Teisėjai, prokurorai ir policija – viena „šaika“, grobiant žemę

resize_1200x900_d1_judita-staseviciene

resize_1200x900_d1_judita-staseviciene

Teisėjai, prokurorai ir policija – viena „šaika“, grobiant žemę

Aurimas Drižius

 

Telšių apylinkės teismo teisėja Judita Staševičienė (nuotr. viršuje kartu su Šiaulių apygardos teismo pirmininku Vytautu Kursevičiumi) balandžio 6 d. nuosprendžiu nuteisė Telšių rajono ūkininkę Reginą Gedvilienę, kuri facebooke aprašė, kaip iš jos buvo atimtas 30 metų moters dirbamas žemės sklypas Telšių rajone.

30742264 1670223583046956 2743619529522282496 n

Ūkininkė Regina Gedvilienė (nuotr. viršuje),  30 metų dirbusi savo žemės sklypą, po matininko Stanislovo Jucevičiaus atliktos žemės konsolidacijos sužinojo, kad jos sklypas perkeltas į kitą vietą, į pelkę.

Moteris sukėlė triukšmą – tik tada paaiškėjo, kad žemės savininkai pirma pasirašė sutartis dėl žemės konsolidacijos, o tik paskui pamatė patį sklypų planą. „Tai buvo padaryta apgaulės būdu“, – mano ūkininkė. Beje, žemės  konsolidacijos sutartys buvo pasirašinėjamos laukuose – ūkininkė sako, kad 2015 kovo mėnesį ir kiti žmonės pasirašė, nežinodami kad tai yra konsolidacijos sutarčių atskiri lapai.

Paskelbusi savo įžvalgas „facebooke“ ir pakvietusi žmones viešinti visas korupcines istorijas dėl žemės grobimo, moteris sulaukė baudžiamosios bylos už „šmeižtą“. Galiausiai teisėja J.Staševičienė ją nuteisė už gerbiamo konsolidaciją vykdžiusio matininko ir kitų „pareigūnų“ šmeižtą – neva tai, kad ji pareiškė, yra netiesa, ir ji tai žinojo.

Tiesa, Šiaulių policija ir prokuratūra buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl dokumentų klastojimo pagal žmonių skundus, tačiau vėliau jį nutraukė.

Tik tada ūkininkė Gedvilienė  pastebėjo, kad byloje neliko net 155 dokumentų – įrodymų apie tai, kad jos žemės sklypas buvo perkeltas į kitą vietą neteisėtai.

Iš bylos dingo ir specialisto Giedriaus Paužolio 55 psl. ekspertinė išvada apie tai, kokie įstatymo pažeidimai padaryti, perkeliant Gedvlienės žemės sklypą.

Visi šie nusikaltimai išsamiai aprašyti G.Paužolio  ekspertinėje išvadoje, kurią ūkininkė pateikė tiek policijai, tiek teismui, tiek prokuratūrai.

Čia pateikiama ekspertinė išvada, kuri įrodo, kad ūkininkės žemė buvo užgrobta neteisėtai, tačiau prokurorų ir teisėjų pagalba dingo iš bylos:

Ekspertinė išvada_Regina Gedvilienė

Visi šie dokumentai iš bylos buvo išimti ir sunaikinti.

Specialistas G.Paužolis savo išvadoje konstatavo : „Pagal atliktą palyginimą nustatyta, kad: 1) po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) rytinėje dalyje yra apie 14,76 metro atstumu pietų kryptimi nutolęs nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161); 2) po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) vakarinėje dalyje yra apie 19,97 metro atstumu pietų kryptimi nutolęs nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161); 3) po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) nuo 6,74 iki 8,51 metro atstumais yra nutolęs vakarų kryptimi nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161).

Specialisto komentaras Pagal atliktą analizę nustatyta, kad po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) savo geografine padėtimi iš esmės skiriasi (yra „perslinktas“ pietų ir vakarų kryptimis) nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161)“.

Tačiau šis dokumentas „dingo“ iš bylos. „Viskas, kas jiems netiko, jie išėmė iš bylos ir ištrynė ar kitaip sunaikino“, – apibendrino ūkininkė.

Iš bylos dingo ir to pačio specialisto G.Paužolio nuomonė apie tai, kaip yra grobiama ūkininkų žemė :

2021 06 16

2.2.4.2 IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priedo Nr. 2 analizė:

 

Pateiktame IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priede Nr. 2 – R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje (19 pav.) – yra grafiškai pavaizduotas iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ir po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribų palyginimas, ribų persislinkimas.

Pažymėtina, kad šioje schemoje nėra nurodytų koordinačių, nėra valstybinės koordinačių sistemos LKS-94 koordinačių tinklo susikirtimo taškų, taip pat nėra nurodyta informacija, kokiais duomenimis remiantis buvo nustatytos iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos.

Palyginus nagrinėjamoje schemoje ir Ekspertinės išvados 2.2.4.1 papunktyje atliktus palyginimus, darytina išvada, kad IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priede Nr. 2 – „R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje“ – neteisingai pavaizduotas žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:161 ir Nr. 7825/0003:292) ribų palyginimas.

Viena iš priežasčių, dėl kurių galėjo atsirasti šis neatitikimas yra tai, kad IĮ „Geolinija“ parengtoje R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje buvo lyginamos ne teritorijų planavimo dokumente (žemės reformos žemėtvarkos projekte, pagal kurį 2004-03-02 buvo parengtas žemės sklypo planas M 1: 5000) suprojektuotos iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos, o, galbūt, Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje anksčiau pažymėtos „preliminarios“ ribos arba vietovėje užfiksuotos arba ortofotografinėje medžiagoje vektorizuotos“.

 

„Aušra Butkienė, policijos imuniteto vidaus tyrimo tyrėja, kuri susivienijo su žemgrobiais ir padavė mane į teismą už šmeižtą, – pasakoja ūkininkė, – nunešiau jai ekspertizes išvadas, tai neįrašė protokole dokumentų paėmimo, o  kitas tyrėjas grąžino šias išvadas neįrašęs“.

Ūkininkė Gedvilienė nuteista už visą „teisinės sistemos“ šmeižtą. Moteris facebooke parašė savo gyvenimo istoriją – iš jos, suklastojus dokumentus, buvo pavogtas jos žemės sklypas. Kai ji paviešino šią istoriją ir įvardino, kas, jos nuomone, yra kalčiausi dėl šio nusikaltimo, visa sistema jai iškėlė „baudžiaką“ ir nuteisė.

Tiesa, policija net nebijojo atvirai stoti nusikaltėlių pusėn – pradangino net 150 dokumentų, kuriuos ūkininkė buvo jiems pateikusi.

„Niekur nerandu pagalbos, esu žiauriai nuskriausta valstybės, ir trejus metus jau persekiojama žiauriai, – redakcijai pasakojo moteris, – matininkai vykdė kadastrinius matavimus už ES lėšas, ir matyt, su jais susitarė turtingas ūkininkas. Iš manęs atėmė žemę, ji turėjo likti toje pačioje vietoje, tačiau sklypas buvo perkeltas į pelkę. Sandoris įvyko net nepatvirtinus sandėrio pas notarą, man jokių dokumentų jie nerodė. Iš pradžių jie surinko žmonių parašus ant konsolidacijos sutarčių, o tik paskui parodė sklypus.  Visas mano sklypas buvo perkeltas į pelkę, o kai aš paviešinau visas jų aferas, tai man iškėlė baudžiamąją bylą. Matininkas organizavo konsolidaciją, pažeisdamas visus įstatymus. Pavogė mano sklypą, kuriame aš dirbau 30 metų. Visą šią istorija atskleidžiau pati, savo ūkininkės jėgomis. Tada jie sunaikino visus dokumentus – padaviau bylą nagrinėjančią teisėją į teismą. Turi Šiaulių apygardos teismas pradėti nagrinėti bylą dėl dokumentų ir teismo įrašų ištrinimo. Policija tyrė, kaip suklastoti parašai pas notarą, tačiau vėliau iš šio ikiteisminio tyrimo dingo man pateikti 155 dokumentai. Tie parašai buvo išgauti apgaulės būdu. Man net sunku suvokti, kad tokie dalykai darosi Lietuvoje. Iš bylos dingo labai svarbūs dokumentai – net 50 psl. matininko ir teismo eksperto Paužuolio žemės sklypo matavimo dokumentų ir išvada. Iš bylos išimti patys svarbiausi dokumentai – tai, kad sklypo ribos buvo suklastotos prieš žemės konsolidaciją. Mano sklypas prieš konsolidaciją įmestas į pelkę. Visiškas teismų savivaliavimas, nes santoriai net nebuvo tvirtinami pas notarą. Bandžiau paduoti generalinei prokuratūrai tuos penkis prokurorus, kurie dalyvavo šiame nusikaltime, tačiau tai viena šaika – niekas nieko netyrė.  Jie iš manęs tyčiojosi net tris metus – teisme pristačiau ūkininke, tačiau palikau tik bitininke – visą žemę iš manęs atėmė. Sąžiningai visą gyvenimą dirbau, tačiau viską praradau, ir man sunku suvokti, kad tokie dalykai darosi laisvoje Lietuvoje. Iš bylos buvo ištrinti visi dokumentai, kurie teismui netiko.  Skundžiausi ir teisėjų tarybai apie tą teisėją, kuri bylą nagrinėjo – niekas dėmesio nekreipė. Rašyti jiems skundus – kaip žaisti futbolą – kamuolys atsimuša į sieną. 12 tūkst. eurų išleista advokatams, o šmeižto byla kainavo dar kokie 5-6 tūkst. eurų. Nors visi advokatai, kuriuos anksčiau samdžiau, dirbo anai pusei.  Skundžiausi visiems – ir vyriausybei, ir prezidentui, tačiau niekas nekreipė dėmesio. Baisus gyvenimas Lietuvoje. Kai atsiduri tokioje istorijoje, sužinai, kas yra tikroji Lietuva ir koks čia gyvenimas. Esu ant išnykimo ribos. Tas, kuris pagrobė mano žemę, buvo pažadėjęs ją gražinti. Būčiau sumokėjusi už jo 20 hektarų ir savo 26 arų žemės sklypo kadastrinius matavimus. Tačiau jis vis tiek nesutinka – kam jam sutikti, jeigu teismai ir policija dirba jo naudai.

Bandau rasti advokatą, kuris galėtų atstovauti mane ir atnaujinti tą bylą dėl žemės nusavinimo, tačiau tokių nerandu. Niekas nenori bylinėtis su valstybės įstaigomis. Prašiau atnaujinti tą bylą, kurioje buvo nuslėpti ir sunaikinti dokumentai, tačiau nežinau, ar teismas tai priims. Ir prezidentas, ir vyriausybė viską puikiai žino, jau keturis metus, tačiau niekas nepadeda. Niekas nė piršto nepajudina. Buvau pas ministrą Sturplį ir Palionį, tačiau tie vizitai – tik pasityčiojimas“.

 

O čia nuosprendis – už kokius teiginius buvo nuteista ūkininkė R.Gedvilienė : „iš teismo nuosprendžio :

Apeliantę įpareigojo viešai atsiprašyti nukentėjusiųjų Stanisovo Jucevičiaus, Gedimino Permino, Birutės Neverdauskienės, Aušros Butkienės, atsiprašymą paskelbiant internetiniame portale Rekvizitai.lt; socialinio tinklapio „Facebook“ viešoje grupėje „Lietuvos policija“; socialinio tinklapio „Facebook“, asmeninėje paskyroje „Regina Gedvilienė“ socialinio tinklapio „Facebook“ viešojoje grupėje „Viešinkime ir kovokime su KORUPCIJA kartu“.

Teismas įpareigojo apeliantę pašalinti kaltinime nurodytą, tikrovės neatitinkančią, šmeižikišką, paniekinančią ir pažeminančią informaciją.

1) Regina Gedvilienė 2019 m. sausio 20 d., 19 val. 23 val., internetiniame portale Rekvizitai.lt parašydama, kad „Jusevičius Stanislovas pasirodo užvaldydamas vertingus žemes sklypus pažeidžia visa eilę įstatymų net neleidžia Gedeminui Perminui notarui dirbti savo darbo, pasiėmęs konsolidacijos sutartį neša i laukus, kad tik apgaulės būdu išgauti parašą, nerodo koks tai dokumentas, liepia pasirašyti laukuose, klastoja sklypo ženklinimo data, o po prasideda patyčios, grasinimai, kad esi pats kaltas. Teisme meluoja ir tai daro ne tik jisai, bet ir ūkininkas pasisavinęs žemes sklypą.“, tokiu būdu paskleidė apie Stanislovą Jucevičių, tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią jį paniekinti ir pažeminti bei pakirsti pasitikėjimą juo, t. y. šmeižė Stanislovą Jucevičių.

2) ji 2019 m. rugpjūčio 6 d., 11 val. 00 min., internetiniame portale Rekvizitai.lt parašydama, kad „Ko toliau nuo tokių matininkų kaip Stanislovas Jusevičius, gerai organizuota žemgrobių gauja vykdo kosolidacijos projektus atiminėja sklypus vertingus visą žemės sklypą pakeičia turtingo ūkininko pelke, sutartys pasirašomos laukuose be notaro, po to vykdomos patyčios grasinama. Reikia saugotis tokių specialistų, tai yra organizuota žemgrobių gauja.“

3) „Stanislovas Jusevičius apgaulės būdu išgavo parašą notaro Gedemino Permino notarinėje registravimo knygoje 2015 metų kovo mėnesį susirinkimo metu pateikdamas pasirašyti ant tuščio langelio, tai yra žmogus, kuris apgaudinėja žmones padeda pasisavinti turtingiems ūkininkams šiuo atveju Alvydui Blažinauskui vertingus žemės mano sklypus. 26 arų mano sklypą nusavino apgaulės būdu.“

5) „Telšių policijos pareigūnai nesugeba atlikti darbo sąžiningai, dirba nusikalstamoms grupuotėms, tyrė parašų suklastojimą du policijos pareigūnai Aušra Butkienė, Andrius Norbutas, tačiau 57 parašų suklastojimo taip ir nesugebėjo ištirti, pareikalavo iš manęs konsolidacijos sutarties su mano parašu ir pristatė rašto ekspertams. Mano parašą išgavo Telšių registrų centras atsiimant sutartį. Marijanas Isajevas 2 metus sugebėjo nuslėpti parašų klastojimą. Sutartys visos vienodos ir jas reikėjo visas pasirašyti. 2015 07-24 reikėjo pasirašyti pas notarą sužinojau tik 2018 -12, koks notaras tvirtino Gedeminas Perminas, tačiau policijos pareigūnai netiki nukentėjusio žmogaus parodymas 26 arų sklypas kur maitinosi mano 11 asmenų šeima atiteko turtingam ūkininkui Alvydui Blažinauskui. Marijanas Isajevas net pagrasino atimti visą mano turtą. Tokia Lietuvos policija.“

„Teismų pagalba, pasirodo suklastoti 57 parašus notarinėse konsolidacijos sutartyse nėra joks nusikaltimas, toks prokurorės Laisvidos Sabaliauskienės sprendimas, tai yra organizuota grupuotė, kurios negalima bausti už nusikalstamą veiką, korupcija Lietuvos valstybėje įteisinta nusikaltėliams uždegta žalia šviesa..“

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));