Atsargiai – „Luminor“ bankas vagia klientų pinigus

andrius nacajus. nuotraukos autorius lukas balandis 15min 1 1

andrius nacajus. nuotraukos autorius lukas balandis 15min 1 1

Aurimas Drižius

Vilniaus miesto apylinkės teismas jau priėmė mūsų įmonės ieškinį „Luminor“ bankui dėl neteisėto įmonės sąskaitų banke uždarymo, žalos padarymo ir atlyginimo.

Ieškinyje nurodžiau, kad šių metų spalio 10 d. Luminor bankas užblokavo ieškovo sąskaitas Lumino banke.
Tokiu būdu buvo sustabdytas įmonės darbas, nes negalėdama atsiskaityti už paslaugas, įmonė nebegali toliau dirbti. Po to, kai raštu kreipėmės į Luminor banką, bankas pranešė, kad :
„Atsakydami į Jūsų 2022-10-07 el. laišką primename, kad UAB „UAB Grėsmės nacionaliniam saugumui“ (į.k. 305440939) (toliau – Klientas) sąskaitos Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje (toliau – Bankas) bus uždarytos ankstesniame Banko pranešime nurodytą dieną, todėl dar kartą prašome iki uždarymo išsigryninti lėšas arba pervesti lėšas į kitose finansų įstaigose esančias sąskaitas.
Taip pat dar kartą informuojame, kad Bankas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatomis ir vykdydamas nacionalinių bei tarptautinių organizacijų rekomendacijas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, tęsdamas dalykinius santykius su klientu taiko rizikos vertinimu pagrįstą metodą. Atlikus Kliento rizikos vertinimą buvo priimtas sprendimas nutraukti dalykinius santykius dėl Bankui nepriimtino rizikos lygio. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis Banko paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių 62 punktu ir Banko
mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų 13.7 punktu, Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir nenurodydamas priežasties. Vienašališko nutraukimo galimybė įspėjus apie tai kitą šalį numatyta ir Kliento bei Banko sudarytos Banko sąskaitos ir jos valdymo sutarties 4.11 punkte“.

Atsargiai – „Luminor“ bankas vagia klientų pinigus 2

Ieškinyje nurodžiau, kad šitoks įmonės sąskaitų uždarymas yra neteisėtas veiksmas, nes jokių veikiančių LR įstatymų įmonė nėra pažeidusi. Ji taip pat nėra pažeidusi banko minėto Pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo įstatymo.
Atkreipiamas teismo dėmesys, kad atsakovas mini, kad gali nutraukti vienašališkai paslaugų teikimo sutartį remiantis Banko paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių 62 punktu.
Minėtas punktas skamba taip : „62. Bet kuriuo metu įvykus Įsipareigojimų nevykdymo atvejui, Bankas gali nedelsdamas nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, jei Taikytina teisė nenumato Banko pareigos nustatyti papildomą terminą įsipareigojimams įvykdyti. Įsipareigojimų neįvykdymo per nustatytą terminą
atveju, Paslaugų teikimo sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po nustatyto termino pasibaigimo. Klientas privalo sumokėti Bankui mokesčius (pvz., baudas, delspinigius ir (arba) kitus mokesčius), kaip nustatyta Paslaugų teikimo sutartyje, Kainyne ir (arba) Paslaugų teikimo sąlygose, taip pat atlyginti visus Banko patirtus tiesioginius ir (arba) netiesioginius nuostolius. Tokių mokesčių sumokėjimas
neatleidžia Kliento nuo jokio kito jo įsipareigojimo vykdymo“.

lumin 1024x819 1
lumin 1024×819 1

Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų 13.7 punktas numato, kad bankas gali nutraukti neapibrėžtam terminui sudarytą bendrąją sutartį…13.7 punkte nustatyta tvarka ir terminais, jei: 13.8.1. daugiau kaip metus Mokėjimo sąskaitoje nėra lėšų ir Mokėjimo sąskaita nebuvo atliekamos jokios operacijos arba 13.8.2. daugiau kaip metus Mokėjimo sąskaitoje nebuvo atliekamos jokios operacijos ir lėšų, esančių Mokėjimo sąskaitoje, likutis nesiekia 50 eurų minimalios sumos ar atitinkamo ekvivalento užsienio valiuta…“.

Atkreipiamas teismo dėmesys jokių minėtų sutarties sąlygų ieškovas nepažeidė – jis neturėjo jokių įsipareigojimų bankui. Ieškovas taip pat nebuvo tinkamai informuotas apie tai, kad sąskaitos bus
uždarytos prieš 60 dienų, kaip numatyta sutartyje. Tik pradėjus domėtis, radau banko laišką elektroninės bankininkystės skyriuje skyrelyje laiškai, kuriuo niekada anksčiau nesidomėjau. Toks atsakovo pranešimo
išsiuntimas į savo elektroninę sistemą nėra laikytinas tinkamu pranešimu.
Kitas dalykas, aš nesuprantu ir nesutinku, kodėl turėčiau gaišti laiką ir ieškotis kito banko – visos sutartys sudarytos su Luminor, mūsų klientai daug metų atsiskaito su mumis per šio banko sąskaitas, ir nėra iškilę problemos.
Sąskaitų pakeitimas reiškia dideles išlaidas, nes teks perrašyti visas sutartis.
Toks atsakovo elgesys yra neteisėtas dar ir todėl, kad atsakovas nutarė užblokuoti ieškovo sąskaitas be jokio motyvo ar priežasčių.

Vienintelis banko motyvas ar paaiškinimas buvo toks : „Atlikus Kliento rizikos vertinimą buvo priimtas sprendimas nutraukti dalykinius santykius dėl Bankui nepriimtino rizikos lygio“.
Neaišku, kuo rizikuoja bankas, laikydamas pas save įmonės, arba ieškovo pinigus. Akivaizdu, kad toks atsakovo sprendimas užblokuoti ieškovo sąskaitas, kuriame šis daugelį metų laikė pinigus, yra nepagrįstas, nemotyvuotas, neteisėtas ir darantis žalą ieškovui.
CPK 6.246 straipsnis. Neteisėti veiksmai nurodo, kad:

  1. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos
    pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar
    sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio
    pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.
    Šiuo atveju atsakovas be jokių paaiškinimų ar motyvų uždaro įmonės sąskaitas ir jas užblokuoja, akivaizdu, kad tai yra neteisėti veiksmai. Kelis kartus atsakovui siūliau telefonu nustoti diskriminuoti ieškovą ir leisti disponuoti savo sąskaitomis, tačiau atsakymo nesulaukiau.
Facebook komentarai
});}(jQuery));