Sulaukę 60-ies, sužinojome, kad jokia pensija nepriklauso

monika

ES parlamentarams, ES žmogaus teisių ir socialinių reikalų komitetams, Europos šalių Ambasadoriams Lietuvoje, Lietuvos parlamentarams

                                          ES ir Lietuvos piliečių V. Radavičiaus ir T. Ivaniuk, gyv.,

                                           Švedriškėje, Kazitiškio sen., Ignalinos raj.,

                                           radavita@yahoo.com

                            PAREIŠKIMAS- SOS

   Kirtę savo 60 metų, ėmėme domėtis savo pensijomis, ne iš gero gyvenimo, deja, ir buvome tiesiog priblokšti- mums jokios pensijos net negresia, nes, anot mūsų valdžios, atseit, mes jų neužsidirbome, per mažai mokėjome mokesčių??? Per mažas mūsų darbo stažas, kai mes jo priskaičiuojame, remiantis išlikusiais mūsų dokumentais, 24- 27 metus, tuo tarpu valstybė tesuranda 7- 14 metų. Valstybė bando mus raminti, atseit, jei geri būsim, duos pašalpą- 150 EUR??? Negalėdami atgauti žado, jūsų visų klausiame:

 1. net gūdžiais sovietų laikais, visi sulaukę pensijinio amžiaus, gaudavo bent jau pensininko statusą. Šiandieninė Lietuva perspjovė visus stalinus, putinus bei lukašenkas. Jei mūsų tėvai skundėsi mažomis pensijomis, tai iš mūsų jos buvo tiesiog visai atimtos. Nėra pensininkų, nėra problemų. Už kokias mūsų nuodėmes tokia valstybės ,, malonė“, vietoj užtarnauto pensininko statuso- į gatvę išmesti elgetos, su ištiesta ranka renkantys išmaldą valdiškuose koridoriuose??? Negaliu to suvokti??? Kada baigsis tie Lietuvos trėmimai ir koncentracijos lageriai???

 2. ką reiškia šiandieninėj Lietuvoj bei ES 150 EUR pašalpa ??? Komunaliniams mokesčiams gal ir užtektų??? Ir tokių kaip mes- šimtai tūkstančių, kai tuo tarpu savo deklaracijose skelbia, kad pas mus vos ne 400 EUR pensija, kada realybėje apie pusė pensinikų gauna apie 150- 200 EUR. Sumauta melo karalystė. Ir ką reiškia minimali pensija 190 EUR, abu tie skaičiai toli už skurdo ribos, kai tuo tarpu valstybinis biudžetas tiesiog grobstomas bei švaistomas ant akių.

 3. ką reiškia PSD {privalomas sveikatos draudimas}, NT { nekilnojamo turto} ir visi kiti mokesčiai, reketuojami iš piliečių, net neturinčių jokių pajamų??? Tai finansinis- psichologinis teroras, sistemingai vykdomas prieš savo tautą jau ištisus apie 20 paskutiniųjų gyvavimo metų. Prie savo pašto dėžutės bijau net prisiartint, nes ten tik valstybinių mokesčių kvitai, bet Lietuvos valstybė vis teigia, kad jai to ne gana???

 4. ką reiškia bedarbio bei kitų socialinių pašalpų išlyga, kad jos priklauso tik Lietuvos kosmonautams, turintiems ne brangesnį nei 10 000 EUR NT??? Kai tuo tarpu Vakarų Europoj jas gauna net ir ne ES piliečiai??? O valdžiažmogiai, netekę darbo, gauna dešimt tūkstantines kompensacijas???

 5. ką reiškia reikalauti mokesčių už turimo būsto nuomą, kai sugeneruojamos iš to minimalios 100- 300 pajamos, kas galėtų būti gelbėjimosi ratu, pavyzdžiui pensininkams??? Kada Vakaruose paprastai iki 3 vienetų NT iš viso neapmokestinami.

 6. darbinio pajėgumo su žmona netekom 56- tais savo gyvenimo metais, tai čia dėl beribio noro visų valdančiųjų vis didinti pensijinį amžių. Nuostabu, kai žmogus išlieka darbingu iki 70- ties metų, tik Lietuvoje tokių apie 10 %. Tai ką, likusius į dujų kameras??? Neįtikėtina link kokio fašizmo ritasi ES. Lietuvoje jokios soc. pašalpos mums nepriklauso, nes tuo metu turėjome studiją- butą mieste bei sodybą kaime {bendra abiejų vertė ~ 25 000 EUR}, o tai jau pernelyg dideli turtai Lietuvoje paramai gauti??? Išpardavinėdami savo NT, šiaip ne taip durstėme savo finansinius galus, bet valstybė nepasibodėjo išlupti savo NT mokesčių iš skęstančiųjų. Nekrofilai nelaimingi.

 7. dar vos prieš keletą metų savo šiukšles išrūšiuodavau ir išveždavau į pakeliui esantį sąvartyną, kas man kainuodavo apie 5- 10 EUR. Valdžiai tai uždraudus, kaina pakilo iki 50 EUR, ir aišku ta kaina vis kils. Kaip ir viskas būtų gerai, tik iš kokių pinigų tas sąskaitas apmokėt??? Iš 150- 190 EUR pensijos, ar iš 400 EUR algos??? Tas pats liečia kanalizaciją bei vandentiekį, kuriuos valdžia jau ruošiasi tikrinti, o tai reiškia bausti, įvesti papildomus reikalavimus, už kuriuos vėl reiks apsimokėti patiems gyventojams. Idėja gera, bet iš kur turės gauti pinigų 1/3 Lietuvos bėdžių??? Lygiai taip pat tai liečia priešgaisrinius, elektros tinklų reikalavimus, besimėtančius baudomis bei įžūliai besielgiančius su savo gyventojais, kas ypač skaudu yra Lietuvos skurdžiams. Valdžia PRIVALO atrūšiuoti soc, remtinus asmenis ir tas paslaugas tokiems tiekti NEMOKAMAI. Arba atitinkamai didinti pajamas, pensijas ir pan. kitaip tai vėl taps eiliniu teroru ir pasilupikavimu prieš savo tautą.

 8. ką reiškia 400 EUR atlyginimas rajono gyventojui, o tai dažniausias darbo pasiūlymas periferijoj, ir ne tik joje, kai vien tik pavažiavimas iki rajono centro kainuoja apie 10 EUR. Kas reiškia 22 darbo dienos- 220/ per mėnesį, o kur dar automobilio eksploatacija??? Minimalus atlyginimas be nuomos, transporto kaštų neatspindi mūsų realybės. Tai tiesiog tautos genocidas, vejantis visus kas tik gali bėgti iš šitos vergijos, ką bandėm ir mes, tik jau buvo per vėlu dėl amžiaus ir sveikatos.

 9. ką reiškia ekologinis mokestis mano automobiliui, kai aš jo nesiruošiu keisti dar bent 10 metų, nes neturiu tam jokių lėšų? Kokia tai pagalba aplinkai? Jokios, tik eilinis valdžios pasipelnijimas skęstančiųjų sąskaita. Ir visa tai vėl ant tos pačios 150 EUR senatvės pašalpos. Bet bedarbiai jokių pašalpų negauna???

 10. ką reiškia atidirbti bedarbio pašalpas??? Kodėl jie nekuria darbo vietų miestų teritorijų tvarkymui, mokant bent minimumą tiems žmonėms, o išnaudoja tuos nelaimėlius, netekusius darbo??? Žmonės, padėkit panaikinti tą postkomunistinę baudžiavą Lietuvoje. SOS…

   Kodėl mes kreipiamės į jus, o ne į savo valdžią? Todėl, kad turime niekinės patirties, jie tik atsifutbolina nuo mūsų pareiškimų ir niekaip nereaguoja. Pavieniai piliečiai jiems niekas. Todėl neturime daugiau kur besikreipti. Be to manome, jog tas koncentracijos lageris, suorganizuotas Lietuvos valdžios savo tautai, neturėtų palikti abejingais ES šalių narių, nes visa tai kaip ir vyksta po euro parlamento priežiūra. Kadangi liaudis susiorganizuoti nesugeba, tai padėkite pradžiai bent pavieniams asmenims, nes tai didžiulė gėda ne tik Lietuvai, bet ir visai ES. Jei priremtumėt savo petį savo kaimynams sunkiu jų išbandymų laikmečiu, tai manau mes labai nesunkiai galėtume užkardyti visus tuos nusikaltimus žmoniškumui ir savo tautai, ir taip padėti ir pačiai mūsų valdžiai neįsivelti į dar sunkesnes nuodėmes. Todėl mes jūsų šalių vadovų, parlamentarų labai prašome prisidėti, inicijuoti ir priimti įstatymus Euro Parlamente:

 1. įpareigoti kiekvieną šalį narę nustatyti oficialų minimalų pragyvenimo lygį { MinPrL}.

 2. bet kuris ES pilietis, sulaukęs pensijinio amžiaus, privalo turėti pensininko statusą ir jo pensija privalo būti ne mažesnė nei MinPrL

 3. nuo min pragyvenimo lėšų negali būti reikalaujami jokie valstybiniai mokesčiai.

 4. ES piliečiai, netekę darbo, profesinio darbingumo, privalo būti remiami soc. pašalpom, be jokių gudručių išlygų.

 5. mano, kaip ex gydytojos rekomendacija: ties 45- 55 gyvenimo metais žmogus pergyvena klimakterinį periodą, kas dažnai ženkliai apriboja jo darbinį pajėgumą. Pati Gamta sufleruoja, jog pensijinis amžius turi trumpėti iki 50 metų. Kas apmaudžiausia, jog nei Lietuva, nei juo labjau ES, neturi jokių finansinių sunkumų tai įgyvendinti, tik reikia pakeisti savo prioritetus, savo užsistovėjusį mąstymą, ištrūkti iš besaikio materializmo beprotiškų lenktynių. Šitame pasaulyje niekada nieko svarbesnio nebuvo už žmogų. Gamtą ir Dievą. O visos pandemijos, krizės ir visi kiti tornadai- tik dėl šitų reikalavimų nepaisymo. Todėl iš visos širdies linkime atsigręžti į Tikrąsias Vertybes, mums visiems, Lietuvai, Europai, pasauliui. Pensijinis amžius ateina ne pagal biurokratinius algoritmus, o pagal gamtos dėsnius, todėl ES piliečiai, netekę darbinio pajėgumo dėl senatvės, bent nuo 50-ies metų turi gauti senatvės pašalpas. O pensijinį amžių trumpinti iki 60 metų pradžiai, o vėliau ir iki 55 metų.

 6. minimalus atlyginimas turi atitikti realų pragyvenimą- maistą, nuomą ar būsto kreditą, transporto išlaidas ir pan.

 7. neišvengiamų ekologinių permainų našta negali būti užkraunama ant gyventojų pečių, bent jau min pajamas turinčių.

 8. kur yra ES TV, kur mes visi galėtume svarstyti, kas esame mes, kas yra Europa, jos ateitis ir pan.???

            Mūsų darbo biografijos.

V.Radavičiaus darbo stažas:

 1. Šiaulių MK-2, darbininkas, 1975.06.08- 09.25, 1976.06.10- 08.22, 1977.06.02- 08.26, 1978.06.04- 08.27, viso ~12 mėn- 1 metai.

 2. Šiaulių politechnikumas, moksleivis, 1976. 09.01- 1980. 03.01.

 3. Šiaulių remonto- statybos valdyba, meistro padėjėjas, 1980. 04. 03- 08. 18.

 4. VISI, studentas, 1980. 09. 01- 1985. 06. 26.

 5. studentų būrys Jakutijoj, Lenske, meistras, 1985. 06. 27- 08. 28.

 6. Mažeikių ST, Akmenės SV, meistras, 1985. 10. 03- 1986. 09. 15.

 7. Mažeikių ST, ITSV-4, darbininkas, 1986. 10. 21- 1987. 03. 17, viso~ 9,5 m.

 8. individuali įmonė ,, RADA“, 1990. 12. 21- 1993. 12. 27, ~ 3 metai.

 9. verslo liudijimas: 1997. 01. 02- 1998. 12. 31, 1999. 01. 04- 12. 29, 2000. 01. 12- 12. 30, 2001. 01. 03- 12. 29, 2002. 01. 03- 12. 30, 2003. 01. 08- 04. 30, viso ~ 6,4 metų.

 10. London, Flame, vairuotojas- darbininkas, 2006. 10. 06- 2007. 01. 21, 2007. 07. 23- 2008. 04. 04. Veolia, darbininkas, 2008. 04. 07- 2009. 03. 13, viso ~ 2m.

 11. verslo liudijimas Lietuvoj: 2014- 2017m, 04- 09mėn, 4 metai po 6 mėn~ 2 metai stažo+ 2018 metais dar šiek tiek verslo. Taigi, viso gyvenimo ~ 24 metai.

Kada tuo tarpu valdžia teatrado apie 7 metus??? Ir taip atėmė min pensiją???

 1. Ivaniuk darbo stažas:

 2. Brailovo cukraus fabrikas, izoliuotoja, 1976. 09. 01- 1978. 11. 25, 2m+3mėn.

 3. Vinicos medicinos institutas, studentė, 1978. 12. 01- 1985. 06. 26.

 4. Internatūra, gydytoja, 1985. 08. 01- 1986. 08. 21.

 5. Žmerinkos psichiatrinė ligoninė, gydytoja, 1986. 08. 22- 1986. 12. 03, viso medicinoj ~10m+3mėn.

 6. Šiaulių greitoji, gyd.- psichiatrė, 1987. 04. 06- 1988. 10. 17.

 7. Šiaulių ligoninė, gyd.- psichiatrė, 1988. 10. 18- 1990. 03. 14.

 8. Šiaulių greitoji, gyd.- psichiatrė, 1990. 03. 15- 1991. 06. 02. ~ 4m+2mėn.

 9. Šaukėnų psich. Ligoninė, gyd. Psichiatrė- vedėja, 1991. 12. 23- 1992. 05. 13.

 10. 4 moto- desantinis batalionas, med. Punkto viršininkė, 1992. 06. 17- 1992. 10. 26. ~ 9men. Viso ~5metai.

 11. Ind, įmonė ,, Rada“, vedėja, 1992. 11. 02- 1993. 05. 31, ~ 7 mėn.

 12. nuosava ind. Įmonė, 1995. 01. 24- 12. 31, ~ 1 metai.

 13. UAB ,, Žadvainis“, psichoterapiautė, 1996. 12. 01- 1997. 12. 22, ~ 1 metai.

 14. nuosava ind. Įmonė, 1996. 12. 18- 1997. 07. 08, ~ 7mėn.

 15. DNSB bendrija, darbuotoja, 2001. 01. 02- 2004. 05 09, 3,5 metai.

 16. verslo liudijimas, 2004. 06. 01- 08. 31, 3 mėn. viso 4m+5mėn.

 17. London, Flame, 2006. 10. 06- 2007. 01. 05, ASAP 2007. 08. 02- 2007. 09. 07, Flame 2007. 09. 10- 2009. 02. 01, Team S. 2009. 02. 01- 03. 22. ~2 metai.

 18. verslo liudijimas 2009. 04. 14- 12. 26, 2010- 2013 m, 04- 09 mėn, 4 metai po 6 mėn yra 24 mėn. arba 2 metai+ 9 m 2009 metais, viso 2m+ 9mėn.

   Viso ~27 metai. valdžia tesurado 14 metų??? Kur mano min pensija???

   Čia yra būtini kai kurie komentarai. Visų pirma, buvusioje Tarybų Sąjungoje į darbo stažą būdavo užskaitomas ir mokslas profesinėse mokyklose. Mūsų tėvai tai žinojo ir rūpinosi užfiksuoti pirmus mūsų profesinius darbus, todėl įrašai mūsų tarybinėse darbo knygelėse prasideda būtent nuo tų darbų ir įgytų išsilavinimų, visa tai yra patvirtinta atitinkamų tuometinių institucijų ir užantspauduota buvusių LTSR ir TSRS valstybiniais štampais. Šiandieninė gi Lietuvos valdžia leidžia sau praignoruoti tuos mūsų darbo įrašus, taip nevykdydama perimtos valstybės piliečių soc. garantijų, tuom pačiu spjaudama tiek į ten dirbusių žmonių, tiek į jų tėvų sudėtas pastangas, užsitikrinant savo pensijinę ateitį. Mūsų žiniomis, Lietuva vienintelė iš buvusių tarybinių respublikų, leidusi sau iškastruoti tarybinį darbo stažą, taip atimdama tas paskutines min pensijos pajamas bei pensininko statusą. Kaip ir vienintelė mums žinoma, vietoj pensijų prakišusi senatvės pašalpas.

   Bet mums svarbiausiu čia išlieka moralinis klausimas. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, žlugo beveik visa ten buvusi sovietinė pramonė beveik pusė mūsų gyventojų paliko be darbo. Mes su žmona su aukštaisiais savo išsilavinimais atsidūrėme turguje, šalia mūsų prekybinių palapinių stovėjo architektai, mokytojai, ekonomistai, žemės ūkio specialistai, nes taip pat iširo ir tuometiniai kolūkiai, ir daug kitų profesijų atstovų. Nesakom, jog mūsų gyvenimai buvo sunkesni už likusių savo darbo vietose mūsų tautiečių, dirbusių už minimumą, kentusių visų valdžių patyčias, nes klausti apie atlyginimą buvo nepadorus klausimas, džiaugeisi tiesiog gavęs darbą. Tačiau tie mūsų verslai taip pat kūrėsi sunkiai, tai jie atsirasdavo, tai žlugdavo, biednoj visuomenėj, prastai organizuotu valdišku gyvenimu, dažnai susiduriant su tiek valdiškų, tiek kriminalinių bandytų reketu, bemiegėmis naktimis, darbu bet kokiomis oro sąlygomis ir pan. Bet buvome jaunesni, pilni savo nepriklausomybės entuziazmo, supratome, jog kažkada pasieksime europines vertybes, todėl prisimename tuos laikus su pasididžiavimu. Tačiau, nors oficialiai skaitėmės verslininkais, mūsų top uždarbis tesiekė 400 EUR/ mėn, kuris, pridygus supermarketų, kaip grybų po lietaus, ėmė kristi iki 200 EUR/ mėn, ir mums eilinį kartą teko keisti savo profesiją ir mes išvykome į Vakarus laimės ieškoti, kur išdirbome nedaug, nes atsirado amžiaus bei sveikatos iššūkių. Taigi, milijonieriais niekada nebuvome, turtų neprisikrovėme, ir vienintelė viltis buvo sulaukti kaip nors pensijos, kurią galiausiai pasisavino mūsų ,, tėvynė“. Čia mums sunkiausia yra priimti bei suvokti, kokio lygio degradavusiais žvėrimis turi būti tie padarai, kuriems gali apsiversti liežuvis apšmeižti mus parazitais, atseit vengusiais valstybinių mokesčių, kada mes džiaugiamės tiesiog išgyvenę tą sunkmetį??? Kaip mes galėjome susikaupti tą reikiamą stažą, kada tų darbų beveik išvis nebuvo??? Jei oficialiai mes mokėjom mokesčius turgaus dienoms, tai dar tiek dienų skirdavom prekių užpirkimui, mašinų bei inventoriaus remontui, kaip ir visam kitam organizaciniam darbui, kada valstybė temato ir tesuskaičiuoja tik sausus biurokratinius faktus. Ciniška yra prilyginti valdiško darbo dieną su turginiu gyvenimu, prasidedančiu iš vakaro, užsiimant vietą turguje, ten miegant ir tik prieš kitą vidurnaktį parsirandančiam namo. Tai kaip min 24 val darbo diena. Po penkias paras prasėdėtas autobuse belaukiant muitinės palaiminimo, parsivežant prekes ir pan. taigi, tos dvi biurokratinės dienos verslo liudijime de fakto virsta bent 72 darbo valandom, ko jie iš savo valdiškų minkštasuolių nenori matyti, o juo labjau pripažinti.

    Kada mano žmona buvo jauna, dirbo trim etatais, kaip ir dauguma jaunų specialistų griebėsi už gyvenimo, nes tuometiniai atlyginimai buvo apgailėtini. Dalis to stažo liko neužfiksuota, ir tada tai tuometiniai valdžiai to stažo nebuvo per daug, kada šiandien tiems žmonėms nebesuranda net min pensijos??? Apgailėtina??? Kaip galima drįsti išvis ištraukti į viešumą 150 EUR sumą, kaip pensijinę kompensaciją, betaškant valdiškus pinigus valdovų bei sporto rūmams, operos teatrams, negyvam nac. paveldui, dešimt tūkstantiniams savo atlyginimams bei jų priedams ir visai kitai  aiškiai perteklinei prabangai, apie viešuosius pirkimus nebėra ko ir beaušinti burnos. Ir tuo pačiu dešimtmečiais triūbyti per visus savo propagandos kanalus, kad likusiems deja, pinigų nebeliko. Štai kur yra skaudžiausia tema. O ką jau čia bekalbėti apie manipuliavimą tarybiniu darbo stažu. Jaunystėje teko pasibastyti po plačiąją buvusią tarybinę tėvynę, kur prie geležinkelio stočių, turgaus prieigose žemiausios kastos žulikai organizuodavo trijų puodukų ir kauliuko lošimus, kur viliodavo iš provincijų atvykusius naivuolius į savo miklių rankų manipuliacijas. Lygiai toks pat mūsų valdžios lygis. Pasibaisėtina. Vien tai, jog tie žmonės išgyveno, jų pensijinis statusas negali būti net kvestijonuojamas, tą minimumą jie su kaupu užsidirbo. Šiandien jie mus kaltina temokėjusiais tik 50 % SODRA mokesčių, kada mes mokėjom tiek ir tokia tvarka, kokią diktavo Lietuvos valstybė. Mes buvome dori piliečiai ir visur ir visada tuos mokesčius jai sunešdavom, jau nešnekant apie visus kitus mokesčius, kas mažų mažiausiai atitinka min pensijai. Vakaruose iš tokių kaip mes išvis nerenkami jokie mokesčiai.

    Kada vos prieš tris dešimtmečius buvom visi susirikiavę Baltijos kelyje, vaidinome, jog esame broliais ir sesėmis, kai vos tik prakutę, susigrąžinom tikruosius savo veidus ir tapome ponais ir elgetomis. Vienareikšmiai pasijutome bjauriai išduotais ir vadiname tuos gyvulius savo tautos išdavikais. Mums didžiulė gėda gyventi su tokia valdžia, kur pensininkai turi minti teismų slenksčius, kad atsikariauti savo apgailėtiną minimumą, kur darbininkai per tuos pačius teismus priversti išsimušinėti savo varganus atlyginimus ir t.t.  Kaip sovietmečiu negalėjome ramiai žiūrėti į buvusių komunistų mordas, taip dabar jau apie 20 metų nei žiūrim, nei klausom ,,savų“ nomenklatūrinikų melo, patyčių iš savo tautos, ir tik su vienintele belikusia viltim žiūrim į Vakarus, kad tas jų socializmas kada nors kaip tai pasieks ir tą mūsų ašarų pakalnę, besivadinančią, vargše Lietuvėle. Jei mums būtų suteikta teisinė bei finansinė parama, mes iškeltume bylą prieš tris dešimtmečius mus terorizuojančias valdančias partijas už jų nusikaltimus žmoniškumui bei savo tautai.

   Vienas tarybinis dainininkas kadaise dainavo.- neduok Dieve, kad būtum kada nors išspirtas iš savo gimtos tėvynės, nes toje postkomunistinėje erdvėje tai visada buvo gana dažnas reiškinys. Kadangi ir mums taip nutiko, tai mes mielai priimtume kurios tai Vakarų Europos šalies tiek socialinį, tiek politinį prieglobstį, nes bijom, jog Lietuvoj mūsų artimiausioje ateityje laukia gatvė. Mes labai didžiuojamės Vakarais, kurie karts nuo karto suteikia prieglobstį Afrikos bei Azijos bėdžiams, gal būt tokią malonę galėtumėt suteikti ir savos ES nabagams. Su nuoširdžia pagarba ir geriausiais linkėjimais visiems Vakarų žmonėms, jūs vis dar liekate nepasiekiama mūsų svajone.

   Jei nepritariate ir nesiruošiate remti šių ką tik išsakytų idėjų, gal bent jau galėtumėte padėti su nemokamu teisininku, kuris padėtų įrodyti bent savo 24 metų darbo stažą mūsų valstybei, taip susigrąžinant bent pavogtą mūsų minimalią pensiją. Jeigu negalite ir to, tai gal bent paremkite mus finansiškai, kad bent jau galėtume kreiptis į bet kuriuos teisininkus. Savų lėšų vos surenkame savo pragyvenimui, todėl apie bet kokias teisines batalijas galime tik pasvajoti. Jei ES pilietis neturi pinigų, tai neturi ir jokių teisių. Deja.

 1. Radavičius ir T. Ivaniuk 2021.11.08

Facebook komentarai
});}(jQuery));