skip to Main Content
Patackienes

Teisėja Rosita Patackienė toliau traiško Zigmo Vaišvilos gyvenimą

Aurimas Drižius

Patackienes

Vilniaus apygardos teismo teisėja Rosita Patackienė pranoko pati save – nustačiusi signatarui Zigmui Vaišvilai tris dienas pateikti savo atsiliepimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių 2,4 mln. eurų sumai, ji ta pačią dieną priėmė nutartį, kad Z.Vaišvila šio atsiliepimo nepateikė, ir tas laikinąsias priemones pritaikė.

„Aš manau, kad teisėja R. Patackienė „užsirovė“, švelniai sakant, – teigia Z.Vaišvila, – ji man atsiuntė 2,4 mln. eurų vertės ieškinį ir du pranešimus – apie tai, kad per 20 dienų pateikčiau atsiliepimą į ieškinį, ir kad per 3 dienas pateikčiau atsiliepimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Šiuos pranešimus gavau pirmadienį, birželio 26 d. Po trijų dienų žmoną nuvežė į teismą prašymą pratęsti terminą dėl laikinų apsaugos priemonių bent savaitei. Parodžiau, kokia mano sveikatos būklė, esu nedarbingas, ir dalyvauju n bylų. Tačiau gavau Patackienės nutartį, kad ji man pritaikė tas apsaugos priemones, ir kad nepateikiau savo atsilepimo.  Ji priėmė tą nutartį tą pačią birželio 26 d., t.y. ta pačią dieną, kai aš gavau tą nutartį ir galėjau per tris dienas pateikti atsiliepimą“. 

Kaip žinia, Lietuvos „teismai“ Z.Vaišvilos atžvilgiu priima tokius sprendimus – atima turtą, jį pasidalina, tada dėl vagystės apkaltina patį apvogtą šeimininką, ir jam kelia bylą už vagystę.

Teisėjai puikiai supranta, kad veikia nusikalstamai, nes atsiprašinėja, skelbdami tokias nutartis – jie visi galimai paklūsta Dalios Grybauyskaitės valiai.

 

Ginče dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ar kitų asmenų nusikalstamai suorganizuotu, teisėja V. Čekanauskaitė už uždarų durų pasirėmė bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ melagingais paaiškinimais. Esą Z. Vaišvila sunaikino buhalterinės apskaitos programą ir bankroto administratoriui neperdavė pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų, valdybos posėdžių ir akcininkų susirinkimų protokolų, trumpalaikio turto, kurio balansinė vertė 2,4 mln. EUR. 

 

„Aš maniau, kad teismas juokauja, nes byloje yra dokumentai, kurie įrodo priešingai, – sakė Z.Vaišvila, – teismas „nepastebėjo“ byloje dokumentų, įrodančių priešingą tiesą. Pasirodo, bankroto administratoriaus siūlymu dar 2015 m. rugpjūčio 18 d. UAB „FF Lizingas“ kreditorių komitetas vienbalsiai nutarė nurašyti ir buhalterinės apskaitos programą! Šiaip už apskaitos sunaikinimą Baudžiamasis kodeksas numato baudžiamąją atsakomybę. Bet šioje byloje tai padariusiems bankroto administratoriui ir kreditorių komiteto nariams Baudžiamasis kodeksas negalioja – kaltę reikia suversti sunkiai sužalotam signatarui. Aš turiu visus šių ponų parašus, kad visus minėtus dokumentus jie yra perėmę“. 

 

Byloje yra ir UAB „Admivita“ perimtų UAB „FF Lizingas“ dokumentų sąrašai, kuriuose išvardinti visi apskaitos tvarkymui būtini pirminiai dokumentai – ataskaitos, deklaracijos, PVM sąskaitos faktūros, kasos ir banko dokumentai ir kt. Teismas jų „nepastebėjo“ ir tuo apkaltino Z. Vaišvilą. Teismas „nepastebėjo“ ir to, kad dar 2013 m. gruodį Z. Vaišvila pasirašytinai bankroto administratoriui perdavė visus valdybos ir akcininkų susirinkimų protokolus – tris bylas, kuriose net lapai suskaičiuoti – 306, 323 ir 350 lapų.

 

Atskira kalba eina apie patį ieškinį, kuris yra pareikštas Zigmui Vaišvilai. „Administratorius rašo, kad yra bankroto byla, prideda mano padarytą bankroto dienai balansą, ir parašo, kad aš nepridaviau bankroto dienai įmonės trumpalaikio turto už 2,4 mln. eurų, – pasakojo Z.Vaišvila, – ir daugiau jokių įrodymų. Pateikiau savo atsiliepimą, tačiau vėliau atėjo apšvietimas – kodėl aš turiu už juos kažką įrodinėti. O jeigu atvirai pasakius, tai pusė to turto, kurio nepridavimu aš buvau kaltinamas, buvo nekilnojamas turtas, kurį administratorius jau perėmė ir pusdykiai pardavė, o kita pusė – tai gamybos įrenginiai ir atsargos, kurį jie patys pavogė Mažeikiuose, ir dėl ko yra iškelta bankroto byla.  Todėl ketinu surengti spaudos konferenciją ir paaiškinti, kaip atsirado tie 2,4 mln. eurų turto, ir kodėl jie tai skuba. Tačiau jau gavau ir antstolio Kisieliaus patvarkymą areštuoti turto tokiai sumai. Tačiau jeigu teismas tokiais metodais nagrinėja bylas – užtenka kažkam pasakyti, kad Vaišvila yra kažkam skolingas, ir reiškia, kad aš jau skolingas, to užtenka?

Pats Z.Vaišvila mano, kad jau laikas pradėti kelti baudžiamąsias bylas už dokumentų klastojimą ir melagingų duomenų rašymą savo nutartyse.

 

Z.Vaišvila po naujo Seimo patvirtintos CPK normos, kad apeliacinėje instancijoje žmogui gali atstovauti tik advokatas, ketino eiti pas Seimo pirmininką Pranckietį – ar jie supranta, ką jie daro? „Ar tai reiškia, kad Seimas automatu pakelia rankas dėl to, ką jiems pakiša?, – klausė Z.Vaišvila, – kada jie pradės patys galvoti?

 

Rosita Patackienė : mano nuomonė yra aukščiau Konstitucijos

 

Beje, tos pačios Rositos Patackienės vadovaujama kolegija buvo nutarusi įkišti mane į cypę vien už straipsnių rašymą. Teismas buvo įvedęs cenzūrą, uždraudęs man rašyti straipsnius apie A.sadecko vaidmenį „Mažeikių naftos“ privatizavime, ir vien už tai, kad parašiau šį straipsnį apie mafijos kontroliuojamą generalinę prokuratūrą. Vėliau Aukščiausiojo teismo išsplėstinė kolegija mane visiškai išteisino:

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=726;auksciausias-teismas-ll-redaktorius-a-drizius-parases-straipsni-mafija-visiskai-uzvalde-generaline-prokuratura-nepadare-jokio-nusikaltimo-ar-nusizegimo&catid=2&Itemid=203&highlight=WyJtYWZpamEiXQ==

 

R.Patackienė nusprendė įkišti mane į kalėjimą. Ji puikiai žinojo, kad cenzūra Lietuvoje uždrausta, tačiua savo nutartyje nurodė, kad jos nuomonė yra aukščiau, nei įstatymai ir Konstitucija:

 Kitaip tariant, cenzūra yra didesnė vertybė nei žodžio laisvė tokiam teisėjui, kaip Stasys Punys, R.Patackienė ir V.Švedienė.

: „Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką  Konvencijos 10 straipsnis negarantuoja visiškai neribotos saviraiškos laisvės spaudai net dėl rimtų viešojo intereso klausimų. Įgyvendindami savo teisę Į saviraiškos laisvę spaudos atstovai privalo veikti laikydamiesi savo pareigų ir atsakomybės, kaip reikalaujama Konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje. Be to. pagal Konvencijos 10 straipsnį garantuojama apsauga suteikiama su sąlyga, kad jie veikia sąžiningai siekdami pateikti tikslią ir patikimą informaciją sutinkamai su atsakingos žurnalistikos principais…Taigi nagrinėjamu atveju A. Drižiaus teisė skleisti informaciją apibrėžta Įstatymų nustatyta tvarka priimto įsiteisėjusio teismo sprendimo, dėl kurio nevykdymo jis ir yra nuteistas. Kolegijos įsitikinimu, nagrinėjamoje byloje sprendžiant saviraiškos laisvės ir teisės į asmens garbės bei orumo gerbimą konfliktą, prioritetas pagrįstai suteiktas pastarajai vertybei. Priešingas sprendimas iš esmės reikštu, kad naudojantis saviraiškos laisve galima nepaisyti, vykdant pozityviąsias pareigas pagal Konvencijos 8 straipsnį priimtų teismo sprendimų dėl asmens garbės ir orumo gynimo. Tokia situacija būtu nesuderinama su teisinga Konvencijos 8 ir 10 straipsnyje garantuojamų teisių pusiausvyra“.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));