Landsbergio planas sunaikinti lietuvių tautą sėkmingai įgyvendinamas

LandsbergisGrybauskaite-1

LandsbergisGrybauskaite-1

289046043 158064420083171 6449297227135314715 n
289046043 158064420083171 6449297227135314715 n
Visi supranta, kad pilno formato atominis karas garantuotai sunaikins žmoniją… Sveiko proto žmogus jokiu būdu tokio karo nesiektų, dar daugiau – jis padarytų viską, kad apie tokio karo galimybę net mintis niekam nekiltų!
O ką mes dabar matome? Vakarams Rusija aiškiai pranešė, kad vos pamatys kad, įjungusi visas savo karines neatomines pajėgas, pralošinėja, ji smogs priešams atomine jėga! Tai Putinas tiesiai yra pasakęs ir nėra anei jokio pagrindo juo netikėti!
Ir ką, ar vakarai bando išvengti šio atominio smūgio? Ne, priešingai, jie daro viską, kad Rusiją privestų prie to kad ji būtų priversta suduoti tą atominį smūgį! Čia tas pats kas žinoti kad liūtas alkanas ir jei įkiši į narvą jam savo ranką, jis ją tikrai nukąs… ir vis tiek kišti… Ir niekaip neįmanoma logiškai nei kaip kitaip paaiškinti tokio rankos kišimo, niekaip! Kišantysis turi būti arba nesužeidžiamas ateivis arba nemirtinga pragaro išpera ar koks rankas mokantis atsiauginti X-menas arba beprotis…
Tai kas mus valdo: ateiviai, pragaro išperos, superžmonės ar bepročiai? Būtų jumoras, bet kad man nejuokinga… Sveiko proto ir net lengva psichikos liga sergantys žmonės taip nesielgtų, jie neabejotinai stabdytų bet kokius karo veiksmus!
Ar žinote kaip prasidėjo II-asis pasaulinis karas? Lenkija uždarė Vokietijai tranzitinį kelią (greičiausiai tai buvo britų idėja). Matyt anglosaksų istorikai tai pamena ir dabar liepė Lietuvai analogiškai sukelti III-iąjį pasaulinį – užblokuojant Rusijai tranzitinį kelią į Kaliningradą!
Ką jaučiate žinodami, kad būtent Lietuva tampa III-iojo pasaulinio karo iniciatore?..
Ar žinote kad Vokietijos karo reikalų ministrė jau kviečia tarptautinių ES pajėgų brigadą dislokuotis Lietuvoje? Ji žino kad Rusija ateis pasidaryti koridoriaus į Kaliningradą ir Suvalkų koridoriuje planuoja surengti Rusijos – ES pajėgų susidūrimą!
Šią vasarą ir rudenį tai dar neturėtų atsitikti, nes Rusija dar turi reikalų Ukrainoje, bet vos juos išsispręs…
Globalistai, tokie kaip Sorošas, Švabas ir kiti, negali leisti Rusijai laimėti, tie velnio išperos greičiau leis žūti milijardui žmonių, bet Rusijai laimėti neleis! Mes turime aiškiai turėti galvoje supratimą, kad jie paaukos tiek Lietuvą, tiek Baltijos šalis, tiek Rytų Europą tiek visą Europą, jiems visiškai nusispjaut išliks Europa ar ne! Pakartosiu – jie sieks sudoroti Rusiją bet kokia kaina!

Manote Lietuvos valdžiagyviai skiriasi nuo Ukrainos valdžiagyvių? Manote negaudys Lietuvos vyrų ir neveš jų per jėgą į frontą kaip patrankų mėsą? Aišku kad gaudys ir veš ir, įtariu, pirmus veš rusakalbius, taip kaip Ze jau padarė! Taigi per 3-6 mėnesius Lietuvos vyrams, kurie dar nesiruošia anapilin, reikia sugalvoti kaip to anapilio išvengti…

Klausimas – su kuo Lietuva derino 50% tranzito į Kaliningradą blokadą? Panašu kad su Britanija! Britai aktyviai kuria kovinę grupę prieš Rusiją, jos narės: Britanija, Baltijos šalys, Lenkija ir Ukraina. Vakarų Europa dar turi likučius smegenų ir savarankiškumo, kad nedarytų tiesioginių puolamųjų vaiksmų prieš Rusiją. Pavyzdžiui, tranzito į Kaliningradą blokada yra tiesioginis ekonominis puolamasis veiksmas prieš Rusiją, ko kariniam puolimui prilyginti negalima, bet tai vertinti kaip puolimo faktą – tikrai taip! Taigi Britanija renka aršiausių, mažiausiai smegenimis besinaudojančių rusofobų gvardiją ir aiškiai taikosi iš jų padaryti Ukrainą 2.0!
Ukrus anglosaksai aiškiai išdavė, vakarų pagelba lyg ir yra, lyg ir gausi, bet naudos iš jos nekažką, o Ukrainai juk buvo pažadėtas saugumas (!) o ne kažin kas kas nė velnio nepadeda… Anglosaksai mato kad Ukrainą po Rusijos tanku pakišo, Rusijos tankas užstrigo, bet nesulūžo, taigi jau laikas galvoti ką čia po juo dar pakišti… Ir rado savanorių, kuriuos jau įvardijau…
Ant kiek reikia neturėti smegenų, kad nesuprasti, kad tiek Baltijos šalims tiek Lenkijai labai nedaug trūksta iki Ukrainos likimo? Ir vėl bus daug pažadų, daug ginklų tiekimo, o naudos iš to bus lygiai tiek pat – Rusija sėkmingai vykdys savo karinės operacijos eilinį etapą gilyn į vakarus ir tiek… Ir tekės upės visai ne vandens…
Facebook komentarai
});}(jQuery));