teismų sprendimais – man jau nebereikia to melo įrodinėti, nes tie sprendimai jau yra įsiteisėję”.

Remigijus Guobys atsakė į LL klausimus:

–                           Kodėl teismas atiminėja jūsų nuosavybę?

–                           2002 m. aš įsteigiau UAB “Plieninis skydas”, nors verslą pradėjau dar 1999 m., tik vėliau prisijungė brolis, kuriame perdaviau pusę įmonės akcijų.  Gaminome šarvuotas duris – verslas buvo sėkmingas ir pelningas.  2008 m.  prasidėjo krizė, paklausa tokioms durims sumažėjo iki 25 proc.  buvusios paklausos. Tiek pat nukrito ir pardavimai. Išvažiavau į užsienį ieškoti naujų  galimybių, Anglijoje įsteigiau įmonę “Shields security doors”, kuri pardavinėjo duris. Per aštuonis metus pardaviau durų už kelis milijonus eurų. Nors tos durys atrodo iš išorės paprastos, tačiau viduje yra metalinės, gali būti ir neperšaunamos.  Kai mano įmonė “Plieninis skydas” pradėjo dirbti pelningai, kitas akcininkas, mano brolis, nusprendė mane šantažuoti, kad aš jam parduočiau gamyklos akcijas. Jeigu neparduosiu, tai grasino, kad mano įmonei Anglijoje  netieks durų ir atves mane į bankrotą, atims visą mano turtą. Visi tie grasinimai yra byloje, viskas įrodyta raštu.

–                           Tai ką, jūs su broliu pinigų nepasidalinote?

–                           Tai aš apie tai ir pasakoju.  Kai atsisakiau parduoti akcijas, mano brolis 2015 m. įsteigė fenikso įmonę “Sheelds luxury doors”, ir pagrindinė įmonė “Plieninis skydas” ėmė dirbti nuostolingai  – per metus po kelis šimtus tūkstančių eurų nuostolių. Tada aš ėmiausi teisinių veiksmų, nurodžiau, kad brolis veikia pagal fenikso modelį, o pagrindinė įmonė perka , pvz., žemę, kuri kainuoja tik apie 100 tūkst. Eurų, už 800 tūkst.  Pradėti vykdyti įvairūs fiktyvūs sandoriai, kuriuos aš bandžiau sustabdyti – yra pradėta gal apie 10 bylų.  Tam, kad aš negaučiau durų, brolis atsisakė jas man tiekti, pasiūlė pačiam gamintis.  Norėjo, kad aš bankrutuočiau, tačiau kad to išvengti, aš taip pat įsteigiau kitą įmonę “Fort Engineering” Anglijoje, kuri taip pat ėmėsi gaminti duris.  Tada paprašiau, kad brolis pateiktų motininės įmonės sąskaitas, nes tą įmonę valdėme per pusę – abu su broliu turėjome po 50 proc. Akcijų.  Tada mano brolis kreipėsi į teismą, sakydamas, kad aš konkurentas, ir noriu sužinoti jo kainas, o taip pat pervilioti jį kaip atstovą. Šią bylą po dviejų metų jis pralaimėjo, įrodžiau, kad jis vykdė feniksą, o mūsų įmonė yra tyčia subankrotinta, o pusė milijonų eurų kreditai yra pavogti.  Teismas broliui pasakė, kad  yra interesų konfliktas atsidaryti fenikso įmonę Anglijoje, ir per ją vienintelę vykdyti prekybą. Tada ir ši bankrutavo, brolis ją pats uždarė. Tačiau prieš metus įsigaliojo teismo sprendimas, kad aš turiu gauti visas įmonės “Plieninis skydas” sąskaitas, tačiau brolis vis tiek jų neduoda, nors teismas užėjęs kelias baudas.  Dabar prašau, kad teismo sprendimas būtų pakeistas, ir aš galėčiau ateiti pasiimti dokumentus su policija.  Kartu brolis prieš ketus metus inicijavo priverstinio akcijų pardavimo bylą. Pateikiau jam priešieškinį, nes aš apskritai nieko blogo įmonei nepadariau.  Bylas dėl nesąžiningos konkurencijos ir darbuotojų viliojimo jis visas pralošė. Buvo įrodyta, kad darbuotojai pabėgo dėl brolio teroro. Tada aš inicijavau įmonei veiklos tyrimą, nes mačiau kad įmonės veikloje yra padaryti keli šintai pažeidimų. Praėjo du metai, kol Vilniaus apygardos teismo teisėją Kiselienė paskyrė pirmą posėdį.  Tačiau ji atsisakė vykyti veiklos tyrimą, nors aš išvardinau gal net 200 epizodų, kuriuose užfiksuoti visi pažeidimai. Nors prieš tai įmonė ‘Plieninis skydas”  uždirbo 800 tūkst. pelno, tačiau vėliau ėmė dirbti nuostolingai, tačiau teisėjai Kiselienei tai nebuvo įdomu.  Ji tik pasakė, kad turėčiau eiti į priverstinio akcijų pardavimo bylą, ir ten ginčą išspręsti.  Su apeliacija  nurodžiau, kad aš, įmonės akcininkas, negaliu nušalinti įmonės direktoriaus. Apeliacinis teismas sutiko, kad su direktoriumi nieko gero, tačiau irgi nuro9dė, kad turiu tuos klausimus nagrinėti priverstinio akcijų pardavimo byloje.  Keturis kartus pateikinėjome kasacinius skundus, tačiau skundus atmėtė Aukščiausiojo teismo teisėja Danguolė Bublienė, prieš metus dirbusi TGS kontoros advokate. Nors teisėja Danguolė Bublienė tris metus kaip advokatė atstovavo mano brolį, tačiau tapusi LAT teisėja, nusprendė nuo šios bylos nenusišalinti, ir atsisakė priimti nagrinėti skundą. Paprašiau ją nusišalinti, tačiau teisėja nenusišalino – jokio konflikto ji nemato.  Nors advokatas Margeviius labai gerai surašė skundą, teisėja Bublienė nutarė jo nenagrinėti.  Pasiskundžiau LAT pirmininkui, tačiau Sigita Rudėnaitė man atrašė, kad viskas teisėta, o “valstybės  vardu veikiančių valdžios institucijų ir pareigūnų neteisėti sprendimai yra valstybės klaidos”.  Aš jos paklausiau, gal čia išsilavinusių nusikaltėlių natūralus  elgesys. Toliau įsiteisėjo teismų sprendimai, kad aš normaliai konkuruoju, panaikino man laikinas apsaugos priemones.  Paaiškėjo, kad visos mano brolio pretenzijos yra melas, o aš verslą darau dėka savo žinių, ir visą savo rinką sukūriau pats. Nors tai net nėra konkurencija  – iš 1000 durų Anglijoje mes parduodam gal 10 durų.  Vakar buvo priverstinio akcijų pardavimo teismas, ir mane už nieką teismas priverčia broliui parduoti akcijas. Taip nusprendė toks Vilniaus apygardos teismo teisėjas  Paulikas, kuris anksčiau buvo uždėjęs man laikinas apsaugos priemones pilna apimtimi. Jis nusprendė, kad aš dar turiu įmonę “Fort Engineering” ir yra rizika, kad aš dar galiu konkuruoti su brolio įmone.  Galiausiai iš manęs atėmė firmą ‘Plieninis skydas”, kurią aš pats sukūriau prieš 20 metų, ir apygardos teismas surašo nutartyje visišką melą, ignoruodamas visus iki tol priimtus teismo sprendimus, kurie yra jau įsiteisėję. O nutartyje parašė, kad aš konkuruoju su broliu įmone, ir dar prirašė visokių nesąmonių, kurių net byloje nebuvo. Visi advokatai buvo šokiruoti.  Nors prieš tai man investuotojai siūlė pusantro milijono už “Plieninį skydą”, tačiau aš sakiau, kad aš neparduodu, ir ateikite po dešimt metų. O teismas mane priverčia ją parduoti ir parašo, kad aš noriu tą įmonę subankrotinti.  Aš bylinėjuosi jau ketverius metus, advokatams išleidau gal 200 tūkst. Eurų, kad gaučiau įmonės dokumentus, o teismas man pasako, kad aš noriu ją subankrotinti. Aš galiu prima paimti pinigus, o paskui ją atvesti į bankrotą, jeigu norėčiau. Ir dar parašo, kad aš galiu įmonę “perleisti konkurentams”. Neįsivaizduoju, ką reiškia tas žodis.  Parašė, kad aš vilioju darbuotojus, nors buvo priešingai. Žodžiu, teismas prirašė nesąmonių. Paulikas dar parašė, kad aš trukdau dirbti auditui, nors kitas teismas jau skyrė broliui tris ar keturias baudas todėl, kad jis jau keturi metai nedarė audito.  Baudas brolis gauna, o aš teismą skatinu, kad tas auditas būtų kuro greičiau padarytas.  O teisėjas Paulikas parašo, kad aš trukdau daryti auditą.

–                           Kodėl jis rašo tokias nesąmones?

–                           Nes yra korumpuotas – aš tuo esu įsitikinęs.  Pilnai tikiu, kad išsilavinę banditai daro bizniuką. Aš esu išsilavinęs žmogus, esu VGTU mokslų daktaras. Ir aš  puikiai žinau, kas yra klaida, o kas yra sąmoningai padarytas nusikaltimas. Kelis kartus kreipiausi į prokuratūrą. Generalinis prokuroras Pašilis  man parašė, kad aš neturiu teisęs jo skųsti, nes aš neva nesu suinteresuotas įmonės veikla.  Nors aš įsteigiau šią įmonę, investavau savo pinigus, tačiau prokuroras man parašė, kad aš nesu suinteresuotas jos veikla.  Todėl jis man parašė, kad aš negaliu skųstis. Prokuratūra nieko nedarė, ir man parašė, kad aš negaliu būti suinteresuotas įmonės veikla. Buvę prokurorai Simonas Slapšinskas ir Danielius surašė stiprius skundus, ir man pažadėjo, kad  rezultatas bus teigiamas. Tačiau gavosi priešingai.

–                           Tas pats S.Slapšinskas, būdamas prokuroru, rašė tas pačias nesąmones, ir dabar būdamas advokatu, skundžiasi, kad prokurorai rašo nesąmones?

–                           Slapšinskas iš karto sakė, kad neaišku, kaip bus, ir kas paims nagrinėti. Toks prokuroras Koržovas manęs paklausė – ko tu nori iš policijos, kuri mane apgavo? Paskui pradėjo aiškinti, kad ir jį patį greitai išmes iš darbo.  Nuėjau pas Vilniaus apygardos vyr. Prokurorą Igną Laucių, paaiškinau, kad čia dirba išsilavinę banditai, kurie viską surašo atvirkščiai, nei yra. Laucius man patarė surašyti faktus, ir pažadėjo, kad gausiu atsakymus jo vardu. Gavau jo tuščią atsakymą, kuriuo Laucius nieko neatsakė, tik pažadėjo, kad nubaus prokurorus už bylos vilkinimą. Žodžiu, negavau jokio atsakymo. Daugiau niekas iš prokuratūros manęs nepriėmė. Žodžiu, jie atiminėja mano turtą prieš mano valią, ir bando mane parduoti be jokio teisinio pagrindu, vien melu.  Ir tas melas jau yra įrodytas kitais teismų sprendimais – man jau nebereikia to melo įrodinėti, nes tie sprendimai jau yra įsiteisėję.  

 

Savo skunde Aukščiausiajam Teismui Remigijus Guobys pateikė ieškinį, kuriame nurodė, kad Remigijus Guobys pareiškė ieškinį dėl UAB „Plieninis skydas“ bendrovės direktoriaus Rolando Guobio veiklos tyrimo, kuriuo prašė „Pradėti UAB „Plieninis skydas“ ir UAB „Plieninis skydas“ direktoriaus Rolando Guobio veiklos tyrimą, paskiriant ekspertus, kurie ištirtų, ar UAB „Plieninis skydas“ vienasmenis valdymo organas – Direktorius Rolandas Guobys – veikė tinkamai, ir jei bus nustatyta netinkama veikla, taikyti priemones, numatytas CK 2.131 str. 1 d. 2 p. – pašalinti Rolandą Guobį iš UAB „Plieninis skydas“ valdymo organo narių (t.y. pašalinti iš užimamų Direktoriaus pareigų)“.

Vilniaus apygardos teismas ieškinio reikalavimo netenkino. Lietuvos apeliacinis teismas VAT sprendimą paliko nepakeistą.

 

Ginčo esmės santrauka.

 1. Atsakovas UAB „Plieninis skydas“ yra šarvuotas bei apsaugines duris gaminanti bei jomis prekiaujanti įmonė, kurios akcijos lygiomis dalimis priklauso dviem asmenims: 50 proc. Ieškovui ir 50 proc. Ieškovo broliui Atsakovui Rolandui Guobiui.  Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) – Atsakovas Rolandas Guobys, šias pareigas eina nuo 2002-09-30 iki šiol. Atsakovas, būdamas Bendrovės vadovu, sistemingai pažeidinėja Ieškovo teises ir teisėtus interesus, daro didelę žalą Bendrovei. Ieškovas Atsakovams 2015-07-29 pateikė reikalavimą dėl netinkamos veiklos nutraukimo, jame išsamiai nurodant konkrečią Atsakovų netinkamą veiklą ir motyvus, kodėl ši veikla yra netinkama, t. y. (i) netinkamas Bendrovės lėšų naudojimas (iš Bendrovės kasos Direktoriui yra išduotos iki 2 mln. Lt / 600 000,00 Eur siekiančios grynųjų pinigų sumos, o Bendrovė yra priversta skolintis apyvartines lėšas iš kreditorių ir mokėti jiems dideles palūkanas),

 2. Siekiant nesidalinti Bendrovės pelno/Bendrovės pelną tiesiogiai ar netiesiogiai pasisavinti Direktoriui, netinkama Atsakovų veikla buvo sistemingai tęsiama ir po 2015-10-06 ieškinio pateikimo. Todėl Ieškovas 2017-11-02 pakartotinai kreipėsi į Atsakovus dėl netinkamos veiklos nutraukimo (tomas IV, puslapis 402). 2017-11-13 buvo gautas formalus Atsakovo Rolando Guobio atsakymas (tomas IV, puslapis 29), kad jokios netinkamos veiklos jis nevykdo. Įvertinus nurodytą, Ieškovas pateikė 2017-12-04 patikslintą ieškinį, kuris šioje byloje buvo nagrinėjamas.

 3. Nagrinėjant bylą pasitvirtino Ieškovo abejonės dėl netinkamos ir nesąžiningos Atsakovų veiklos, kadangi yra akivaizdžiai matomi netinkamos veiklos rezultatai:

 4. ieškinio pateikimo dienai Bendrovė veikė pelningai. 2014 m. uždirbta 849 225,00 Eur grynojo pelno;

 5. civilinės bylos eigoje Bendrovė pradėjo dirbti itin nuostolingai. Nuostolių dydis yra ženklus:

 6. 2015 m. Bendrovė patyrė 191 696,00 Eur nuostolį;

 7. 2016 m. Bendrovė patyrė 358 779,00 Eur nuostolį;

 8. 2017 m. Bendrovė patyrė 217 686,00 Eur nuostolį;

 9. Atsakovams netinkamai veikiant per 2015-2017 metų laikotarpį Bendrovė patyrė net 768 161,00 Eur nuostolį.

 10. jeigu nebūtų Atsakovų netinkamos veiklos Bendrovė tęsdama veiklą 2015-2017 metais ir toliau galėjo gauti apie 850 000,00 Eur grynojo pelno per metus, t.y. viso 2 550 000,00 Eur grynojo pelno per trijų metų laikotarpį;

 11. toliau pateikiama išsami lentelė, iš kurios matyti Bendrovės pardavimų apimtis ir pelnas prieš apmokestinimą laikotarpiu nuo 2010 iki 2017 metų:

 

Eur

2010

2011

2012

2013

2014

 

2015

2016

2017

Pardavimų apimtis

2555041

3380656

3965033

4307936

4545086

4369956

4021374

3360808

Pelnas prieš apmokestinimą

45419

23716

550208

808273

971415

-191696

-358779

-217686

 

 1. nurodytos aplinkybės patvirtina Direktoriaus netinkamos veiklos rezultatą – Direktorius netinkama veikla Bendrovei padarė mažiausiai 3 318 161,00 Eur nuostolį (patirtas 768 161,00 Eur nuostolis plius 2 550 000,00 Eur negautas grynasis pelnas).

 2. Bendrovei patiriant nuostolius neabejotinai yra pažeidžiamos ir Bendrovės, ir jos kreditorių, ir Ieškovo teisės. Ieškovui priklausančių 50 proc. Bendrovės akcijų vertė, esant patirtam mažiausiai 3 318 161,00 Eur nuostoliui, neabejotinai reikšmingai sumažėjo, nors turėjo didėti.

 3. Ieškovo pažeistų teisių gynimas yra itin apsunkintas neturint ir negaunant informacijos iš Direktoriaus apie Bendrovės veiklą. Direktorius sąmoningai slepia/deklaratyviai teikia fragmentinę informaciją, iš kurios nėra galimybės nustatyti netinkamos Direktoriaus veiklos. Direktorius nevykdo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017-12-21 išduoto vykdomojo rašto dėl įpareigojimo Bendrovei pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės ir Shield Luxury Doors Ltd, kurios 50 proc. akcijų priklauso Direktoriui, tarpusavio santykiais, t.y. pateikti sutarčių, užsakymų, sąskaitų faktūrų, tarpusavio atsiskaitymo dokumentų patvirtintas kopijas už laikotarpį nuo 2014-10-27 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Be to, Direktorius nevykdo privalomų antstolės nurodymų pateiki informaciją, kurią Direktorius įpareigotas pateikti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Už tokius neteisėtus piktybiškus veiksmus Direktoriui paskirta bauda, kuri palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2018-04-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1586-340/2018 (tomas Nr. 7, puslapiai 21-26).

 4. Atsisakymas pradėti Direktoriaus ir Bendrovės veiklos tyrimą didiną Direktoriaus motyvaciją tęsti neteisėtus veiksmus ir netgi juos intensyvinti, kadangi Direktorius jaučiasi visiškai nekontroliuojamas, neatskaitingas ir nebaudžiamas (išskyrus smulkias nereikšmingas baudas už Direktoriaus administracinius nusižengimus).

 5. Šiuo atveju nustatyti netinkamą Atsakovų veiklą galima tik pradėjus Atsakovų veiklos tyrimą.

 

 1. Esminės Atsakovų netinkamos veiklos faktinės aplinkybės.

 1. Atsakovai netinkamai veikia ir tokios netinkamos veiklos ištyrimui skirtinas ekspertas, nes:

 2. iki 2015 metų Bendrovė dirbo itin pelningai, o nuo 2015 metų iki dabar Bendrovė veikia nuostolingai. Tokį kardinalų Bendrovės pasikeitimą lėmė 2015 metais pradėta ir iki 2017 metų vykdyta veikla – Bendrovės produkcija Jungtinėje Karalystėje buvo realizuojama išimtinai per Direktoriui 50 proc. priklausančią įmonę Shield Luxury Doors Ltd.; 

 3. Bendrovės lėšos naudojamos netinkamai:

 4. apie 365 000,00 Eur grynųjų pinigų dėl neaiškių priežasčių yra pas Bendrovės darbuotojus;

 5. 2015 m. Bendrovės finansinėje atskaitomybėje atvaizduotas 600 000,00 Eur avansinis mokėjimas grynaisiais pinigais. Už šią sumą Bendrovė negavo jokių prekių ar paslaugų ir buvo priversta skolintis lėšas iš kreditorių, kuriems mokėjo dideles palūkanas. Direktorius slepia informaciją apie šį avansinį mokėjimą;

 6. Bendrovės kasos darbas organizuojamas netinkamai ir neskaidriai, nes 2012 metų kasos knyga pasirašyta vyr. buhalterio, kuris nėjo tokių pareigų, o sumos kasos knygoje nurodytos eurais, nors 2012 metais apskaita buvo vykdoma litais;

 7. Direktorius iš Bendrovės nuo 2012 m. yra paėmęs 174 000,00 Eur dydžio paskolą, kurios grąžinimas jokiomis priemonėmis nėra užtikrintas. Bendrovė 2017-04-28 paėmė 55 000,00 Eur paskolą iš trečiojo fizinio asmens ir šio įsipareigojimo įvykdymui dėl nesuprantamų priežasčių buvo įkeistas Bendrovei priklausantis net 1425,9 kv. m ploto nekilnojamasis turtas.

 8. Bendrovės finansinė atskaitomybė už 2014-2016 metus yra neaiški ir nepatvirtinta Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, atskirų metų finansinės atskaitomybės dokumentai reikšmingose vietose yra objektyviai nepalyginami, todėl suinteresuotiems asmenims neįmanoma žinoti objektyvios Bendrovės būklės.

 

 

 

5T 360 1 page 001

Facebook komentarai
});}(jQuery));