Teismas konstatavo: VRK ir LRT pažeidė debatų lygiateisiškumo principą, televizija skubiai keičia diskusijų laidų organizavimo tvarką

monika-garbaciauskaite-budriene-5ad6f4a7cfbe9

monika-garbaciauskaite-budriene-5ad6f4a7cfbe9

Teismas konstatatvo: VRK ir LRT pažeidė debatų lygiateisiškumo principą, televizija skubiai keičia diskusijų laidų organizavimo tvarką

Penktadienį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjęs Centro partijos – Tautininkų skundą konstatavo, kad LRT savo organizuojamuose rinkimų debatuose pažeidė esminę demokratiškų rinkimų sąlygą – debatų lygiateisiškumo principą ir panaikino tokius debatus leidusį VRK sprendimą.

 

„Tai absoliuti teisingumo ir demokratijos pergalė.“ – iš karto po teismo sprendimo sakė Centro partijos – Tautininkų pirmininkas, Seimo narys N.Puteikis.

 

„Pažymėtina, kad LRT nei procesiniuose dokumentuose, nei teismo posėdžio metu nepagrindė, kad jos pasirinktas kandidatų kvietimo į rengiamas televizijos laidas kriterijus (į laidas kviečiant po keturis kandidatus iš sąrašų, kurie užima pirmąsias apklausos vietas pagal sociologinės apklausos rezultatus) nepažeidžia visų kandidatų (jų atstovų) lygios teisės prisistatyti rinkėjams ir galimybės dalyvauti debatuose tarpusavyje, nepriklausomai nuo atitinkamos bendrovės atliktos išankstinės galimų rinkėjų apklausos rezultatų. Teisėjų kolegija iš esmės pritaria Centro partijos – Tautininkų pozicijai, kad pats principas sugrupuoti diskusijų dalyvius pagal ,,reitingus“, kuriuo vadovavosi LRT teikdama kvietimą partijoms į debatus ir organizuodama diskusijų laidas televizijoje, negali būti vertinamas objektyviu ir lygiateisišku“ – skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegijos sprendime.

„Visų Lietuvos žmonių pinigais finansuojama visuomeninė televizija LRT vienašališkai nusprendė, kad sisteminės didžiosios partijos tarpusavyje turi diskutuoti atskirai, o nesisteminės mažesnės politinės jėgos atskirai. Centro partijos – Tautininkų skundą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad LRT televizija pažeidė esminį demokratiškų debatų principą – dalyviai negali būti diskriminuojami dėl savo įsitikinimų, partijos narių skaičiaus, gaunamos dotacijos dydžio ar reitingų, o LRT pasirinktas modelis būtent šį pagrindinį lygiateisiškumo principą ir pažeidė. Teismas taip pat konstatavo, kad ir VRK sprendimas leisti LRT organizuoti debatus pagal tokį lygiateisiškumą pažeidžiantį principą taip pat yra neteisėtas, todėl teismas šį VRK sprendimą panaikino“ – po teismo sprendimo sakė Centro partijos – Tautininkų pirmininkas N.Puteikis.

 

„VRK nusprendė, kad LRT organizuotas kandidatų kvietimas į televizijos laidas pagal bendrovės ,,Norstat“ atliktos apklausos rezultatus, juos suskirsčius pagal ,,reitingus“, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas nepažeistas ir jame įtvirtintas lygiateisiškumo principas bus užtikrintas, o pasirinktas atrankos kriterijus yra objektyvus. Teisėjų kolegija, įvertinusi visas bylos aplinkybes ir ginčui aktualias teisės normas, su tokia VRK Sprendime padaryta išvada nesutinka. Komisijos vertinimu, aukštesnį nešališkumo, skaidrumo ir lygiateisiškumo lygį organizuojant kandidatų debatus padėtų užtikrinti visų kandidatų skirstymas burtų keliu“. Tačiau priimdama sprendimą VRK nusprendė, kad LRT organizuotas kandidatų kvietimas į televizijos laidas pagal bendrovės ,,Norstat“ atliktos apklausos rezultatus, juos suskirsčius pagal ,,reitingus“, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas nepažeistas ir jame įtvirtintas lygiateisiškumo principas bus užtikrintas, o pasirinktas atrankos kriterijus yra objektyvus. Teisėjų kolegija, įvertinusi visas bylos aplinkybes ir ginčui aktualias teisės normas, su tokia VRK Sprendime padaryta išvada nesutinka“ – skelbiama LVAT teisėjų kolegijos nutartyje.

„Lygios debatų dalyvių teisės nepriklauso nuo jų reitingų, kaip ir visos rinkimuose dalyvaujančių asmenų, politinės kampanijos dalyvių lygios teisės niekur ir niekada nepriklauso (arba bent neturi priklausyti) nuo kažkokių jų reitingų. Teismas konstatavo, kad VRK ir LRT sprendimai prieštarauja LR Konstitucijai ir jos 55 straipsniui. Konkuruojantys rinkimuose kandidatai, juos šitaip tyčia „sudėliojant“ rinkimų agitacijos diskusijų laidose, netenka lygios teisės diskutuoti su „aukštesnio reitingo“ kandidatais, jie diskriminuojami, o rinkėjams apribojama teisė objektyviai rinktis tarp „mažesnio“ ir „didesnio“ reitingo kandidatų. Juk kandidatus į Seimo narius išrenka ne jų „reitingai“, o rinkėjai. Yra nemaža tikimybė, kad rinkėjų sprendimas gali ženkliai skirtis nuo išankstinių „reitingų“ ir teismas tą pripažino“ – sakė Centro partijai – Tautininkams teisme atstovavęs G.Songaila.

 

„Lygybės principas yra vienas iš fundamentalių bendrųjų rinkimų teisės principų, pripažintų tiek Konstitucijoje bei ją aiškinančioje oficialiojoje jurisprudencijoje, tiek svarbiausiuose tarptautiniuose dokumentuose. Todėl rinkimų teisės kontekste šio principo taikymo sritis negali būti  siaurinama. Atsižvelgiant į rinkimų agitacijos tikslą ir teisių, kurias siekiama užtikrinti jos metu, pobūdį bei įvertinus tai, kad diskusijos, rengiamos transliuotojo iniciatyva, papildo rinkimų agitaciją (pastarąją išvadą, be kita ko, patvirtina Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 5 dalies kontekstinis – straipsnio, kurio dalis yra analizuojama nuostata – vertinimas), teisėjų kolegija sprendžia, kad lygių galimybių principo privaloma laikytis visos rinkimų agitacijos metu. Tai, kad įstatymų leidėjas Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 5 dalyje inter alia nustato, jog transliuotojų iniciatyva rengiamoms diskusijoms netaikomos kitos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos nesudaro pagrindo riboti bendrojo teisės principo taikymo nagrinėjamoje srityje“ – savo sprendime konstatavo LVAT teisėjų kolegija.

Po šio Lietuvos administracinio teismo sprendimo praėjus vos kelioms valandoms LRT informavo, kad  atsižvelgdama į  rugsėjo 11 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, LRT keičia Seimo rinkimams skirtų debatų organizavimo tvarką. Į visas LRT televizijos iniciatyva rengiamas debatų laidas dalyviai, 17-os kandidatų sąrašų atstovai, bus kviečiami atsitiktinės atrankos tvarka (burtais). Apie burtų traukimo organizavimą visuomenė ir kandidatų sąrašai bus informuoti papildomai. Dalyvauti debatų laidoje bus kviečiama po 4-5 politinės kampanijos dalyves. Iš viso bus surengtos 8 debatų laidos. Laidas LRT televizija rengs nuo kitos savaitės.

 

Centro partijos – Tautininkų pirmininkas N.Puteikis  

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));