Teisėjų klastojamos nutartys nėra pagrindas drausmės bylai, nurodė teisėjų etikos komisija

cepukeniene

cepukeniene

Aurimas Drižius
Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkė Jolanta Čepukėnienė (nuotr. viršuje) man raštu išaiškino, kad teisėjų klastojamos teismo nutartys, sąmoningai į jas įrašant žinomai melagingus duomenis, nėra ir negali būti pagrindas drausmės byloms minėtiems teisėjams.
„Jeigu teismo priimtos nutarties motyvai, Jūsų nuomone, neatitinka faktinių aplinkybių, yra neišsamūs ar nepagrįsti, tai nesudaro pagrindo tokio teismo procesinio dokumento vertinti kaip suklastoto”, – išaiškino teisėjų etikos prievaizdė.
Tiesa, Baudžiamajame kodekse apie dokumentų klastojimą pasisakoma kiek kitaip : 1. Tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Yra ir aukščiausiojo teismo išaiškinimas, ką reiškia dokumento suklastojimas : „Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. V. O. inkriminuotas alternatyvusis BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatytas objektyvus požymis – tikro dokumento suklastojimas. Dokumento suklastojimas – tai veiksmai, kuriais sukuriamas dokumento netikrumas arba jo turinio neteisingumas. Dokumentas yra suklastotas, kai kaltininkas pakeičia kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį arba savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina, arba tik patvirtina kito asmens surašytą dokumentą, tokiu būdu dokumento turinyje įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis. Dokumentai klastojami įrašant melagingą informaciją, padirbant parašą ar antspaudą, pašalinant tikro dokumento teksto dalį, perklijuojant nuotrauką ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-35/2011, 2K-210/2014, 2K-385-942/2017). Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu padaromi tiesiogine tyčia: kaltininkas supranta, kad klastoja tikrą dokumentą (šiuo atveju), ir nori taip veikti. Kaltės turinys atskleidžiamas ne vien tik kaltininko parodymais, kaip jis suvokė bei įvertino savo veiksmus, tačiau vertinant ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: kaltininko atliktus veiksmus, jų pobūdį, pastangas juos darant, aplinkybes, lėmusias tokių veiksmų padarymą, kaltininko siekiamą rezultatą ir t. t.”.
atsakymas Driziui 1 Page 1
atsakymas Driziui 1 Page 1
atsakymas Driziui 1 Page 2
Šiuo atveju kreipiausi į taip vadinamą prokuratūrą ir teisėjų etikos komisiją dėl organizuoto nusikalstamo susivienijimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme
Nurodžiau, kad Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėjant administracinę bylą Nr. I2-3911-535/2022 net kelios šio teismo teisėjos klastojo savo nutartis, įrašydamos į jas žinomai melagingus duomenis.
1. Kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą skundu, kuriame nurodžiau, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) jau du mėnesius neteisėtai blokuoja mano administruojamą portalą www.laisvaslaikrastis.lt. Tai yra iš trečių asmenų sužinojęs, kad dėl ŽEIT yra blokuojama prieiga prie portalo, kreipiausi į teismą. Tada ŽEIT parašė, kad dar kovo 18 d. išsiuntinėjo raštą, kad būtų blokuota prieiga prie mūsų portalo. ŽEIT „specialistė” Aliona Gaidarovič nustatė, kad du straipsniai, kuriuos portalas paviešino, ir kurie paimti iš Didžiosios Britanijos portalo off-quardian.org, yra neva „dezinformacija”. Žinoma, kad tai absurdas, nes jokios dezinformacijos ten nėra.

zeit

2. ŽEIT rėmėsi SEimo priimtu nutarimu dėl nepaprastosios padėties įvedimo. Nors minėtas Seimo nutarimas numato, kad Žurnalistų etikos inspekcijos tarnyba gali laikinai apriboti prieigą prie visuomenės informavimo priemonės ne ilgiau 72 valandoms, tačiau tas blokada tęsiasi nuo kovo 18 d. iki šiandien, birželio 27 d, tai yra daugiau nei du mėnesiai. ŽEIT nustatė, kad du straipsniai, kurie yra paimti iš britų portalo off-quardian.org, yra dezinformacija. Žinoma, kad tai ŽEIT „eksperčių” haliucinacijos, nes jokios dezinformacijos ten nėra, tuo labiau ŽEIT neįgaliota vertinti Didžiosios Britanijos spaudos ir ją skirstyti į gerą ir blogą. Tačiau portalas laisvaslaikrastis.lt yra užblokuotas jau nuo kovo 18 d., tai yra daugiau nei 40 dienų, Kasdien mums daroma žala, kurią teks dengti mokesčių mokėtojams.
Kaip žinia, šioje byloje taip vadinama teisėja Gaidytė-Lavrinovič nagrinėja mano ieškinį dėl neteisėto portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, užuot vykdęs teisingumą, vykdo sunkius nusikaltimus. Kai paprašiau teismo laikinųjų apsaugos priemonių ir teismo įpareigojimo ŽEIT atblokuoti neteisėtai užblokuotą portalą, tai teisėja Gaidytė-Lavrinovič suklastojo savo nutartį ir savo gegužės 23 d. nutarime man nurodė, kad : „Apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą., kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjos prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, kadangi ginčijamo sprendimo vykdymas yra pasibaigęs, prieiga prie pareiškėjos internetinio tinklapio nėra ribojama“.
Nurodžiau, kad tai akivaizdus ir įžūlus Gaidytės-Lavrinovič pačios išgalvotas melas, nes bandant prisijungti prie www.laisvaslaikrastis.lt per bet kokį mobilaus ryšio operatorių, portalas bus nepasiekiamas. Iš visų telekomunikacijų bendrovių tik vienintelė, CSC telekom, kuri patraukta byloje trečiuoju asmeniu, panaikino šį blokavimą o visos didžiosios ir toliau blokuoja prieigą prie portalo. Tam, kad atsidaryti portalą, reikia atsisiųsti specialią programėlę iš www.atblokuoti.lt.
Skunde nurodžiau, kad atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus piktybiškai neinformuoja visų telekomunikacijų įmonių, kad jų blokavimas ne tik neteisėtas, tačiau galėjo būti taikomas tik tris dienas. Nurodžiau Gaidytei-Lavrinovič, kad jos buvo prašoma panaikinti šį bloką, nes jis kasdien mums daro didelę žalą.
Vietoj to Gaidytė – Lavrinovič sugalvojo melą, kad tas blokavimas jau panaikintas. Kodėl jūs taip bjauriai meluojate ir kas jums taip liepė?
Kai paprašiau nušalinti teisėją Lavrinovič nuo šios bylos, nes ji jau suklastojo dokumentus šioje byloje, jos kolegė Einikienė man nurodė, kad dokumentų klastojimas bylose yra visiškai normalus ir teisėtas dalykas – „teisėja tiesiog nagrinėjo bylą”.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad, kai šio įstatymo 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais pagrindais nušalinimą teisėjui (teisėjams) pareiškia proceso dalyvis, nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas arba jų paskirtas teisėjas.
Šiuo atveju teisėja Einikienė pasiskelbė, kad ji „laikinai atliekanti vidinio teismo administravimo funkcijas”, tačiau įstatymas nenumato, kad tokias funkcijas atliekantis tarnautojai galėtų spręsti teisėjų nušalinimo klausimus.
Be to, teisėja Einikienė nurodė, kad klastoti nutartis – jokia problema : „Pažymėtina, kad teismo (teisėjų) jurisdikcinė veikla, kurios išorinė išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priėmimas, negali savaime būti vertinama kaip teisėjo šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo nušalinimo pagrindas”.
Kitaip sakant, dokumento suklastojimas, įrašant į jį žinomai melagingus duomenis, įvardijamas kaip „procesinių sprendimų priėmimas”.
Akivaizdu, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme veikia organizuota nusikalstama grupuotė – teisėjos klastoja savo nutartis ir viena kitą pridenginėja, nes apsimeta, kad vykdo kažkokias administravimo funkcijas.
Ir tai vyksta teisme, kuris vykdo „teisingumą”?
Atkreipiu dėmesį, kad portalas iki šiol blokuojamas, ir mūsų įmonei kasdien daroma žala dėl tokių ŽEIT ir teismo klastočių.
Prašau priimti tinkamą teisinį dokumentą dėl teisėjų Lavrinovič ir Einikienės nušalinimo nuo mano skundų nagrinėjimo, nes dėl jų veiklos – dokumentų klastojimo jau kreipiausi į prokuratūrą.
Tačiau teisėja Lavrinovič neaiškiu būdu „nustatė“, kad portalas jau nebėra blokuojamas, todėl teismo nurodymo panaikinti „bloką“ nebereikia. Remdamas išdėstytu, reikalauju teismą nedelsiant įpareigoti atsakovą ŽEIT pranešti visoms telekomunikacijų bendrovėms, kad jų liepimas taikyti apribojimą yra neteisėtas ir turi būti nedelsiant atšauktas.
Prašau, kad tą dokumentą priimtų teisėtai įgaliotas asmuo.
Aurimas Drižius
Facebook komentarai
});}(jQuery));