Stanislovas Stulpinas: „Prezidentė saugo teisėją Neringą Venckienę nuo politikos, o gal pati nuo savęs saugo?..“

Stulpinas

Stulpinas

 

Stanislovas Stulpinas: „Prezidentė saugo teisėją Neringą Venckienę nuo politikos, o gal pati nuo savęs saugo?..“

Juozas Ivanauskas

Iki šiol laikęsis santūriai, vertinant Prezidentės D.Grybauskaitės poziciją Kauno pedofilijos bylos bei Garliavos mergaitės atžvilgiu, puoselėjęs tam tikras viltis, jog šalies vadovė imsis konkrečių veiksmų, kad kovo 23 dienos įvykiai Garliavoje nepasikartotų ir vaikas nebūtų traumuojamas, jėga perduodant Kedytę „mylinčiai“ mamai L.Stankūnaitei, A.Valantino iš darbo atleistas buvęs Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras Stanislovas STULPINAS pagaliau pratrūko: „Manau, Prezidentė nėra savarankiška, ji dezinformuojama ir tokiu būdu taip pat yra pilnai pajungta pedofilų interesų vykdymui. Aš tuo galutinai įsitikinau, kai ji pasiūlė buvusį generalinį prokurorą A.Valantiną skirti Vilniaus apygardos teismo teisėju. Manau, kad greitai jis užims ir Apygardos teismo pirmininko kėdę. Prezidentė pasiūlė paaukštinti tą žmogų, kuris asmeniškai yra kaltas dėl mergaitės seksualinio prievartavimo bylos piktybinio netyrimo, dėl nužudytų keturių asmenų. Aš netikiu, kad Prezidentė nesupranta, kad tokiu žingsniu ji kompromituoja save visos visuomenės akyse. Atrodo, kad šalia jos sėdėtų koks priešas ir kuždėtų į ausį „daryk tą, nedaryk to“ ir po to iš džiaugsmo su Prezidentės neprieteliais trintų rankas ir keltų šampano taures už Prezidentės „kvailinimą ir jos žeminimą tautos akyse“. Ką gi tai reiškia? Tai reiškia, kad Prezidentė demonstruoja visišką abejingumą viskam, kas vyksta su šiomis bylomis. Ji visiškai abejinga, kad D.Valys nusikalstamai netinkamai atlieka savo tarnybines pareigas, piktnaudžiauja savo tarnybine padėtimi. D.Valiui pakaktų pagal baudžiamosios bylos medžiagą bei pagal naujai išaiškėjusias aplinkybes ( antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo aktas, kuriame aštuonerių metų mergaitė dar kartą patvirtino jos baisaus seksualinio išnaudojimo aplinkybes bei N.Venckienės pareiškimas pradėti ikiteisminį tyrimą) pagaliau pareikšti L. Stankūnaitei įtarimą ir visas šis teisinio nihilizmo košmaras užsibaigtų. Lietuvoje niekas nepasikeis, kol nebus išvyti teisėsaugos institucijų vadovai ir pakeisti dorais   principingais ir su jokiais klanais nesusijusiais teisininkais. Tai, kas dabar vyksta su pedofilijos byla bei sprendimais dėl mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo neginčytinai įrodo, kad valdžia, teisėsaugos institucijos aklai vykdo pedofilinio, susijusio su spec. tarnybomis, klano visus nurodymus,“ – tvirtina S.Stulpinas.

 

Stulpinas

Niekam ne paslaptis, jog dauguma į Klonio gatvę atvykstančių žmonių, tame tarpe ir Neringa Venckienė, Audronė Skučienė, dideles viltis sieja su prof. V.Landsbergiu ir Prezidente D.Grybauskaite, tikėdamiesi jų užtarimo, palaikymo ginant mergaitę nuo smurtinio perdavimo „išgimdytojai“ L.Stankūnaitei. Jūsų nuomone, ar iš tikrųjų buvo padaryta viskas, kad mažametė nebūtų traumuojama ir pavojus vaiko gyvybei negrėstų? Visi žinome Prezidentės pasakytą frazę „smurtas prieš vaiką netoleruotinas“, bet ar galėjo šalies vadovė padaryti kažką daugiau, juolab kad pagrindinių teisėsaugos institucijų vadovai yra jos atleidžiami arba skiriami? O gal visai nepagrįstai sureikšminamas Prezidentės D.Grybauskaitės  vaidmuo Garliavos dramos istorijoje?.. Berods, ir jūs pats, kaip teisininkas, puoselėjote tam tikras viltis, tikėjotės, kad Prezidentė pasielgs kur kas ryžtingiau?

– Na, matote, tas keletą kartų pakartotas priminimas, kad prievarta prieš vaiką netoleruotina, o taip pat Prezidentės pasakymas: „Teisėjai turi būti vertinami ne tik griežtai, bet ir adekvačiai. Už pasisakymus atleidinėti iš darbo… Tik už žodžius aš nieko neatleidinėju“, tai yra, kad ji neatleisianti teisėjos N.Venckienės už jos pasakytus žodžius – tokią poziciją galima suprasti dviprasmiškai. Jeigu Prezidentė tikrai norėtų padėti, ji jau seniai galėjo padaryti viešą pareiškimą ne tik dėl įvykių Garliavoje, bet ir dėl rezonansinės pedofilijos bylos, suskaldžiusios visuomenę, vilkinimo. Prezidentė ne tik galėjo, bet ir privalėjo tai padaryti. Man atrodo, galima buvo ne tik aiškiai išdėstyti savo poziciją, bet ir pasikviesti į Prezidentūrą visų teisėsaugos institucijų vadovus, generalinį prokurorą, Aukščiausiojo teismo pirmininką, VSD vadovą ir paraginti juos laikytis Konstitucijos, įstatymų, tarptautinės teisės normų. Ryžtingi Prezidentės veiksmai, man atrodo, būtų privertę kai ką rimtai susimąstyti. Deja, iki šiol mes neturime oficialios D.Grybauskaitės pozicijos apie svarbiausią šiai dienai bylą, suskaldžiusiai Lietuvą. Toks pasakymas, kad teismo sprendimas yra vykdomas, bet švelniai, arba visai neseniai Prezidentės pareikšta nuomonė – teismų sprendimų ji nekvestionuojanti – ką tai galėtų reikšti? Tai reiškia, kad Prezidentė sutinka su tokiais teismo sprendimais. O kadangi, vadovaujantis įstatymais, visi teismų sprendimai iš tiesų turi būti vykdomi, tai čia iškyla esminis klausimas: kokia šalies vadovės pozicija ir kaip derėtų elgtis, kai yra akivaizdu, kad teismo sprendimas NETEISĖTAS ir kai buvo daromos įvairios dirbtinės kliūtys tokių sprendimų apskundimui?.. Nei Kėdainių raj. apylinkės teismo teisėjas V.Kondratjevas, nei Klaipėdos apygardos teismas, priimant sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos, visiškai nekreipė dėmesio į tai, kad A.Ūsas du metus nuomavo L.Stankūnaitei butą, kuriame vaikas buvo seksualiai prievartaujamas. Nekreipimas dėmesio ir į tai, kad Aukščiausiais teismas atnaujino teisminį tyrimą dėl mergaitės seksualinio tvirkinimo ir Vilniaus 2-ajame apylinkės teisme pradėtas šios bylos nagrinėjimas. Juolab kad šiuos įvykius įdėmiai stebi Lietuvos teisininkai ir visa visuomenė, man nesuprantamas toks šalies vadovės pozicijos nebūvimas. Prezidentei su savo patarėjų ir  teisininkų komanda tikrai turėtų būti aišku, kad pirmiausia būtina išnagrinėti vaiko seksualinio išnaudojimo, tvirkinimo bylą ir tik po to turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Aš, pavyzdžiui, nesuprantu tokios Prezidentės pozicijos, tiksliau, jokios reakcijos nebūvimo į kovo 23 dienos įvykius Garliavoje, jėga „imant mergaitę“…

Kaip žinome, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas G.Kryževičius jau ne kartą yra viešai pareiškęs savo nuomonę tiek apie civilinę, tiek apie baudžiamąją bylą, išvadino teisėją N.Venckienę „teismų sistemos pūliniu“ ir kitokiais vardais. Šiuo konkrečiu atveju – koks signalas yra pasiunčiamas žemesnės instancijos teismams?

Signalas gali būti tik toks: reikalingas sprendimas, kad N.Venckienės neliktų teismų sistemoje. O kadangi AT pirmininkas G.Kryževičius yra ir Teismų tarybos pirmininkas, tuo labiau jo pareikšta neigiama nuomonė apie vieną iš teisėjų turi labai didelę reikšmę. Tai susiję ne tik su valstybės tarnautojo karjera, bet ir su kitais svarbiais klausimais teismų darbuose. Kiekvienas teisėjas įsiklauso į savo vadovo nuomonę, tad ir šiuo atveju, be abejo, įsiklausoma į AT pirmininko nuomonę. Teisėjai žino, jeigu bus apskųstas Klaipėdos apygardos teismo sprendimas, tai ši byla atsidurs Aukščiausiame Teisme, kuriam tiesiogiai vadovauja G.Kryževičius. Kai kas bando oponuoti, neva AT pirmininko G.Kryževičiaus pareikšta išankstinė neigiama nuomonė apie ko legę N.Venckienę dar nieko nereiškia, esą kiekvienas teisėjas, priimant vienokį ar kitokį sprendimą, yra nepriklausomas. Iš tikrųjų taip nėra, kadangi Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką tiek baudžiamosiose, tiek civilinėse bylose. Visada svarbi AT pirmininko nuomonė. Taip būdavo visais laikais ir dabar tebėra labai svarbi. O jeigu ta nuomonė būtų visiškai nesvarbi, tai toks AT pirmininkas, juolab Teisėjų tarybos pirmininkas, būtų tiesiog nereikalingas. Kita vertus, AT pirmininkas juk irgi yra davęs priesaiką tarnauti Konstitucijai, įstatymams ir žmonėms. Įstatymas draudžia reikšti išankstinę nuo monę apie bet kokios civilinės arba baudžiamosios bylos baigtį. Ir jeigu AT pirmininkas pareiškia savo išankstinę nuomonę, mums jau yra žinoma, koks galimas teismo sprendimas. Todėl žmonės, budintys Garliavoje, su nerimu laukia momento, kada vėl bus bandoma jėga paimti mergaitę. Matyt, perduodant vaiką, vėl gali būti smurtaujama, nors visiems gerai žinoma, kad smurtas vaiko atžvilgiu netoleruotinas. – Jeigu teisingai supratau, jūs manote, kad Prezidentės pozicija, jos elgsena dramatiškų Garliavos įvykių kontekste iš tikrųjų nėra tokia konstruktyvi, kokia galėtų ir turėtų būti? – Šalies vadovės elgesys tikrai nėra adekvatus situacijos aštrumui. Galime prisiminti šiek tiek ankstesnių įvykių seką, kai buvo panaudota prievarta prieš vaiką. Tą patį kovo 23 dienos rytą buvo išplatintas Prezidentės pareiškimas, kad prievartos prieš vaiką ji netoleruoja, o jau po pietų Garliavoje, Klonio gatvėje esančiuose Kedžių namuose  prasidėjo siaubingas mergaitės ėmimas, vaiko tąsymas. Reiškia, faktiškai buvo spjauta į akis Prezidentei, bet ši niekaip nesureagavo. Nebuvo jokio Prezidentūros pareiškimo, nieko, absoliutus tylėjimas. Kai tai galėtų reikšti? Tylų sutikimą?.. Aišku, Prezidentė negali nei kvestionuoti teismų sprendimų, nei juos panaikinti, bet jeigu rezonansinėje byloje, kuri tęsiasi jau trečius metus, visuomenei nėra aiški Prezidentės pozicija, man tai labai sunku suprasti ir pateisinti. Prezidentė privalėjo viešai pasmerkti prievartos vartojimo vaiko atžvilgiu veiksmus ir pati pareikalauti kaltų pareigūnų atsakomybės. Ji privalėjo išsakyti savo kaip Valstybės Vadovės poziciją, kad ji netoleruos  Konstitucijos ir įstatymų pažeidinėjimo. Faktiškai, ji jau seniai privalėjo imtis priemonių dėl Generalinio prokuroro D.Valio, Aukščiausiojo teismo pirmininko G. Kryževičiaus ir Vaiko teisių kontrolierės E. Žiobienės atstatydinimo!..

Na, o Prezidentės pakartota frazė „smurtas prieš vaiką netoleruotinas, lyg skęstančiajam šiaudas?..

– Manau, paskutinis Prezidentės pareiškimas turi šiek tiek gilesnę prasmę, negu yra pasakyta. Man atrodo, Prezidentė puikiai supranta, jei N.Venckienė pasuktų į politiką ir imtųsi vadovauti partijai „Drąsos kelias“, ši partija Seimo rinkimuose turėtų kur kas didesnius šansus laimėti, nei A.Valinsko „Tautos prisikėlimo“ projektas. Jeigu N.Venckienė pasirodytų politikoje, jos reitingai ženkliai išaugtų, o be to, kaip žinote, nebe už kalnų ir Prezidento rinkimai. Kažin ar Prezidentė D.Grybauskaitė norėtų turėti dar vieną politiškai stiprią konkurentę, visuomenės palaikomą kandidatą?.. Nukelta į 12 psl.

Tai kad Prezidentė neatleidžia ir nesiruošia atleisti teisėjos N.Venckienės iš darbo, žinoma, pozityvus, sveikintinas dalykas, tačiau man kyla pagrįstos abejonės – ar toks Prezidentės elgesys tikrai sąžiningas?..

Nepasmerkdama neteisėtų teisėsaugos pareigūnų veiksmų, Prezidentė kartoja, kad neatleis iš darbo N.Venckienės „už kalbas“. Tai lygiai taip pat galima pritaikyti, kad ir AT pirmininkas G.Kryževičius nebus atleidžiamas už tai, kad  jis, sulaužydamas Aukščiausiojo teismo pirmininko duotą priesaiką, įstatymus nuolat reiškia savo išankstinę nuomonę dėl bylos baigčių ir dėl pačios teisėjos Neringos Venckienės. Reikia suprasti tai, kad tai, kas dabar vyksta yra daroma vienu tikslu, kad kuo greičiau būtų priimtas sprendimas, jog jokios pedofilijos visiškai nebuvo, kad tai išsigalvojo pats D. Kedys ir N.Venckienė. Visos ietys laužomos, brutaliai paminami įstatymai, kad mergaitė, net ir vartojant prievartą būtų sugražinta motinai, kad ji byloje niekada nieko nebekalbėtų. Manau, kad remiantis visokių šmeižikų-provokatorių žalimų parodymais bus mėginama susidoroti ir su N.Venckiene – galimai jai net gali būti pareikšti įtarimai, kad ji kursčiusi ar organizavusi nužudymus. Gal būt bus kreiptasi į Seimą dėl jos teisinio imuniteto panaikinimo todėl, kad ši neva nevykdo teismo sprendimo perduoti vaiką biologinei motinai L.Stankūnaitei. Nors, faktiškai, visai ne N.Venckienė turi perduoti vaiką L.Stankūnaitei, o Vaiko teisių apsaugos tarnybos turėtų užtikrinti, kad vykdant teismo sprendimą vaikas nebūtų nei psichologiškai, nei fiziškai traumuojamas. Tai, kas dabar vyksta tikrai yra siaubinga. Aš viešai dar kartą pareiškiu -Aukščiausiose teisėsaugos institucijų vadovų postuose galimai sėdi nusikaltėliai, tarnaujantys pedofiliniam klanui, o tiksliau – grupei įtakingų pedofilų, užimančių aukštus postus valdžioje ir teisėsaugoje.

– Tai tiek dėl Prezidentės, švelniai tariant, „dviprasmybių“, vertinant pedofilijos bylą bei Garliavos įvykius. Na, o kokia būtų jūsų nuomonė apie mūsų politikos Tartiufo, konservatorių ideologo prof. V.Landsbergio „misiją“: tarytum nuoširdžiai ginant D.Kedžio dukrelę nuo galimo smurto, perduodant vaiką L.Stankūnaitei, ir tuo pat metu palaikant A.Kubiliaus Vyriausybę, Seimo pirmininkę I.Degutienę (drauge su jos proteguojama E.Žiobiene), S.Šedbarą, na ir žinoma, neigiant stambaus masto korupcines aferas (tarkim, „Mažeikių nafta“, LEO restitucija), kolektyviškai „įteisintas“ Tėvynės sąjungos „mylėtojų“?.. 

– Europarlamentaras Vytautas Landsbergis – nevienareikšmiškai vertinama asmenybė. Jūs ir pats tai žinote. Bet, reikia suprasti, jis yra gudrus ir protingas politikas. Kaip žinia, neseniai buvo surengtas Tėvynės sąjungos tarybos posėdis, kurio metu V.Landsbergis kritikavo partijos vadovybę, A.Kubilių, I.Degutienę už tai, kad šie palieka nuošaly nuo Garliavos įvykių, kai tuo tarpu Darbo partijos lyderis V.Uspaskich mitingo metu Vilniuje, šalia kitų savo problemų, užsiminė ir apie teisėsaugos pareigūnų tampomą mergaitę ir panašiai. 

Atsakant į jūsų klausimą, V.Landsbergis, tiesiai šviesiai, taip ir pasakė, tad akivaizdu, jog darbiečiai tokiu būdu jau bando kelti savo reitingus prieš Seimo rinkimus, o konservatoriai lieka nuošalyje. Reikėtų teisingai suprasti: niekas nenori prarasti valdžios. Ir man atrodo, jeigu rimta partija principingai stotų teisybės pusėn šioje situacijoje, tiek pedofilijos byloje, tiek ir dėl mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo, tai tokia politinė jėga tikrai susilauktų labai didelio visuomenės palaikymo. Šiuo metu „Drąsos kelio“ partijos kaip ir nėra. Kiekviena politinė partija, jeigu jos vedlys būtų protingas, darytų tai, ką dabar daro V.Landsbergis. Jo publikuojami straipsniai apie įvykius Garliavoje negali nesusilaukti visuomenės palaikymo. – Mano nuomone, V.Landsbergis susilaukia palaikymo tų žmonių, kurie jo straipsnius skaito paraidžiui, neįžvelgdami šio politiko klastos ir gudrumo. Berods, iki šiol neteko girdėti griežto Vaiko teisių apsaugos inspektorės E.Žiobienės  vertinimo, nors didžioji visuomenės dalis piktinasi I.Degutienės proteguojamos  pareigūnės elgesiu. Ar nemanote, kad tokia Garliavos mergaitės gynėjo taktika – faktiškai tėra gudrus politinis ėjimas, gelbstint seniai susikompromitavusią partiją? – Man sunku būtų vertinti vienareikšmiškai. Žinau, kad yra labai daug srovių ir pačioje konservatorių partijoje, jie ten šiek tiek susiskaldę. Pavyzdžiui, Klaipėdoje Tėvynės sąjungos partijos skyrius yra susiskaldęs netgi į tris dalis: vieni palaiko V.Landsbergį, kiti A.Kubilių, treti – I.Degutienę, nors viešai jie atrodo draugiškai tarpusavyje sutariantys. Mano nuomone, tautos akyse pats V.Landsbergis nori išsaugoti savo veidą, išlikti Tėvynės sąjungos garbės pirmininku, bet aš labai tuo abejoju ar pačiojo partijoje jo balso yra įsiklausoma. Bent jau man taip atrodo… Pažiūrėkite, kai Seime buvo svarstomas pedofilijos klausimas, D.Kedžio skundai, tai visos frakcijos sabotavo sprendimo priėmimą, išskyrus konservatorius. Berods, tik 41 Seimo nariui prabalsavus buvo priimtas nutarimas dėl netinkamo ikiteisminio tyrimo pedofilijos byloje. Buvo konstatuoti tokie buvusio Generalinio prokuroro A. Valentino netinkamo pareigų atlikimo, piktnaudžiavimo faktai, kad demokratinėje, teisinėje valstybėje toks Generalinis prokuroras jau seniai būtų buvęs nuteistas. Deja, pas mūsų yra priešingai -A. Valantinas vietoje to, kad atlikinėtų bausmę, pačios Prezidentės valia vėl kopia teisinės karjeros laiptais. Beje, net Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas savo išvadoje, įvertinęs visas aplinkybes, konstatavo, kad mergaitė buvo seksualiai prievartaujama, tai yra, kad buvo padarytas labai sunkus nusikaltimas, o ne tvirkinamieji veiksmai.

– Kaip ten bebūtų, tačiau Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas, konservatorius S.Šedbaras tikrai nepasižymėjo uolumu, idant rezonansinės Kauno pedofilijos bylos tyrime atsirastų daugiau aiškumo? O gal manote aš klystu?

– Man atrodo, reikėtų šiek tiek giliau pažvelgti į esamą situaciją. Dabartiniame Seime aš nematau nei kairės, nei dešinės, nei centro. Visų partijų programos labai panašios. Gal kiek labiau seksualinių mažumų klausimu skiriasi liberalai, o daugiau nieko ten nėra. Yra teisininkai, kurie kartu ruošė įstatymų projektus, pavyzdžiui, teismų įstatymus, prokuratūros įstatymus. Tie patys teisininkai Nekrošius, Kūrys, Sabatauskas, Šedbaras  prisidėjo ir rengiant Konstitucijos metmenis. Regis, dabar galėtų Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, kuriam vadovauja S.Šedbaras, o jo pavaduotojas yra J.Sabatauskas, apsvarstyti opų pedofilijos bylos klausimą savo komitete. Juk parlamentinę kontrolę vykdo Seimas būtent per Teisės ir teisėtvarkos komitetą, kuriam ataskaitinga Generalinė prokuratūra. Taigi užtektų generaliniam prokurorui D.Valiui tiktai pareikšti įtarimus L.Stankūnaitei ir viskas užsibaigtų. Matyt, šios kadencijos Seime sėdi keli pedofilai, kažkaip tai susiję su Aukščiausiuoju Teismu, todėl ir bijoma išsiaiškinti tiesą. – Regis, turime kuriozišką situaciją – nei paleistas, nei pakartas. Generalinis prokuroras D.Valys iki šiol nepareiškė įtarimų L.Stankūnaitei, nors 2009 m. spalio 6 d. buvo priimtas atatinkamas Vilniaus apygardos teismo sprendimas. Prezidentė „už kalbas“ neatleidžia nei N.Venckienės, nei G.Kryževičiaus. Tėvynės sąjungos garbės pirmininkas prof. V.Landsbergis savo publikacijomis ir kalbomis gina Garliavos mergaitę, tačiau, pasak jūsų, neturi įtakos konservatorių partijoje, nors dėl to aš esu linkęs labai abejoti… Tad kokią išeitį matote iš susiklosčiusios situacijos? – Kokią matau išeitį? Mano, asmeniškai, prognozės yra labai liūdnos, kadangi generalinis prokuroras, kuris privalėtų kažką daryti, nieko nedaro. Man atrodo, jeigu Prezidentė D.Grybauskaitė tikrai to norėtų, generalinis prokuroras D.Valys į jos žodžius įsiklausytų. Tuo labiau kad jis, dešimt metų išdirbęs Akmenėje vyriausiuoju prokuroru, pats puikiai supranta: tokiose paprastose bylose, kaip vaiko tvirkinimas ar seksualinis prievartavimas, visiškai nieko sudėtingo nėra ir puikiai susigaudo. Vadinasi, nėra politinės valios, kad pedofilijos byla būtų ištirta. Jeigu pedofilijos ir žudynių byla būtų tiriama visiškai rimtai, tai reikėtų dar kartą pradėti nuo telefono pokalbių išklotinių. Aš esu įsitikinęs, kad  pokalbių išklotinės buvo savavališkai išimtos iš bylos. Be to, labai reikėtų, kad rimtas prokuroras nuvyktų į Latviją su tarptautinės pagalbos prašymu – pateikti Seimui įslaptintą medžiagą apie latvių pedofilų ryšius su Lietuva. Tokia pažyma, kurioje nurodomos kelių žymių Lietuvos politikų pavardės, buvo atsiųsta Generalinei prokuratūrai dar 2001 metais, tačiau mums nežinoma, kur ta pažyma yra dabar.

Be abejo, siekiant aiškumo rezonansinėje pedofilijos ir žudynių byloje, būtinas objektyvus tyrimas, daug ko reikėtų, tačiau jūs pats tik ką pripažinote – nėra politinės valios. O ką mes šiandien iš tikrųjų turime? Ar  yra nors viena rimta politinė jėga, pasiryžusi mesti iššūkį totaliam melui ir neteisingumui, siaučiančiam Lietuvoje?

.. Juolab kad ir „Drąsos kelio“ flagmanas būsimuose Seimo rinkimuose Neringa Venckienė savo straipsnyje „Melo kojos trumpos“ atvirai gieda ditirambus politikos tartiufui V.Landsbergiui. Ir be to, teisėja N.Venckienė, jos pasiteiravus, ar nemananti, jog nuosekliai kovojant prieš teisinio nihilizmo, korupcinę melo sistemą, privalėtų dalyvauti ne tik Seimo, bet ir Prezidento rinkimuose, man atsakė – tikrai neketinanti šalies vadovo rinkimuose konkuruoti su Prezidente D.Grybauskaite, nes ši jai ranką ištiesė, tai yra, neatleido iš teisėjų… Na, o laikinasis „Drąsos kelio“ vadovas, altarista J.Varkala, tinkantis malinauskienėms, kažin ar galėtų būti traktuojamas, kaip rimtas politikas kovoje su šalyje „įteisinta“ korupcine melo sistema. Taigi, mes aiškiai matome, kad šiuo metu nėra nei politinės valios, nei rimtos politinės jėgos, nei lyderio, kuris mestų iššūkį sistemai. Ką manote apie tai? – Aš esu pasiūlęs keletą variantų pačiai Prezidentei, kaip išeiti iš tokios keblios situacijos. Man atrodo, Prezidentė tikrai nėra kvaila, bet jeigu ji dengia kai kuriuos politikus pedofilus, matyt, ji turi kur kas daugiau informacijos, nei mes čia dviese. Turbūt, kažkas dengiama, kažkas gelbėjama… Kalbant apie Neringą Venckienę, aš manyčiau, jai dabar svarbiausia kaip nors apginti vaiką ir pačiai apsiginti. Be abejo, jinai jaučia žmogišką dėkingumą Prezidentei, kad ši neatleido jos iš teisėjų, nors Teisėjų taryba ir siūlė tai padaryti. Pagalvokime, kas būtų, jeigu Prezidentė atleistų iš darbo teisėją N.Venckienę, kurią dabar gina šioks toks imunitetas?.. Tokiu atveju, nei Seimo nebereikės, nieko nebereikės, nei aš, nei jūs, mes neapginsime Neringos Venckienės nuo galimo susidorojimo, pareiškus jai įtarimus. Gali būti iškelta baudžiamoji byla, kuri ilgai tęsis, vaikas bus atimtas ir niekas jos nebegins. Matote, visuomenės balso niekas nebeklauso.

Bet ar vien to pakanka? Net ir apsaugojus teisėją N.Venckienę, ką reikėtų daryti, kad „Drąsos kelias“, pirmininkaujant susispendavusiam altaristai J.Varkalai, nevirstų prolandsberginių konformistų keliu? 

  – Vadinasi, dabartinį „Drąsos kelio“ pirmininką J.Varkalą reikėtų pakeisti kažkuo kitu. Išeinant iš tokios neaiškios padėties, jau dabar, tuoj pat reikėtų kažką tai daryti. Jeigu su „Drąsos keliu“ neapsijungs kita kokia partija, ar judėjimas  turintis politiškai stiprų lyderį, mokantį ir sugebanti įtikinti visuomenę, kad reikalingos esminės pertvarkos šalies politiniame gyvenime vardan jų pačių ateities, nieko gero nebus. Kol kas, „Drąsos kelyje“ nėra vedlio, partija neturi vadovo. Kadangi bažnyčia atskirta nuo valstybės, gal gerbiamas kun. J.Varkala galvoja, kad nereikia kištis į valstybės reikalus?. Žodžiu, reikia naujo lyderio, kitaip aš neįsivaizduoju šios partijos ateities.    – O kas, jūsų nuomone, galėtų apsijungti su partija DK? 

– Kiek girdėjau tokių minčių turi TAF pirmininkas A.Matulevičius, kuris šiuo metu nuosekliai viešai reiškia savo poziciją.  Man atrodo, kad daug kas pasikeistų, jei sprendimą dalyvauti politikoje priimtų Neringa Venckienė, bet tam reikalinga daug drąsos, nes tikrai bus mėginama su ja pačia susidoroti, nors tai jau ir dabar tokių pastangų yra…..

Šiuo metu visuomenei būtina reikalauti, kad Prezidentė galop viešai išsakytų savo poziciją.Negali ilgai tęstis tokia situacija, kaip dabar yra: sustojus prie griovio galvojama – šokti ar nešokti?.. Prezidentė pasako kelis žodžius: „už žodžius teisėjos neatleidžiu“ arba „prievarta prieš vaiką netoleruotina“… Ir tai viskas? Taigi pati Prezidentė pažeminama, jei pareigūnai nepaiso tokių jos perspėjimų. Man darosi baisu, jeigu tokie dalykai vyksta su Prezidentės žinia. Prezidentė saugo teisėją Neringą Venckienę nuo politikos, o gal pati nuo savęs saugo?.. Nejau tai, kas dabar vyksta, daroma Prezidentei D.Grybauskaitei pritariant?!.. 

 

Taigi mes žinome, Prezidentės patarėja S.Cirtautienė nelabai seniai susitikinėjo su buvusiu generaliniu prokuroru A.Valantinu. Ką gi tai reiškia?.. Arba kaip reikėtų suprasti tokią situaciją: Prezidentūroje vyksta susitikimas su žurnalistais, o vietoje Prezidentės pasirodo teisininkas V.Nekrošius?.. Kaip žinia, tas pats V.Nekrošius prezidento V.Adamkaus komandoje buvo laikomas favoritu. Tie patys veikėjai, kurie bando formuoti visuomenės nuomonę pedofilijos byloje ir pastoviai viešai puola N.Venckienę, dabar patarinėja Prezidentei… Ir kai mes prieš pusantro mėnesio buvome susitikę su Prezidente D.Grybauskaite, tai ji mums pasakė: „jeigu aš ką nors darysiu, tai man bus apkalta“. Bandžiau jai prieštarauti, bet… – Ir kas gi tie „mes“, kuriuos asmeniškai priėmė Prezidentė D.Grybauskaitė? – Priėmime Prezidentūroje buvau aš, buvo signatarė V.Jasukaitytė, „Karšto komentaro“ redaktorė G.Gorienė, sociologas G.Merkys. To priėmimo metu aš paaiškinau Prezidentei, kaip čia viskas iš tikrųjų yra. – Kodėl apie šį susitikimą Prezidentūroje nebuvo pateikta jokios informacijos žiniasklaidoje? – Tai neiškilo į viešumą, nes mes laukėme konkrečių Prezidentės žingsnių. Aš jai viską išdėsčiau, o po to, sugrįžęs į namus, dar ir laišką parašiau, kaip mes buvome sutarę. Prezidentė laikėsi klaidingos nuomonės, kad pedofilijos bylos tyrimas jau pačioje pradžioje policijos pareigūnų buvo sužlugdytas. Tada jai pasakiau: Prezidente, jūs esate dezinformuojama. Niekada pedofilijos ir žudynių byla nebuvo sužlugdyta. Kokie buvo surinkti įrodymai, tokie tebėra ir dabar. Įrodymų šioje byloje yra surinkta sočiai. Apie tai aš ir raštu informavau Prezidentę. – Kaip suprantu, Prezidentė vengia ryžtingesnės pozicijos, nes bijo apkaltos. O kas, jūsų nuomone, galėtų organizuoti apkaltą Prezidentei? – Kas organizavo, tas ir organizuos. Šalies vadovei aiškinama, kad bet koks jos kišimasis į situaciją, tai yra tiesioginis kišimasis į bylas, o už tai gresia apkalta. Betgi jai nereikia kištis į bylas!.. Aš taip ir pasakiau Prezidentei: nereikia jums kištis į bylas, tačiau būtina išsakyti savo poziciją, nes visuomenė yra suskaldyta. Šalies vadovė gali pareikalauti, kad būtų laikomasi įstatymų, Konstitucijos, kad tiek generalinis prokuroras D.Valys, tiek ir visi kiti pareigūnai, laikytųsi duotos priesaikos. Kaip žinote, generalinis prokuroras gali panaikinti bet kokius žemesnės instancijos  prokuroro sprendimus ir priimti savarankiškus sprendimus. Visa tai raštu išdėsčiau Prezidentei, o ką paskui jai išaiškino jos patarėjai, šito aš nežinau.   – Susitikimo Prezidentūroje metu išdėstėte savo poziciją, parašėte Prezidentei laišką, laukėte pusantro mėnesio ir… nieko nesulaukėte? – Matyt, jai ir toliau aiškinama, kad bet koks Prezidentės įsikišimas grės jai apkalta. Nežinau, kaip dar kitaip galima būtų paaiškinti tokį Prezidentės neryžtingumą, bet šiandien situacija yra tokia. – Deja, bet situacija tikrai nepavydėtina. Dėkoju jums už pokalbį. 

Laisvas laikrastis, 2012 m.

Facebook komentarai
});}(jQuery));