STT apie „Lietuvos ryto“ savininką G. Vainauską : „savavaldžiauja ir prievartauja turtą iš… grasinant, nesumokėjus pinigų , G. Vainausko valdomose visuomenės informavimo priemonėse skelbti nepalankias publikacijas ar rengti televizijos laidas”

STT pažyma apie „Lietuvos ryto“ savininką Gedvydą Vainauską : „savavaldžiauja ir prievartauja turtą iš… grasinant, nesumokėjus pinigų , G. Vainausko valdomose visuomenės informavimo priemonėse skelbti <…> nepalankias publikacijas ar rengti televizijos laidas<…>

 

G.Vainausko, R.Pakso ir A.Zabulį išteisinusiame Vilniaus apygardos teismo nuosprendyje yra ir „Lietuvos ryto“ savininko Gedvydo Vainausko charakteristiką :

 

„Kaltinamųjų kaltė padarius jiems inkriminuojamas veikas buvo grindžiama bylos rašytine medžiaga.

Teismo pareikalavimu pateiktoje Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus 2015-07-30 pažymoje apie gautą informaciją  Nr. S8-14-938 (t. 30, b. l. 39-40) nurodyta, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriuje <…> dėl UAB „Lietuvos rytas“ akcininko G. V. , <…> galimai nusikalstamų veikų, kurių metu, kurstant ir padedant piktnaudžiauti, savavaldžiaujant bei prievartaujant turtą iš <…>, yra reikalaujama pinigų<…>, grasinant, nesumokėjus pinigų , G. V. valdomose visuomenės informavimo priemonėse skelbti <…> nepalankias publikacijas ar rengti televizijos laidas<…>.

<…>gauta informacijos apie sistemingai vykdomą galimai nusikalstamą G. V. veiklą – prekybą poveikiu ir turto prievartavimą. G. V., būdamas gerai žinomu žmogumi turi platų ratą pažįstamų tarp aukščiausių politikos veikėjų, valstybės tarnautojų, teisėsaugos pareigūnų. Šiuos ryšius palaikyti jam padeda tai, kad minėti asmenys dažnai yra suinteresuoti kaip G. V. valdomos visuomenės informavimo priemonės pateikia su jais ar jų vadovaujamomis valstybinėmis institucijomis susijusią informaciją. Taip pat G. V. yra gerai pažįstamas su įvairių verslo rūšių atstovais, kurie dažnai užsakinėja reklamos paslaugas jo valdomose visuomenės informavimo priemonėse bei „Lietuvos ryto“ krepšinio arenoje. Pastebėta, kad verslo atstovai, žinodami apie G. V. turimus ryšius bei įtaką, kreipiasi į jį su prašymais paveikti valstybės tarnautojų ar institucijų sprendimus. Tuo tarpu iš verslininkų G. V. neteisėtą atlygį galimai gauna paramos jo valdomai krepšinio komandai „Lietuvos rytas“ forma<…>.

<…> yra derinami ir kiti paramos gavimo per <…> valstybines institucijas klausimai. Galimai per tokią jau nusistovėjusią abipusiai naudingo bendradarbiavimo schemą. G. V. paramos krepšiniui forma gauna atlygį už <…> reklamavimą savo valdomose visuomenės informavimo priemonėse”.

<…> G. V., kaip tarpininkas kreipiasi su prašymais paveikti vienos ar kitos valstybinės institucijos sprendimus. Pats G. V. <…> disponuoja plačiomis galimybėmis paveikti teisėsaugos institucijų sprendimus <…> turi nemenką įtaką politiniam Lietuvos gyvenimui.

<…>

<…> šis paveiks <…> atliekamą tyrimą, mainais už <…> paramą krepšinio komandai „Lietuvos rytas“. <…>

<…> G. V. <…>, kad ji pasinaudodama savo tarnybine padėtimi <…> nenustatytų galimų pažeidimų. <…> pagal paramos sutartį VšĮ „.Krepšinio rytas“ pervedė <…> galimai taip atsiskaitydami už G. V. tarpininkavimą padedant paveikti<…> institucijos sprendimus.

<…> gauta informacijos apie G. V. galimą prekybą poveikiu, <…>, kad pastarasis paveiktų <…> dėl teigiamo sprendimo priėmimo <…>. <…> G. V., pasinaudodamas savo pažintimi ar kita tikėtina įtaka <…> paveiktų <…>, kad teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydamas įgaliojimus <…>.

<…> buvo gauta informacija <…> Portalo UAB „Lrytas“ atstovai, parengė ta tema <…> neigiamą straipsnį, tačiau jo netiražavo, bet <…> iškėlė sąlygą, kad <…> „Lrytas“ laimėtų šių institucijų skelbiamą ar skelbiamus konkursus viešinimo paslaugų pirkimui. <…>.

<…>

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir esant patikimos informacijos apie <…> G. V. <…> nusikalstamas veikas, kurių požymiai šiuo metu nėra nustatyti, todėl ikiteisminis tyrimas nepradėtinas, siūlau pradėti <…> kriminalinės žvalgybos tyrimą G. V. atžvilgiu dėl galimai rengiamų, daromų nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 226 str. 1, 2, 3,4 d. (prekyba poveikiu), 24 str. 6 d., 227 str. 2, 2, 3 d. (bendrininkavimas, papirkimas), 24 str. 5 d., 222 str. 1, 2 d. (bendrininkavimas, piktnaudžiavimas), 181 str. 1 d. (turto prievartavimas) <…>.

Iš pagal teismo pareikalavimu gauto Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos 2019-06-06 rašto Nr. 4-01-5226 (t. 30, b. l. 136) matyti, kad visa apimtimi išslaptinti kriminalinės žvalgybos tyrimo byloje esančių dokumentų (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų tarnybinių pranešimų, taip pat kitų kriminalinės žvalgybos tyrimo bylos dokumentų) negalima, kadangi nebūtų užtikrinta asmens teisių ir teisėtų interesų apsauga, taip pat kiltų pavojus kriminalinės žvalgybos slaptųjų dalyvių ir kitų kriminalinės žvalgybos veikloje dalyvaujančių  asmenų teisėms ir teisėtiems interesams, nebūtų garantuotas slapto bendradarbiavimo konfidencialumas.

Tą pačią dieną, kai buvo išduota aukščiau nurodyta pažyma, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos viršininkas kreipėsi su 2015-07-30 Prašymu dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų sankcionavimo Nr.  3S-01-504 (t. 1, b. l. 77-79) į Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorą, prašydamas kreiptis su teikimu į Šiaulių apygardos teismą dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų G. V. atžvilgiu – techninių priemonių panaudojimo specialia technika, sekimo, slapto patekimo į G. V. darbo vietą bei pagalbines patalpas, sankcionavimo.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras 2015-07-31 teikimu Nr. S5-15RN (t. 1, b. l. 94-95) kreipėsi į Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų G. V. atžvilgiu – techninių priemonių panaudojimo specialia technika, sekimo, slapto patekimo į G. V. darbo vietą bei pagalbines patalpas, sankcionavimo. Nurodant duomenis apie G. V. galimai rengiamas daryti, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas arba kitą pavojingą veiką, pažymima, kad turima kriminalinės žvalgybos informacijos apie sistemingai vykdomą galimai nusikalstamą G. V. veiklą – prekybą poveikiu ir turto prievartavimą. G. V., <…> veikdamas kitų suinteresuotų asmenų naudai, dažnai kreipiasi į aukštus pareigūnus ar politikos veikėjus su prašymais paveikti vienos ar kitos valstybinės institucijos sprendimus, o už tai galimai gauna neteisėtą atlygį, Be to, G. V., <…> naudodamasis savo valdomomis visuomenės informavimo priemonėmis, grasindamas paviešinti nepalankią informaciją, siekia priversti privačių bei valstybinių organizacijų atstovus sudaryti jam finansiškai naudingas sutartis su jo valdomomis bendrovėmis arba skirti tam tikro dydžio paramą jo valdomam krepšinio klubui „Lietuvos rytas“. Tai yra G. V. galimai rengia ar vykdo nusikalstamas veikas numatytas BK 226 str. 1, 2, 3, 4 d. (prekyba poveikiu) 24 str. 6 d. 227 str. 1, 2, 3 d. (padėjimas papirkti), 24 str. 6 d. 228 str. 1, 2 d. (kurstymas piktnaudžiauti), 181 str. 1 d. (turto prievartavimas), <…> tačiau nusikalstamų veikų požymiai nėra nustatyti , todėl ikiteisminis tyrimas nėra pradėtas, o įprastiniais kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdais ir priemonėmis gauti šių asmenų kaltės įrodymų nepavyko, kadangi jie laikosi konspiracijos, artimai bendrauja tik su savo aplinkos patikimais ir anksčiau patikrintais asmenimis, todėl siekiant nustatyti ir užfiksuoti nusikalstamų veikų požymius, įrodyti rengiamas ir daromas nusikalstamas veikas, papildomai nustatyti ryšius galimą nusikalstamų veikų vykdymo mechanizmą, būtina sankcionuoti techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka ir sekimą G. V. <…> atžvilgiu.

Kaip matyti iš dalinai išslaptintos Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 3 d. nutarties Nr.  ĮS4-161RN (t. 1, b. l. 104-105), išnagrinėjus prokuroro 2015-07-31 teikimą Nr. S5-15RN, teismas sankcionavo techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka ir sekimą G. V. atžvilgiu, slaptą patekimą į G. V. darbo vietą ir pagalbines patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), Vilniuje, laikotarpiu nuo 2015-08-03 iki 2015-11-03.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos viršininkas su 2015-09-01 Prašymu dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų sankcionavimo Nr.  3S-01-551 (t. 1, b. l. 80-83) kreipėsi į Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorą, prašydamas kreiptis su teikimu į Šiaulių apygardos teismą dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų D. D., R. L., R. P. atžvilgiu – techninių priemonių panaudojimo specialia technika, sekimo, S. B., R. M. atžvilgiu – techninių priemonių panaudojimo specialia technika, sekimo, slapto patekimo į S. B. ir R. M. darbo vietas bei pagalbines patalpas, sankcionavimo.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras 2015-09-01 teikimu Nr. S5-21RN (t. 1, b. l. 96-99) kreipėsi į Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų D. D., R. L., R. P. atžvilgiu – techninių priemonių panaudojimo specialia technika, sekimo, S. B., R. M. atžvilgiu – techninių priemonių panaudojimo specialia technika, sekimo, slapto patekimo į S. B. ir R. M. darbo vietas bei pagalbines patalpas sankcionavimo. Nurodant duomenis apie minėtų asmenų galimai rengiamas daryti, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas arba kitą pavojingą veiką, pažymima, kad turima kriminalinės žvalgybos informacijos apie tai, kad UAB „Norfos Mažmena“ akcininkas, UAB „Rivona“ generalinis direktorius D. D., veikdamas kartu su R. L., siekia, kad UAB „Lietuvos rytas“ akcininkas G. V., pasinaudodamas savo pažintimis bei turima įtaka valstybės institucijose, galimai už neteisėtą atlygį įtakotų Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vedėją S. B. bei šio poskyrio vyriausiąją specialistę R. M., kad šios galimai už neteisėtą atlygį, priimtų palankų sprendimą, priduodant Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prekybos tinklo „Norfa“ statomą parduotuvės pastatą Prienų mieste. G. V., pasinaudodamas savo asmenine pažintimi bei turima įtaka, 2015-08-31 susitikimo su partijos Tvarka ir teisingumas pirmininku bei Europos Parlamento nariu R. P. metu, galimai pasiūlė jam ar jo atstovaujamai partijai Tvarka ir teisingumas 15 tūkst., eurų kyšį, už tai, kad R. P., pasinaudodamas savo užimama padėtimi partijoje bei galimai artimais ryšiais su partijos „Tvarka ir teisingumas“ nariu <…> paveiktų minėtas Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojas dėl minėto palankaus sprendimo priėmimo prekybos tinklui „Norfa“. Tai yra D. D. galimai rengia ar vykdo nusikalstamas veikas numatytas BK 226 str. 3 d. (prekyba poveikiu), R. L. galimai rengia ar vykdo nusikalstamas veikas numatytas BK 226 str. 3 d. (prekyba poveikiu), R. P. galimai rengia ar vykdo nusikalstamas veikas numatytas BK 226 str. 4 d. (prekyba poveikiu), S. B. galimai rengia ar vykdo nusikalstamas veikas numatytas BK 225 str. 1, 2, 3 d. (kyšininkavimas), 228 str. 1, 2 d.  (piktnaudžiavimas), R. M. galimai rengia ar vykdo nusikalstamas veikas numatytas BK 225 str. 1, 2, 3 d. (kyšininkavimas), 228 str. 1, 2 d.  (piktnaudžiavimas), tačiau nusikalstamų veikų požymiai nėra nustatyti, todėl ikiteisminis tyrimas nėra pradėtas, o įprastiniais kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdais ir priemonėmis gauti šių asmenų kaltės įrodymų nepavyko, kadangi jie laikosi konspiracijos, artimai bendrauja tik su savo aplinkos patikimais ir anksčiau patikrintais asmenimis, todėl siekiant nustatyti ir užfiksuoti nusikalstamų veikų požymius, įrodyti rengiamas ir daromas nusikalstamas veikas, papildomai nustatyti ryšius, galimą nusikalstamų veikų vykdymo mechanizmą, būtina sankcionuoti techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka ir sekimą D. D., R. L., R. P., S. B., R. M. atžvilgiu, taip pat sankcionuoti slaptą patekimą į S. B. ir R. M. darbo vietas. 

Kaip matyti iš dalinai išslaptintos Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 1 d. nutarties Nr.  ĮS4-187RN (t. 1, b. l. 106-107), išnagrinėjus prokuroro 2015-09-01 teikimą Nr. S5-21RN, teismas sankcionavo techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka ir sekimą D. D., R. L., R. P., S. B., R. M. atžvilgiu, taip pat slaptą patekimą į S. B. ir R. M. darbo vietas laikotarpiu  nuo 2015-09-01 iki 2015-11-03.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos viršininkas su 2015-09-03 Teikimu dėl informacijos iš ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas gavimo Nr.  3S-01-555 (t. 1, b. l. 89-91) kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą dėl informacijos apie D. D., R. L., R. P., S. B., R. M., A. L., E. D., A. G. elektroninių ryšių paslaugų naudotojų srauto duomenis iš ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas gavimo už laikotarpį nuo 2015-03-03 iki 2015-09-03, sankcionavimo.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos viršininkas su 2015-10-07 Prašymu dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų sankcionavimo Nr.  3S-01-605 (t. 1, b. l. 84-86) kreipėsi į Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorą, prašydamas kreiptis su teikimu į Šiaulių apygardos teismą dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų V. J. ir Antano J. Z. atžvilgiu – techninių priemonių panaudojimo specialia technika, sekimo, sankcionavimo.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos viršininkas su 2015-10-08 teikimu dėl informacijos iš ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas gavimo Nr.  3S-01-607 (t. 1, b. l. 87-88) kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą dėl informacijos apie L. N., V. J., Antano J. Z. elektroninių ryšių paslaugų naudotojų srauto duomenis iš ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas gavimo už laikotarpį nuo 2015-04-07 iki 2015-10-07, sankcionavimo.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras 2015-10-08 teikimu Nr. S5-27RN (t. 1, b. l. 100-102) kreipėsi į Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų V. J. ir A. J. Z. atžvilgiu – techninių priemonių panaudojimo specialia technika ir sekimo, sankcionavimo. Nurodant duomenis apie minėtų asmenų galimai rengiamas daryti, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas arba kitą pavojingą veiką, pažymima, kad turima kriminalinės žvalgybos informacijos apie tai, kad UAB „Paladomė“ direktorius, SIA „Global BOD Group“ valdybos pirmininkas V. J., veikdamas kartu su A. J. Z., siekia, kad UAB „Lietuvos rytas“ akcininkas G. V., pasinaudodamas savo pažintimis bei turima įtaka valstybės institucijose, galimai už neteisėtą atlygį įtakotų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM pareigūnus ir/ar politikos veikėjus, kad šie galimai už neteisėtą atlygį priimtų palankų sprendimą SIA „Global BOD Group“ valdomos bendrovės UAB „BRD“ atžvilgiu FNTT atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl galimai neskaidriai panaudotų 200 000 litų. Tai yra V. J. galimai rengia ar vykdo nusikalstamas veikas numatytas BK 226 str. 3 d. (prekyba poveikiu), 24 str. 3 d. 227 str. 3 d. (bendrininkavimas paperkant), A. J. Z. galimai rengia ar vykdo nusikalstamas veikas numatytas BK 226 str. 3 d. (prekyba poveikiu), 24 str. 3 d. 227 str. 3 d. (bendrininkavimas paperkant), tačiau nusikalstamų veikų požymiai nėra nustatyti, todėl ikiteisminis tyrimas nėra pradėtas, o įprastiniais kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdais ir priemonėmis gauti šių asmenų kaltės įrodymų nepavyko, kadangi jie laikosi konspiracijos, artimai bendrauja tik su savo aplinkos patikimais ir anksčiau patikrintais asmenimis, todėl siekiant nustatyti ir užfiksuoti nusikalstamų veikų požymius, įrodyti rengiamas ir daromas nusikalstamas veikas, papildomai nustatyti ryšius, galimą nusikalstamų veikų vykdymo mechanizmą, būtina sankcionuoti techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka ir sekimą V. J., A. J. Z. atžvilgiu.

Kaip matyti iš dalinai išslaptintos Šiaulių apygardos teismo 2015 m. spalio 8 d. nutarties Nr.  ĮS4-208RN (t. 1, b. l. 108-109), išnagrinėjus prokuroro 2015-10-08 teikimą Nr. S5-21RN, teismas sankcionavo techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka ir sekimą V. J. ir A. J. Z. atžvilgiu laikotarpiu  nuo 2015-10-08 iki 2015-11-03.

Kaip matyti iš 2016-02-17 tarnybinio pranešimo Nr. 22-14-13 (t. 1, b. l. 1-2, t. 14, b. l. 1-2), adresuoto  Valdybos viršininko pavaduotojui, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyresnysis specialistas J. G. pranešė, kad Vilniaus valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriuje atliekant kriminalinės žvalgybos veiksmus, gauta duomenų dėl G. V., R. P., D. D., R. L., V. J., A. J. Z., A. G. bei L. N. galimai įvykdytų ir tebesitęsiančių nusikalstamų veikų, numatytų BK 226 straipsnio 3, 4 dalyse, 228 straipsnio 1 dalyje, todėl dėl šių veikų tikslinga pradėti ikiteisminį tyrimą. Taip pat vyresnysis specialistas pateikė 2016-02-17 pažymą apie gautą informaciją Nr. 18-14-2 (t. 1, b. l. 8-33, t. 14, b. l. 8-33).

2016-02-17 Tarnybiniu pranešimu Nr. 22-14-14 (t. 1, b. l. 4, t. 14, b. l. 4), adresuotu  Valdybos viršininko pavaduotojui, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos viršininkas R. L. pranešė apie gautą Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyresniojo specialisto J. G. tarnybinį pranešimą Nr. 11-14-13 dėl nusikalstamų veikų – prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo požymių nustatymo, dėl ko yra pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą  dėl nusikalstamų veikų, numatytų  BK 226 straipsnio 3, 4 dalyse, 228 straipsnio 1 dalyje.

Minėtų tarnybinių pranešimų pagrindu 2016-02-17LR STT Vilniaus valdyboje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-7-00003-16 G. V., R. P., D. D., R. L., V. J., A. J. Z., A. G. bei L. N. atžvilgiu, dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 226 straipsnio 3, 4 dalyse, 228 straipsnio 1 dalyje (t. 1, b. l. 34-38).

Ištyrus garso įrašus, kurių turinys išdėstytas: 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole Nr.  S6-14-9 (kompaktinis diskas Nr. 2016-02-24 Nr. LK-STT06-15RN-16) (t. 1, b. l. 115-144), gautus atliekant operatyvinius veiksmus, t. y. vykdant elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklais perduodamos informacijos kontrolę, remiantis Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio  3 d. nutartimi Nr. ĮS4-161RN bei 2015 m. rugsėjo 1 d. nutartimi Nr. ĮS4-187RN;  taip pat garso įrašus, kurių turinys išdėstytas 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole Nr.  S6-14-10 (kompaktinis diskas Nr. 2016-02-23 Nr. LK-STT14-1-16) (t. 1, b. l. 138-144), 2016 m. kovo 4 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole Nr.  S6-14-20 (kompaktinis diskas Nr. 2016-03-04 Nr. LK-STT14-7RN-16) (t. 1, b. l. 145-179), gautus atliekant operatyvinius veiksmus, t. y. vykdant techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka, remiantis Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio  3 d. nutartimi Nr. ĮS4-161RN; 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole Nr.  S6-14-11 (kompaktinis diskas Nr. 2016-03-09 Nr. LK-STT14-8RN-16) (t. 1, b. l. 186-187);  2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole Nr.  S6-14-12 (kompaktinis diskas Nr. 2016-02-23 Nr. LK-STT14-2-16) (t. 1, b. l. 188-190), gautus atliekant operatyvinius veiksmus, t. y. vykdant elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklais perduodamos informacijos kontrolę, remiantis Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio  3 d. nutartimi Nr. ĮS4-161RN bei 2015 m. rugsėjo 1 d. nutartimi Nr. ĮS4-187RN; taip pat garso įrašus, kurių turinys išdėstytas 2016 m. vasario 15 d. Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole Nr.  S6-14-13 (kompaktinis diskas Nr. 2016-02-23 Nr. LK-STT14-3-16) (t. 1, b. l. 196-198), gautus atliekant operatyvinius veiksmus, t. y. vykdant techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka, remiantis Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio  3 d. nutartimi Nr. ĮS4-161RN bei 2015 m. rugsėjo 1 d. nutartimi Nr. ĮS4-187RN, nustatyta, kad:

– 2015-08-24, 16:36:10 val., užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp kaltinamojo G. V. (tel. Nr.  (duomenys neskelbtini)) ir liudytojo R. L. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), iš kurio turinio matyti, kad G. V. (G) skambino R. L. (L). Pokalbis prasidėjo asmeninio pobūdžio temomis, kur pokalbio metu R. L. pasakė, jog anksčiau negalėjo skristi švęsti savo gimtadienio, nes „užlūžo“ su vienu D. objektu, niekaip negali „prisiduot“. G. V. pasiteiravus kokiame mieste, R. L. paaiškino, kad Prienuose, bet objekto nepriima kauniečiai. Tolesnis pokalbio tyrinys yra:

„G – Tai prieniškiai ar kauniečiai?,

L – E, kaunietė ten. Vi… Visus, visus parašus rinkau, komisijos pirmininkė nesirašo ir viskas.

G – Bet jinai iš Kauno?

L – Nežinau ar ten kokį povandeninės srovės, ar kas ten, nesuprasi.

G – Bet iš kur jinai, iš Prienų?

L – Jo. Ne, iš Kauno.   

G – Iš Kauno?

L – Mh.

G – A, iš Prienų tai čia nebūtų problemų. Iš  Kauno, žinai, ten visi unoravi labai jie.“

Tuo pokalbis šia tema baigiasi. Vėliau pašnekovai vėl  kalba asmeninėmis temomis. Teisminio bylos nagrinėjimo metu G. V. ir R. L. paaiškino, kad toliau pokalbis vyksta apie G. V. atsiskaitymus, pinigų pervedimus – skolos už atliktus krepšinio arenos remonto darbus grąžinimą. Šios kaltinamojo G. V. ir liudytojo R. L. nurodytos aplinkybės taip pat pasitvirtino toliau ištirtais ir aptartais įrodymais – bankų sąskaitų  duomenimis apie G. V. vadovaujamų įmonių atsiskaitymus su UAB „Statlina“ pagal sudarytas statybos rangos sutartis. Tokiu būdu, iš minėto pokalbio turinio galima daryti išvadą, kad pokalbis apie nepriduodamą objektą Prienuose nei vieno iš pašnekovų nebuvo planuotas, išsivystė atsitiktinai ir nieko nebuvo tartasi dėl kokios nors įtakos darymo dokumento nepasirašantiems asmenims. Iš pokalbio turinio taip pat matyti, kad R. L. aiškina, jog iš statytojo pusės yra viskas padaryta, tačiau dėl neaiškių priežasčių dokumento nepasirašo komisijos pirmininkė.

Taigi, sprendžiant iš pokalbio turinio, taip pat iš to, kad skambučio iniciatorius buvo G. V., galima daryti išvadą, kad skambučio tikslas nebuvo kažkoks išankstinis R. L. ar D. D. sumanymas tartis su G. V. dėl problemų, susijusių su nepasirašomu statybos objekto užbaigimo dokumentu, išsprendimo. Taip pat iš pokalbio turinio matyti, kad R. L. tvirtina, jog visi dokumentai yra tvarkingi, tačiau komisijos pirmininkė dėl neaiškių priežasčių akto nepasirašo, iš ko galima daryti išvadą, kad kažkokių didelių neatitikimų, dėl kurių nebūtų galima priduoti objekto nebuvo. Šias aplinkybes nurodė ir teisiamojo posėdžio metu apklausti liudytojai L. N., A. V., A. L., S. B., R. M., E. D., J. K., patvirtindami, kad E. D. pasirašant parduotuvės „Norfa“ statybos užbaigimo aktą, jokių kliūčių jį pasirašyti nebuvo. Tai pasitvirtina ir toliau aptartu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2016-03 raštu (t. 7, b. l. 98), kuriame nurodyta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Statybos valstybinės priežiūros skyriaus darbuotojams patikrinus statybų užbaigimo akto teisėtumą, vadovaujantis Statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tikrinimo tvarkos aprašo 11 punktu, buvo surašytas 2016-03-24 statybos užbaigimo akto patikrinimo aktas Nr. UTA-10 (t. 7, b. l. 99-103), kuriuo konstatuota, kad aktas atitinka teisės aktų reikalavimus.

 

– 2015-08-25, 9:22:12 val., užfiksuota liudytojo D. D. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) SMS žinutė G. V. (tel. Nr.  (duomenys neskelbtini)), kuria D. D. prašo G. V. susitikti su R. L., nes pats D. D. šiuo metu yra išvykęs iš Lietuvos;

 

– 2015-08-25, 10:12:10 val.,  užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp liudytojo R. L. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir kaltinamojo G. V. (tel. Nr.  (duomenys neskelbtini)), iš kurio turinio matyti, kad R. L. (L) skambino G. V. (G). Be kitų teismui nereikšmingų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

„G – Ką man šiandien D. iš ryto bombarduoja?

L – Tai mane irgi čia bombarduoja.

G – <…> Kas atsitiko?

L – <…> Su tuo pridavimu man čia.

G – Jo?

L – Mh.

G – Tai kas kaltas?

L – O kad žinotume dabar. Nepasirašo ir viskas. Mes viską padarėm, ką jie prašė.

G – Tai, tai gerais, tu man tada tik atsiųsk, nu, gerai, pabandykim, atsiųsk tu man tada tą kaip nors tą segtuvą kaip perduok, ar kaip, kas ten yra viskas? Ir pa…

L – Oi čia palaukit, o kokį…

G – Ne man reik tik vieno puslapėlio surašyt, kas yra, kas, pavardė, vardas, tarnyba, viską padarėt, nepriduodat. Kas… Kam pavaldi jinai yra pirmiausia?

<…>

G – Ir kam pavaldi jinai, tai, tai žemės čia tarnyba ar kas čia?

L – Inspekcija statybų.

G – Kieko, statybų?

L – Jo.

G – Statybų inspekcija. Kauno?

L – Statybos priežiūros. Tai pagrindinė nededa parašo, o Prienų. O…

G – Ai, čia Prienų?

L – Čia Prienų yra ir paskui yra komisijos pirmininkė Kaunas, iš Kauno,

G – Bet a Prienai pasirašė?

L – Prienai nesirašo.

G – Nesirašo.

L – Nes liepė nesirašyt pirmininkė.

G – Mh. Tai gerai, tai Prienų parašyk tą vadą ir tą.

L – Tai mes atvažiuosim, aš atsivešiu informacijos.“

                             Šio telefoninio pokalbio metu pašnekovai susitaria susitikti tarp pusės dvylikos, be penkiolikos dvylika.

Taigi, iš pokalbio turinio, galima spręsti, kad R. L. piktinasi dėl pareigūnų neveikimo – užbaigimo akto nepasirašymo, nors iš statytojo pusės visi dokumentai yra pateikti, kad statytojui pateikus komisijos pastabose nurodytus dokumentus ir pašalinus trūkumus, dėl kurių nebuvo pasirašytas statybų užbaigimo aktas, Prienų skyriaus darbuotoja (R. M.) dėl neaiškių priežasčių nepasirašo akto, kol jo nepasirašys komisijos pirmininkė (S. B.). Šią aplinkybę teisminio bylos nagrinėjimo metu patvirtino tiek pats kaltinamasis G. V., tiek liudytojai R. L. bei A. P.;

 

– 2015-08-27, 10:41:57 val.,  užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp kaltinamųjų G. V. (tel. Nr.  (duomenys neskelbtini)) ir R. P. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), kurio metu G. V. pasiūlo R. P. susitikti pirmadienį, pusė pirmos, „Da Antonio“ restorane ir R. P. su pasiūlymu sutinka;

 

– 2015-08-31, 10:38:36 val.,  užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp kaltinamųjų G. V. (tel. Nr.  (duomenys neskelbtini)) ir R. P. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), kurio metu G. V. pasiteirauja R. P. ar nepasikeitę jo planai dėl susitikimo. Susitaria susitikti dvyliktą valandą trisdešimt minučių „Da Antonio“ restorane.

 

– 2015-08-31, 12:30 val., užfiksuotas kaltinamųjų G. V. ir R. P. pokalbis, vykęs UAB „Alaton“ restorane „Da Antonio“, adresu (duomenys neskelbtini), Vilniuje. Kaip matyti iš protokolų, pokalbis truko 1 valandą 18 minučių – nuo 12:30 val. iki 13:48 val. Iš viso pokalbio turinio matyti, kad pašnekovai kalbėjo paliesdami gana daug ir įvairių temų. Išanalizavus viso pokalbio turinį, galima būtų suprasti, kad buvo kalbama – apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius; apie galimus kandidatus ir premjero, prezidento postus; apie Vilniaus bei Kauno merų darbą; apie pradėtus tyrimus kitų asmenų (S., R.) atžvilgiu; apie buvusius prezidentus V. A., A. B.; apie tai, kad R. P. „nepraleis“ (tikėtina, kalba eina apie dalyvavimą rinkimuose), bus tempiamas laikas, todėl būtina peržiūrėti taktiką bei strategiją; apie R. P. vadovaujamos partijos reikalus – žmonių pritraukimą į partiją, partijos finansavimą; apie didžiųjų prekybos įmonių darbą, konkurenciją; apie sutarties sudarymą su G. V. vadovaujama įmone; apie partijos reikalus, žmones Telšių taryboje, galimą partijos kandidatą į Telšių  mero postą; apie bendrą politikos Lietuvoje padėtį, kitas partijas, apie Kauno merą V. M.; apie „Da Antonio“ restorano savininką, apie patiekalus, apie specialiųjų tarnybų vykdomus pasiklausymus; apie pabėgėlių priėmimą į Lietuvą, apie padėtį Irake, Rusijoje, Ukrainoje; apie Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų reikalus; apie įvairius pažįstamus asmenis ir kt.  Be kitų teismui nereikšmingų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

„<…>

G- Bet ar žmonių yra dabar? Ar turit normaliai“

R – Nu, taigi, aną kartą kalbėjom.

G – Aha.

R – Kad reikėtų biški paieškot, reiškia, tų žmonių. Siaučiam per visur, ieškom ir paties prašiau, reiškia, žinai. Kaip amži…

G – (Neaiškiai).

R – Kaip amžinatilsį L. darydavo labai protingai, žinai. Po vieną, kitą, trečią, reiškia, į kiekvieną partiją ir žiūri, kad jis jau turi vos ne savo frakciją, žinai.

G – O, o kaip finansai?

R – Finansai yra lygiai tas pats, kas, kas, kas, kas, kas reitingai rodo, žinai. Kai tau kyla, reiškia, kyla ir sponsorių, reiškia, noras paremti, reiškia, žinai.

G – Aha.

R – Kai, kai leidžiasi, jis irgi leidžiasi.

G – Bet dabar, kai rem…

R – Bet mes surasim, mes…

G – Bet, kai, kai remia, tai dabar vis tiek (neaiškiai), neoficialiai daugiau remia.

R – Nu, visaip remia.

G – Nes, žinai, oficialiai per sudėtinga dabar jau tapo.

R – Vis… Visaip būna, žinok. Dėl ko labai norėčiau su tavim sudraugauti.

G – Aš šiandien turiu tau vieną tokį pasiūlymą turiu.

R-Nu.

G – Liečiantį tavo partijos vieną ministeriją. Kalbėjau su tuo žmogum, nes jisai taip pik… Jisai rašyt sako nereikia, aš nenoriu rašyti.

R-Mh.

G – Bet padėtų.

R-Mh.

G – Biški, kokia… Penkiolika tūkstančių eurų sakė nebūtų problema.

R-Mh.

G – Nu, tai nėra per daug, normalu.

R – Lašas prie lašo.

G – Tai va.

R – Tai, o ką reikėtų daryt?

G – Reikia vieną darbuotoją jūsų ministerijos priverst pasirašyti parduotuvės pridavimo aktą, nes jinai vienintelė nepasirašo ir nieks nesupranta, jinai iš Kauno.

R – Ne, nesupranta kodėl, jo?

G – Viskas, kas padaryta, įvykdyta.

R-Mh.

G – Aš labai nenoriu į ministrą kreiptis, žinot, ministras jūsų yra nesprendžia, aš matau, kad taip jau labai jis taip užsislaptinęs visai.

R-Atsargus biški.

G – Jo, per daug atsargus jisai apie tokius dalykus.

R-Mh.

G – Bet šitą reikia su (neaiškiai), aš irgi taip nustebau, sakau, čia dedu į bendrą temą ir visą kitą.

R-Mh.

G – Bet… O jisai tas… Čia kalbu apie Norfą.

R-Mh.

G – Nes jis šiaip man nemažai padeda ir visą kitą, ir komandai. Normalus žmogus.

R – Normalus žmogus.

G – Dar… Jo, dar lietuvis likęs.

  1. – Dar mano kaimynas.

G – Nu. Tai va. Pats tokių dalykų ne, bet kartais norisi žmogui padėt. O čia smulkmena yra. Prienuose parduotuvė – koks čia šūdas. Visur viskas tvarkoj, visi Prienai, Meras, visi pasir… kam reikėjo, visi pasirašė. Ta Prienų ir Birštono ta nepasirašo, todėl, kad neleidžia Kaunas pasirašyti.

R – Tai man tik adresą reikia užsirašyti.

G – Ne, tai aš tau turiu tokius (neaiškiai).

R – E, supratau.

G – Jo. Labai paprastai.

R – (Neaiškiai).

G – Ne, bet čia reikėtų, būtų, žinai, jeigu geras aktas, tai iš karto mes ir sutvarkom tuos dalykus kitus. Čia yra va taip – a, prie Aplinkos ministerijos Valstybinių teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

R-Mh.

G – Viską, ką prašė, jie viską padarė, Tai va tokia yra R. M., t. y. Prienų ir Birštono vyriausioji specialistė. Jinai iškart pasirašo. Bet draudžia iš Kauno. Statybos valstybinės inspekcijos poskyrio vedėja S. B.. Taip nieks neaišku – ar jinai nori kyšio, ar kažkas tai yra aukščiau.

R – Bet čia yra Norfos parduotuvė? Prienuose?

G – Norfa. Prienuose.

R – Prienuose.

G – Visa, visi ak.. Visi, visi parašai yra sudėti, išskyrus jų dviejų, tų merginų. Ir niek… Ne… Supranti, nieks nesupranta, ką jie ten nori.

R – Nu duok, aš ten tuos (neaiškiai), aš sutvarkysiu,

G – Tu pasižiūrėk. Čia, žinai, tik reikia, labai ne… Viskas yra tvarkinga. Aš gi tau neduočiau…

R – Kad netrukdytų.

G – Jo, aš tau tikrai neduosiu netvarkingų dalykų.

R – Mh, mh. Gerai. Mh.

G – Aš tik jaučiu… Galėčiau, žinai, pasiųsti žurnalistus, pradėtumėm knaisiotis, vėl nueitumėm iki T. Kam reikia to?

R-Nereikia.

G – Nereikia, aš irgi (neaiškiai). Jis ramiai pralauks iki rinkimų turbūt, ar ne, nieko nelabai darydamas?

R – Ne, nu jisai toks gal… gal toks charakteris žmogaus yra. Pavyzdžiui, kai dirbo Telšių administratorium, tai dabar jį vertina visiškai. Palyginus su dabartiniu.

<…>

R – Nu, o žėk. O su pačiu, nu sakykim, jeigu ten primestumėm kokią sutartėlę, reikia žinai. Kokią metinę ten arba iki šešioliktų metų. Pavyktų pasidaryt?

G – Viskas pavyktų. Aš šiaip dabar aš jau, mano, žinai, ir šiaip jau tapau ramesnis, protingesnis. Iš nugaros dvidešimt penkeri metai, žinai, tos žiniasklaidos. Ne, ne, tai simbolinę reikia padaryt, žinai, nes visada, man svarbu dabar, žinai, nukreipti žmones.

R – Nu va, tai.

G – Kad tu esi, turi tapti skriaudžiamas.

R – Nu, kad, kad, kad.

G – Taip, o ne taip, kad, žinai, va čia va.

R – Dalis galėtų vienaip nueiti, dalis kitaip ateiti.

<…>

G – Tai gerai, už tą gerą interviu ir charakterį.

R – Nu, davai.

G – Ačiū tau.

R – O ten padarysim kokią aš tai (neaiškiai).

G – Baik tu, čia smulkmena. Žinai tik, aš tik nežinau, gal jinai reketuoja.

R – Ne, ne. Aš ne apie tą, aš turiu omeny… Kad kokią, ten kažkokią sutartėlę reikėtų padaryt.

G – Gerai. Nu, o S. dar jums dirba ar nebedirba?

<…>

G – Gerai. Tai už sėkmę?

R – Už sėkmę tada>

G – Gerai.

R – Tai, jeigu leisi, paskambinsim.

G – Ne, tai pažiūrėk, Jeigu, pasakyk man, kad jeigu viskas gerai, tai gerai. O tada mes su tavim darom apie tą, nes tu būsi pirmas, paskui aš B. varysiu, kiek galima.

R – Nu, gerai.

G – Nes reikia, jeigu mes nekalbėsim apie tai, tai bus monopolis, ne valstybė. Aš tą užsiėmiau daryt dabar šitą dalyką.

<…>“.

Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad skiriasi teksto fragmentas, užfiksuotas garso įraše – kompaktinėje plokštelėje – 2016-03-04 Nr. LK-STT14-7RN-16 ir 2016-04-08 Lietuvos teismo ekspertizės centro atlikto fonoskopinio tyrimo specialisto išvados Nr. 11-482(16) (t. 3, b. l. 165-208) priede Nr. 2 (t. 3, b. l. 183) su užfiksuotu 2016-02-15 Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-10 (t. 1, b. l. 139), 2016-03-04 Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-20 (t. 1, b. l. 152). Fonoskopinio tyrimo specialisto išvados Nr. 11-482(16) priede Nr. 2 užfiksuotos pokalbio frazės:

„G – Bet padėtų.

R – Mhmu.

G – Nu, kažkiek jums pateks, – penkiolika tūkstančių eurų, sakė nebūtų problema.“, – kas pasitvirtino ir 2019-04-09 teisminio bylos nagrinėjimo metu (t. 30, b. l. 41 išklausius pokalbio garso įrašus, esančius kompaktinėje plokštelėje – 2016-03-04 Nr. LK-STT14-7RN-16. Tuo tarpu, 2016-02-15 Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-10 ir 2016-03-04 Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokole Nr. S6-14-20 yra užfiksuotos pokalbio frazės:

„G – Bet padėtų.

R – Mhmu.

G – Biški, kokia… Penkiolika tūkstančių eurų, sakė nebūtų problema.“.

                             Byloje nustatyta, kad atliekant aukščiau paminėtą lingvistinę ekspertizę, pokalbio frazė, užfiksuota ekspertei pateiktame garso įraše, esančiame kompaktinėje plokštelėje – 2016-03-04 Nr. LK-STT14-7RN-16, nebuvo įvertinta. Teisminio bylos nagrinėjimo metu apklausiama ekspertė Angelė Žalkauskienė paaiškino, kad klausydama garso įrašą, tokio pokalbio fragmento ji neišgirdo, be to, ta pokalbio vieta yra neaiški ir reikšmės neturi. Vienok, teismo vertinimu, pokalbio fragmentas „G – Nu, kažkiek jums pateks, – penkiolika tūkstančių eurų, sakė nebūtų problema.“ garso įraše yra, jis užfiksuotas ir fonoskopinės ekspertizės metu, įrašą klausant panaudojus specialią techniką, taip pat buvo girdimas teisiamajame posėdyje klausant pokalbio garso įrašą, tačiau lingvistinės ekspertizės metu tokio turinio pokalbis nebuvo įvertintas pokalbio kontekste, nors, teismo manymu, tokia pokalbio frazė gali būti reikšminga tiriant pokalbį lingvistine prasme. Tokiu būdu, ši aplinkybė teismui kelia abejonių ar lingvistinės ekspertizės atlikimo metu buvo klausomas ir vertinamas ekspertui pateiktas pokalbio garso įrašas, kadangi, kaip jau buvo paminėta, toks pokalbio fragmentais yra girdimas ir garso įraše, išklausytame teismo posėdžio metu.   

 

– 2015-08-31, 14:27:54 val.,  užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp kaltinamojo G. V. (tel. Nr.  (duomenys neskelbtini))  liudytojo D. D. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini), iš kurio turinio matyti, kad G. V. (G) skambino liudytojui D. D. (D). Be kitų teismui nereikšmingų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

„<…>

G – Labas. Skambinai, bet tuo metu sprendžiau tavo reikalus.

D – Supratau. Ar… Ar šian…

G – Tai aš manau išspręsiu šią savaitę.

D – Ar šiandien susitinkam, ar rytoj?

<…>

D – Tai tada rytoj į vakarą.

G – Rytoj tada yra kokį… Ketvirtą valandą užsuk tada.

D –  Gerai tada, rytoj ketvirtą.

<…>:“

                             Taigi, šio pokalbio metu G. V. paaiškina D. D., kad sprendė jo reikalus ir pašnekovai susitaria susitikti rytojaus dieną, apie ketvirtą valandą;

 

– 2015-09-02, 08:58:31 val.,  užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp kaltinamojo R. P. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir liudytojo A. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), kurio metu R. P. pasiūlo A. G. susitikti be dvidešimt vienuolika.

 

– apžiūrėjus 2015-09-09 Lietuvos Banko Saugos departamento pateiktą saugos kameros, fiksuojančios vaizdą Vilniuje, Totorių gatvėje, 2015-09-02 vaizdo įrašą nuo 8.00 val., iki 17,00 val., nustatyta, kad į partijos „tvarka ir teisingumas“ būstinę, esančią (duomenys neskelbtini), Vilniuje, 2015-09-02, apie 10.38 val. (vaizdo įrašas nuo 8:50 min.) atvyko Aplinkos viceministras A. G.. Apie 10.49 val. (vaizdo įrašas nuo 19:40 min.) A. G. iš partijos būstinės išėjo kartu su partijos pirmininku R. P.. Abu vyrai nuėjo Gedimino prospekto link.

 

– 2015-09-02, 14:19:24 val., užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp liudytojų R. M. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir E. D. (tel. Nr.  (duomenys neskelbtini)), kurio metu E. D. (E) skambino R. M. (M). Be kitų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

„<…>

E – Žiūrėk, kokiu klausimu truputį. Čia labai pergyvena Norfiečiai. Kas ten pas juos buvo negerai?

M – Nu, kas buvo, jiem parašyta rašte kas buvo negerai.

E –  Tai tik tiek, kiek rašte, a ne?

M – Nu, buvo išpildomoji ten nenurodyta kampai, nenurodyta atstumai.

E – Jo.

M – Nebuvo nurodyta. Paskui žurnalai dar buvo netvarkingi, nesunumeruoti, paslėptų darbų aktai nebuvo pasirašyti kai kurie.

E – Aha.

M – Tai tų žurnalų aš net ne, dar neperžiūrėjau, ką jie ten pristatė. O šiaip tai nu, grįšim pirmadienį ir pasirašysim tą aktą.

E – Tai vat, tas esmė, kad jiem ten iki tragedijos, jie mat rytoj jau, sakė nori užsibaigt viską.

<…>

E – Nes nu, čia jie pergyvena visaip ir skambina visur, kur sugeba.

M – Nu jo, jie žinok, labai visur skundžiasi. O iš tikrųjų tai jie net leidimo neturėjo ten, reiškia, tinklam…

E – Jo, jo, jo.

M – Buvo tik pastatui. Tai dabar jau tą leidimą jie papildė. Bet jie lipa ant galvos, tai aš nežinau, žinok.

M – O ką jūs buvot kalbėję su S.?

M – O mes su S. buvom kalbėję, kad pasirašysim aktą kai grįšim.

<…>“

Taigi, iš pokalbio turinio, galima spręsti, kad trūkumai, dėl kurių nebuvo pasirašytas statinio užbaigimo aktas nebuvo itin dideli, jie statytojo buvo pašalinti ir dokumentai komisijos narėms buvo pateikti dar iki joms išeinant atostogų, tačiau iki atostogų, tiek komisijos narė R. M., tiek komisijos pirmininkė S. B. akto nepasirašė, nusprendė, kad jį pasirašys grįžus iš atostogų ir, kad dar anksčiau iš statytojų pusės buvo rašomi skundai; 

 

– 2015-09-02, 14:34:53 val., užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp liudytojų S. B. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir A. L. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), kurio metu A. L. (AL) skambino S. B. (B). Be kitų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

„<…>

AL – Žiūrėkit, suprantat, dabar čia per visus galus, per kaminą, per langus lenda Prienų šita Norfa. Kas ten iš esmės buvo blogai? Ar ten yra kas nors, koks ČP, ar ten, ar ten praktiškai Edmundas gali pasirašyti? Nes ten jie dabar, esmė, kad, kad žinai, tipo, tipo, išėjo atostogų ir nėr kam pasirašyt, aliarmas. A ten, a ten eilinis, a ten nieko nėra. Lyg tai jie ten kažką padarė, pristatė lyg tai.

B – Jie turėjo pasikeisti statybos leidimą. Ir prašėme su R., kad būtų pristatyti visi statybos darbų žurnalai.

AL – Žurnalai, nu jo. Aha.

B – Jo ir paskui įsitikinti, kad tinklai padaryti pagal projektą. Nes ten žmonėms kaip ir yra, buvo skundai iš karto, kai mes buvom, vaikščiojo žmonės ir skundėsi, kad ten negerai, juos semia.

<…>

AL – Tai (neaiškiai) pasižiūrėt praktiškai, nu jo. Ir kas, ir viskas, ar ne?

B – Tada kaip būtų kaip ir viskas.

AL – Supratau, supratau.

B –  A dabar jie baisiai atakuoja, a ne?

AL –  Jo, jie čia žiūriu, jau jie čia skamba.

<…>“

 

– 2015-09-02, 14:34:53 val., užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp liudytojų R. L. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir A. P. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), kurio metu A. P. (P) skambino R. L. (L). Be kitų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

„<…>

P – Nu, tai va, suveikė turbūt redaktorius.

L – A ne?

P – Jo. Skambino, kaip ir žad… Vakar skambino iš Kauno inspektorius.

L – Aha.

P – Pavaduojantis tą prieniškę. Tai šiandien jis važiuoja į Prienus, sako, atvažiuok, pasirašysiu. Bet dėl kaunietės, tai sako, tai ten tipo, vaikas serga ar kažkas, ji turi. Nu, tipo nenori iš Kauno išvažiuot. Tipo būtų kartu jau vežęsis jis, kad pasirašyt tą aktą. Sako, ar galėtų kas nors iš jūsų nuvežti tą aktą jai, kad pasirašytų į Kauną…

<…>

L – Pasa… Jeigu D. pamatysi, nupasakok visą situaciją kaip… Sakyk, lyg tai, (necenzūrinis žodis) gal suveikė (necenzūrinis žodis), čia mum kažkas

P – Nu. Nes jau patys taip, e, patys skambin, patys ieško, tai aišku, kad suveikė.

L – Nu, tai sakyk, čia gali visko būt, kad čia suveikė šitas veikėjas.

<…>“

Iš pokalbio turinio, galima spręsti, kad pašnekovai mano, jog problemą dėl akto pasirašymo išspręsti jiems galimai padėjo redaktorius. Teisminio bylos nagrinėjimo metu liudytojas A. P. parodė, kad įvardindamas asmenį „redaktorius“ turėjo omenyje G. V..

 

– 2015-09-03, 11:11:24 val., užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp kaltinamojo R. P. (tel. Nr.  (duomenys neskelbtini)) ir liudytojo A. G. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), kurio metu R. P. (R) skambino A. G. (A). Be kitų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

A – E, sveiki.

R – Sveikas, skambinai mačiau.

A – Jo, aš labai trumpai. Ten Prienų partiečiams yra nurodymas duotas, aš jau (neaiškiai).

R – Mh.

A – Jūsų vardu. Viskas sutvarkyta čia.

R – Mh.

A – Tik tai…

R – J. Tai… Svarbu, kad teisybė būtų, žinai.

A – Taip.

R – Nu, ačiū tada, A.

<…>“

Dėl šio pokalbio, teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamasis R. P. paaiškino, kad 2015 m. buvo pradėtas pasiruošimas 2016 m. rinkimams, jis lankėsi Prienų miestelyje ir 2015 m. vasario 6 d. susitiko su visuomene, institucijomis, Prienų bendruomenėmis bei vadovais. 2015 m. rugsėjo 15 d. Prienuose buvo organizuojama Tarptautinė demokratijos diena, kurios vienas organizatorių buvo jis (R. P.). Jo pokalbiai su tuometiniu viceministru A. G. yra susiję su šiuo renginiu ir tai buvo partiniai nurodymai ir skambučiai, kad 2015 m. rugsėjo 15 d. įvyktų Tarptautinės demokratijos dienos renginys. Liudytojas A. G. paaiškino, kad  pasakymuose „Prienų partiečiams yra nurodymas duotas“, „Jūsų vardu. Viskas sutvarkyta čia“ galėjo būti kalbama apie tai, kad buvo duotas nurodymas Prienų partiečiams apie turėjusį vykti partijos renginį Prienuose.

Iš teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamojo R. P. gynėjo pateiktų publikacijų iš Tvarka ir teisingumas partijos Prienų skyriaus interneto svetainės (t. 30, b. l. 67-69) matyti, kad 2015 m. rugsėjo 15 d. Prienuose vyko  partijos renginys – paminėta Tarptautinė demokratijos diena, kurioje dalyvavo ir R. P. ir  kurios metu buvo išdalinta partijos simbolika. Vertinant šias aplinkybes, negalima kritiškai vertinti ir vienareikšmiškai atmesti kaltinamojo R. P. bei liudytojo A. G. parodymų, kad nurodymai Prienų partiečiams buvo susiję su organizuojamu renginiu, taip pat kategoriškai atmesti tikimybės, kad 2015 m. rugsėjo mėnesio pradžioje bendraujant R. P. ir A. G., galėjo būti kalbama apie šios šventės organizavimą, nurodymų davimą partijos Prienų skyriaus nariams. Tokie kaltinamojo ir liudytojo parodymai nėra paneigti jokiais bylos duomenimis. Juo labiau, kad byloje nenustatyta, jog kuris nors asmuo, sprendęs parduotuvės „Norfa“ statybos užbaigimo akto pasirašymo klausimą (A. V., A. L., S. B., R. M., E. D., J. K.), būtų partijos Tvarka ir teisingumas nariai ir liudytojas A. G. būtų kalbėjęs apie nurodymų davimą kuriam nors iš šių asmenų.

 

– 2015-09-03, 14:54:16 val., užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp liudytojų R. L. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir A. P. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), kurio metu A. P. informuoja R. L., kad inspektorius Prienuose aktą jau pasirašė ir dabar jis (A. P.) aktą veža į Kauną pasirašyti S. B. pavaduojančiai darbuotojai Jolitai (J. K.).

 

– 2015-09-03, 15:40:46 val., užfiksuotas telefoninis pokalbis tarp liudytojų R. L. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir A. P. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), kurio metu A. P. informuoja R. L., kad aktas jau pasirašytas ir jis dokumentus veža į Registrų centrą.

 

– 2015-09-03, 15:44:33 val., užfiksuota SMS žinutė D. D. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), kuria R. L. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) praneša, kad „Prienus pasirašė“.

 

– 2015-09-03, 19:47:28 val., užfiksuota kaltinamojo G. V. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) SMS žinutė D. D. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)), kurioje G. V. klausia „… ar pajudėjo reikalai su Prienais?“, į ką D. D. 2015-09-03, 19:49:32 val., užfiksuota SMS žinute atsakė G. V. „Prienai gerai“.

– 2015-09-18, 12:30 val., užfiksuotas kaltinamojo G. V. ir liudytojo D. D. pokalbis, vykęs UAB „Alaton“ restorane „Da Antonio“, adresu (duomenys neskelbtini), Vilniuje. Kaip matyti iš protokolų, pokalbis truko beveik dvi valandas – nuo 12:48 val. Iki 14:46 val. Iš viso pokalbio turinio matyti, kad pokalbis vyko apie parduotuvės Prienuose reklamą, kažkokius galimai G. V. ar jo įmonės piniginius atsiskaitymus su L., aptariami kažkokie galimai G. V. ar jo įmonės piniginiai mokėjimai lapkričio, gruodžio mėnesiais. Vienok,  susieti šiuos aptariamus mokėjimus su kokiais nors piniginiais atsiskaitymais, susijusiais su parduotuvės „Norfa“ objekto statybos užbaigimo procedūromis, nėra jokio pagrindo. Be kitų teismui nereikšmingų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

„<…>

D – Ai, tarp kitko, čia įdomumo dėlei. E, įdomumo nežinau. Man tai būtų gerais, jeigu Jūs tą padarytumėt.

G – Nu.

D – Bet čia reikėjo… R. N. gal sakyt. Mes atidarėm tą su medinėm sijom parduotuvę, tiksliau  šiandien atidarom Prienuose. Tai ten visai kitos koncepcijos, visai kitas interjeras, ten tikrai gerai atrodo parduotuvė.

G – Gerai, pasakysiu (neaiškiai).

D – Man tai būtų gerai, kad padarytų reportažą.

G – (Neaiškiai), išties, nebūtinai gi atidarymą.

D – Tai, Gedvydas, ne atidarymą, ne, ne. Po mėnesio ar…

G – Ne, tai dabar, kitą savaitę, per pietus ar…

D – Nu, kitą savaitę, kad kažkas nuvažiuotų, pafotkintų.

G – (Neaiškiai),

D – Tai va. Bet irgi, kad ten interesai nesusikirstų. Arba galim kaip reklamą apmokėt.

G – Ir, ir architektą. Ne, padarysiu. Matai irgi negaliu, žinai, dėlioji paskui (neaiškiai).

D – Man tada automatiškai gausis reklama.

G – Jo.

<…>

D – Tą irgi. Tai va. Tai žodžiu, maksimumas problemų.

G – Ne, tai gerai, kad išsisprendė šitos.

D – Tai neišsisprendė.

G – Prienai visi išissprendė, viskas.

D – Ai, Prienai, jo, ačiū. Tik tai tada… Sakau taip pagreitintai nuėjo, kai daėjo. Kai daėjo signalas.

G – Aha.

D – Kol nebuvo, aišku, stovėjo, stovėjo, o po to labai staigiai viskas.

<…>.“

Taigi, iš pokalbio turinio, galima spręsti, kad kalba tarp pašnekovų ėjo apie parduotuvės „Norfa“ Prienuose galimą reklaminį reportažą (straipsnį), kurį D. D. prašė parengti G. V. vadovaujamos įmonės, bei atsiskaitymą už jį. Pokalbio metu labai nereikšmingai buvo prisiminta apie anksčiau buvusias problemas dėl minėtos parduotuvės objekto statybos pridavimo. Vienok, iš pokalbio turinio jokiu būdu negalima daryti net prielaidos, kad būtų tiesiogiai ar kaip nors užslėptai kalbėta apie kokius nors D. D. atsiskaitymus ar pinigų, susijusių su kokiu nors ankstesniu jų tarpusavio susitarimu dėl tarpininkavimo, pagreitinant parduotuvės „Norfa“ Prienuose statybos užbaigimo procedūras, perdavimus G. V.. Juo labiau, kad iš paties pokalbio turinio matyti, jog pirmoje šio pokalbio dalyje įvardintas apmokėjimas kaip už reklamą, niekaip nesietinas su parduotuvės „Norfa“ Prienuose statybos užbaigimo aktu, kadangi tolesnio pokalbio metu po D. D. pasakytų žodžių „<…> Tai žodžiu, maksimumas problemų“, kaltinamajam G. V. paklausus D. D. ar išsisprendė problemos, D. D., atsakydamas „Tai neišsiprendė“, iš karto net nesuprato apie kokias problemas klausia G. V. ir tik pastarajam konkrečiai paklausus ar „Prienai visi išsiprendė“, D. D. suprato apie kokias problemas jo klausia G. V.. Taigi aišku, kad kalbant apie apmokėjimą už reklamą, nei D. D., nei G. V. šio apmokėjimo nesiejo su kokiu nors atsiskaitymu už G. V. neva padarytą paslaugą, susijusią su parduotuvės „Norfa“ statybos užbaigimo akto pasirašymu. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos viršininkas 2016-02-17 raštu Nr. -01-1141 (t. 2, b. l. 22-29) kreipėsi į Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorą, prašydamas kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl leidimo laikotarpiu nuo 2015-02-18 iki 2016-04-18 atlikti slaptus veiksmus su nusikalstamos veikos tyrimo objektais – G. V., D. D., R. P., R. L., V. J., A. J. Z., L. N., A. G..

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras 2016-02-18 prašymu Nr. 8.10-56 (t. 2, b. l. 30-33) kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėją dėl veiksmų neatskleidžiant savo tapatybės atlikimo R. P., G. V., R. L., V. J., Antano J. Z., D. D., L. N. ir A. G. atžvilgiu laikotarpiu nuo 2016-02-19 iki 2016-03-10.

Vilniaus apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2016 m. vasario 19 d. nutartimi (t. 2, b. l. 34-36) leista nuo 2016 m. vasario 19 d. iki 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnams atlikti veiksmus neatskleidžiant savo tapatybės: viešose vietose slapta naudoti technines priemones, kontroliuojant ir fiksuojant R. P., G. V., R. L., V. J., A. J. Z., D. D., L. N. ir A. G. pokalbius, kitokį susižinojimą  ir veiksmus, kai nė vienam pokalbio, kitokio susižinojimo ar veiksmų dalyviui apie tokią kontrolę nėra žinoma, taip pat išvardintų veiksmų fiksavimui daryti vaizdo, garso įrašus, fotografuoti, panaudojant visų rūšių vaizdo, garso įrašymo, fotografavimo technines priemones.

Ištyrus garso įrašus, kurių turinys išdėstytas: 2016 m. balandžio 4 d. Veiksmų neatskleidžiant savo tapatybės atlikimo protokole (kompaktinis diskas Nr. 2016-04-04 Nr. 22-14-60) (t. 2, b. l. 37-55), gautus atliekant operatyvinius veiksmus – viešoje vietoje slapta panaudojant technines priemones, kontroliuojant ir fiksuojant G. V. ir R. P. pokalbį, nustatyta, kad 2016 m. vasario 29 d., 13:07 val., užfiksuotas kaltinamųjų G. V. ir R. P. pokalbis, vykęs UAB „Alaton“ restorane „Da Antonio“, adresu (duomenys neskelbtini), Vilniuje. Pagal protokolo duomenis, pokalbis truko nuo 13:07 val. iki 13:58 val. Iš viso pokalbio turinio matyti, kad pašnekovai kalbėjo įvairiomis temomis: apie sveikatą, politiką, žiniasklaidos reakciją dėl vykusios apklausos, pokalbio metu piktinosi teisėsaugos institucijų atliekamu tyrimu. Be kitų teismui nereikšmingų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

„<…>

R – Nu. Tai istorija maždaug tokia, reiškia, žinai. Aš tau papasakosiu, kad (neaiškiai) žinotum, reiškia, žinai, apie ką šneka eina. Gal, gal nelabai žinai dar.

G – Aš žinau – apie Norfą.

R – Nu, tai.

G – Bet čia juokinga.

R – Šitą, pa… Praeitą savaitę, žinai, kaip, kaip, kaip, kaip žinodamas, reiškia, susiremontavau koją. Kažkoks tenai, blemba, auglys, žinai. Su sportbačiais vaikščiojau, su, žinai, su džinsais vis… Visą savaitę niekur negalėjau užeit. Pirmą dieną išsitempiau batus, šlipsą. Ir devintą valandą ryto ateina keturi agentai, reiškia, į kabinetą. Tiesiai. Nu vo, tai, tai daugmaž, žinai, kad pasirink sako, ar nori būti įtariamuoju, ar nori būti, reiškia, specialiuoju liudytoju, žinai, nu. Daugmaž…

G-Mh.

R – Su šaržu perpasakoju tą dalyką, žinai, taip.

G – Aha. Aha, ar nori, kad sodins jau, ar ne.

R – Ne, nu įtariamasis, tai…

G – (Neaiškiai) negali, jo.

R – Įtariamasis negali (neaiškiai), belieka tos visos procedūros kreiptis į Europos Parlamentą…

G – Mh.

R – Kad tenai atimti tą, tą statusą, žinai…

G – Mh.

R – Ir tada jau, žinai, įtariamasis, žinai. Palauk, sakau, tada sekundę, neskubėk pasiskambinsiu aš Andrikiui, sakau, atvažiuos, reiškia, žinai, ir nuspręsim, ką čia toliau daryt, žinai. Nu ir per tą laiką, m, ką laukėm, reiškia, žinai, jie kažkaip tai išsitarė, žinai, reiškia, nieko bendro neturi su tais įtarimais, kurie plačiai, žinai, prieš naujus metus nuskambėjo partijai, su tais visais Drambliais ir panašiai, ir panašiai.

G – Mh.

R – Prienai, Norfa, Prienai, Norfa. Nu, gerai, Prienai, Norfa, aš patraukiu pečiais ir, ir, ir, ir tiek žinių, žinai. Ir tiek žinių, žinai. Nu, tai tada, a, pasitarėm su Andrikiu, žinai, nu, galvoju, blemba. – žinai, nu, pradės jie kelti tą triukšmą, įtariamasis, žinai.

G – Nu.

R – Kai įtariamasis gali neduot parodymų.

G – Mh.

R – Nu, tai pradės jie kelt triukšmą, kreipsis į tą Europos Parlamentą, ar taip, ar taip jie kreipsis, bet kokiu atveju.

G – Bet tada čia geriau.

R – Nu, jo, jo. Tai aš šitoj vietoj…

G – (Neaiškiai).

R – Jo. Šitoj vietoj aš tada, sakau, nu, blemba, nu tai važiuojam ir, ir duosim tuos parodymus, žinai, kad specialiojo liudytojo ir, ir tiek žinių. Tai čia ta, ta tokia įžanga į dėstymą. Dėstymas dar paprastesnis, žinai. Gal keturi ar penki klausimai.

G – Mh.

R – Keturi klausimai. Ar aš pažįstu, nu, pavardė, vardas, ten ta, ta, ta, ta, ta.

G – Taip.

R – ar aš pažįstu G. V..

G – Mh.

R – Taip, pažįstu, sakau, gal trisdešimt metų pažįstu.

G – Taip.           

R – Kokie jūsų santykiai? Sakau – dalykiški. Susitinkam kartais kas dešimt metų, kartais kas penkis (neaiškiai).

G – Taip sa…

R – Nu. Ar atsimeni praeitų metų susitikimą? Neatsimenu. Neatsimenu, sakau (neaiškiai). Ar aš jį pažįstu, reiškia, žinai, Norfos vadovą.

G – Mh.

R – Sakau gal buvau kokį vieną kartą, gal vieną kartą ir buvau, nes iš tikrųjų vienas ir, man atrodo, yra kartą buvęs mano gyvenime, kad, kad bendravęs su tokiais rimtais žmonėmis dabar mano grafike, žinai.

G – Tai palauk, atsiminsi viską?                         

R – Pasižiūrėt, kas, kur, kame, kaip, kada. Ar aš pažįstu G.? Algirdą, viceministrą, žinai. Net juokas pradėjo imt, žinai. Taigi, sakau, mūsų partijos deleguotas (neaiškiai), čia, žinai. Ar kalbėjot su juo kažką tai apie V., žinai, Prienus? Ne, nekalbėjau. Nu. Ir viskas. Visa istorija. Ir dabar va aš taip įsivaizduoju, žinai, kad čia leitmotyvas yra, kad, kaip A., žinai, sako, žinai, tai, tai čia yra (neaiškiai).

G – Mh.

R – Du šimtai dvidešimt šeštas, du šimtai dvidešimt aštuntas BK straipsniai, žinai, tai yra, įtaka poveikiu, įtaka poveikiu.

G – Tai čia bet kam gali.

R – Bet kam. Ir iš šūdo. Praeitą savaitę turėjau tokią provokaciją, bet, bet, bet, bet, ačiū Dievui, žinai, protas apsaugojo, žinai, nu grynai provokacija. Nu. Geras pažįstamas atvažiuoja, žinai,  žmogų, kuris ten kažko tai prašo, kad aš kažko tai prašyčiau. Ir po to atviru…

G – Mh.

R – ir po to atviru telefonu pradeda, žinai, ar padarei, žinai, nu, žinai, ir panašiai, ir panašiai, žinai, Tat čia bet kokiu atveju.

G – Mh.

R – Tai, bet istorija va tokia yra, žinai, bet A. sako, tai klausykit, tai jeigu yra prekyba poveikiu ir vienas, reiškia, asmuo yra, a, spec. liudytojas, tai ir aš esu, tai kiti asmenys, kurie ir turėjo kontaktų dėl to dalyko, turėtų būti įtariamieji. Pas juos turi būti padarytos kratos, padaryti, reiškia, žinai, šitie poėmiai, jiems paskelbti įtarimai, nes negali būt, reiškia, žinai…

G – Nu.

R – Baudžiamajam kodekse vienos pusės. A…

G – Tai tu buvai kartu? Su (neaiškiai)?

R – Jo, mes kartu visur. Vi, visur jis kartu buvo.

G – Mh.

R – Jau man nuo Konstitucinio Teismo jisai…

G – Teisingai.

R – Solidus žmogus yra, žinai. Nu, nėr atsakymo. Nėr atsakymo. Tai politiškai aš sakau čia man viskas yra suprantama.

G – Mh.

R – Viskas suprantama, reiškia. Sukalt partiją, kuriai buvo ten įtarimai pareikšti…

G – Mh.

R – P. N. metus. Bet, matyt, trūksta ten datempt iki pirmininko, reikia dabar pirmininkui užkabint specialųjį liudytoją ir pakeliui dar vieną, kitą žmogų paimt, kurie dar sveikai mąsto. Iš tos pusės.

G – Ne, palauk, bet tai tai… Tai, bet šitas, tai čia nieko nebuvo.

R – Tai aš su tavim nieko ir nekalbėjau. Su V. aš nieko nekalbėjau….

G – Apie tokius dalykus mes nekalbam.

R – Nu ir G. aš nieko nekalbėjau. Tiek žinių. O dabar, nu, tai pasigalvot, reiškia, žinai.

G – Ne, tai aš…

R – Kur, kas galėjo būt.

G – Ne, man tik įdomu, šiandien ta… Jie, matyt, suvedė, kad, nu, su Norfa su kontak… Atseit pažįstami, tai suvedė.

R – Taip, taip. Taip.

G – Bet esmė. kad man šiandien skambino, nu, BNS’as, penkiolika minučių jau ar jūsų dar  neapklausė?

R – Tai taip. Taip.

G – Palauk, sakau. Bet kur, kur aš esu. Man išvis, žinai.

R-Taip, taip, taip.                      

G – Prie ko čia aš? Aš laisvas žmogus.

R – Taip. Man tai gerai, kad tave meta į tą pačią pusę, žinai, tu turėsi kalt juos dabar.

G – Jo. Bus čia rimta.

R – Nu.

G – Mes dabar čia…

R – Čia vienu šūviu nori nušaut du zuikius. Politiškai (neaiškiai), aš taip suprantu, ir iš vienos |vietos reiškias.              

G – Bet, bet iš kur ta nutekėjo nesąmonė?

<…>

R – Sako, kad prekyba poveikiu.

G – Taip.

R – Atseit (neaiškiai).

G – Ne, tai absoliučiai tu nieko negali daryt. Daryk, gali, gali poveikiu daryt tik prezidentė.

R -Taip. Taip.

<…>

G – Poveikis.

R – Poveikis.

G – Taip. (Neaiškiai), tas, tas straipsnis prezidentės tai yra turbūt pasiūlytas. Bet čia mane nustebinai, čia… Ir aš tai ne, aš tuo metu, žinai, kažkur pasąmonėj… Nors būtų kažkoks pagrindas, kad, žinai, tikrai poveikis būtų daromas.

R – Nu tai, kad aš (neaiškiai), sakau, iš tų visų senų istorijų ten, ką aš ten žinau ten Dramblys, ne Dramblys, juokas man ten ėmė, reiškia, daugiau. Suko, suko, suko, suko, matyt, nieko nedasuko, reiškia, žinai.

G – Mh.

<…>

G – Kai susideda, tai… Mes… Pas mus ten dar. žinai, tokie kratiniai, tiek pragyvenus. Ne, bet, kad sakau, įdomiausia, kai tu… Kelintą valandą tu buvai?

R – Pas juos?

G – Ne, apklausoj.

R – Tai ir sakau pas juos, ane?

G – Nu pas juos.

R – Nu. Tai jie devintą atvyko, aš tau pasakysiu tiksliai pagal laiką. Taip, mes išvažiavom apie kokią…

G – Tai kartu važiavot į STT?

R – Ne, ne, ne, ne. Aš su savo mašina, su A. važiavau. Jie pora pasiliko laukė, reiškias, tų, tų dokumentų, kadangi aš iš kitos būstinės. Pusė dvylikos aš buvau laisvas. Pusė dvylikos. O prasidėjo kažkur tai be dvidešimt vienuolika, be penkiolikos vienuolika kažkur tai. Nu, apie keturiasdešimt minučių.

G – Tai pusė dvylikos aš gavau skambutį iš BNS‘o. (Neaiškiai), ar jūs girdėjot kažką apie… Jūs esat (neaiškiai). Aš…

R – Tai va, tas (neaiškiai) dar nebuvau išėjęs.

G – Aš apakau, sakau.

R – Nu.

G – Sakau, apie ką jus kalbat? Sakau, žinai, kolega, nesąmoningų klausimų man neuždavinėk.

R – Nes man pirmas, pirmas buvo dalykas. Aš labai logiškai pagalvojau, reiškia, žinai. Kai jį pradėjo klausinėt apie tas pavardes, tai aš supratau, kad turėtų paraleliai būt visur tie jų krengeliai ir, ir, ir, ir poėmiai.

G – (Neaiškiai).

R – Dabar, dabar pas jus (neaiškiai), o pas mane tai ir patalpos, ir poėmiai, ir kas tik nori.

G – Nu, bet, jeigu, jeigu redakcijoje dėl ne, tokių nebūtų dalykų kažkas pradėtų, nu tai būtų viskas.

R – O politinė partija?

G – Politinės partijos yra jų jurisdikcija.

<…>

R – Tai va. Tai va tokia fizika, G..

G – Bet įdomu, kur čia… Jeigu jie kažką turėtų, būtų rimčiau. Kai negali nieko turėt, tai nėra… Ar zonduoja?

R – Bus, matyt, reiškia, žinai, ma… Manau, kad šį vakarą daugiau sužinosim kokios informacijos, (neaiškiai), per tą, vadinamąją spaudą.

G – A, per tą, jo.

R – Jo, vadinamąją…

G – A, a, kuri yra jų

R – Jo, jo. Tai, kaip BNS‘as gali užduot klausimą, pavyzdžiui, man… Kokie santykiai, ar  kalbėjot su V. apie Norfą? Nu tai kaip taip gali užduot klausimą. Tai vot niekam ne…

G – Iš kur, kas gali žinot tokius dalykus?

R – Nu. Tai, tai, aš, aš apie tai nieko niekam nesu kalbėjęs. Tai iš kur jis gali žinot?

<…>

G – Nežinomų telefonų aš nekeliu. O paskui tai vienas va tas, kuris toks įžūlūs, tai, tai, tai t… Nu gerai, pakelsiu, kas čia toks, jau, žinai, man, man tai privedė. Čia iš BNS‘o, čia sako taip, čia… Ar jūs jau apklaustas STT? Apie ką? Iš kur? Sakau dėl publikacijos, sakau, kokios? Ne, čia kažkokia tai istorija, susijusi su P. gal. Sakau, oi, aš jį taip seniai mačiau, sakau, aš neprisimenu, kokios čia gali būt istorijos (neaiškiai). Ne, man tai įdomu. (Neaiškiai). Oi aš ten jiems. Tegul mane tik pakviečia.

R – Tai skaityk, kad pakvietė.

G – Jo, tai aš manau.

R – Nu, skaityk. (Neaiškiai) būtų keista, kad…

G – O D. kviestų?

R-Ką?

G – D. gali kviesi?

R – Aš manau, kad taip. Ne, nu tai aš, aš pagal tai sprendžiu, kad man užduota reiškia, žinai.

G – Tai, aišku, dabar įau D. irgi turbūt gali klausytis, ane telefono?

<…>“

                             Taigi iš šio pokalbio matyti, kad R. P. 2016 m. vasario 29 d., po apklausos Specialiųjų tyrimų tarnyboje, susitiko su G. V. ir pokalbio metu papasakojo, dėl kokio įvykio jis buvo apklausiamas. Tačiau iš pokalbio turinio matyti, kad R. P. tik bendrais bruožais papasakojo apklausos aplinkybes, smulkiai nedetalizuodamas kokius konkrečius parodymus jis davė, pokalbio metu pašnekovai nebandė derinti savo parodymų, nesitarė kokius parodymus turėtų duoti G. V., jeigu jis būtų apklausiamas dėl „Norfos“ parduotuvės statybos užbaigimo procedūrų. Pažymėtina, kad pokalbio metu kaltinamieji vietomis patys stebisi dėl situacijos – G. V. pasakant <…> „iš kur ta nutekėjo nesąmonė“, <…> „Bet čia mane nustebinai, čia… Ir aš tai ne, aš tuo metu, žinai, kažkur pasąmonėj… Nors būtų kažkoks pagrindas, kad, žinai, tikrai poveikis būtų daromas“.

Vilniaus apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2016 m. vasario 19 d. nutartimi (t. 2, b. l. 88-90) leista nuo 2016 m. vasario 19 d. iki 2016 m. kovo 10 d. klausytis R. P., G. V., R. L., V. J., A. J. Z., D. D., L. N., S. B., E. D., R. M., A. P., A. L., J. K. ir A. G. elektroninių ryšių tinklais perduodamų pokalbių, daryti jų įrašus, kontroliuoti kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti bei kaupti.

Ištyrus garso įrašus, kurių turinys išdėstytas: 2016 m. balandžio 18 d. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokole (2016-04-14 kompaktiniai diskai Nr. 18-06-139, 18-06-140, 18-06-141, 18-06-142) (t. 2, b. l. 92-111), gautus atliekant  elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo metu, nustatyta, kad :

– 2016-02-24, 15:33:48 val. – 15:38:58 val., 2016-02-24, 15:53:52 val. – 16:00:01 val., užfiksuoti L. N. (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininkės) (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir E. K. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) telefoniniai pokalbiai, kurių metu pašnekovės aptarinėja STT pareigūnų Kauno skyriuje darytą kratą dėl parduotuvės „Norfa“, Revuonos g., Prienuose, užbaigimo procedūrų; 

– 2016-02-24, 16:00:03 val. – 16:03:14 val., užfiksuotas L. N. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini))  ir K. T. (Aplinkos ministro) (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) telefoninis pokalbis, kurio metu L. N. informavo K. T., kad STT pareigūnai Kauno skyriuje atliko kratą dėl parduotuvės „Norfa“, Revuonos g., Prienuose, užbaigimo procedūrų, apklausė kelis Kauno skyriaus bei Prienų skyriaus darbuotojus, padarė dokumentų poėmį; 

– 2016-02-24, 16:25:25 val. – 16:26:47 val., užfiksuotas L. N. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini))  ir D. M. (Aplinkos ministerijos viceministrės) (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) telefoninis pokalbis, kurio metu L. N. informavo D. M., kad STT pareigūnai Kauno skyriuje atliko kratą dėl parduotuvės „Norfa“, Revuonos g., Prienuose, užbaigimo procedūrų;

– 2016-02-24, 16:25:25 val. – 16:26:47 val., užfiksuotas L. N. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir D. M. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) telefoninis pokalbis, kurio metu L. N. informavo D. M., kad STT pareigūnai Kauno skyriuje atliko kratą dėl parduotuvės „Norfa“, Revuonos g., Prienuose, užbaigimo procedūrų;

– 2016-02-24, 16:26:58 val. – 16:31:47 val., užfiksuotas L. N. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini))   ir A. L. (Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos) (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) telefoninis pokalbis, kurio metu A. L. aiškino L. N. apie tai, kad į Kauno skyrių buvo atvykę STT pareigūnai, kad iš pradžių ji nesuprato dėl kokio objekto domisi pareigūnai, vėliau išsiaiškino, kad šie domisi parduotuvės Revuonos gatvėje, Prienuose pridavimo procedūromis. Taip pat A. L. paaiškino buvusią situaciją dėl objekto pridavimo, t. y., kad priduodant šį objektą, pirmą kartą trūko kažkokių dokumentų, po to statytojas trūkstamus dokumentus pateikė, tačiau tuo metu anksčiau dalyvavusios komisijos narės – S. B. bei Prienų skyriaus specialistė atostogavo ar sirgo, dėl to statytojas „pasiuto“, tuomet buvo greitai suorganizuota kita komisija, t. y. vietoje atostogavusių specialisčių darbus tęsė jas pavaduojantys specialistai Julita ir Edmundas, kurie nuvažiavę į vietą patikrino dokumentus ir aktą pasirašė.  

– 2016-02-25, 13:49:36 val. – 13:53:51 val., užfiksuotas L. N. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini))    ir A. L. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) telefoninis pokalbis, kurio metu L. N. teiravosi A. L. ar anksčiau buvo skundų dėl objekto – parduotuvės „Norfa“, Revuonos gatvėje, į ką A. L. paaiškino, kad buvo du skundai – vienas Seimo nariui, kitas – kažkokios bendrovės, bei pažadėjo nusiųsti L. N. skundų kopijas. L. N., taip pat pasakė, kad kiek pamena, dėl šio objekto anksčiau kažkas jai galėjo skambinti, taip paaiškindama šią aplinkybę – “… gali būt, kad man kažkas tai paskambino, aš net neprisimenu, man ar skambino, ar neskambino dėl šio objekto. Gal aš ir jum skambinau, o gal aš pasakiau Aidui, kad paskambintų jum. Nu neprisimenu. Bet nu pas mus gi čia (neaiškiai) bendravimo procedūra“, „… Tokia ir yra, nu tai. Nu va ir viskas, O, o aš vat tik tiek ir tegaliu pasakyt, daugiau nieko. Nes nei to objekto žinau, nei išvis, kas jį pridavinėjo, nei kaip jį pridavinėjo.“.

– 2016-02-25, 14:34:04 val. – 14:38:11 val., užfiksuotas A. G. (G) (Aplinkos apsaugos ministerijos viceministro) (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir V. K. (K) (tuometinio partijos „Tvarka ir teisingumas“ nario) (tel. Nr.  (duomenys neskelbtini)) telefoninis pokalbis. Iš pokalbio turinio matyti, kad A. G. pasakoja V. K., kad jis buvo apklausiamas apie parduotuvės „Norfa“, Prienuose, objekto pridavimą, aiškina, kad jis anksčiau (praėjusią vasarą) kažkieno prašymu, tačiau nepamena kieno, pasiteiravo Statybų inspekcijoje dėl kokių kliūčių yra nepriduodamas minėtas objektas. Be kitų teismui nereikšmingų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

„<…>

G – Kadangi aš, marazmas, žinok. Kadangi negaliu prisiminti netgi, šiandien buvau paklaustas labai tokio dalyko, aš galvoju, gal, kas ten mane iš Prienų pusės prašė, žinai, tų prašymų ten milijonai gi būna.

K – Nu.

 G – Nu, įvairių, kad padėk, pasižiūrėk, žinai, statėsi Prienuose Rovena (tikėtina, kalbama apie UAB „Rivona“) tokia, Norfos čia parduotuvikė.

K – Nu.

G – Ir ten kažkada buvo jie, ar jie užstrigę, žinai, dėl to statybos užbaigimo akto…

K – Mh.

G – Nu. Tai aš tada pap… Paprašiau, žinai, Statybų inspekcijos, sakau pasižiūrėkit, sakau, kas ten yra. Pasirodo ten buvo kažkokios dvi šūdinos kliūtys, ar tai nutekėjimas ne taip suformuotas vandens iš aikštelės, ar  kažkas tai tokio. Aš tai net ir neatsimenu, žinau, kad ten pernai vasarą buvo.

K – Mh.

G – Tai. Nu, tai jie pasižiūrėjo, sako, tai jo, ten važiuos. Kauno gi ten inspekcija kuruoja, ir sako, jeigu jie… Sako manom, jų manymu, sako, yra susitvarkę ir sako pasirašytas, matyt, bus aktas.

K – Nu, nu.

G – Šiandien buvau apklaustas apie tai.

K – Nu, o prie ko tu čia?

G – Nu tai va, tai aš ir nežinau. Iš kur čia, iš kur čia aš, kol aš atsiminiau, sakau, gerbiami pareigūnai, sakau, jūs man nors užveskit ant kelio, sakau, apie ką tai kalba. Sako ten Rovena, Rovena, žinai, pradėjo pinti, nu niekaip neatsimenu. Sakau, žinot.

K – Nu, kur čia gali atsiminti (necenzūrinis žodis).

G – Sakau, neįsivaizduojat, sakau, kiek čia tų būna prašymų, prašytojų, sakau, tigi čia yra didžiulė mano darbo apimtis. Tai va. Tai paskui jau prisi… Jie ten man biški užvedė ant kelio, sako ar jūs turit ką bendro su statybos inspekcijos viršininke.

<…>

K – O ta inspekcijos viršininkė, kur jinai randasi? Vilniuj, Kaune, Prienuose?

G – Ne, tai Lietuvos inspekcijos, aišku, ji Vilniuj, čia L. N..

K – Aa. Aa.

G – Tai sako…

K – Reiškia, tai, tai, tai išeina, kad Laura priėmė pažeidusi įstatymus tą objektą?

G – Ne, matyt, viską, ten nieks nepažeidė. Nes ten pas ją, tai žinai, ten jofana ten yra. Viskas sudėliota, aš e, žinai, plius ne jinai ten priimdinėja, ten priima Kauno…

K – Nu taip, komisija.

G – Kauno regiono komisija. Sakau, aš galbūt, tei… teisingai, sakau, galbūt ir paprašiau, pa… Pasidomėjau, kaip ten yra, kodėl nepriima, vat ir viskas.

K – Nu.

G – Sakau aš net neatsimenu, gerbiami ponai, sakau net gi neatsimenu, ką tokį paprašiau. Ar N., ar pavaduotoją, ar kažkokį specialistą, sakau, tai nu.

<…>“

Taigi, iš šio pokalbio turinio matyti, kad liudytojas A. G. jau nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios aiškino, kad dėl parduotuvės „Norfa“, Prienuose, pridavimo jis skambino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininkei L. N. ar jos pavaduotojui, bet kas į jį kreipėsi su prašymu išsiaiškinti situaciją, jis neprisimena, nes panašaus pobūdžio prašymų būna labai daug. Tą A. G. aiškino ir iš karto po apklausos Specialiųjų tyrimų tarnyboje paskambinęs savo partiečiui – partijos Tvarka ir teisingumas nariui V. K., sakydamas „<…> Kadangi negaliu prisiminti netgi, šiandien buvau paklaustas labai tokio dalyko, aš galvoju, gal, kas ten mane iš Prienų pusės prašė, žinai, tų prašymų ten milijonai gi būna. <…> Nu, įvairių, kad padėk, pasižiūrėk, žinai, statėsi Prienuose Rovena tokia, Norfos čia parduotuvikė. <…> Sakau, neįsivaizduojat, sakau, kiek čia tų būna prašymų, prašytojų, sakau, tigi čia yra didžiulė mano darbo apimtis. Tai va. Tai paskui jau prisi… Jie ten man biški užvedė ant kelio, sako ar jūs turit ką bendro su statybos inspekcijos viršininke.“ Tokias pačias aplinkybes liudytojas nurodė tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu. Tokiu būdu, teismas negali vienareikšmiškai vertinti kaip neteisingus ar melagingus liudytojo A. G. parodymus apie tai, kad jis neprisimena kieno prašymu jis skambino A. V. ir prašė išsiaiškinti situaciją dėl parduotuvės „Norfa“, Prienuose, statybos užbaigimo procedūrų. Tokių jo parodymų neginčytinai nepaneigia ir aukščiau aptarti 2015-09-02 telefoninis pokalbis tarp R. P. ir A. G., kurio metu jie susitarė susitikti bei Lietuvos Banko Saugos departamento pateiktas saugos kameros 2015-09-02 vaizdo įrašas, kuriame 2015-09-02, apie 10.38 val., buvo užfiksuotas A. G. ir R. P. susitikimas. Telefoninio pokalbio metu pašnekovai nekalbėjo koks yra jų susitikimo tikslas, vaizdo įraše nėra užfiksuotas A. G. ir R. P. pokalbio turinys, duodamas parodymus kaltinamasis R. P. nurodė, kad neprisimena koks buvo minėto susitikimo su A. G. tikslas, susitikimo metu jie aptarė daug temų, A. G. taip pat paaiškino, kad neprisimena dėl ko tą dieną buvo susitikę. Tokiu būdu, vertinant šiuos įrodymus, galima būtų daryti tik prielaidą, kad susitikimo metu R. P., vykdydamas neteisėtą pažadą, pagrįstą susitarimu priimti kyšį, galėjo duoti nurodymą A. G., kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus valstybės tarnautojai kuo skubiau pasirašytų parduotuvės „Norfa“, Prienuose, Statybos užbaigimo aktą. Teismo nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis ar abejonėmis. Tokiu būdu, teisėjų kolegija nustatė, kad byloje nesurinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad nurodymą įtakoti aukščiau paminėtų valstybės tarnautojų veiksmus A. G. davė būtent kaltinamasis R. P.. 

 

 – 2016-02-25, 16:05:19 val. – 16:09:04 val., užfiksuotas L. N. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir D. M. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) telefoninis pokalbis, kurio metu L. N. pasakoja D. M., kad ji ir A. V. buvo apklausiami dėl Norfos parduotuvės, Prienuose, pridavimo, taip pat aiškino D. M. aplinkybes dėl šio objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo. Be kitų teismui nereikšmingų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

„<…>

D – O kas ten tam Kaune? Dėl tos Norfos kažką tu, kur minėjai?

L – Čia dėl, tai jo, jo, dėl tos pačios Norfos. Nu formaliai žiūrint, tai nežinau, kame čia reikalas.

<…>

L – Bet dabar aš, nu vat, kai viską dabar sau taip dėliojuos, tai jeigu apklausė dar ir viceministrą, tai reiškiasi… Aš tai kadangi tų objektų čia yra n, tai nei aš ten juos visus prisimenu…

<…>

L – Bet tai galimai gali būti, kad nu, viceministras skambino man dėl to objekto arba A. Ir tikėtina, kad arba aš, ar…

D – Koksai?

L – G. <…> Ir galimai, kad aš arba A. skambinom…<…> .L. į Kauną… <…> Kad kodėl vilkinamos procedūros pridavimo.

<…>

L – …Tai ten STT sako – kodėl jūs taip greit pridavėt po to skambučio. Tai nu, kauniečiai sako, kad mes tai, nu, nes nu išsigandom, nes valdžia paskambino.

<…>

L – Nes mes, kai klausė, sako, sako, o kodėl jūs skambinot, nu sakau, pirmiausia tai aš neprisimenu, ar skambinau, ar neskambinau, sakau, bet galimai, jeigu ir skambinau, o aš dažnai skambinu… <…> Jeigu man duoda signalus valdžia.

D – Ne, nu tai, tai aišku.

L – Yra mano, yra pareiga kontroliuoti…

D – Tavo darbas, taip.

L – Va, tai sakau, čia viso labo elementari darbinė kontrolė.

<…>“;.

                             Iš šio pokalbio turinio matyti, kad liudytoja L. N. pasakoja Aplinkos ministerijos viceministrei D. M. apie jos apklausą Specialiųjų tyrimų tarnyboje ir pokalbio metu L. N. aiškina, kad kuomet valdžia jai duoda signalus apie jai pavaldžių darbuotojų darbą, pridavimo procedūrų vilkinimą, ji dažnai skambina ir aiškinasi situaciją, nes jos pareiga yra kontroliuoti ir tai yra elementari darbinė kontrolė.

  

– 2016-02-26, 16:17:08 val. – 14:25:53 val., užfiksuotas L. N. (L) (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir D. M. (D) (tel. Nr. (duomenys neskelbtini))  telefoninis pokalbis, kurio metu L. N. pasakoja D. M. jai žinomas aplinkybes dėl A. G. skambučio, susijusio su Norfos parduotuvės, Prienuose objektu.  Be kitų teismui nereikšmingų pokalbio detalių, pokalbio turinys yra:

„<…>

L – <…> pasirodo, kad G. skambino, nu aš dabar… <…> Kai pradedi dėliot mozaiką, tai aš supratau, kad G. skambino A., A. skambino į Kauną, o aš aplamai atostogavau. <…> Kas ten ką sakė. Tai galų gale. O, o dabar, nu A. dabar prisiminė, kad G. jam skambino…

<…>“.

 

– 2016-02-29, 12:23:44 val. – 12:24:1053 val., užfiksuotas R. P. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini))  ir G. V. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) telefoninis pokalbis, kurio metu pašnekovai susitarė susitikti pirmą valandą, Vilniaus gatvėje.

 

– 2016-03-01, 16:00:33 val. – 16:01:46 val., užfiksuotas L. N. (L) ir nenustatytos moters (M) telefoninis pokalbis, kurio metu L. N. aiškina, kad išsiaiškinus parduotuvės Norfa, Revuonos g., Prienuose, pridavimo aplinkybes, jokių pažeidimų nenustatyta. Yra užfiksuotas toks pokalbio turinys:

„<…>

L – Nu, šiandien važiavom, pažiūrėjom mes tą Norfą, permatavom, nu normaliai, Tai, vienu žodžiu, niekas mum jokio spaudimo nedarė, pridavinėjamas objektas standartiškai iš principo buvo…<…> Jokių pažeidimų priduodant <…>

M – Nieko bendro. Supratau, tai, žodžiu, viskas standartiškai, priduota pagal teisės aktus, ane?

L – Jo. Pirminės išvados tokios, galutines galėsiu atsiųsti, kai jau turėsiu.

<…>“.

Tokiu būdu, pokalbio metu L. N. dar kartą patvirtino, kad nuvažiavus, permatavus, apžiūrėjus parduotuvę „Norfa“, nustatė, kad priduodant objektą, jokie pažeidimai nebuvo padaryti, kad niekas jiems jokio spaudimo nedarė, objektas iš principo buvo pridavinėjamas standartiškai.

 

– 2016-03-01, 16:20:47 val. – 16:36:08 val., užfiksuotas L. N. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir E. K. (tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) telefoninis pokalbis, kurio metu L. N. aiškina E. K., kad patikrinus parduotuvės Norfa, Revuonos g., Prienuose, pridavimo dokumentus, išmatavus objektą, jokių pažeidimų nenustatyta.

Vilniaus apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2016 m. vasario 19 d. nutartimi (t. 2, b. l. 122-123) leista nuo 2016 m. vasario 19 d. iki 2016 m. kovo 10 d. atlikti R. P., G. V., R. L., V. J., A.J. Z., D. D., L. N. ir A. G. slaptą sekimą, jo metu darant vaizdo, garso įrašus, fotografuojant, panaudojant visų rūšių vaizdo, garso įrašymo, fotografavimo technines priemones.

Iš 2016-03-04 UAB Tele2 rašto Nr. SD-23502 (t. 3, b. l. 33) matyti, kad telefono numeriai: Nr. (duomenys neskelbtini)ir Nr. (duomenys neskelbtini)priklauso UAB „Statlina“, Nr.  (duomenys neskelbtini)ir Nr. (duomenys neskelbtini)priklauso S. B., Nr. (duomenys neskelbtini)priklauso R. M., taip pat pateikta informacija apie šių abonentinių numerių įvykusius telekomunikacinius sujungimus laikotarpiu nuo 2015-09-05 iki 2016-02-23.

Iš 2016-02-29 UAB Bitė Lietuva rašto Nr. 5040-215 (t. 3, b. l. 35) matyti, kad telefono numeriai: Nr. (duomenys neskelbtini)ir Nr. (duomenys neskelbtini)priklauso Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, Nr. (duomenys neskelbtini)priklauso J. K., Nr. (duomenys neskelbtini)priklauso Statybos projektų ekspertizės centrui, taip pat pateikta informacija apie šių abonentinių numerių įvykusius telekomunikacinius sujungimus laikotarpiu nuo 2015-08-29 iki 2016-02-29.

UAB Omnitel 2016-03-08 raštu Nr. 5000-413 (t. 3, b. l. 37) pateikė telefonų numerių: Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini)skambučių išklotines

Kaip matyti iš 2016-04-18 Lietuvos Respublikos STT Pirmosios valdybos rašto Nr. 2-01-2643 bei jo priedų (t. 3, b. l. 40-51), pagal mobiliojo ryšio operatorių pateiktus aukščiau paminėtus raštus buvo atliktas minimų telefono numerių abonentų tarpusavio srauto duomenų grafinis  atvaizdavimas laikotarpiu nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. vasario 23 d.

Pagal 2016-03-01 Lietuvos Respublikos STT Vilniaus valdybos raštą-pareikalavimą Nr. 4-01-1517 (t. 3, b. l. 89-92) DanskeBank 2016-03-10 raštu Nr. duk 1602201 (t. 3, b. l. 93-94) pateikė banke esančių UAB „Rivona“ ir UAB „Statlina“ sąskaitų ataskaitas už laikotarpį nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. vasario 23 d. 

Pagal 2016-03-01 Lietuvos Respublikos STT Vilniaus valdybos raštą-pareikalavimą Nr. 4-01-1515 (t. 3, b. l. 99-103) AB Swedbank 2016-03-03 raštu Nr. S/1949 (t. 3, b. l. 104-105) kompaktiniame diske pateikė banke esančių D. D., R. L., R. P., UAB „Rivona“ ir partijos Tvarka ir teisingumas sąskaitų išrašus už laikotarpį nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. vasario 23 d. 

Pagal 2016-03-01 Lietuvos Respublikos STT Vilniaus valdybos raštą-pareikalavimą Nr. 4-01-1514 (t. 3, b. l. 106-109) AB SEB bankas 2016-03-14 raštu Nr. 07.04.08-3999 (t. 3, b. l. 111) pateikė banke esančių G. V., D. D., R. P. ir UAB „Rivona“ sąskaitų išrašus už laikotarpį nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. vasario 23 d. 

Pagal 2016-03-01 Lietuvos Respublikos STT Vilniaus valdybos raštą-pareikalavimą Nr. 4-01-1512 (t. 3, b. l. 118-119) AB DNB bankas 2016-03-03 raštu Nr. 30.89-143/666 (t. 3, b. l. 120) kompaktiniame diske pateikė banke esančių R. L., UAB „Rivona“ ir UAB „Statlina“ sąskaitų išrašus už laikotarpį nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. vasario 23 d. 

Pagal 2016-03-01 Lietuvos Respublikos STT Vilniaus valdybos raštą-pareikalavimą Nr. 4-01-1511 (t. 3, b. l. 121-122) Nordea Bank AB Lietuvos skyrius 2016-03-23 raštu Nr. SOUT-4987 (t. 3, b. l. 123) kompaktiniame diske pateikė banke esančių UAB „Rivona“ sąskaitų išrašus už laikotarpį nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. vasario 23 d.

Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos STT Pirmosios valdybos 2016-04-05 rašto Nr. L-01-2324 bei jo priedų (t. 3, b. l. 128-130, 131-134), buvo atlikta aukščiau paminėtų bankinių sąskaitų analizė, kurios metu buvo analizuojamos partijos Tvarka ir teisingumas, UAB „Statlina“, UAB „Rivona“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Lrytas“, UAB „Lietuvos ryto“ televizija, UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė, D. D., G. V., R. P., R. L. pateikti bankinių sąskaitų išrašai laikotarpiu nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. vasario 23 d. Atlikus analizę, nustatyta, kad atlikus partijos Tvarka ir teisingumas, UAB „Statlina“, UAB „Rivona“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Lrytas“, UAB „Lietuvos ryto“ televizija, UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė, D. D., G. V., R. P., R. L. sąskaitų išrašus, tarp minėtų asmenų nustatyti bankiniai pavedimai:

– partija Tvarka ir teisingumas atliko pavedimus – UAB „Lietuvos rytas“ – 3248,43 Eur (už paslaugas), UAB „Lrytas“ – 1892,32 Eur (už paslaugas),

– UAB „Lietuvos rytas“ atliko pavedimus – UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė – 700 000,00 Eur (už spausdinimo darbus), G. V. – 3500 Eur (avansas) ir 18 401,66 Eur (atlyginimas), UAB „Lrytas“ – 11 995,78 Eur (pagal Prašymus),

– UAB „Lrytas“ atliko pavedimą G. V. – 1595,35 Eur (atlyginimas),

– UAB „Rivona“ atliko pavedimus – UAB „Statlina“ – 2 195 749,03 Eur (pagal sąskaitą/ faktūrą), UAB „Lietuvos rytas“ – 179 Eur (PR 1509144), D. D. – 20 893,37 (atlyginimas ir avansas);

– R. L. 2015-08-11 į UAB „Rivona“ sąskaitą pervedė 437,01 Eur (pagal sąskaitą faktūrą RBU 000046652),

– UAB „Statlina“ atliko pavedimus – UAB „Lietuvos rytas“ – 177,74 Eur (pagal sąskaitą/faktūrą PR 1509144), R. L. – 102 365,88 Eur (dividendai, patalpų nuoma, komunalinių paslaugų kompensavimas);

– UAB „Statlina“ 2016-01-18 Viešajai įmonei Lkrepšinio rytas“ pervedė 50 000 Eur (parama).

                             Taigi, iš šios partijos Tvarka ir teisingumas, UAB „Statlina“, UAB „Rivona“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Lrytas“, UAB „Lietuvos ryto“ televizija, UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė, D. D., G. V., R. P., R. L. bankinių sąskaitų analizės matyti, kad laikotarpiu nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. vasario 23 d. iš UAB „Statlina“, UAB „Rivona“, D. D., R. L. bankinių sąskaitų į G. V., R. P., partijos Tvarka ir teisingumas, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Lrytas“, UAB „Lietuvos ryto“ televizija, UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė bankines sąskaitas nepateisinamų piniginių pavedimų didelėmis pinigų sumomis (15 000 Eur) nebuvo.

                             Pagal 2016-03-25 pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolą (t. 12, b. l. 74-75) buvo paimti G. V. balso pavyzdžiai.

                             Pagal 2016-04-18 pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolą (t. 12, b. l. 135-136) buvo paimti A. J. Z. balso pavyzdžiai.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));