Teisėjų mafija užsitikrino Seimo palaikymą

Rudenaite

Rudenaite

 Teisėjų mafija užsitikrino Seimo palaikymą

 

 

Gruodžio 17 d. facebook paskyroje „Lietuvos teismai“ šmėkštelėjo tokia žinutė : ·

„Pastarosiomis dienomis Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė telefonu kalbėjosi su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen ir Lietuvos Respublikos Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte. Pokalbių metu buvo aptartos konstitucinių partnerių – įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios – bendradarbiavimo perspektyvos ir sudėtinga situacija šalyje dėl COVID-19 pandemijos. Taip pat buvo paliesta ir prieš keletą dienų viešojoje erdvėje pasirodžiusio Teisėjų tarybos kreipimosi „Dėl Rusijos Federacijos veiksmų prieš Lietuvos teisėjus“ tema. Apie tai kalbėdamos tiek Ministrė Pirmininkė, tiek Seimo pirmininkė išreiškė nuoširdų palaikymą Sausio 13-osios bylą nagrinėjusiems Vilniaus apygardos teismo teisėjams ir žadėjo imtis šio klausimo sprendimui reikalingų politinių veiksmų.

Teisėjų taryba siekia glaudaus ir lygiaverčiais santykiais pagrįsto teismų ir politinės valdžios bendradarbiavimo, todėl Teisėjų tarybos pirmininkė S. Rudėnaitė džiaugiasi prasidėjusiu betarpišku ir nuoširdžiu dialogu su politinės valdžios lyderėmis“.

https://www.urm.lt/default/lt/naujienos/lietuvos-nuolatinis-atstovas-paprase-jt-specialiojo-pranesejo-reaguoti-i-rusijos-neteisetus-veiksmus-pries-sausio-13-osios-bylos-teisejus?fbclid=IwAR0ByyqLhqK7JP6rF2B6f3b6epvPJo2sH5UxLEa1LxTwChpxgrzQPzlGXTA

Kaip žinia, teisingumą Lietuvoje vykdo teismai, ir jie yra atskirti nuo kitų valdžių, kad liktų nepriklausomi ir nešališki.

Todėl atvejis, kai „teismai”, kurie turi vykdyti „teisingumą”, prašo vykdomosios valdžios nuos „gelbėti”, itin juokingas, nes tada nebeaišku, kaip „teismai” paskui teis savo gelbėtojus, t.y. „vyldomąją valdžią”.

Tuo labiau, kad Konstitucijos 114 straipsnis aiškiai sako:

Valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo narių ir kitų pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ar piliečių kišimasis į teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę.

Tikrovė tokia, kad teismai priima sprendimus pagal buvusios prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjų telefoninius skambučius, ir tokiai praktikai nė vienas teisėjas neprieštaravo, žinodamas, kad aklai vykdydamas D.Grybauskaitės valią, netrukus bus pakeltas pareigose.

T.y. visi teisėjai, kurie priėmė neteisėtus ir Grybauskaitei naudingus sprendimus, greitai padarė karjerą. Pvz., toks Audrius Cininas, „išnagrinėjęs“ Garliavos bylą, ir iš lubų nusprendęs, kad jos „atmintis ištrinta“.

 

Arba toks buvęs gen. prokuroras Algimantas Valantinas, kurį Seimas atleido dėl labai sunkių nusikaltimų dengimo, ir už šiuos nuopelnus D.Grybauskaitės buvo paskirtas apeliacinio teismo pirmininkų ir visos Teisėjų tarybos pirmininku.

 

Ta vadinamoji Teisėjų taryba tai puikiai žinojo, ir nė vienas jos narys net necyptelėjo, nes patys dalyvavo šioje veikloje.

 

Pagaliau atrodo, kad visa ši gauja pagaliau priėjo liepto galą – Rusijos Federacijos Tyrimų komitetas (gen. prokuratūros analogas) pradėjo tyrimą ir paskelbė Vilniaus apygardos teismo teisėjų Ainoros Macevičienės, Virginijos Pakalnytės-Tamošiūnaitės ir Artūro Šumsko tarptautinę paiešką.

 

Mat minėti teisėjai nuteisė ilgiems kalėjimo metams Rusijos pilietį Melį, kuris sausio 13 d. įvykiuose vairavo vieną iš sovietų tankų prie TV bokšto.

 

Rusai teigia, kad sovietų kariuomenės kareivis Melis vykdė vadovybės įsakymus, ir kad Lietuva tuo metu buvo SSSR sudėtyje, todėl negali būti persekiojamas.

Dėl tokio kaltinimo dar galima ginčytis tarptautiniuose teismuose, nes tuo metu Lietuva jau buvo paskelbusi nepriklausomybę, tik dar de facto ir de jure nekontroliavo savo valstybės.

 

Tačiau mūsų gudručiai nuėjo dar toliau – jie nuteisė Melį ir už karo nusikaltimus, kurie į Lietuvos BK buvo įtraukti tik 2011 m., t.y. praėjus 20 metų nuo minėtų įvykių.

 

Rusija nurodė, kad Rusijos piliečiai Lietuvoje persekiojami pagal Lietuvos BK straipsnius, priimtus 2011 m., o nusikaltimas įvykdytas 1991 m. „Lietuvos pusė įstatymą taiko atgal, į praeitį kas prieštarauja bet kokioms tarptautinės teisės normoms“, – teigia Rusijos pusė.

 

T.y. neįmanoma, kad žmonės būtų nuteisti už veiklą, kuri nusikalstama buvo pripažinta praėjus 20 metų po įvykių. Rusai mano, kad minėti teisėjai padarė nusikaltimą, ir prašo Interpolo juos išduoti.

 

Todėl Rusijos Federacija iškėlė bylą minėtiems teisėjams pagal Rusijos baudžiamojo kodekso straipsnį „žinomai neteisėto nuosprendžio priėmimas“, kuris numato, kad teisėjas, priėmęs „žinomai neteisėtą nuosprendį“, baudžiamas kalėjimo iki 10 metų.

Rusijos tyrimų komitete yra toks pranešimas spaudai:

https://sledcom.ru/news/item/1522584/

В Следственном комитете России продолжается расследование уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности и вынесении заведомо неправосудного приговора в Литовской Республике в отношении граждан России из числа бывших военнослужащих Советской Армии, сотрудников правоохранительных органов и членов Коммунистической партии Литвы в связи с событиями в городе Вильнюсе в январе 1991 года.

27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литовской Республики в составе председателя Айноры  Мацявичене, судей Виргинии  Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля  и Геннадия Иванова.

Литовским судом российские граждане признаны виновными якобы в преступлениях против Литовского государства и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков  в городе Вильнюсе в январе 1991 года, когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали.

Однако в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам Российской Федерации, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР (независимость Литовской Республики была признана лишь в сентябре 1991 года). В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР  в целях обеспечения общественного порядка.

По данному факту судьям Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскасу заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан Российской Федерации.

Следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых.

 

 

Toks pat straipsnis buvo ir LTR baudžiamajame kodekse, tačiau tai teisėjų bendruomenė pasirūpino, kad jo neliktų, ir nuo tada nebaudžiamai siautėja jau 30 metų.

 

Būtent todėl ir kilo toks šaršalas – „teisėjų bendruomenė“ labai susirūpino, kad teks atsakyti už savo nusikaltimus, ir puolė ieškoti pagalbos į Seimą ir Vyriausybę.

Nors tos „teisėjų“ prašymas Seimo ir vyriausybės juos gelbėti apskritai yra absurdas – kaip dabar ta „teisėjų bendruomenė“ vertins Seimo ir Vyriausybės nusikaltimus, jeigu tokių bus?

Ar „išgelbėti“ teisėjai galės sąžiningai teisti tuos, kurie juos išgelbėjo?

Žodžiu, visa ši „teisinė bendruomenė“ parodė, kad ji yra visiškai priklausoma nuo vykdomosios valdžios ir vykdo jos valią.

O kai reikia teisti žurnalistus už jų veiklą, kaip „Laisvo laikraščio“ redaktorių Aurimą Drižių, jie pasiskelbia „mes nepriklausomi nuo Konstitucijos ir įstatymų“.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));