Tautos programa 2024 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams

tauta
TAUTOS PROGRAMA
 
 
Tautos programa 2024 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams
 
Nė karto Lietuvos Respublikos istorijoje, tiesiogiai Tauta nebuvo pateikusi savo privalomos vykdymui programos, Lietuvos Respublikos politiniams kandidatams ir politikams. Paprastai, politikai pristato savo asmenines arba partines rinkimų programas.
 
Todėl yra glaustai pristatoma I-oji Tautos programa (siūloma programa Tautos analizei), 2024 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams (neįvykus pirmalaikiams rinkimams, taipogi – pirmalaikiams rinkimams), privaloma vykdyti kandidatams ir būsimiems išrinktiesiems (kandidatai privalomą programą gali išplėsti ir kitomis savo papildomomis nuostatomis):
 
1. Grąžinti Tauro kalno sklypą Tautai, kuris yra vienintelis Lietuvos Respublikoje nekilnojamojo turto vienetas, tiesiogiai priklausantis lietuvių Tautai.
 
Pastaba: įgyvendinti per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios.
 
2. Išieškoti personaliai iš atsakingų asmenų (arba jų šeimų / partnerių ir / arba pirmos eilės giminių), priėmusių atitinkamus sprendimus dėl Tauro kalno sklypo panaudojimo ir „Tautos namų” vardo panaudojimo, padarytą grynąjį nuostolį Tautai – valstybės biudžetui: 5 521 310 EUR + 413 407 EUR + 145 200 EUR + 120 000 EUR + 100 000 EUR = 6 299 917 EUR be PVM. Tai yra Nacionalinės koncertų salės projektavimo, „Profsąjungų” rūmų griovimo, architektūros konkurso organizavimo, bendrojo prizinio fondo, koncertų salės studijos parengimo (pastarosios tikslios išlaidos nėra žinomos) perteklinėssąmoningai padarytos išlaidos (realiosios išlaidos be PVM yra didesnės). Tai – šiam etapui padarytas grynasis nuostolis, nepradėjus koncertų salės statybos darbų ir jų finansavimo.
 
Pastaba: įgyvendinti per 1-erius metus nuo kadencijos pradžios.
 
3. Privalomai įsteigti viešąją įstaigą (VšĮ), kurios steigėjai personaliai lygiomis dalimis ir privalomai būtų šie fiziniai asmenys (laimėję rinkimus ir / arba užimantys pareigas): Vilniaus miesto savivaldybės meras, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas, Vilniaus miesto savivaldybės VISI tarybos nariai, VISI Seimo nariai, VISI ministrai, Premjeras, Prezidentas, VISI politinių partijų pirmininkai. VšĮ privalėtų finansuoti Nacionalinės koncertų salės statybą ant Tauro kalno ir šios koncertų salės veiklos ir eksploatavimo išlaidas. Kadangi lietuvių Tauta nesutinka būti Nacionalinės koncertų salės statybos ant Tauro kalno ir koncertų salės veiklos bei eksploatavimo finansuotoja – UŽ pasisako 0,50 % ir mažesnė Tautos dalis, PRIEŠ pasisako 99,50 % ir didesnė Tautos dalis. Su apklausos, kuri buvo vykdoma vienerius metus – nuo 2021.04.01 iki 2022.04.01, rezultatais Lietuvos Respublikos vadovybė, veikiantys asmenys ir politikai yra (buvo) supažindinti. Jeigu iki 2024 m. spalio 13 d. Seimo rinkimų Nacionalinės koncertų salės statyba ant Tauro kalno būtų pradėta finansuoti ir prasidėtų statybos, padarytas Tautos investicijas privalomai ir pilna apimtimi perkelti į VšĮ balansą, kartu iš VšĮ gaunant skolos valstybės biudžetui analogiškos sumos įsipareigojimo raštą.
 
Pastaba: įgyvendinti per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios. 
 
4. Atstatyti ir normalizuoti geros kaimynystės ir tarptautinius tarpvalstybinius diplomatinius ir ekonominius santykius su Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika ir Kinijos Liaudies Respublika, kviečiant į Lietuvos Respubliką aukščiausio valstybinio vizito šių šalių vadovus (TUO METU REALIAI VEIKIANČIUS, FAKTINIUS VADOVUS), taikant aukščiausią diplomatinį priėmimo protokolo lygį – raudoną kilimą ir Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopą.
 
Pastaba: įgyvendinti (išsiųsti oficialius kvietimus) per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios.
 
5. Vykdyti gilų ekonominį bendradarbiavimą su Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika ir Kinijos Liaudies Respublika, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos strateginius, geopolitinius ir saugumo nacionalinius tikslus, interesus ir lokaciją.
 
6. Vykdyti gilų ekonominį bendradarbiavimą ir tarpusavio investicijų skatinimą su Ukraina, nepriklausomai nuo Ukrainos savarankiškumo ir geopolitinės priklausomybės.
 
7. Tęsti glaudų ekonominį bendradarbiavimą ir skatinti investicijas su Kinijos Respublika (TAIVANU).
 
8. Tęsti glaudų daugialypį bendradarbiavimą ir palaikyti stabilius ir glaudžius ryšius su JAV, Europos Sąjunga, NATO ir Didžiąja Britanija.
 
9. Lietuvos Respublika de facto Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės šalyse, NATO aljanso šalyse yra laikoma politiškai nestabilia ir nepatikima valstybe. Taip pat nestabilia ir nepatikima valstybe Lietuvą laiko ir dauguma užsienio investuotojų, tame tarpe – finansinio sektoriaus investuotojų. Todėl, diplomatinio korpuso pastangomis, visame pasaulyje siekti Lietuvos, kaip neutralios valstybės, neformalaus statuso arba tokio pripažinimo, valstybę orientuojant ir ateityje siekiant, pagal ekonominį išsivystymą, ekonomikos ir politinį stabilumą, šalies konkurencingumą ir BVP vienam gyventojui, tapti analogu arba panašiu pavyzdžiu į Šveicariją, Liuksemburgą, Monaką, Lichtenšteiną, Singapūrą. Yra didelė tikimybė, kad Vakarų ir transatlantinės – Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės ir NATO valstybės, taip pat Rytų valstybės tam neprieštarautų, bent jau, didžioji šalių dalis. Valstybės, kurios prieštarautų tokiam neutralios valstybės neformaliam statusui, privalėtų argumentuoti savo poziciją. Todėl Lietuva, pasinaudodama esama padėtimi ir situacija, taip pat ir geopolitine, turi labai didelį šansą tapti nepriklausoma ir suverenia valstybe, liekant esamose sąjungose ir blokuose.
 
Pastaba: įgyvendinti / padaryti diplomatinių misijų užsienio valstybėse darbo tuo klausimu proveržį per kadenciją.
 
10. Visą Lietuvos Respublikos teritoriją įstatymu paskelbti ir padaryti laisvąja ekonomine zona (LEZ).
 
Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per 2-jus metus nuo kadencijos pradžios.
 
11. Specialiu įstatymu paskelbti ir įtvirtinti Lietuvos Respublikos, kaip „Tranzitinės valstybės” statusą ir valstybinę reikšmę, apimant visų rūšių transportą ir infrastruktūrą: sausumos kelių, geležinkelių, jūrų vandens ir oro.
 
Pastaba: įgyvendinti / priimti įstatymą per 1-erius metus nuo kadencijos pradžios.
 
12. Pateikti oficialius kvietimus – pasiūlymus pasaulio TOP100 bankams, įkurti Lietuvos Respublikoje atstovybę, filialą, dukterinį banką, regiono centrinį banką ar operacijų centrą, oficialų kvietimą – pasiūlymą, būtinai, pasirašant Prezidentui, Premjerui ir Lietuvos banko pirmininkui, kartu peržiūrint ir keičiant mokesčių sistemą į palankią.
 
Pastaba: įgyvendinti / išsiųsti oficialius kvietimus – pasiūlymus per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios, o mokesčių sistemą peržiūrėti ir pakoreguoti per 2-jus metus nuo kadencijos pradžios.
 
13. Dvigubai padidinti egzistuojančias bausmes už visų rūšių narkotikų (narkotinių ir psichotropinių medžiagų) laikymą, platinimą ir naudojimą asmeniniais ir komerciniais tikslais, išskyrus kanapių kultūros auginimą ir naudojimą sveikatos apsaugos, maisto ir ūkinės / lengvosios pramonės srityse.
 
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per 0,5 metų nuo kadencijos pradžios.
 
14. Įstatymu uždrausti seksualinių mažumų (LGBT) visų priemonių viešą vykdymą ir informacijos sklaidą: eitynes, paradus, informacijos pateikimą ir skleidimą visų rūšių žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir internetinėje erdvėje, tuo tikslu papildant Administracinį ir Baudžiamąjį kodeksus straipsniais, pagal kuriuos, pirmą kartą padarius nusižengimą, būtų skiriama 10 000 EUR administracinė bauda, pakartotinai – reali 2 metų laisvės atėmimo bausmė.
 
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per 1-erius metų nuo kadencijos pradžios.
 
15. Įsteigti naują teismų institutą – prisiekusiųjų teismą (be didžiosios žiuri).
 
Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
 
16. Nuleisti referendumo surengimo kartelę – sumažinti reikalingų surinkti parašų skaičių nuo 300 tūkst. piliečių parašų iki 50 tūkst. piliečių parašų.
 
Pastaba: įgyvendinti per 1-erius metus nuo kadencijos pradžios.
 
17. Sukurti įstatyminę bazę ir tvarką dėl rinkėjų Seimo nario atšaukimo ir mandato panaikinimo, kaip nepateisinusiojo pasitikėjimo ir valios (neskaitant apkaltos).
 
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
 
18. Sumažinti Seimo narių skaičių nuo 141 iki 71. Pagal dabartinę galiojančią Seimo sudėties apimtį ir jo darbą, tai – neatsakingųjų ir nepareigingųjų asmenų sambūris – politinė gauja, kurioje:
 
– didžioji dalis būna ir yra išrinkta pagal partinius sąrašus;
– veikia ir priima sprendimus tik keliolika ar keliasdešimt asmenų;
– likusieji Seimo nariai – šildo kėdes ir „sėdi ant rankų”;
– už Seimo ribų ieško galimybių parduoti savo menamą įtaką, stumiant arba priimant vieną ar kitą įstatymą ar jo projektą;
– pagal rodomus „vyresniųjų” gestus arba duodamus signalus, tik kilnoja rankas balsuojant;
– dažnai posėdžiuose nedalyvauja didelė, kartais, net, pusė ar didesnė Seimo sudėties dalis;
– vyksta į nereikalingas ir neaktualias Lietuvai komandiruotes – keliones, taip pat vykdo kitas neaiškias priemones, kaip susitikimus tiek užsienyje, tiek Lietuvoje su užsienio komercinėmis struktūromis arba privačiais asmenimis, su tikslu aptarinėti perversmus kitose valstybėse ir pan..
  
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
 
19. Pakeisti Seimo rinkimų apygardų tvarką – iš rinkėjų ir jų skaičiaus apygardų pasiskirstymo į teritorinį apygardų pasiskirstymą, numatant 60 teritorinių vienmandačių rinkiminių apygardų (60 savivaldybių). Tokiu būdu tolygiai vystant visus Lietuvos miestus ir rajonus (regionus), nepriklausomai nuo gyventojų skaitlingumo juose – galimai, pagal tolygų atstovų skaičiaus pasiskirstymą Seime, dideliuose miestuose ilgainiui pristabdant vystymąsi, o mažesniuose – ilgainiui aktyvinant arba didinant vystymąsi, kadangi atstovaujančiųjų Seimo narių skaičius būtų vienodas visuose regionuose, o šešiuose didžiausiuose miestuose ir jų rajonuose (apygardose) – proporcingai vienodai didesnis Seimo narių skaičius (išskyrus Alytaus rajoną), t.y. 60 narių + 11 narių = 71 Seimo narys.
 
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
 
20. Atskirti įstatymus leidžiančiąją valdžią nuo vykdomosios valdžios, t.y. uždrausti Seimo nariams būti ministrais.
 
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
 
21. Privalomai įpareigoti kandidatus į Prezidento, Seimo narių, ministrų, merų ir administracijų direktorių pareigybes arba veikiančius pareigose, viešai skelbti savo (imtinai iki senelių kartos) buvusį ir esamą legitimų priklausymą užsienio valstybių saugumo tarnyboms. Tokios informacijos paskelbimas Lietuvos Respublikos piliečių „teismui” vienodai leistų kandidatuoti ir užimti šias pareigas. Tuo tikslu papildyti Baudžiamąjį kodeksą straipsniu, pagal kurį, nepaskelbus savalaikiai ir faktui paaiškėjus vėliau, būtų skiriama reali 10 metų laisvės atėmimo bausmė.
 
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją. 
 
22. Visų valdininkų (neskaičiuojant švietimo, teisėsaugos, gelbėjimo, gynybos, sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų ir kitų būtinų arba gyvybiškai svarbių sričių darbuotojų ir pareigūnų – ne ministerijų, departamentų ir kitų administracijos vienetų valdininkų) skaičių aritmetiškai sumažinti 50 %, o, pagal atskirą skirtingų sričių institucijų analizę – iki 70 %, pagal darbo stažo, kvalifikacijos ir pensijinio amžiaus kriterijus.
 
Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
 
23. Nustatyti valdininkų: Seimo narių, ministrų, Prezidento, savivaldybių merų ir administracijos direktorių kintamą darbo užmokestį, susiejant su vidutiniu šalies darbo užmokesčiu ir su vidutiniu darbo užmokesčiu konkrečios savivaldybės teritorijoje, sekančiai:
 
– Seimo nariai: vidutinis šalies darbo užmokestis + 200 % (papildomai numatant darbo priemonių įsigijimo vienkartines išlaidas, dviejų kelionių – pirmyn ir atgal/savaitę į savo apygardą išlaidas ir minimalias 50 EUR/mėn. kanceliarijos išlaidas);
– ministrai: vidutinis šalies darbo užmokestis + 400 %;
– Prezidentas: vidutinis šalies darbo užmokestis + 1000 %;
– merai ir administracijų direktoriai – šešių didžiausių miestų: vidutinis darbo užmokestis savivaldybės teritorijoje + 200 %, kitų miestų ir rajonų: vidutinis darbo užmokestis savivaldybės teritorijoje + 250 %.
 
Valstybinių monopolistinių arba dominuojančių įmonių vadovų darbo užmokestis negali viršyti ministrų atlyginimų dydžio, o savivaldybių įmonių vadovų darbo užmokestis – merų ir administracijos direktorių atlyginimų dydžio.
 
Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
 
24. Įvesti personalinę finansinę ir baudžiamąją atsakomybę vykdomosios valdžios valdininkams ir papildyti Baudžiamąjį kodeksą straipsniu, pagal kurį, savo sprendimais padarius apskaičiuotą arba nustatytą žalą valstybei arba negautas pajamas 0,5 mln. EUR ir daugiau, skirti realią 20 metų laisvės atėmimo bausmę, o savo sprendimais padarius apskaičiuotą arba nustatytą žalą valstybei arba negautas pajamas 10 mln. EUR ir daugiau – 20 metų laisvės atėmimo bausmę su turto konfiskavimu.
 
Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
 
25. Panaikinti Premjero institutą ir Vyriausybės aptarnavimo aparatą, vadovavimą Vyriausybei ir aptarnavimo funkcijas perleidžiant valstybės vadovui – Prezidentui ir Prezidentūros kanceliarijai. Pagal galiojantį valdžių padalijimo arba atskyrimo principą ir, dabar realiai tokį principą taikomą valstybės valdyme, Premjeras personaliai ir Vyriausybė kolegialiai neprisiima ir neneša jokios atsakomybės už Vyriausybei pavaldžių ministerijų ir ministrų sprendimus, veiksmus, rezultatus ir pasekmes. Tai – realybė ir faktas.
 
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
 
26. Panaikinti politinių partijų finansavimą ir rėmimą valstybės biudžeto lėšomis, paliekant galimybę finansuoti partijų narių įnašais ir laisvanorišku gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimu. Šiuo metu iš valstybės biudžeto politinėms partijoms (realiai ir faktinai – keliasdešimčiai asmenų) yra skiriama apie 500 000 EUR/mėnesį arba apie 6 000 000 EUR/metus.
 
Pastaba: įgyvendinti (palaipsniui mažinti finansavimą kiekvienais metais po 25 %) pilna apimtimi per kadenciją.
 
27. Panaikinti daugiapartinę sistemą ir įstatymu uždrausti politines partijas arba joms prilygstančias politines organizacijas ir jų veiklą Lietuvos Respublikoje. Mini valstybėje – Lietuvoje esama daugiapartinė – 25 – 30 partijų sistema (neskaičiuojant joms prilygstančių / politizuotų organizacijų) su neskaitlingomis politinėmis partijomis žlugdo ir diskredituoja demokratiją šalyje bei stabdo ekonominį šalies vystymąsi, ko pasekoje kelia absoliučią grėsmę Lietuvos valstybės nacionaliniam saugumui.
 
Pastaba: įgyvendinti / priimti sprendimą per kadenciją.
 
Ta pačia proga pasiūlymas Tautai – 2024 m. spalio 13 d. Seimo rinkimuose visam laikui eliminuoti iš Lietuvos politinės arenos sekančias, vykdančias anominį valdymą (anomiją), destruktyvią veiklą, nukreiptą prieš valstybę ir nacionalinį saugumą, vykdančias pseudodemokratiją, artimą Rusijos, Baltarusijos, Kinijos demokratijoms (prisiminkite Prezidento V.Adamkaus Lietuvoje „paliktų šlepečių” istoriją; prisiminkite įtartinomis aplinkybėmis ir dėl JAV gydytojams įtartinos ligos, po vieno mėnesio, iš Lietuvos į JAV grįžusį ir mirusį diplomatą S.Lozoraitį, po rinkiminės dvikovos su Komunistų / LDDP / LSDP (socialdemokratų) partijų aktyvistu A.Brazausku ir „arbatos gėrimo” viešbutyje „Draugystė” – šiame viešbutyje S.Lozoraitis buvo apsistojęs ir gyveno; atkreipkite dėmesį į Kauno vyriausiosios rinkimų apygardos komisijos dažną delsimą paskelbti galutinius balsavimo rezultatus, ypač, tuo atveju, kai rezultatai lemia konservatorių partijos arba jų remiamo kandidato į Prezidentus galimą pergalę arba pralaimėjimą rinkimuose; prisiminkite „neabejotiną” liudytoją ir jo „garantuotą” liudijimą apie „paskutinės kelionės” aplinkybes – tuometinį Teisingumo ministrą / dabartinį Vilniaus miesto merą R.Šimašių, kuris vidury laukų ir miškų palydėjo į „paskutinę kelionę” A.Ūsą, tuo metu valstybei vadovaujant Prezidentei D.Grybauskaitei; atkreipkite dėmesį į farmacijos pramonės atstovų ir lobistų valdžios paveiktumą ir prievartinės formos skiepijimą COVID-19 skiepais, kai, tuo tarpu, jau dabar Seimo pirmininkė, Premjerė ir kai kurie kiti politikai sako, kad piliečiai patys „savo” ir „labai dideliu noru” stojo į labai ilgas „skerdyklų” eiles skiepams, todėl dėl skiepų pasekmių pretenzijos valstybei negali būti priimamos; atkreipkite dėmesį į valdžios vykdomą spaudimą ir blokavimą bei uždarymą konkrečių Lietuvos žiniasklaidos priemonių ir daugelį kitų panašių anti demokratijos atvejų) ir, veikiančias prieš Tautos bei nacionalinius interesus ir keliančias didesnio ar mažesnio laipsnio grėsmę nacionaliniam saugumui, partijas ir asmenis:
  • Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partiją;
  • Liberalų sąjūdį;
  • Laisvės partiją;
  • Lietuvos socialdemokratų partiją;
  • Darbo partiją;
  • Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą („valstiečių” partija / partijos pirmininkas R.Karbauskis, turint Seimo valdančiąją daugumą ir užimant Seimo Kultūros komiteto pirmininko pareigas, glaudžiai ir intensyviai santykiavo (bendradarbiavo) su „homosekais” – Laisvės partija, slapta nuo Tautos priimant sprendimus dėl Tauro kalno sklypo panaudojimo ir „Tautos namų” vardo suteikimo koncertų salei ir to vardo diskreditavimo bei eksploatavimo, tikintis panaudoti ir „įsisavinti” valstybės biudžeto – Tautos lėšas Nacionalinės koncertų salės – pseudo „Tautos namų” statybai ant Tauro kalno);
  • Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos” sekančius asmenis: A.Butkevičių, L.Savicką, R.Miliūtę, V.Baką (A.Butkevičiaus vadovaujama socialdemokratų daugumos 16-oji Vyriausybė ignoravo Tauro kalno projekto alternatyvą, o kiti nurodyti asmenys – balsavo UŽ valstybės vadovo statuso suteikimą prof. V.Landsbergiui, taip prisidėdami prie istorijos perrašymo, Konstitucijos pažeidimo ir Tautos suskaldymo padidinimo;
  • politinės partijos Laisvė ir Teisingumas, įkurtos Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) pagrindu, vieną iš steigėjų ir pirmininko pirmąjį pavaduotoją A.Zuoką (jeigu bus kandidatu bet kuriuose rinkimuose) – buvusį 3-jų kadencijų Vilniaus miesto merą, kartu su jam dirbusiais pavaldiniais – pavaduotojais ir tuometiniais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariais, IGNORUOJANT Tautos nuomonę ir PRIEŠ Tautos valią, yra / buvo pagrindinis pseudo „Tautos namų” ant Tauro kalno iniciatorius;
  • L.Linkevičių (jeigu bus kandidatu bet kuriuose rinkimuose) – buvusį užsienio reikalų ministrą ir Prezidentės D.Grybauskaitės užsienio politikos uolų vykdytoją, 90-čia % atvedusį Lietuvą į esamą santykių fazę su Baltarusija ir Rusija, o G.Landsbergiui – užsienio reikalų ministrui toliau tęsiant ir vykdant analogišką, tik ženkliai grubesnę, užsienio politiką, papildomai, dar, išprovokuojant ir sukeliant ekonominę konfrontaciją ir krizę su Kinija. Šių (pagrindinai) asmenų maksimaliomis ir sąmoningomis pastangomis yra prarasta buferinė zona (Baltarusija) su Rusija, o Rusijos kariuomenė yra atsidūrusi 30 – 40 km nuo Vilniaus, Baltarusijos kryptimi. Nekalbant apie visas ekonomines pasekmes Lietuvai dėl tokių santykių su Baltarusija, Rusija ir Kinija.
Pastaba: iš politinės arenos visiškai eliminavus nurodytas politines partijas ir asmenis, reikia pripažinti – potencialo lieka mažai, tačiau, ką daryti – Tautai reikės pakentėti iki kol bus įstatymiškai Lietuvos Respublikoje uždraustos politinės partijos ir jų veikla.
 
Taip pat pasiūlymas – 2024 m. birželio mėnesį vyksiančiuose rinkimuose į Europos Parlamentą blokuoti aukščiau paminėtų politinių partijų atstovus ir nurodytus asmenis, t.y. nebalsuoti už juos. Rinkimuose į Europos Parlamentą balsuoti už kitų partijų atstovus ir asmenis.
 
Šių partijų, jų atstovų ir asmenų jau daugelį metų realizuojama užsienio politika ir vidaus politika vykdo Lietuvos ekonomikos, moralės ir demokratijos stagnaciją ir griovimą – genocidą, o pastarųjų 8-erių metų ir, ypatingai, paskutiniųjų 2-jų metų valdančiųjų veiksmai – valstybės nacionalinio saugumo stiprų griovimą arba silpninimą ir absoliutų pavojaus kėlimą valstybingumui. Tam atsvara gali būti tik visų socialinių sluoksnių piliečių ir visuomenės susitelkimas artimiausiuose rinkimuose. Tautos programos įgyvendinimas leistų tą griovimą sulėtinti, stabdyti ir pradėti kardinalius pokyčius.
 
28. Sudaryti sąlygas LAISVAM žodžiui, keičiant Nacionalinio transliuotojo finansavimo tvarką – 50 % Nacionalinio transliuotojo biudžeto lėšų (tai sudaro apie 28 000 000 – 32 000 000 EUR) proporcingai ir, pagal auditorijos dydžio kriterijų, paskirstant kitoms Lietuvoje registruotoms ir veikiančioms žiniasklaidos priemonėms, kurių steigėjai ir akcininkai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir / arba Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurių steigėjai ir akcininkai yra Lietuvos Respublikos piliečiai.
 
Pastaba: įgyvendinti pilna apimtimi per kadenciją.
 
29. Parengti įstatyminę bazę (įstatymų projektus), priėmimui naujojo – 2028 m. Seimo kadencijoje, dėl „Privačios armijos” statuso įvedimo ir tokios armijos atsiradimo prielaidų, pagal sekančias gaires:
 
– nustatant privačios armijos skaičių iki vienos;
– numatant ribinį armijos skaitlingumą – ne mažiau 5 000 – iki 10 000 gerai fiziškai, psichologiškai ir ideologiškai parengtų kareivių;
– numatant ginkluotės tipą ir ginklų rūšis, leidžiant disponuoti visais ginklais, išskyrus karinę aviaciją, cheminį ir branduolinį ginklus;
– įstatymu nustatant armijos veikimo „raudonas linijas”, tačiau armijai veikiant, vadovaujantis protingumo kriterijais;
– privačioje armijoje sprendimus priimant ir duodant komandas pajėgoms, išskirtinai, tik nedaugeliui arba keletui legitimizuotų vadų;
– vadovaujantys ir priimantys sprendimus vadai – Lietuvos piliečiai, kareiviai – Lietuvos ir ne Lietuvos piliečiai;
– privačios armijos veikimo tikslas ir funkcijos – NE KARO VEIKSMAI;
– privačios armijos pagrindinės funkcijos – ginti lietuvių Tautos ir Lietuvos visuomenės interesus ir teises valdžios, valdymo, teismų institucijose, teisėsaugos struktūrose; dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką; preventyviai įtakoti ir reguliuoti nusikalstamumą; užkardyti arba panaikinti valstybės biudžeto pinigų plovimą ir grobstymą stambiu mastu; užkardyti arba panaikinti Europos Sąjungos ir jos fondų skiriamų pinigų plovimą ir grobstymą stambiu mastu; eliminuoti užsienio valstybių pinigų perdavimą valstybei tarpininkei – Lietuvai, su tikslu finansuoti opozicines politines jėgas trečiosiose šalyse; tirti Lietuvos politikų ir valdininkų bei jų šeimų narių / jų partnerių praturtėjimo įtartinus atvejus ir pan.;
– valstybės kariuomenei paliekant esamas funkcijas ginti šalies nepriklausomybę, jos teritorinį vientisumą, užtikrinti taiką;
– išlaikant ginkluotųjų pajėgų struktūrų hierarchiją (ne pavaldumą) sekančia eilės tvarka: valstybės kariuomenė, privati armija ir kitos;
– reikia pripažinti – aukų visiškai išvengta nebūtų, tačiau jų būtų ypatingai arba nereikšmingai mažai, palyginus su efektu Tėvynės labui.
 
Privačios armijos veikimo, vadovaujantis protingumo kriterijais, pavyzdžiai:
 
1-as pavyzdys:
jeigu iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro laboratorijos, į kurią be atsakingo pareigūno priežiūros negali patekti niekas – net valytoja, pasak policijos atstovo, „keistomis” aplinkybėmis dingtų 7 kg narkotikų – kokaino arba amfetamino, atseit, valytojai per neapsižiūrėjimą miltelius arba tabletes sušlavus į „šupeliuką” ir išpylus į šiukšlių dėžę, pastarosios turiniui – į šiukšlių konteinerį, pastarojo turiniui – į šiukšliavėžę, o pastarosios turiniui – į regioninį sąvartyną ir, į regioninį sąvartyną atvykus Nacionalinio transliuotojo arba komercinės žiniasklaidos priemonės korespondentams taip ir nesugebėjus nustatyti bei surasti išbarstytų miltelių arba tablečių vietos, tokiu atveju privati armija atvyktų į policijos komisariatą, nustatytų arba identifikuotų atsakingą pareigūną (-us), kuris (-ie) privalėtų suuostyti 7 kg gryno arba ne tokio gryno kokaino, o neparodžius noro tai daryti arba atsisakius tai daryti, analogiškas kiekis – 7 kg gryno arba ne tokio gryno kokaino būtų pareigūnui (-ams) sumaitintas, visą procesą nufilmuojant, o video medžiagą vėliau išplatinant visiems šalies policijos komisariatams.
 
2-as pavyzdys:
policijos pareigūnui arba ekipažui paskyrus piniginę baudą 20 EUR vairuotojui, kuris užsisegė saugos diržą jau pajudėjęs arba pradėjęs važiuoti, privati armija pasirūpintų, kad tas pareigūnas arba ekipažo nariai du mėnesius privalėtų atidirbti be darbo užmokesčio, neturint jokios galimybės nei atsisakyti tai daryti, nei išeiti iš darbo savo noru, pagal prašymą.
 
3-ias pavyzdys:
veikiant žinomai organizuoto nusikalstamumo grupuotei, privati armija pakviestų organizuoto nusikalstamumo grupės vadovus prie pietų arba vakarienės stalo ramiam ir konstruktyviam pokalbiui, po kurio ta grupuotė nedarytų jokių organizuotų nusikaltimų arba nusižengimų, o organizacijos vadovai nemiegotų naktimis, stengdamiesi preventyviai atlikti viską, kad nusikaltimai arba nusižengimai neįvyktų arba nepasikartotų.
 
4-as pavyzdys:
svarstant ir priimant Seime kokį nors labai svarbų, aktualų arba rezonuojantį visuomenėje įstatymą, privati armija ateitų į Seimo posėdžių salę pabūti viešais stebėtojais (tik stebėtojais).
 
Suprantama, kad privati armija neužsiimtų absoliučiai visais tokiais ar panašiais atvejais šalyje – tai būtų tik atsitiktiniai, vienetiniai, pavyzdiniai ir parodomieji atvejai.
 
Būtų didelė sėkmė, jeigu visuomenėje susiformuotų nuomonė, o armijos šūkis taptų: „Geriau yra su privačia armija neturėti jokių reikalų!”.
 
Pastaba: įgyvendinti / parengti įstatymų projektus per kadenciją.
 
30. Per 2024 m. Seimo kadenciją politikai privalo inicijuoti diskusijas visuomenėje ir politinėje erdvėje dėl Lietuvos Respublikos politinės – administracinės santvarkos keitimo iš parlamentinės – prezidentinės respublikos į konstitucinę monarchinę respubliką arba į monarchinę respubliką su išankstine ypatingąja sąlyga – potencialus monarchas privalo disponuoti ne mažiau 135 000 000 000 EUR grynųjų pinigų suma (tai yra Lietuvos arba joje esančio nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė). Vėliau savo gaires tuo klausimu pateiktų Tauta. 
 
Ši, glaustai pateikta Tautos programa, nuo dabar apimtų apie 6 metus, o siūlomos išplėstos programos apimtis – 10 metų ir daugiau. Tai – evoliucija.
 
Tautos programos įgyvendinimo kontrolei ir priežiūrai turėtų būti įkurta Visuomenės Taryba (5-ių – etnokultūros regionų arba 10-ies – teritorinių apskričių narių skaičių vėliau nustatytų Tauta), veikianti prie Prezidento.
 
Pastaba: vienas iš būdų užtikrinti Tautos programos vykdymą ir kandidatų bei politinių partijų atranką – rinkėjai sau gali perrašyti programos punktus arba atspausdinti Tautos programą ir, iš anksto prieš rinkimų kampaniją arba rinkimų kampanijos metu, klausti kandidatų nuomonės ir atsakymų į kiekvieną programos punktą – pagal gautus teigiamus arba neigiamus atsakymus, prie kiekvieno punkto daryti atžymas (dėti pliusus arba varneles), iš ko matysis konkrečių kandidatų pasiryžimas ir jo laipsnis įgyvendinti Tautos programą. Jeigu toje pačioje apygardoje ne vienas, o daugiau kandidatų surinktų vienodą „pliusiukų” arba „paukščiukų” skaičių, rinkėjai privalėtų vertinti kiekvieno kandidato asmenines sąvybes, labiau ir užtikrinčiau priimti sprendimus ir įgyvendinti Tautos programos konkrečias nuostatas. Su kandidatais ir politikais aptarinėti, diskutuoti ir ginčytis nereikia – tik padaryti atžymas prie kiekvieno programos punkto. Ir tik tada rinkėjui balsuoti už konkretų kandidatą ir jo politinę jėgą. Tie, kurie sutiks su Tautos programa – laimės rinkimus, kurie nesutiks – tegul toliau „kandidatuoja” ir „balotiruojasi” bei „gina” ir „kovoja” už Tautą ir Tėvynę.
 
Nėra abejonės – 99,9 % ir daugiau dabartinių politikų, būsimų kandidatų ir politinių partijų yra PRIEŠ pristatomą Tautos programą. Tai – visą apimanti programa: nuo ekonomikos ir finansų iki demokratijos ir politikos. Veikiau politikai pradės karą visais įmanomais frontais ir būdais su piliečiais ir visuomene šalies viduje (karštligiškai ir desperatiškai tam priešinsis, uždarinės konkrečias žiniasklaidos priemones ir blokuos konkrečius internetinius tinklalapius ir jų serverius, ribos žodžio laisvę, persekios konkrečius asmenis arba ribos asmenų laisvę įkalindami, kurps įvairias bylas konkretiems juridiniams ir fiziniams asmenims, taikys finansines sankcijas – baudas konkretiems juridiniams asmenims, taipogi neatmetama galimybė tam tikrų politikų nurodymais valstybės saugumo tarnyboms organizuoti pasikėsinimus į konkrečius asmenis, imsis kitų desperatiškų ir neįtikėtinų propagandinių bei „patriotinių” veiksmų ir t.t., ir pan.), negu pritars ir sutiks vykdyti Tautos programą. Kodėl?
 
* Todėl, kad reikės prarąsti asmeninių lėšų (preliminariais skaičiavimais, apie 210 politikų tektų kiekvienam vidutiniškai po 0,5 – 0,6 mln. EUR, o, brangstant statyboms ir fiksuojant ženklią infliaciją, dar didesnės išlaidos, tikėtina – iki 1 mln. EUR kiekvienam politikui) – tai yra susiję su programos pirmu, antru ir trečiu punktais, jeigu bus pradėtos statybos ir toliau vykdomas koncertų salės projektas ant Tauro kalno bei toliau išliks labai didelis valstybės politikų (NE VIENA POLITINĖ PARTIJA ir NE VIENAS POLITIKAS oficialiai ir viešai šiam projektui neprieštarauja) ir Vilniaus valdininkų noras „linksminti” Tautą koncertų salėje – pseudo „Tautos namuose”, vieniems politikams priėmus neteisingus, tačiau labai gerai apgalvotus ir piktybinius, absoliučiai nukreiptus prieš Tautos valią, sprendimus, o kitiems politikams „neturint” savo nuomonės tuo klausimu, laukiant ir tikintis, laimėjus rinkimus bei patekus į valdančiąsias pozicijas, „pasišildyti” projekto „spinduliuose”, nepamirštant finansų.
* Taip pat būtų prarastos politikų pozicijos valdžioje ir būtų pažeistas su tuo susijęs valstybinio finansavimo užtikrinimo asmeninis suinteresuotumas.
* Ir, svarbiausia – būtų prarasta prieiga prie valstybės finansinių resursų ir kitų išteklių, jų naudojimo, įsisavinimo ir pasisavinimo, tiek asmeniniais tikslais, tiek politiniais – partiniais tikslais.
 
Egzistuojančiai sistemai ir tos sistemos nomenklatūrai, tai – žlugimo arba išlikimo klausimas. Tačiau programos ir programai ALTERNATYVŲ NĖRA.
 
Pastaba: su Tautos programa bus supažindintos šių valstybių aukščiausiosios vadovybės: Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos Komisijos, Kinijos Liaudies Respublikos ir Didžiosios Britanijos.
 
 
2022 m. sausio 31 d.
 
Tautos programos autorius
(pavardė redakcijai žinoma)
Facebook komentarai
});}(jQuery));